STAŽENÍ

www.jak-prezit.cz

 

 

jataji@seznam.cz

 

Zpracoval: Ivo A. Benda

 

 

 

ČLÁNKY   www.jak-prezit.cz   www.ako-prezit.eu  1. 1. 2019 – 3. 11. 2020

 

 

 

OBSAH

 

(1)

ÚVOD

 

(2)

BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY LIDMI

 

(3)

ZMĚNA KLIMATU A MIGRACE

 

(4)

NIČENÍ PŘÍRODY LIDMI

 

(5)

NIČENÍ ZDRAVÍ LIDMI

 

(6)

OBNOVA PŘÍRODY LIDMI

 

(7)

OBNOVA ZDRAVÍ LIDÍ

 

(8)

ZELENÁ ENERGIE

 

(9)

EVAKUACE LIDSTVA

 

(10)

OSTATNÍ

 

 

Vyhledání, např. 10. kapitoly: Ctrl  F  (10)

 

Pokud se nemůžete z různých důvodů dostat na článek (už neexistuje, omezení kvůli reklamě, šmírovací podmínky cookies apod.), vyhledejte jej podle názvu v Googlu a použijte informace z jiného zdroje.

 

 

Pamatuješ se na analogii s dětmi, které si hrají se zápalkami ?

 

Děti při hře se zápalkami nepodpálily dům úmyslně. Byl to výsledek hry, nebylo to jejich rozhodnutí. A dům zhořel jen proto, protože hasiči přišli pozdě.

 

V případě vaší civilizace hasiči už přišli.

 

Ty představuješ sbor hasičů. Ty a ostatní na Zemi, kteří se oddají službě pomáhat při probouzení lidstva.

 

 

 

TO SE STARCI LÍBÍ  –  BIA SOCEK

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbouaCsVVbA&list=RDNbouaCsVVbA&start_radio=1

 

www.playlist-music.org

 

www.jak-prezit.cz

 

www.ako-prezit.eu

 

 

 

 

 

Ivo Ashtar Benda, autor   www.andele-nebe.cz  ,  www.heavenly-angels.org  ,  himmels-engel.de

 

(1)

 

ÚVOD

 

 

 

Každý článek informuje o každodenním svobodném kroku lidí zde na planetě Zemi na začátku 21. století.

 

Rozhodl jsem se pro VÝBĚR podstatných článků podle aktuálnosti a důležitosti toho, co zde lidé provádí.

 

Podstatné vnitřní souvislosti a vysvětlení k těmto článkům najdete na mém webu andele-nebe.cz , jak-prezit.cz , co-jist.cz , nejsme-otroci.cz , neocipuj-se.cz . Tyto weby mají své jazykové verze heavenly-angels.org , himmels-engel.de , angeles-luz.es , angely-sveta.ru , anges-lumiere.fr , angelo-luce.it , anioly-nieba.pl , feny-angyalai.hu , andjeli-neba.com.hr , anjos-ceu.eu , angeli-raja.eu , engelen-hemel.nl , ingerii-cerului.ro , cennetin-melekleri.web.tr , himmelens-anglar.se .

 

Od roku 1998 až 2006 jsem na 230 přednáškách, také v médiích (vše na žádost lidí) a na mých webech varoval lidi před budováním čipové totality lidmi a dále před ničením přírody a životního prostředí lidmi – vše toto dělají ze své svobodné vůle, v rámci svobod, které požívají. Ke svobodám ovšem neoddělitelně patří i ODPOVĚDNOST, tedy všechny důsledky a následky těchto voleb si aktéři ponesou a zakusí na vlastní kůži. Znamená to v případě pozitivních voleb spokojený, zdravý a šťastný život – to zažívá dnes 2 % obyvatelstva, v případě negativních voleb nespokojený, nemocný a nešťastný život – to zažívá dnes 98 % obyvatelstva.

 

19.5.2019

 

Ivo A. Benda

 

 

Podpora autoru Ivo A. Bendovi - budování a provozy webů, šíření info lidem po celém světě, (není organizace, není podnikatel), děkuji velice:

 

CZ

 

000 000 - 2051 1010 03 / 0800

CESKA SPORITELNA

IBAN: CZ17 0800 0000 0020 5110 1003

BIC (SWIFT): GIBACZPX

MENA: CZK

 

SK

 

0353 2881 50 / 0900

SLOVENSKA SPORITELNA

IBAN: SK17 0900 0000 0003 5328 8150

BIC (SWIFT): GIBASKBX

MENA: EUR

 

 

Píseň od Andělů Nebe posílám vám lidem.  www.andele-nebe.cz

 

Naty Hrychová - Hallelujah (Desatero)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-b3RqR5DWeo

 

https://www.facebook.com/WENDiGO79/videos/10205138441283354/UzpfSTEwNzIzOTQzMzk0NTc1MTI6MjMzMzkzOTExNjYzNjM1NQ/

 

 

Píseň od Andělů Nebe lidem

 

Ten text má jenom deset vět,

kdo chce může přemejšlet,

však né každýho jeho obsah chytí.

 

Že je to návod praktický,

a asi platí navždycky,

rozhodně má širší využití.

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

Těch deset bodů božích vět,

by klidně mohlo spasit svět,

jenže pořád někde něco vázlo !

 

Jak umíme se vymlouvat,

„Já kdybych moh, tak já bych rád“

jenže jsme už dávno zvyklí na zlo !

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

 

Možná si včas vzpomenout,

že moc práce je duše žrout,

a že je dobrý sednout si a zpívat.

 

A možná děti naučit,

že slabí mají právo žít,

vždyť už se na to nedá dívat !

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelújá.

 

Halelújá, halelújá.

 

Známou skladbu Leonarda Cohena s textem Gábiny Osvaldové nazpívala Naty Hrychová ve svých 10 letech. Video k ní jsme pořídili během jedné zářijové soboty v roce 2014. Náš velký dík patří zejména Zdeňce a Honzovi za perfektní zpracování klipu v rekordním termínu. Děkujeme i Milanovi za jeho rady při výběru lokace, Elišce, která s Natálkou píseň nastudovala, a Michalovi, v jehož studiu se natáčelo. Jsme hluboce vděčni všem našim andělům. www.natyhrychova.cz

 

(2)

 

BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY LIDMI

 

 

 

Každý článek informuje o svobodném kroku budování čipové totality lidmi na Zemi.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

SÍLY TEMNA PŘIPRAVUJÍ JEDINOU TOTALITNÍ VLÁDU SVĚTA "NWO", PENÍZE JEN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A ČIP V KAŽDÉM ČLOVĚKU ZA ÚČELEM ÚPLNÉHO ZOTROČENÍ LIDÍ !

 

SÍLY SVĚTLA VARUJÍ LIDI A SNAŽÍ SE TOMUTO ZABRÁNIT, ALE NIKOLI ZASAHOVÁNÍM, ALE VYSVĚTLOVÁNÍM A PŘEDÁNÍM PRAVDIVÝCH INFORMACÍ VŠEM LIDEM.

 

LIDÉ MOHOU VŠE ZVRÁTIT, POKUD SI TO ZVOLÍ. JDE O DRUH JEJICH ŽIVOTA.

 

NESTAŇTE SE OTROKY – chtějí vám sebrat svobodnou vůli a řídit vás dálkově centrálním kvantovým počítačem !  Kdo se po přijetí čipu bude chtít vzepřít totalitnímu systému, jednoduše mu jej vypnou – nebude si moci již nic koupit a ani prací vydělat !  Pracují na tom zrůdy !

 

Jediné východisko je ZMĚNA SAMA SEBE - svědomitý život, čisté pozitivní úmysly a nezištná pomoc bližním svým - tím je zajištěna boží ochrana před vším zlem a již od roku 1998 je připravena evakuace čistě myslících lidí na vesmírné lodě Andělů Nebes - duchovně vyspělých láskyplných a moudrých národů z Vesmíru. Předal vám lidem Ivo Aštar Benda a Vesmírní přátelé – Andělé Nebe.

 

www.andele-nebe.cz  ,  www.nejsme-otroci.cz  ,  www.neocipuj-se.cz

 

www.jak-prezit.cz  ,  www.ako-prezit.eu

 


Bible hovoří:

 

O evakuaci pozitivních lidí  –  www.evakuace-lidstva.cz  :


Matouš 24. verš 38. Neboť stejně jako v těch dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do toho dne, kdy Noé vešel do archy,


39. a nic nepoznali až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.

 

40. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán.

 

41. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána.

 

42. Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.

 

Janovo zjevení 15.kap.:

 

14. A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.

 

15. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“

 

16. A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.


O dnech kdy budou lidé očipováni – www.neocipuj-se.cz :


Zjevení Janovo 14.kap.:

 

verš 15. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.


16. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

 

17. aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

18. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. (VŠECHNY ČÁROVÉ KÓDY - I TY ČIPOVÉ OBSAHUJÍ TAJNĚ 666)

15. kap.:

 

verš 9. Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo pokleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,

 

10. bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

 

11. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

 

12. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

 

 

---

 

 

VAROVÁNÍ LIDEM – WARNING TO PEOPLE

 

 

CZ

 

Lidé  !
98 % z vás se propracovává vlastní volbou do Temných světů.
Již NYNÍ je vaše mysl dálkově ovládána
na 95 % ještěry z Temných světů.  (2007)
Zavedením ČIPŮ do vašich těl budete brzy ovládáni na 99,9 %  !
Jenom 2 % z vás se směřuje do Nebe
a tím se vyhne
 čipové totalitě.
Ještě stále máte příležitost toto malé procento zvyšovat
prací na sobě a se sebou !
SVŮJ  ŽIVOT  JEŠTĚ  STÁLE  DRŽÍTE  VE  SVÝCH  RUKOU  !
www.andele-svetla.cz

Sdělení 2850.   

 

 

EN

 

People  !
98 % of you are, by your own choices,
working your way down to the Dark worlds.
Even NOW is your mind remotely controlled at average 95 %
by the saurians/reptilians from the Dark worlds.  (year 2007)
After implanting CHIPS into your bodies
you will be controlled at 99.9 % !
Only 2 % of you are heading for Heaven
and thus will avoid
 the chip totality.
You still have an opportunity to increase this percentage
through the work on yourselves and with yourselves.
YOU  STILL  HAVE  YOUR  LIFE  IN  YOUR  HANDS  !
www.universe-people.com

Message 2850.   

 

 

DE

 

Leute !
98% von Euch arbeiten sich aufgrund ihrer eigenen Wahl
in die Dunklen Welten durch. Bereits JETZT wird Euer Geist zu 95%
durch die Echsen aus der Dunklen Welt ferngesteuert (Stand: 2007).
Durch die CHIP-Einführung in Eure Körper werdet Ihr
bald zu 99,9% beherrscht werden !
Nur 2% von Euch schreiten Richtung Himmel und können somit
der Chip-Totalität entgehen. Immer noch habt Ihr die Möglichkeit,
diesen kleinen Prozentsatz durch die Arbeit an Euch selbst
und mit Euch selbst steigern zu können !
EUER LEBEN HABT IHR IMMER NOCH IN EUREN EIGENEN HÄNDEN !
www.himmels-engel.de

Mitteilung 2850.   

 

 

 

ES

 

ˇ Gente !
98% de vosotros llega por su propia elección a los mundos Oscuros.
YA AHORA es vuestra mente mandada a distancia en 95%
por los saurios de los mundos Oscuros  (2007).
ˇ Después de la implementación de los chips en vuestros cuerpos
vais a estar manipulados pronto en 99,9 % !
Sólo 2% de vosotros llega hacia el Cielo
y así va a evitar la
 totalidad de los chips.
ˇ Todavía tenéis la posibilidad de subir este pequeńo porcentaje
trabajando en vosotros mismos y con vosotros mismos !
ˇ SU  VIDA  ES  TODAVÍA  ES  VUESTROS  MANOS !
www.angeles-luz.es

Comunicación 2850.   

 

 

 

IT

 

Gente  !
IL 98% di voi si fa strada a seconda delle proprie scelte nei Mondi oscuri.
Gia ora la vostra mente č comandata a distanza
al 95% dai Rettiliani dei Mondi oscuri.  (2007)
Con L' inserimento dei chip nei vostri corpi sarete presto comandati al 99,9 %  !
Solo 2 % di voi si dirige nel Cielo
e cosě eviterŕ
la Totalitŕ del chip.
Avete ancora la possibilitŕ che questa piccola percentuale
aumenti lavorando su se stessi e con se stessi !
TENETE  ANCORA  LA  PROPRIA  VITA  NELLE  VOSTRE  MANI  !
www.angelo-luce.it

Comunic. 2850.   

 

 

---

 

 

ČÍNSKÁ UMĚLÁ INTELIGENCE SE STANE NÁSTROJEM ÚTLAKU LIDÍ, VARUJE SOROS

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/495519-cinska-umela-inteligence-se-stane-nastrojem-utlaku-lidi-varuje-soros.html

25.1.2019

 

„Rád bych varoval před smrtelným nebezpečím, které pro otevřené společnosti představuje umělá inteligence a strojové učení v rukou autoritářských režimů. Zaměřím se na Čínu, kde (prezident) Si Ťin-pching hodlá zajistit pokračování vlády jedné strany,“ prohlásil Soros na půdě Světového obchodního fóra v Davosu.

 

Americký miliardář maďarského a židovského původu tvrdí, že Čína pracuje na systematickém shromažďování dat v centralizované databázi, na jejímž základě jsou lidé „bodováni“ podle důvěryhodnosti.

 

„Algoritmy budou lidi na základě získaných dat hodnotit a posuzovat, jaké riziko představují pro vládu jedné strany, a na základě toho s nimi bude následně zacházeno,“ varuje Soros.

 

Umělá inteligence bude podle Sorose shromažďovat informace na základě monitorování chování občanů on-line.

 

Čína podle Sorose není jedinou zemí, která z hlediska vývoje a využití umělé inteligence představuje riziko. Je však nejmocnější a nejbohatší, proto z ní má filantrop největší obavy.

 

 

Čínský prezident je nejnebezpečnější nepřítel otevřené společnosti, prohlásil Soros

 

Americký finančník maďarského původu George Soros označil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga za nejnebezpečnějšího protivníka otevřené společnosti. Čínské ministerstvo zahraničí se v pátek podle médií proti Sorosovým slovům ohradilo a obvinění označilo za nesmyslné. Soros svá slova pronesl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

 

Soros, který skrze svou charitativní činnost podporuje liberální hodnoty, ve svém čtvrtečním projevu prohlásil, že Čína je nejbohatším, nejsilnějším a technologicky nejrozvinutějším autoritářským režimem na světě. „A to ze Si Ťin-pchinga dělá nejnebezpečnějšího protivníka otevřených společností,“ řekl Soros.

 

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí na dotaz novinářů řekla, že poznámky některých lidí, kteří překrucují pravdy i lži, jsou nesmyslné a nestojí za to je vyvracet. „Doufáme, že onen Američan je schopen opravit svůj postoj, nebýt krátkozraký a objektivně, racionálně a správně ohodnotit rozvoj Číny,“ řekla čínská mluvčí, kterou cituje agentura Reuters.

 

Vztahy mezi USA a Čínou zatěžují obchodní spory, které v loňském roce přerostly v obchodní válku, v jejímž rámci na sebe obě země vzájemně uvalovaly cla. Začátkem prosince se Washington a Peking domluvily na devadesátidenním obchodním příměří s tím, že během této doby se budou snažit vyjednat obchodní dohodu a vyhnou se zavádění dalších cel.

 

 

EVROPA JE V NEJVĚTŠÍM NEBEZPEČÍ ZA POSLEDNÍCH 70 LET, VARUJÍ OSOBNOSTI VČETNĚ KUNDERY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropa-je-v-nejvetsim-ohrozeni-za-poslednich-70-let-varuji-o/r~a4b7d1b0215b11e9aaa70cc47ab5f122/

 

"Evropa je ve větším nebezpečí, než kdy byla za posledních 70 let… Pokud jde o Británii, doufám, že bude mít parlament ještě odvahu vyzvat ke druhému referendu. To by mohlo zemi zachránit před kalamitou brexitu a také nastoupit dlouhou cestu k záchraně EU," citoval v pátek deník The Guardian spisovatele Rushdieho.

 

Manifest vyzývá k akci "vpředvečer voleb", které se podle něj nesmí ponechat v rukou těch, kteří "pohřbí evropskou myšlenku". "Naléhavě musíme bít na poplach proti žhářům duše a ducha, kteří si od Paříže po Řím, se zastávkami v Barceloně, Budapešti, Drážďanech, Vídni a Varšavě, chtějí udělat táborák z našich svobod," píše se také v manifestu.

 

Jeho signatáři se označují za "evropské vlastence, kteří chápou, co je nyní v sázce". "Tři čtvrtiny století po porážce fašismu a 30 let po pádu Berlínské zdi nyní bojujeme novou bitvu za civilizaci," uvádí se rovněž v textu, který mimo jiné tvrdí, že na Evropu útočí "falešní proroci".

 

"Evropa byla opuštěna dvěma velkými spojenci, kteří ji v minulém století dvakrát zachránili před sebevraždou - jeden z nich je za Lamanšským průlivem a druhý za Atlantikem. Kontinent je zranitelný vůči nestoudnému zasahování Kremlu. Evropská myšlenka se nám rozpadá před očima," píše se též v textu.

 

Manifest vyzývá k akci před volbami do Evropského parlamentu, které budou letos v květnu. "Pokud se něco nezmění, tyto volby budou největší kalamitou, jakou jsme kdy poznali," varují signatáři. "Politika pohrdání inteligencí a kulturou bude triumfovat, dojde k explozi xenofobie a antisemitismu."

 

Celý text:

 

https://blisty.cz/

25.1.2019

 

Evropský kontinent čelí největší výzvě od třicátých let dvacátého století. Naléháme na evropské vlastence, aby se postavili proti ofenzívě nacionalistů, píší v dnes zveřejněném prohlášení 

 

Milan Kundera, Salman Rushdie, Elfriede Jelinek, Orhan Pamuk, Bernard-Henri Lévy

 

a pětadvacet dalších osobností

 

* * *

 

Myšlenka Evropy je ohrožena.


Ze všech stran přichází kritika, urážky a utíká se od této kauzy.


"Dost 'budování Evropy' !" vládne křik. Spojme se místo toho znovu se svou "duší národa" ! Objevme znovu svou "ztracenou totožnost !" To je agenda, kterou sdílejí populistické síly, jejichž vlna zaplavuje Evropu. Je jaksi jedno, že abstrakce jako "duše" a "totožnost" často existují jen v imaginaci demagogů.


Na Evropu útočí falešní proroci, kteří jsou opilí resentimentem, a v delíriu nad možností dostat se před světla ramp. Evropa byla opuštěna dvěma významnými spojenci, kteří ji v minulém století dvakrát zachránili před sebevraždou: jedním za kanálem La Manche a druhým za Atlantikem. Evropský kontinent je zranitelný vůči stále drzejším zásahům obyvatele Kremlu. Evropa jako myšlenka se nám rozpadá přímo před očima.


Toto je to jedovaté ovzduší, v němž se v květnu budou konat evropské parlamentní volby. Jestliže se něco nezmění, jestliže nenastane něco, co by zvrátilo ten rostoucí, sílící, naléhavý příliv, jestliže nevznikne  nový duch odporu, tyto volby budou nejkatastrofálnějšími, jaké jsme kdy zažili. Zvítězí v nich ničitelé. Pro ty, kdož stále ještě věří v dědictví Erasma, Danteho, Goetha a Komenského, bude jen ponižující porážka. Zvítězí politika pohrdání inteligencí a kulturou. Bude docházet k výbuchům xenofobie a antisemitismu. Postihne nás katastrofa.


My, nížepodepsaní, patříme k těm, kteří odmítají rezignovaně přijmout tuto blížící se katastrofu.


Počítáme se mezi evropské vlastence (skupinu, která je početnější, než se obecně usuzuje, ale která je často příliš mlčenlivá a příliš rezignovaná), kteří chápou, o co tady jde. Tři čtvrtě století po porážce fašismu a třicet let po pádu berlínské zdi vznikl nový boj o civilizaci.


Máme víru ve velkou myšlenku, kterou jsme zdědili a o níž jsme přesvědčeni, že kdysi byla onou jedinou silou, která byla dostatečně mocná na to, aby pozvedla národy Evropy nad sebe i nad jejich minulost plnou válek. Jsme přesvědčeni, že i dnes to zůstává jedinou silou, která je dostatečně ctnostná na to, aby dokázala porazit nové známky totality, která za sebou přitáhne starou bídu temných věků. To, o co všechno jde, nám zakazuje, abychom se vzdali.


Proto publikujeme tuto výzvu, abyste se přidali k nové vlně.


Proto tento apel k činům v předvečer voleb, které nechceme přenechat hrobníkům evropské myšlenky.

Proto tato výzva k tomu, abychom znovu pozvedli pochodeň Evropy, která, navzdory jejím chybám, jejím omylům i jejím občanským činům zbabělství, zůstává majákem pro všechny svobodné muže a ženy na této planetě.


Naše generace se mýlila. Jako stoupenci Garibaldiho v 19. století, kteří opakovali, jako mantru, “Italia se farŕ da sč” (Itálie se sama vytvoří), domnívali jsme se, že evropský kontinent se dokáže sám od sebe spojit, aniž by bylo nutno za to bojovat či pro to pracovat. To, říkali jsme si, je přece "směr historie".


Musíme se odstřihnout od tohoto starého přesvědčení. Nemáme volbu. Musíme nyní za myšlenku Evropy bojovat, anebo být svědky toho, jak zahyne pod vlnami populismu.


V reakci na nacionalistickou a identitářskou ofenzívu musíme znovu objevit ducha aktivismu či akceptovat, že nás obklopí a zahltí resentiment a nenávist. Naléhavě musíme bít na poplach proti těmto žhářům duše a ducha, kteří, od Paříže až po Řím, se zastávkami po cestě v Barceloně, v Budapešti, v Drážďanech, ve Vídni a ve Varšavě, chtějí spálit naše svobody.


V této podivné porážce "Evropy", která se objevuje na horizontu, tato nová krize evropského svědomí, která hrozí, že zničí všechno, co činilo naše společnosti velkými, čestnými a prosperujícími, spočívá větší výzva než kdy předtím od třicátých let dvacátého století: je to útok na liberální demokracii a její hodnoty.


Milan Kundera, Salman Rushdie, Elfriede Jelinek a Orhan Pamuk jsou spisovatelé. Bernard-Henri Lévy je filozof.


Další signatáři: Vassilis Alexakis (Atény), Svetlana Alexievich (Minsk), Anne Applebaum (Varšava), Jens Christian Grřndahl (Kodaň), David Grossman (Jerusalem), Ágnes Heller (Budapešť), Ismaďl Kadaré (Tirana), György Konrád (Debrecín), António Lobo Antunes (Lisabon), Claudio Magris (Terst), Ian McEwan (Londýn), Adam Michnik (Varšava), Herta Müller (Berlín), Ludmila Oulitskaďa (Moskva), Rob Riemen (Amsterdam), Fernando Savater (San Sebastián), Roberto Saviano (Neapol), Eugenio Scalfari (Řím), Simon Schama (Londýn), Peter Schneider (Berlín), Abdulah Sidran (Sarajevo), Leďla Slimani (Paříž), Colm Tóibín (Dublin), Mario Vargas Llosa (Madrid), Adam Zagajewski (Krakov)

 

 

---

 

 

SOCIALNI KREDIT CINA - VYHLEDANO V GOOGLU - TAM LZE SLEDOVAT BUDOVANI CINSKEHO TOTALITNIHO SYSTEMU - CIPOVE TOTALITY


https://www.google.sk/search?ei=l_QAXPnDC4v9kwWyzKSYCw&q=socialny+kredit+cina&oq=SOCIALNI+KREDIT&gs_l=psy-ab.1.0.0i13j0i22i30l4.3526.5977..8696...0.0..0.117.1543.6j9......0....1..gws-wiz.......0j0i131j0i67j0i22i10i30.NG1PbXXaH6U

 

ZDE NAPR. WIKIPEDIE Z 90 % CHVALI TENTO SYSTEM - JE TO JEDNIM Z DUKAZU, ZE ZA NIMI JSOU SILY TEMNA.

 

JINE CLANKY VETSINOU SOCIALNI KREDIT KRITIZUJI A VARUJI PRED VELKYM BRATREM, ORWELEM CI VARUJI Z BIBLE NEBO I Z WEBU www.neocipuj-se.cz

 

PODOBNE LZE SNADNO VYHLEDAT V GOOGLU CLANKY POD HESLEM CIPOVANI LIDI (BEZ MISTA, NEBO VE SVEDSKU, USA ...).

 

 

---

 

CINSKY SOCIAL CREDIT SYSTEM, ktery vam vyrazi dech i se zubama !  George Orwell tise v hrobe bledne zavisti, Cina dovedla jeho roman “1984” nejen do praxe, ale naprosto ho prekonala !  www.neocipuj-se.cz

 

https://aeronet.cz/news/video-cinsky-social-credit-system-ktery-vam-vyrazi-dech-i-se-zubama-george-orwell-tise-v-hrobe-bledne-zavisti-cina-dovedla-jeho-roman-1984-nejen-do-praxe-ale-naprosto-ho-prekonala/

 

Dobre varujeme lidi s Vesmirnymi Prateli z Nebe pred CIPOVOU TOTALITOU. Jiz 20 let.

 

 

 

---

 

 

JEDEN Z POZNATKŮ UŽITEČNÝ PRO LIDSTVO

 

Dutý Měsíc – Hollow Moon – jde o uměle vybudovanou ovládací základnu entit z Temných světů, ze které ovládají již 200 000 let do značné míry lidskou mysl pomocí specifických prostorových znaků ve specifických frekvencích pro každého člověka zvlášť (povrch je jen ponechanou kamufláží z původního přírodního tělesa, které je již dávno bez vulkanismu, neboť původní nitro je pryč). Dávným národům to bylo známo, záznamy jsou ve védách a v jiných prastarých zdrojích. Kultury po celém světě odkazují na to, co se nazývá ČAS PŘED MĚSÍCEM. V Africe říká kmen Zulu legendu, že Měsíc je vejce s odstraněným žloutkem a přivezen z dálky nebeskými draky, a dostal se na oběžnou dráhu. Legenda říká, že když se sem přivedl Měsíc, Země se otočila a způsobila kataklyzma, kde velká povodeň téměř zničila lidstvo. Staré i dnešní přírodní národy, ačkoliv neměly mezi sebou spojení, sdílí stejný příběh o našem kosmickém sousedovi. Síly temna sem přišly manipulovat geneticky pozemskou rasu lidí s cílem, aby pro ně sloužili jako OTROCI na Zemi. Dnes se mohou citliví lidé snadno napojit a zjistit mentálně, anebo se dozví od Vesmírných Přátel – Andělů z Nebes – viz níže. Obr. 4016 na www.andele-nebe.cz

 

https://www.youtube.com/results?search_query=hollow+moon

 

THE MOON IS ARTIFICIAL AND I CAN PROVE IT: ALIEN OBSERVATORY

 

https://www.youtube.com/watch?v=DhTagWzkjHk

 

 

SEGREDOS DA LUA, SERÁ A LUA UM SATÉLITE ARTIFICIAL ?  OU UM OBSERVATÓRIO ALIENIGENA ?

 

Zapni si automatický CZ překlad v nastavení videa.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gva-g5lkN7k

 

Dutý Měsíc – Hollow Moon – umělá inženýrská konstrukce entit z Temných světů slouží především k ovládání pseudomyslí lidí na 90 – 95 % . Vysílací ovládací antény jsou pod kamuflovaným povrchem Měsíce – pod přivrácenou stranou neustále nasměrované na planetu Zemi – ovládací vlny energií prochází i přes planetu Zemi na opačnou stranu povrchu, kde také ovládá lidské obyvatele. Dávné národy měly hojně ve vědomostech období PŘED Měsícem – to když ještě byli v Nebi, a období PO Měsíci dosud. Tato umělá konstrukce draků sem byla přivezena k ovládání psudomyslí lidí, protože lidé již propadli díky chybným životním volbám z Nebes z Andělských společností do zóny vymístění (tento černý Vesmír) na tuto planetu Zemi. Při přivezení Mesíce došlo k mohutnému gravitačnímu rázu na planetu Zemi, který způsobil obrovské ZEMĚTŘESENÍ a obrovskou POTOPU.

 

Dnešní ovládání lidských myslí dosahuje 90 – 95 % – to je ta logická část mysli, intuitivní mysl – skutečnou a svoji mysl lidé používají jen na 5 – 10 %, např. při venčení psa venku v přírodě. Lidé se sami dopracovali za 200 000 let do pozice 90 %-ních loutkolidí, ale vinu mají v Sobě, nikoli ve vládnících, iluminátech nebo v ještěrech z pekla. Jedině v Sobě, svými chybnými volbami svým ovládačům dělají stále spolehlivější a výkonnější Otroky se stále lepšími technologiemi, které mají původ v Temných světech a jejich autoři chtějí investovanou energii i se ziskem zpět. Jejich cíl je pomocí loutkolidí dobýt Nebeské světy a samotného Stvořitele Prvotního všeho a všech – to se ovšem nikdy nepodaří. To je jen jejich záměr. Záleží jen na lidech, co si zvolí v každodenním životě, jestli Otročení na nějaké nemocné trosky, anebo vnitřně a vztahově hodnotný, harmonický, zdravý a šťastný život.

 

Pro doplnění, dnes po 50. roku života jen velmi těžko najdete zdravého člověka, a tento stav se stále zhoršuje. Dnešní český prezident tuto situaci jen zobrazuje a dokumentuje.

 

Viz www.andele-nebe.cz – obr. 2000 – 2003 a další, také v jiných jazycích, také podrobně rozepsáno v textových zdrojích Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru (4500 stran) a Nové zjevení (860 stran).

 

Viz http://www.co-jist.cz – článek (204) Zdravá životospráva a tam Desatero zdraví (str. 646).

Nikdo se nemůže divit, že takoví “vědci” takto reagují – mlčením – na významné objevy od lidí mimo jejich naprogramované řady.

 

Jedinečné FILMY k objasnění:

 

Den, kdy se zastavila Země – The day the Earth Stood Still (USA - KANADA) 2008

 

Momo – Děvčátko Momo a ukradený čas (DE - IT) 1986

 

Náš domovNosso lar (BR) 2010

 

Nádherná zelená – La belle verte (FR) 1996 – výjimečně odhalené ovládání lidí, vypnout se ale snadno nedá, jen se loutkolidem vyhnout

 

Další množství doporučených filmů jsou na  www.andele-nebe.cz

 

To vám píše neovladatelný – Ivo A. Benda.

 

 

---

 

 

ČIPOVÁNÍ LIDÍ (POLOŠERO - ČT)           6.9.2018

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/218562222000001-polosero-cipovani-lide/titulky

 

 

VÍTEJTE V TOTALITĚ  !

 

https://www.hnuticesta.cz/26-hnuti-cesta/blogy-a-videa/nase-blogy/39-vitejte-v-totalite

 

 

ČÍNA BUDUJE „ORWELLA NA STEROIDECH“ A MĚNÍ POJETÍ LIDSKÝCH PRÁV. MŮŽE TO DOPADNOUT I NA NÁS

 

https://www.info.cz/svet/cina-buduje-orwella-na-steroidech-a-meni-pojeti-lidskych-prav-muze-to-dopadnout-i-na-nas-39800.html

 

Podrobnější popis budované čipové totality

 

 

CO JE ČÍNSKÝ „SOCIÁLNÍ KREDIT“ A JAK FUNGUJE ?

 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=co-je-cinsky-socialni-kredit-a-jak-funguje-

 

Schéma čínského sociálního kreditu.

 

 

KYBERNETICKÁ ŠACHOVNICE #3: ČÍNA

 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=kyberneticka-sachovnice-3-cina

 

Moderní technologie dnes patří mezi nástroje čínské zahraniční politiky. Cílem Pekingu je stát se co nejrychleji globálním technologickým lídrem a využít toho k revizi současného geopolitického uspořádání světa.

 

Marxisté chtějí vytvořit silnou centrální Čínu se soustavou na ní závislých loutkových či spřátelených zemí a kolonizovat spřátelených zemí a kolonizovat co nejvíce států. V rámci 5G sítí drží Číňané obrovský náskok, který používají k tomu, aby získali přístup k datům západních zemí.

To odhalila stále běžící kauza společností Huawei a ZTE. Kromě využití cizích dat uložených v systémech, které Číňané poskytují, se Říše středu zabývá i cílenou špionáží a útoky na své oponenty. S tímto jevem se setkaly vlády Singapuru, USA, Austrálie, Kanady či společnosti Google, LinkedIn, Yahoo nebo Adobe. Peking se všemožně snaží oslabit moc a jednotu Západu, o čemž svědčí i jeho aktivity v Evropě, Africe i v Tichomoří. 

 

Současná rudá Čína je velmi aktivní a pro některé také velice nebezpečnou figurkou na globální kybernetické šachovnici.

Čínských marxistům se povedlo spojit Umění války, Rudou knížku a moderní technologie do jedné efektivní politiky.  

 

Západ dělá totéž, jen s jinou ideologií.

 

 

INFORMAČNÍ PEKLO ANEB ROLE IT V SEVERNÍ KOREJI

 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=informacni-peklo-aneb-role-it-v-severni-koreji

 

 

ČÍNA – SOCIÁLNÍ KREDIT

 

https://www.google.sk/search?q=%C4%8D%C3%ADna+soci%C3%A1ln%C3%AD+kredit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEwO_akNrjAhWEL1AKHQ2bByEQ_AUIESgB&biw=1187&bih=747#imgrc=_

 

 

VÍTEJTE V TOTALITNÍM IMPÉRIU. JSTE VHODNÝ, NEBO VYVRHEL ?

 

https://video.aktualne.cz/social/vitejte-v-totalitnim-imperiu-jste-vhodny-nebo-vyvrhel/r~974aadc8459011e9b2a00cc47ab5f122/

 

 

V ČÍNĚ NASAZUJÍ ROZŠÍŘENÍ VELKÉHO BRATRA. „SOCIÁLNÍ KREDIT“ MÁ ROZHODOVAT O OBČANECH

 

https://www.lupa.cz/clanky/v-cine-nasazuji-rozsireni-velkeho-bratra-socialni-kredit-ma-rozhodovat-o-obcanech/

 

 

PRVNÍ DIGITÁLNÍ DIKTATURA ?  ČÍNSKÝ SOCIÁLNÍ KREDIT SE ZAČAL TESTOVAT NA LIDECH

 

https://www.svetandroida.cz/cinsky-socialni-kredit/

 

 

JAKO 1984 ?  ČÍNA CHYSTÁ MRAZIVÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH KREDITŮ

 

https://www.forum24.cz/jako-1984-cina-chysta-mrazivy-system-socialnich-kreditu/

 

 

ČÍNA ZNÁMKUJE CHOVÁNÍ LIDÍ NA INTERNETU. TEĎ JE SYSTÉM DOBROVOLNÝ, BUDE POVINNÝ

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2458294-cina-znamkuje-chovani-lidi-na-internetu-ted-je-system-dobrovolny-bude-povinny

 

 

STUDENTI A DĚLNÍCI V ČÍNĚ SPOJILI SÍLY A BOJUJÍ ZA PRÁVA PRACUJÍCÍCH. KOMUNISTICKÉ VLÁDĚ SE TO NELÍBÍ

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2733464-studenti-a-delnici-v-cine-spojili-sily-a-bojuji-za-prava-pracujicich-komunisticke-vlade

 

 

KNIHA 1984 GEORGE ORWELLA OŽÍVÁ: VELKÝ BRATR SLEDUJE A ZNÁMKUJE MILIONY LIDÍ V ČÍNĚ

 

https://www.elektrina.cz/velky-bratr-v-cine-socialni-kredit

 

 

MILIONY LIDÍ S NÍZKÝM ‚SKÓRE‘ NESMÍ NASEDNOUT DO LETADLA ČI VLAKU. ČÍNA ZABLOKOVALA 23 MILIONŮ LETENEK A LÍSTKŮ

 

https://www.lidovky.cz/svet/miliony-lidi-s-nizkym-skore-nesmi-nasednout-do-vlaku-ci-letadla-cina-zablokovala-23-milionu-listk.A190302_104122_ln_zahranici_zdp

 

http://www.autoforum.cz/zajimavosti/miliony-cinanu-s-nizkym-socialnim-kreditem-maji-zakazano-jakkoli-cestovat/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/250616-miliony-lidi-nesmi-do-letadel-a-vlaku-cina-zakazala-cestovani/

 

https://ac24.cz/-/orwell-se-nepletl-a-je-tadz-23-milionu-cinskych-obcanu-zakaz-cestovani?redirect=%2F

 

Pointa v ovládání lidí je v tom, že k oprávněným trestům za zla (i když bez soudu) sociální kredit přidává TRESTY NEOPRÁVNĚNÉ, za činy, keré zly nejsou – svobodné názory a DOBRA, anebo jsou zly zanedbatelnými.

 

 

MADARSKO ODHLASOVALO ZVYSENI PRESCASU Z 250 NA 400 HODIN ROCNE - OPOZICE OZNACILA ZAKON ZA OTROKARSKY


https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/491865-vladni-poslanci-v-madarsku-za-bourlivych-okolnosti-zvysili-lidem-prescasy.html

 

OPOZICE PROTESTOVALA PISKANIM A ROZHAZOVALA SHORA LETAKY - OTROKARSKY ZAKON.

 

NASE INFO SVETELNE O ZOTROCOVANI LIDI JE NAPROSTO AKTUALNI www.nejsme-otroci.cz

 

 

ANI TENTO TEXT NENAPSAL ROBOT. UMĚLÁ INTELIGENCE NAŠTĚSTÍ NEVÍ, CO JE SVOBODA SLOVA

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/tento-text-nenapsal-robot-umela-inteligence-nastesti-nevi-co/r~ceac132c465a11e9819e0cc47ab5f122/

 

 

SENÁT VELMI TVRDĚ ZAÚTOČIL NA ZEMANA: PŘIJAL MIMOŘÁDNĚ OSTROU REZOLUCI PROTI ČÍNĚ

 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/93949/senat-velmi-tvrde-zautocil-na-zemana-prijal-mimoradne-ostrou-rezoluci-proti-cine.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČÍNA VYŘEŠILA ZÁŠKOLÁCTVÍ. STUDENTY OBLÉKLA DO STEJNOKROJŮ S GPS LOKÁTORY

 

https://cdr.cz/clanek/cina-vyresila-zaskolactvi-studenty-oblekla-do-stejnokroju-s-gps-lokatory

 

 

BEZHOTOVOSTNÍ NEVOLNICTVÍ

 

https://www.euro.cz/blogy/bezhotovostni-nevolnictvi-1441066

 

 

PROTI BEZHOTOVOSTNÍ EKONOMICE SE STAVÍ STÁLE VÍCE AMERICKÝCH MĚST

 

V článku ovšem není ani slovo o nebezpečné možnosti totální kontroli lidí – sledování, kdo, kolik, kdy, kde komu a za co platí.

 

http://ekonomicky-denik.cz/bezhotovostni-ekonomice-se-stavi-stale-vice-americkych-mest/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR0kbkDse5iN7x_yU2KDF1izkbdBvUNy4G7b6usR6FlxuQCnibBhQSJpqJg

 

 

BOJ PROTI HOTOVOSTI SE VYOSTŘUJE

 

https://pravyprostor.cz/boj-proti-hotovosti-se-vyostruje/?fbclid=IwAR2Dm5TIMZfARcwiEfKeM32HB3VGVT0TuWPFU0-YvKrFmSza6u1uDJBuA0w

 

 

ZMÍTÁME SE MEZI WORKOHOLISMEM A PROKRASTINACÍ. UŽ SE NEUMÍME FLÁKAT, TO JE ZLÉ

 

Lidé jsou stále větší otroci.  www.nejsme-otroci.cz

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/zmitame-se-mezi-workoholismem-a-prokrastinaci/r~d658c3664edb11e9b5e8ac1f6b220ee8/

 

 

ANALYTIK: JSME JAKO OVCE NA PORÁŽKU, ZRUŠTE SI FACEBOOK. UKRADL VAŠI IDENTITU A JE NEBEZPEČNĚJŠÍ NEŽ RUSKO

 

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/94098/analytik-jsme-jako-ovce-na-porazku-zruste-si-facebook-ukradl-vasi-identitu-a-je-nebezpecnejsi-nez-rusko.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

FACEBOOK PO CELÉM SVĚTĚ LOBBOVAL PROTI OCHRANĚ SOUKROMÍ, TVRDÍ SERVER

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/498788-facebook-po-celem-svete-lobboval-proti-ochrane-soukromi-tvrdi-server.html

 

 

PRŮLOM VE VÝVOJI KVANTOVÝCH POČÍTAČŮ PŘICHÁZÍ Z ČESKA

 

https://kryptomagazin.cz/prulom-ve-vyvoji-kvantovych-pocitacu-prichazi-z-ceska/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NEJLEPŠÍ TELEFON OD XIAOMI SE VYPRODAL ZA MINUTU

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/499347-nejlepsi-telefon-od-xiaomi-se-vyprodal-za-minutu.html

 

 

KONEC INTERNETU, JAK HO ZNÁME. NOVÁ SMĚRNICE EU ŽENE PŘED VOLBAMI DO ULIC DAVY LIDÍ

 

Další krok budování čipové totality pomocí UI (dřív to technicky nešlo) www.neocipuj-se.cz

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/konec-internetu-jak-ho-zname-nova-smernice-eu-zene-pred-volb/r~17cc248a38ea11e9a305ac1f6b220ee8/

 

 

ROZRUCH VE SNĚMOVNĚ. KLAUS MLADŠÍ PŘIROVNAL PŘIJÍMÁNÍ ZÁKONŮ KVŮLI EU K ŽIDOVSKÝM TRANSPORTŮM

 

Klaus ml.:

 

„57 procent návrhů zákonů jsou nařízení EU, kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál“. Nařízení GDPR označil jako kravinu.

 

https://www.lidovky.cz/domov/klaus-mladsi-prirovnal-prijimani-zakonu-kvuli-evropske-unii-k-zidovskym-transportum.A190312_170101_ln_domov_ele

 

 

AUTA OVLÁDNE ‚VELKÝ BRATR‘. MAJÍ MÍT OMEZOVAČE RYCHLOSTI A ALKOHOLOVÉ ZÁMKY

 

https://www.lidovky.cz/byznys/auto/auta-ovladne-velky-bratr-budou-mit-omezovace-rychlosti-a-alkoholove-zamky.A190315_181856_ln-auto_vlh

 

 

UŽ ZA TŘI ROKY NÁM BUDOU AUTA AKTIVNĚ HLÍDAT RYCHLOST

 

A hlavně velmi chtějí lidem šmírovat život v autech – počínaje automobilkami, přes tzv. bezpečnostní služby, až po nejrůznější špicly.

 

K čemu je tu právní systém a právníci, právo na soukromí atd. ???  K ničemu.

 

https://www.garaz.cz/clanek/uz-za-tri-roky-nam-budou-auta-aktivne-hlidat-rychlost-21001426?dop-ab-variant=0&seq-no=1&source=hp

 

 

AUTA MAJÍ MÍT POVINNĚ OMEZOVAČ RYCHLOSTI

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/501223-auta-maji-mit-povinne-omezovac-rychlosti.html

 

 

HROMADENÍM ZBRANÍ PROTI ICH POUŽITIU. DOKEDY EŠTE ?

 

Zotročování lidí zbrojením a vzájemné zastrašování zbraněmi – kdy loutkolidé skončí s loutkováním řízeném entitami z Temných světů ?

 

www.nejsme-otroci.cz

 

https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/506589-hromadenim-zbrani-proti-ich-pouzitiu-dokedy-este/

 

 

ZAGER & EVANS - IN THE YEAR 2525

 

Píseň varuje před možností čipové totality v roce 2525. Pod písní je en text (překladačem Google cz lze přeložit)

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKQfxi8V5FA

 

 

NAPLNÍ SE POSLEDNÍ VZKAZ STEPHENA HAWKINGA ?  PRÝ NÁS ZNIČÍ SUPERLIDÉ

 

Varování před touto situací není nové, mnohem podrobněji je uvedeno v knize NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na www.andele-nebe.cz a za uvedenými zájmy jsou pseudotvůrci – velmi zlé entity z Temných světů.

 

https://www.flowee.cz/civilizace/5256-naplni-se-posledni-vzkaz-stephena-hawkinga-pry-nas-znici-superlide?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

5G SPUSTÍME VÁLKU PROTI LIDSTVU !  SILNÉ VAROVÁNÍ VYSOCE POSTAVENÝM ČLENŮM V OSN

 

https://ac24.cz/-/5g-spustime-valku-proti-lidstvu-silne-varovani-vysoce-postavenym-clenum-v-osn?redirect=%2F

 

Veteran MD Drops Bombshell About 5G Technology Dangers At 5G Hearing

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=1Qt5B39LB7c

 

Tyto technologie podstrčili lidem ještěři z pekel za účelem jejich zotročení. Ničení zdraví lidí je pro ně podružné.

 

Předpokládá se, že 5G je obzvláště nebezpečná ze čtyř různých důvodů:

 

1.   Mimořádně velký počet antén, které jsou plánovány.

2.   Velmi vysoké energetické výstupy, které budou použity pro zajištění průniku.

3.   Mimořádně vysoká úroveň pulsace.

4.   Zjevná vysokoúrovňová interakce frekvence 5G na nabitých sestavách, pravděpodobně zahrnujících nabité sestavy snímače napětí.

 

Nejprve hovoří o současných bezpečnostních pokynech pro technologie 2g/3g /4g, a správně poukazuje na to, že vládou schválené pokyny ignorují jakékoliv nežádoucí účinky, které se vyskytnou v dávkách nebo vystavování se jim pod hranicí těchto uvedených pokynů. Jinými slovy, jak profesor Pall upozornil, pokud jde o bezpečnost, postrádají tyto pokyny smysl.

 

Dále pokračuje diskusí o osmi způsobech, kterými tato technologie nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví, a cituje rozsáhlou vědeckou dokumentaci:

 

  1. Snížená plodnost
  2. Neurologické/neuropsychiatrické účinky
  3. Poškození buněčné DNA
  4. Aptóza - naprogramovaná smrt buněk
  5. Oxidační stres a poškození volných radikálů
  6. Endokrinní (hormonální) účinky
  7. Nadbytek intracelulárního vápníku
  8. Rakovina

 

Profesor Pall se v závěru zprávy vyjadřuje při popisování 5G naplno, a tvrdí, že „zavedení 5G je naprosto šílené“.

 

Následující prezentace je mimořádně cenná pro všechny, kdo chtějí lépe pochopit, o co se jedná, a také jak s tím bojovat.

 

Dr. Pall je pouze jedním z mnoha profesionálů, kteří vydali stejné varování, přesto zavádění technologie 5G pokračuje bez jakýchkoliv prodlev.

Dr. Martin Blank z katedry fyziologie a buněčné biofyziky na Kolumbijské univerzitě shrnuje jeho hodnocení:

 

„Vytvořili jsme něco, co nám škodí, a vymyká se kontrole. Před Edisonovou žárovkou bylo v našem prostředí jen velmi málo elektromagnetického záření. Úrovně, které máme dnes, jsou mnohonásobně vyšší, než úrovně v přirozeném prostředí, a rychle rostou kvůli všem novým zařízením, která toto záření vydávají. Pokud to řeknu otevřeně, poškozují živé buňky v našem těle a mnoho z nás to předčasně usmrtí.“ ~ Dr. Martin Blank

 

Dr. Sharon Goldbergová, interní lékařka a profesorka, se vyjádřila k 5G, když měla projev k americkému Senátu.

 

„Bezdrátové záření má biologické účinky. Tečka. To už není předmětem diskuse, když se podíváte na PubMed (tj. volně přístupná databáze z oblasti medicíny, pozn. překl.) a nezávislé posudky. Tyto účinky jsou pozorovány u všech životních forem; rostliny, zvířata, hmyz, mikroby. V případě lidí máme nyní jasné důkazy o rakovině: o tom není pochyb. Máme důkazy o poškození DNA, kardiomyopatii, která předchází městnavému srdečnímu selhání, neuropsychiatrických účincích… 5G je netestovaná aplikace technologie, o které víme, že je škodlivá; víme to na základě vědy. V akademických kruzích se to nazývá výzkum lidských subjektů.“ ~ Dr. Sharon Goldbergová 

 

 

PO MYNÁŘOVI JE NA ŘADĚ PREZIDENT ZEMAN. SENÁTOR LÁSKA NA NĚJ CHYSTÁ ÚSTAVNÍ ŽALOBU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-mynarovi-je-na-rade-prezident-zeman-senator-laska-chysta-ustavni-zalobu-65243?seq-no=6&dop-ab-variant=&source=article-detail

 

 

VE SVĚTĚ SE SPOUŠTÍ NOVÁ ŽELEZNÁ OPONA. NA KTERÉ STRANĚ ZŮSTANE ČESKO ?

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/ve-svete-se-spousti-nova-zelezna-opona-na-ktere-strane-zustane-cesko.A190122_161046_firmy-trhy_kain

 

 

USA A RUSKO ZLIKVIDOVALY OD ROKU 1987 TISÍCE BALISTICKÝCH RAKET. NYNÍ SMLOUVA KONČÍ

 

https://infografiky.ihned.cz/balisticke-rakety/r~0a189100296011e991e8ac1f6b220ee8/

 

 

KAM MIZÍ PENÍZE Z PLATU - JDE O PROCENTUÁLNI ČÁSTKY


https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/247800-cista-versus-hruba-mzda-kam-presne-mizi-penize-z-naseho-platu/

 

NĚCO JINÉHO BY BYLO, KDYBY BYLY STANOVENY PEVNÉ CASTKY, NIKOLI PROCENTUÁLNÍ.

 

TAKTO JE ČLOVĚK DOKONALE VYSÁVÁN.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

PROTI CENZUŘE. KLAUS ML. ŽÁDÁ AŽ TŘI ROKY VĚZENÍ ZA PORUŠENÍ SVOBODY PROJEVU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 

https://echo24.cz/a/Sxpwp/proti-cenzure-klaus-ml-zada-az-tri-roky-vezeni-za-poruseni-svobody-projevu-na-socialnich-sitich

 

Klaus ohlásil přípravu předlohy už loni v létě. „Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká,“ uvedl tehdy Klaus. Svobodný internet je podle něho důležitou součástí svobody slova, když naboural monopol tradičních médií.

 

Poslední dobou podle Klause vzniká tlak dostat internet pod kontrolu. „Spousta lidí je blokována za naprosto nevinné názory nebo prostě názory vyplývající z jejich smýšlení,“ soudí. Odmítl argumenty, že sociální sítě provozují soukromé společnosti, které si mohou nastavit podmínky tak, jak chtějí.

 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ OMEZUJÍ SOVOBODU PROJEVU, TVRDÍ SKUPINA POSLANCŮM S KLAUSEM. CHTĚJÍ TO TRESTAT


https://www.e15.cz/domaci/socialni-site-omezuji-sovobodu-projevu-tvrdi-skupina-poslancum-s-klausem-chteji-to-trestat-1355728

 

 

MAZÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA FACEBOOKU BY MOHL BÝT TRESTNÝ ČIN, NAVRHUJE KLAUS MLADŠÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mazani-prispevku-na-facebooku-by-mohl-byt-trestny-cin-navrhu/r~d265cd36216c11e990fd0cc47ab5f122/

 

Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval na sociální sítě s více než 100.000 uživateli. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

 

 

JE TO PASKVIL, ŘÍKAJÍ PRÁVNÍCI O KLAUSOVĚ NÁVRHU TRESTAT MAZÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/experti-klausuv-zakon-je-nesmysl.A190201_181343_domaci_lva

 

Zde má každý důkazy o tom, že sociální sítě jsou ve „svobodné demokracii“ jen mhohem lepší a rafinovanější kamufláží likvidace svobody projevu a slova, než jak to dělal komunistický režim – ten to také kamufloval, ale méně, takže bylo více zřejmé, že lidé nemají svobodu slova.

 

Všechny režimy, které si tu loutkolidé vytvořili ze své svobodné vůle, se vyznačují omezováním svobody projevu a slova, liší se jen v míře omezení a v míře a způsobu kamuflování tohoto omezení !  Tyto pseudorežimy jsou loutkolidem nastrčovány z Temných světů a to tak, aby byli lidé více a více ovladatelní a zárověň aby toto podvodné ovládání bylo co nejvíce kamuflováno – podobně, jak je kamuflován Měsíc svým „přirozeným“ povrchem a přitom je celý vykuchaný pseudotvůrci – ještěry z pekel a pod povrchem jsou technologické struktury za účelem ovládání myslí všech lidí. Dnes to probíhá v míře 90 – 95 %, a tato míra se stále zvyšuje tak, jak loutkolidé baští ovládací programy a klamy Sil temna z Temných světů. Tedy s tím, jak loutkolidé si zvolili a volí NEspolupráci se Stvořitelem Prvotním všeho a všech.

 

 

NOVÝ SYSTÉM BIOMETRICKÉHO OVĚŘENÍ V TELEFONU VÁS POZNÁ PODLE CHŮZE

Další krok k čipové totalitě – www.neocipuj-se.cz


https://www.e15.cz/magazin/novy-system-biometrickeho-overeni-v-telefonu-vas-pozna-podle-chuze-1356546

 

 

MUSK SI 15.11.2018 PRIVLASTNIL SVETOVOU SIT 5G ZAMEREM 7500 DRUZIC STARLINK, KTERE CHCE VYPUSTIT SPACE-X – TO JE SKUTENYM DUVODEM KONKURENCNIHO BOJE PROTI HUAWEI, KTERY CHCE TOTEZ – TATO BUDOUCI SIT 5G JE HLAVNI SITI NA OVLADNUTI CELEHO LIDSTVA – ZAKLAD SVETOVE CIPOVE TOTALITY – A O TO BOJUJI USA S CINOU – O NADVLADU NAD SVETEM

 

https://aeronet.cz/news/vime-prvni-americane-si-potichu-privlastnili-5g-satelitni-frekvence-pro-celosvetovou-internetovou-sit-starlink-huawei-s-tim-nesouhlasil-ostre-protestoval-a-zbytek-uz-znate/

 

 

PROJEKT STARLINK: SPACEX VYŠLE NA OBĚŽNOU DRÁHU ZEMĚ PŘES TISÍC SATELITŮ

 

https://insmart.cz/starlink-spacex-elon-musk-satelity/

 

STARLINK OD SPACEX SOUTEZI S CINSKOU HUAWEI O GLOBALNI 5G INTERNET – ZA PAR TYDNU PO VZNIKU CLANKU SE ROZHOREL MEDIALNI BOJ MEZI OBEMA SOUPERI.

 

TEDY SOUTEZ O GLOBALNI OVLADANI LIDSTVA POMOCI 5G INTERNETU S VLASTNENIM VSECH JEJICH DAT.

 

 

FIRMA TELESAT VYUŽIJE NEW GLENN – PRO BUDOVÁNÍ 5G SÍTĚ

 

https://www.kosmonautix.cz/2019/01/firma-telesat-vyuzije-new-glenn/

 

 

ZABIJÁK 5G INTERNETOVÁ SÍŤ – TESTY A REAKCE MĚST – VIDEO

 

https://aeronet.cz/news/video-milimetrovy-zabijak-5g-radiace-z-mobilnich-vezi-5g-americke-spolecnosti-verizon-vyvolala-poskozeni-mozku-u-celeho-personalu-hasicske-stanice-mesta-v-kalifornii-prijimaji-zakazy-vystaveb-5g/

 

 

ČÍNSKÉ SILICON VALLEY SE ZA 10 LET EKONOMICKY VYROVNÁ BRITÁNII. MÍSTNÍ Z TOHO MAJÍ HRŮZU

 

https://www.euro.cz/byznys/cinske-silicon-valley-budi-obavy-do-roku-2030-bude-mit-region-velikost-ekonomiky-britanie-1441168?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#

 

 

DRONY NA ČUNDRÁKY, OČIPOVANÉ DĚTI I VYSAVAČ. PROJDĚTE SI NOMINACE NA ČMUCHALA ROKU

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/chytry-naramek-vysavac-i-klicenka-projdete-si-kandidaty-na-c/r~f7af64782e9e11e98854ac1f6b220ee8/

 

www.slidilove.cz

 

 

ČERNÁ LISTINA SE PLNÍ. ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR UŽ ROZHODUJE, KDO SMÍ DO VLAKU

 

https://www.euro.cz/light/cinane-chteji-byt-dobri-pohlida-je-velky-bratr-1439074

 

 

PŘIBÁŇ: ČÍNA JE SCI-FI, MIZÍ TAM LIDÉ, MAJÍ NEUVĚŘITELNÉ TECHNOLOGIE NA ŠPEHOVÁNÍ

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/dan-priban-cina-je-sci-fi-mizi-tam-lide-maji-neuveritelne-te/r~d1702490252b11e9aaa70cc47ab5f122/

 

Studium Číny je jako studium jedovatého hada.

 

 

ŽIVOT V ČÍNSKÉ RODINĚ ?  POLITIKU NEŘEŠÍ, MAJÍ VLASTNÍ ČÍNSKOU PLANETU, ŘÍKÁ VRÁTNÁ

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/zivot-v-cinske-rodine-politiku-neresi-maji-vlastni-cinskou-p/r~1a9243c630a611e9813eac1f6b220ee8/

 

HUTONG – ve středu Pekingu – slumové čtvrtě.

 

https://mapy.cz/letecka?x=116.3921692&y=39.9200938&z=14&l=0&q=HUTONG

 

Ubytována proti své vůli v čínském slumu. Domy na sebe nalepené bez oken ! Rodina velmi přátelská a vstřícná.

 

 

ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR PŘITVRZUJE. APLIKACE POZNÁ, ZDA JE V BLÍZKOSTI DLUŽNÍK A VYZVE K JEHO NAHLÁŠENÍ

 

https://www.lidovky.cz/svet/cinsky-velky-bratr-pritvrzuje-aplikace-pozna-zda-je-v-blizkosti-dluznik-a-vyzve-k-jeho-nahlaseni.A190128_121103_ln_zahranici_ele

 

 

ČÍNA SE SINGAPUREM BUDUJÍ MĚSTO PRO PŮL MILIONU LIDÍ, FARMÁŘE Z POLÍ PŘESOUVAJÍ DO START-UPŮ


https://www.e15.cz/zahranicni/cina-se-singapurem-buduji-mesto-pro-pul-milionu-lidi-farmare-z-poli-presouvaji-do-start-upu-1355932

 

Jde o pilotní projekt, kde Čína chce násilím farmáře z venkova nahnat do těchto výškových měst, aby již nežili v kontaktu s přírodou, ale stali se z nich otroci tentokrát na technologických projektech.

 

 

EVROPSKÁ KOMISE ZVAŽUJE ZÁKAZ ZAŘÍZENÍ HUAWEI PRO SÍTĚ 5G. DŮVODEM JSOU OBAVY ZE ŠPIONÁŽE

 

https://echo24.cz/a/iGhSU/evropska-komise-zvazuje-zakaz-zarizeni-huawei-pro-site-5g-duvodem-jsou-obavy-ze-spionaze

 

 

GRAFIKA: STRACH Z HUAWEIE. ZÁPAD BURCUJE KVŮLI ŠPIONÁŽI, ČÍNA VYRAZILA DO PROTIÚTOKU

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/huawei-prehledne-o-sporu/r~6464075a261011e996370cc47ab5f122/

 

Pod článkem další články o Huawei. Samozřejmě, o špionáži západních firem se nedočtete ani řádku. Nesmí se to psát ani říkat.

 

 

4G AJ 5G BUDE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ NARAZ. ČAKÁ SA NA ZARIADENIA

 

https://zive.azet.sk/clanok/138068/4g-aj-5g-bude-mozne-pouzivat-naraz-caka-sa-na-zariadenia/?utm_campaign=cross&utm_content=box-tech-hp&utm_medium=zona-hp&utm_source=aktuality.sk

 

 

KOMENTÁR ZOLA MIKEŠA: USA VYČÍTAJÚ ČÍNE HUAWEI. KONAJÚ VŠAK PODOBNE

 

https://www.aktuality.sk/clanok/656368/komentar-zola-mikesa-usa-vycitaju-cine-huawei-konaju-vsak-podobne/

 

 

JDE NEJEN O VAŠE ZDRAVÍ - MEZINÁRODNÍ VÝZVA – ZASTAVME BUDOVÁNÍ 5G INTERNETU (I V ČR)

27.1.2019

 

https://ideablog.cz/clanky/mezinarodni-vyzva-zastavme-budovani-5g-internetu-vcetne-ceske-republiky/?fbclid=IwAR20q-ONbBuz1-ZPWofcPkTXktLCkNAzZ4u9_IjB1jAx0fOzWGHg51AGmbc

 

Podpořte mezinárodní výzvu na zastavení budování 5G sítí v zájmu zdraví našeho i našich dětí. Tato výzva se opírá o studie mnoha odborníků, které hovoří o extrémní škodlivosti násobně zesíleného RF záření z nově zaváděných 5G sítí na zdraví každého z nás. V ČR se má s budováním 5G sítí začít v nejbližších měsících.

Aby 5G sítě mohly fungovat, je nutné překročit 10 krát až 100 krát už tak škodlivé stávající hodnoty, které byly stanoveny pro současné pozemní přenosové stanice.

Zákonodárci záměrně nevzali vědecké důkazy o škodlivosti v potaz.

Buďme aktivní jako občané v Polsku, kteří začínají s organizováním protestů proti budování 5G síti v jejich zemi:

https://gloria.tv/video/WoGzEj1QefZg6khpVguwMboDU

 

Text mezinárodní výzvy zde:
http://www.elektrosmog-zony.cz/download/5G_mezinarodni_vyzva_1118.pdf

 

Zde je možné výzvu podepsat:
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

 
Nové mobilní a internetové 5G sítě. Co je na nich natolik hrůzu nahánějícího ?
https://ideablog.cz/clanky/nove-mobilni-a-internetove-5g-site-co-je-na-nich-natolik-hruzu-nahanejiciho/

 

Vybudování 5G sítí do roku 2020 požaduje EU po svých členských státech:
https://www.cnews.cz/nove-cile-eu-v-roce-2020-chce-5g-site-v-roce-2...

 

Firma Huawei chtěla v ČR v blízké době investovat do rozvoje 5Gsítí 8,5 miliardy korun:

https://www.novinky.cz/domaci/494153-cina-chysta-kvuli-huawei-odvet...

 

První soudní případ Spojeného království proti sítím 5G – lidé vyhráli:

https://steemit.com/cesky/@sione/prvni-soudni-pripad-spojeneho-kral...


Zdroj: 
ZDE.

 

Časť z týždenného prekladu: http://prekladyodlesa.sk/rok-prasata-sa-zacne-velkou-odmenou-pre-ludi

 

Jedna z tém sa týka zatknutia Meng Wanzhouovej, finančnej riaditeľky čínskej spoločnosti Huawei Technologies. Ukazuje sa, že skutočný dôvod, prečo západná spravodajská komunita nariadila jej zatknutie, nebol podvod, ale skôr preto, že Huawei napreduje v zavádzaní bezdrôtovej technológie 5G zarážajúcou rýchlosťou, hoci vedci zistili, že poškodzuje ľudský mozog a narušuje prirodzené životné systémy.

 

* Otrava mobilními telefony (článek je určen k dalšímu šíření) Uvedeno ZDE.
* Wi-fi signál zabíjí: Zjistily to dánské středoškolačky, panika se
šíří po celé Evropě Uvedeno ZDE.

 

http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/jde-nejen-o-vase-zdravi-mezinarodni-vyzva-zastavme-budovani-5g-in?xg_source=activity

 

 

SKRYTÁ VLASTNOST 5G SÍTĚ

 

https://tadesco.cz/skryta-vlastnost-5g-site/

 

 

NOVÉ MOBILNÍ A INTERNETOVÉ 5G SÍTĚ. CO JE NA NICH NATOLIK HRŮZU NAHÁNĚJÍCÍHO ?

 

https://ideablog.cz/clanky/nove-mobilni-a-internetove-5g-site-co-je-na-nich-natolik-hruzu-nahanejiciho/

 

 

VE VELKÉ BRITÁNII JIŽ VYHRÁLI SOUD PROTI 5G

 

https://steemit.com/cesky/@sione/prvni-soudni-pripad-spojeneho-kralovstvi-proti-sitim-5g-lide-vyhrali?fbclid=iwar2e9ddocuc-dzxcsogufbw8sig8ylkfst4d4zc1tw1cvgyxjyxti2qkzue

 

 

SVĚTOVÝ ZÁVOD V ROBOTICE: NEZAOSTANE EVROPA V UMĚLÉ INTELIGENCI ZA USA A ČÍNOU ?

 

https://www.info.cz/evropska-unie/svetovy-zavod-v-robotice-nezaostane-evropa-v-umele-inteligenci-za-usa-a-cinou-40217.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Ve skutečnosti jde transfer technologií i ovládání lidí entitami z Temných světů.

 

„Soustředění na lidskou bytost“ je heslo, které je základem přístupu Evropské unie při stanovení pravidel pro využití umělé inteligence. Někteří zástupci průmyslu ale varují, že tato hezká fráze může zbrzdit využití umělé inteligence v Evropě. Hrozí, že starý kontinent předhoní Čína a Spojené státy a Evropa zaostane v této změně srovnávané s průmyslovou revolucí. V Číně a USA totiž nehledí na lidská práva, jen okrajově.

 

 

SLOVENSKO PRI ČIPOCH PORÁŽA AMERICKÉ SILICON VALLEY. POZRITE SI VIDEO S EXPERTOM

 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/500907-video-slovensko-pri-cipoch-poraza-americke-silicon-valley/

 

 

ODTLAČOK PRSTA ČI PODOBA TVÁRE. SLOVÁCI DOSTANÚ NOVÉ OBČIANSKE PREUKAZY

 

https://slovensko.hnonline.sk/1886923-obcianske-maju-byt-s-odtlackom-prsta

 

www.neocipuj-se.cz   www.neocipuj-sa.sk

 

 

HYUNDAI PŘEDSTAVIL NAVIGACI PRACUJÍCÍ S ROZŠÍŘENOU REALITOU

 

https://www.garaz.cz/clanek/hyundai-predstavil-navigaci-pracujici-s-rozsirenou-realitou-21001077?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp

 

 

LIDÉ, KTEŘÍ NEEXISTUJÍ. POČÍTAČ GENERUJE NEEXISTUJÍCÍ OBLIČEJE, UČÍ SE OD SEBE SAMÉHO

 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/tenhle-clovek-neexistuje-pocitac-generuje-neexistujici-obliceje-uci-se-od-sebe-sameho.A190218_091910_ln-zajimavosti_form

 

 

DŮCHOD V 67 LETECH - KRÁTKÝ ROZHOVOR S EKONOMEM


https://www.facebook.com/ftvprimazpravodajstvi/videos/1983037652000360/UzpfSTEwMDAwMjQ2Njk5Mzg0NDoyMTI2NzM5MTkwNzM4OTE1/?_rdr=p

 

S úsměvem z vás sedřou kůži.  www.nejsme-otroci.cz

 

 

BOJ PROTI HOTOVOSTI JE ZÁVAŽNĚJŠÍI, NEŽ LIDÉ TUŠÍ

 

http://www.infovojna.sk/article/konspiracna-teoria-sa-meni-na-realitu-boj-proti-hotovosti-je-zavaznejsi-ako-tusime?fbclid=IwAR3hepobnV4mGGMq8wUdypd-Qb3Eahv8ngbFYB_UlTFVbfmfdYNBapAvRQo

 

 

OMEZENIE HOTOVOSTI NA SLOVENSKU

 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/181297/Pellegrini-Prichadza-cas-zamysliet-sa-nad-este-vacsim-obmedzenim-hotovosti?fbclid=IwAR0b_RqjZQcz2zWktmoDowVGQ4qTIm4LY7Nk52OzvppMstcujksVoI1AFDY

 

 

EVROPSKÉ BANKY PŘESTALY TISKNOUT PĚTISETEUROVKY. BOJÍ SE JEJICH ZNEUŽITÍ TERORISTY

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/vetsina-centralnich-bank-prestava-davat-do-obehu-bankovky-50/r~c0ee84c8225511e98854ac1f6b220ee8/

 

 

MÍSTO POKLADNÍCH JEN STROJE. BANKY ZAČALY VE VELKÉM MĚNIT POBOČKY NA BEZHOTOVOSTNÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cashless-pobocky-se-stavaji-novym-trendem-ceskeho-bankovnict/r~f39ae4f2ddf411e8a181ac1f6b220ee8/

 

 

VLÁDA SCHVÁLILA ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY. STÁT MAJÍ STÁLE NEJVÝŠE 1500 KORUN ZA ROK, ELEKTROMOBILY A HYBRIDY BUDOU JEZDIT ZDARMA

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66463250-vlada-schvalila-elektronicke-dalnicni-znamky-limit-poplatku-zustane-1500-korun-hybridni-auta-a-elektromobily-budou-jezdit-zdarma

 

Krok za krokem k čipové totalitě.  www.neocipuj-se.cz

 

 

MOBIL KONTROLUJÚCI ČI HO NEUKRADLI PODĽA ŠTÝLU CHÔDZE JEHO MAJITEĽA

 

https://pc.zoznam.sk/novinka/mobil-kontrolujuci-ci-ho-neukradli-podla-stylu-chodze-jeho-majitela

 

 

DAVOS: ROBOTY ĽUDÍ NENAHRADIA

 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/499450-davos-roboty-ludi-nenahradia/

 

„V súčasnosti sa z istého uhla pohľadu nachádzame na bojisku medzi robotmi a ľudstvom. Určite sa nechceme stať otrokmi nových technológií,“ povedal jeden zo zakladateľov ekonomického fóra Klaus Schwab.

 

Už dnes môžu nadnárodné koncerny na základe dát z mobilných telefónov presne analyzovať nákupné zvyklosti a preferencie daného používateľa. Zneužitie týchto dát môže ovplyvniť nielen preferencie nakupovania, ale aj hlasovanie vo voľbách. Napríklad pred poslednými voľbami amerického prezidenta predala spoločnosť Facebook dáta svojich používateľov firme Cambridge Analytica. Získané informácie boli následne bez vedomia užívateľov použité na zostavenie kampane podporujúcej neskoršieho víťaza Donalda Trumpa.

 

 

CELY SVET MA BYT BRZY POD DOHLEDEM KAMER – 45 MILIARD – PROTOZE LOUTKOLIDE JE CHTEJI

 

https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10890-cely-svet-brzy-dohled-kamer-45-miliard-smartphon?fbclid=IwAR3q4zNoPGJWIdK9dRZwgF5yY3HyDo8kYubT5Yg19WRFi7OUFvnD6AsVtGU

 

2018 – 14 MILIARD

 

2019 – 21 MILIARD

 

2020 – 36 MILIARD

 

2022 – 45 MILIARD

 

ROCNE SE PRODA 1,5 MILIARDY SMARTPHONU, TO JE 3 MILIARDY KAMER.

 

V NOVYCH AUTECH MA BYT V ROCE 2022 PRES 25 KAMER.

 

V ROBOTICE SE POCET KAMER ZA 5 LET ZNASOBI 20x.

 

 

 

MESTÁM PO CELOM SVETE HROZÍ VEĽKÉ NEBEZPEČENSTVO. TIETO METROPOLY UŽ HACKERI PARALYZOVALI

 

https://glob.zoznam.sk/mestam-po-celom-svete-hrozi-velke-nebezpecenstvo-tieto-metropoly-uz-hackeri-paralyzovali/

 

O čo viac sú mestá pripojené k internetovým sieťam a stúpa miera ich digitalizácie, o to viac sa stávajú zraniteľnejšími.

 

 

OSTRAVA PRŮKOPNÍKEM. DOPRAVNÍ PODNIK PŘESTANE POUŽÍVAT PAPÍROVÉ JÍZDENKY – 1.2020

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/495110-ostrava-prukopnikem-dopravni-podnik-prestane-pouzivat-papirove-jizdenky.html

 

Znamená to, že IDENTITA KAŽDÉHO cestujícího bude sledována. To v článku nepíší.

 

 

ČÍNSKÝ SYSTÉM SPOLEČENSKÉHO KREDITU: VELKÝ BRATR VŠECHNO UVIDÍ "JAKO BŮH". KDO NENÍ DŮVĚRYHODNÝ, NEUDĚLÁ ANI KROK, HLÁSÁ SI ŤIN-PCHING

 

https://ekonom.ihned.cz/c1-66551760-cinsky-system-spolecenskeho-kreditu-velky-bratr-ma-novou-hracku

 

 

POŘÁDAL PROTESTY, KTERÉ ROZPRÁŠILY TANKY: ČÍNA VYMÝVÁ MOZKY, MLADÍ JSOU JAKO ROBOTI

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/kazdy-rok-slysime-nova-jmena-obeti-rika-vudce-protestu-na-na/r~90f8ad66604e11e9ab10ac1f6b220ee8/

 

 

JOUROVÁ VARUJE PŘED TECHNOLOGICKÝM VAZALSTVÍM UNIJNÍCH ZEMÍ: NEDOPUSŤME, ABY NÁS ČÍNA VYPNULA

 

Přeloženo: OCHRANA SÍTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŽ ÚPLNÁ KONTROLA VŠECH LIDÍ – JEJICH ZOTROČENÍ – ČIPOVÁ TOTALITA !!!

 

https://www.lidovky.cz/noviny/jourova-varuje-pred-technologickym-vazalstvim-unijnich-zemi-nedopustme-aby-nas-cina-vypnula.A190503_194759_ln_noviny_vag

 

„Platí‚ já pán – ty pán‘. Vůči Číně je to naprosto jasný požadavek reciprocity. Pokud bychom se měli dostat do situace, kdy nás Čína může vypnout v životních funkcích kritické infrastruktury, ale my jí to udělat nemůžeme, je asi někde něco špatně,“ říká Jourová.

 

Vysvětleno: Čína nemusí nikoho vypínat, stačí, když bude kohokoliv vydírat a určovat mu, co má dělat. Technicky to probíhá na nejvyšší státní úrovni - tedy mezi prezidenty a premiéry států, často mezi čtyřma očima.

 

Stejně to dělali ovládači z Moskvy nebo ze Západu.

 

Lidé se dostávají do propasti, opět si dnes sami svobodně volí, ale to si zřejmě zažijí na vlastní kůži, kam to dopracovali - stát se naprostými otroky, to není jen tak.

 

Viz info světelné na  www.andele-nebe.cz

 

 

 

VŠICHNI LIDÉ NA SVĚTĚ DOSTANOU ČIP !

 

https://ceskoaktualne.cz/2018/08/top-10/vsichni-lide-svete-dostanou-cip/?fbclid=IwAR0SSz-Z6Fls7FYBMo4ZJAQXdJp_kGDqd1inyyWJheSnAbjJ7ccV3OLsRQE

 

 

VYTVÁŘÍ EU VELKÉHO BRATRA ?  EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL VYTVOŘENÍ OBROVSKÉ BIOMETRICKÉ DATABÁZE


https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/255744-vytvari-eu-velkeho-bratra-evropsky-parlament-schvalil-vytvoreni-obrovske-biometricke-databaze/

 

 

JDE TO I BEZ HUAWEI. JIŽNÍ KOREA SPOUŠTÍ JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ SÍŤ 5G

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/jde-to-i-bez-huawei-jizni-korea-spousti-jako-prvni-na-svete-sit-5g-1357757

 

 

ZOTROČENÍ LIDSTVA STROJI ?  TŘETINA ČECHŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH MÁ STRACH Z UMĚLÉ INTELIGENCE

 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/internet/254549-zotroceni-lidstva-stroji-tretina-cechu-na-socialnich-sitich-ma-strach-z-umele-inteligence/#photoInArticle-49772

 

 

BERTE MOŽNOST PRACOVAT 12 HODIN DENNĚ JAKO POŽEHNÁNÍ, VZKÁZAL ŠÉF ALIBABY ZAMĚSTNANCŮM


https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/berte-moznost-pracovat-12-hodin-denne-jako-pozehnani-vzkazal-sef-alibaby-zamestnancum-1358020

 

 

REVOLUČNÝ PLÁN BEZOSA. GLOBÁLNY INTERNET MU MÔŽE PRINIESŤ AŽ ŠTYRI MILIARDY NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

 

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1923412-revolucny-plan-bezosa-globalny-internet-mu-moze-priniest-az-styri-miliardy-novych-zakaznikov

 

 

JUDR. ROBOT. DO ADVOKACIE PŘICHÁZÍ UMĚLÁ INTELIGENCE

 

https://www.euro.cz/byznys/judr-robot-1446690

 

 

V ESTONSKU MÁ VZNIKNOUT SOUDCE-ROBOT. BUDE POSUZOVAT DROBNÉ DELIKTY

 

https://www.euro.cz/politika/v-estonsku-ma-vzniknout-robot-soudce-bude-posuzovat-drobne-delikty-1445196

 

 

NONSTOP POD DOHLEDEM. V ČÍNĚ BUDE HLÍDAT VĚZNĚ UMĚLÁ INTELIGENCE

 

https://www.euro.cz/udalosti/nonstop-pod-dohledem-v-cine-bude-hlidat-vezne-umela-inteligence-1446860

 

 

NESÚPERME SO STROJMI. SVET PLNÝ TECHNOLÓGIÍ TREBA POĽUDŠTIŤ

 

https://ekonomika.sme.sk/c/22080954/makke-zrucnosti-budu-v-buducnosti-najviac-cenene.html

 

 

MUŽI V OBLECÍCH SPÍ HOUFNĚ NA ULICÍCH A JE TO ÚPLNÁ NORMÁLKA. JAPONCE DRTÍ K SMRTI NESNESITELNÉ PRACOVNÍ NASAZENÍ

 

https://www.lui.cz/lide-zivot/15519-muzi-v-oblecich-spi-houfne-na-ulicich-a-je-to-uplna-normalka-japonce-drti-k-smrti-nesnesitelne-pracovni-nasazeni?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

TRUMP: MUSÍME VYHRÁT ZÁVOD V BUDOVÁNÍ 5G SÍTÍ

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/trump-musime-vyhrat-zavod-v-budovani-5g-siti-1358025

 

Viz komentáře – 5G je již o ovládnutí lidstva, předchozí nižší sítě byly jen přípravou k tomuto kroku. Za všemi těmito technologiemi jsou entity z Temných světů – jejich investice sem na Zemi do loutkolidí, kterou chtějí se ziskem zpět v podobě části zotročeného lidstva – které otročí tak, jak chtějí dle svých zlých záměrů jejich ovládači. Patří tam i ovládání lidí v autech atd.

 

Viz také např. kniha Hovory s Bohem 4. kniha, N. D. Walsch, kde se uvádí odpověď na to, jak to že zlí mimozemšťané jsou tak technologicky vyspělí, avšak jsou bojovní a zlí, nikoli vyspělí duchovně, morálně.

 

Odpověď je i v dnešním lidstvu, které stojí na křižovatce, část z lidí se může vydat na cestu, ze které budou tyto zlé entity s technologiemi, ale se zničenými planetami v podzemních děrách a s velmi zlými vztahy navzájem.

 

Jiná část lidí se vydává na cestu vnitřního - duchovního rozvoje, tedy neupřednostňuje technologie před morálními otázkami každodenního života.

 

Velmi poučné, velmi aktuální pro 8 miliard lidí dnes na této planetě Zemi.

 

 

PROČ CHYTRÉ TELEFONY POSTUPNĚ MĚNÍ NAŠE ŽIVOTY K HORŠÍMU

 

Člověk nepřítmoný. Kritické nemyšlení. Drží lidi v šachu. Chytré telefony odlučují uživatele od skutečnosti natolik, že si v rámci jejich užívání neuvědomují, kde se nacházejí, co prožívají, kým a s kým právě jsou.

 

https://www.flowee.cz/civilizace/6150-proc-chytre-telefony-postupne-meni-nase-zivoty-k-horsimu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ CHCE ODPOSLOUCHÁVAT VŠECHNY UŽIVATELE ČESKÉHO INTERNETU, …

 

https://aeronet.cz/news/vojenske-zpravodajstvi-chce-odposlouchavat-vsechny-uzivatele-ceskeho-internetu-vojenska-rozvedka-ma-dostat-zakonem-nevidane-pravomoci-internetovi-operatori-budou-muset-do-svych-siti-nasadit-sondy/

 

 

RECEPT NA ÚSPĚCH MILIARDÁŘE JACKA MA VYVOLAL VÁŠNĚ. PRACUJTE 12 HODIN DENNĚ 6 DNÍ V TÝDNU, PORADIL ČÍŇANŮM

 

www.nejsme-otroci.cz

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/uspesny-clovek-musi-pracovat-12-hodin-denne-sest-dni-v-tydnu-mysli-si-zakladatel-cinske-alibaby.A190419_153332_firmy-trhy_ele

 

 

FACEBOOKOVÉ DĚTI JDOU DO PUBERTY. A TVRDĚ POCIŤUJÍ DŮSLEDKY CHLUBIVÝCH FOTEK RODIČŮ

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/facebookove-deti-jdou-do-puberty-a-tvrde-pocituji-dusledky-c/r~e3e37ebc65a711e9b6a9ac1f6b220ee8/

 

 

ŽÁDNÉ KASY, ŽÁDNÉ PENĚŽENKY. ZKUSILI JSME, JAK SE BUDE NAKUPOVAT V ROCE 2030

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zadne-kasy-zadne-penezenky-zkusili-jsme-jak-se-bude-nakupovat-v-roce-2030-70909?dop-ab-variant=6&seq-no=1&source=hp

 

 

MOSKEVSKÉ METRO OTESTUJE SYSTÉM ROZPOZNÁVAJÍCÍ OBLIČEJE CESTUJÍCÍCH

 

https://21stoleti.cz/2019/04/30/moskevske-metro-otestuje-system-rozpoznavajici-obliceje-cestujicich/

 

 

AUTA JSOU NECHRÁNĚNÉ SCHRÁNKY S VAŠIMI DATY. HACKEŘI VYTÁHLI Z TESLY CENNÉ INFORMACE

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/auta-jsou-nechranene-schranky-s-vasimi-daty-hackeri-vytahli/r~0ede1258653511e9be22ac1f6b220ee8/

 

 

NAVYKANIE ĽUDÍ NA ČIPOVANIE NABERÁ OBRÁTKY

 

https://zemavek.sk/navykanie-ludi-na-cipovanie-nabera-obratky/?fbclid=IwAR2q0Etoe6lMnRz3BkdcPaDPiiK2M4tHLuOL7bu60IHqN4fApYCdl_jwbRU

 

 

INTERNET PRO VŠECHNY OD SPACEX DOSTAL ZELENOU

 

https://www.letemsvetemapplem.eu/2019/04/30/internet-pro-vsechny-od-spacex-dostal-zelenou/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NÍZKÉ MZDY VYLOUČILY ČECHY Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA: „JSME ZVÁLCOVANÍ TÍM, ŽE MÁME VÍC PRACOVAT.“

 

https://www.info.cz/cesko/nizke-mzdy-vyloucily-cechy-z-bezneho-zivota-jsme-zvalcovani-tim-ze-mame-vic-pracovat-41550.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VYŽDÍMANÁ STŘEDNÍ TŘÍDA. CHUDNE, ZADLUŽUJE SE A MLADÝM SE DO NÍ ZAVÍRAJÍ DVEŘE

 

https://www.info.cz/svet/vyzdimana-stredni-trida-chudne-zadluzuje-se-a-mladym-se-do-ni-zaviraji-dvere-41279.html

 

 

NAD DĚTMI NA INTERNETU KROUŽÍ PREDÁTOŘI. RODIČE BY SE MĚLI PROBUDIT, VARUJÍ ODBORNÍCI

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dokument-vsiti-klusak-kybergrooming-internet-deti-zneuzivani/r~ac8682566ff311e98a200cc47ab5f122/

 

 

PRŮLOMOVÝ VÝVOJ: JIŽ BRZY SE NAŠE MOZKY PŘIPOJÍ K POČÍTAČŮM A VYTVOŘÍ TAK INTERNET MYŠLENEK

 

https://tech.instory.cz/681-prulomovy-vyvoj-jiz-brzy-se-nase-mozky-pripoji-k-pocitacum-a-vytvori-tak-internet-myslenek.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NOVÉ SKENERY V ČESKU ČLOVĚKA ‚SVLÉKNOU‘, ANIŽ BY O TOM VĚDĚL. MOHOU BÝT NA LETIŠTÍCH I STADIONECH

 

https://www.lidovky.cz/domov/vybusniny-na-tele-a-zbrane-pod-bundou-do-ceska-prisel-skener-jenz-nahledne-pod-obleceni.A190507_171029_ln_domov_rsa

 

 

ŽIVOT BEZ HOTOVOSTI PŘICHÁZÍ DO ČESKA. NA PRVNÍCH MÍSTECH UŽ MINCE ČI BANKOVKY NEPOTŘEBUJETE

 

https://www.peak.cz/zivot-bez-hotovosti-prichazi-do-ceska-na-prvnich-mistech-uz-mince-ci-bankovky-nepotrebujete/17193/

 

 

VIDEO: JE PŘESNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÁ NAVIGACE. GALILEO PŘILÁKAL DO PRAHY ODBORNÍKY Z CELÉ EU

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/video-navigace-galileo-prilakala-do-prahy-experty-z-cele-eu/r~00fc0170756311e9a305ac1f6b220ee8/

 

 

VÝZNAMNÝ PROFESOR BIOCHEMIE VARUJE: MOBILNÍ SÍŤ 5G JE NEJHLOUPĚJŠÍ NÁPAD V DĚJINÁCH

 

https://www.vylectese.cz/vyznamny-profesor-biochemie-varuje-mobilni-sit-5g-je-nejhloupejsi-napad-v-dejinach/?fbclid=IwAR22hJlTtMpf4v2o9GORohXl9CdCFv8rQArROXfUbCT63P8lU7n7eNc_OxE

 

 

VELKÝ BRATR SE PLÍŽÍ. EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR ZPŘÍSNIL KONTROLU PRACOVNÍ DOBY PRO VŠECHNY

 

https://ac24.cz/-/velky-bratr-se-plizi-evropsky-soudni-dvur-zprisnil-kontrolu-pracovni-doby-pro-vsechny?redirect=%2F

 

 

STÁTY VYVÍJÍ ZBRANĚ, KTERÉ UMÍ ZABÍJET SAMY. EXPERTI VARUJÍ PŘED NOVÝMI ZÁVODY VE ZBROJENÍ

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66571780-staty-vyviji-zbrane-ktere-umi-zabijet-samy-experti-varuji-pred-novymi-zavody-ve-zbrojeni

 

 

AMERICKÉ SAN FRANCISCO ZAKÁZALO ELEKTRONICKOU IDENTIFIKACI OBLIČEJŮ

 

https://tadesco.cz/americke-san-francisco-zakazalo-elektronickou-identifikaci-obliceju/

 

V článku není, že právě tato oblast San Francisca v Kalifornii je regionem Silicon Valey, tedy místem, kde je nejvíce největších západních, amerických firem, které vyvíjí čipové technologie a bohatnou na tom. Tedy právě tito aktéři nechtějí být sledováni, zato zbytek světa sledován být má díky jimi vyvíjenými čipovými technologiemi dodávanými ještěry z Temných světů !  Tak jsou vychytralí.  www.neocipuj-se.cz

 

 

OPERÁTOŘI MOHOU DÁL UKLÁDAT DATA O HOVORECH ČI SMS, ROZHODL ÚSTAVNÍ SOUD. PODLE PIRÁTŮ JE TO SLEDOVÁNÍ

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66576020-udaje-o-komunikaci-po-telefonu-ci-o-lokaci-muzou-operatori-i-nadale-ukladat-rozhodl-ustavni-soud

 

 

Z OSTUDY KABÁT: V ČÍNĚ SE O DLUZÍCH OBČANA DOZVÍ KAŽDÝ, KDO SE MU POKUSÍ ZAVOLAT

 

https://cdr.cz/clanek/z-ostudy-kabat-v-cine-se-o-dluzich-obcana-dozvi-kazdy-kdo-se-mu-pokusi-zavolat?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

SNĚMOVNA CHCE, ABY STÁT KOMUNIKOVAL ELEKTRONICKY

https://www.e15.cz/domaci/snemovna-chce-aby-stat-komunikoval-elektronicky-1359281

 

 

VĚDCI, LÉKAŘI, ODBORNÍCI A EXPERTI NA MIKROVLNY POŽADUJÍ ZASTAVIT BEZDRÁTOVOU TECHNOLOGII 5G. ČLEN PERSONÁLU OSN ŘÍKÁ: 5G JE VÁLKA PROTI LIDSTVU !  PROBUĎTE SE VŠICHNI

 

https://tadesco.cz/vedci-lekari-odbornici-a-experti-na-mikrovlny-pozaduji-zastavit-bezdratovou-technologii-5g-clen-personalu-osn-rika-5g-je-valka-proti-lidstvu-probudte-se-vsichni/

 

 

ODHALENÍ, ŽE 5G JE ÚTOČNOU ZBRANÍ URČENOU K NIČENÍ LIDSTVA. INFORMUJTE SE !

 

https://ac24.cz/-/odhaleni-ze-5g-je-utocnou-zbrani-urcenou-k-niceni-lidstva-informujte-se-?redirect=%2F

 

https://ac24.cz/en/-/odhaleni-ze-5g-je-utocnou-zbrani-urcenou-k-niceni-lidstva-informujte-se-?fbclid=IwAR19C79xtftwqfT3_GNwGWLNt1-uTv0XkAwi1ORtcuFnYmn1Zpyca8gAqhI

 

 

PUTIN ŘEKL, KDO SE STANE VLÁDCEM SVĚTA

 

https://ac24.cz/en/-/putin-rekl-kdo-se-stane-vladcem-sveta?redirect=%2Fen%2F

 

 

VĚRA VÁRADY, JAK NÁS OVLÁDÁ DIGITÁLNÍ SVĚT ?

 

https://www.cestyksobe.cz/vera-varady-jak-nas-ovlada-digitalni-svet/30712

 

Lidé jsou jako roboti, zombie – neustále připojeni k mobilům a netu. Jsou jako loutky ovládané loutovodiči – nadnárodními korporacemi.

 

Jen blbec sleduje cizí smyšlenky. Je to iluzorní, nereálný, svět.

 

Lidé jak upíři vysávají planetu Zemi, lidé tolik plýtvají a ničí.

 

 

RUSKO SE PŘIPRAVUJE NA VIRTUÁLNÍ ŽELEZNOU OPONU, ODPOJÍ SE OD GLOBÁLNÍ SÍTĚ

 

https://cdr.cz/clanek/rusko-se-pripravuje-na-virtualni-zeleznou-oponu-odpoji-se-od-globalni-site

 

Rusko má rádo vše pod kontrolou, a proto se mu nelíbí, že je součástí globálního internetu. Z toho důvodu chce mít možnost v případě potřeby se odpojit a fungovat jen na vlastním vnitrostátním RUSNETu. I této iniciativy se však dá zneužít v podobě cenzury. Další krok budování čipové totality. www.neocipuj-se.cz

 

 

SNĚMOVNA SCHVÁLILA ROZŠÍŘENÍ EET. PLATIT BUDE NOVĚ I PRO LÉKAŘE NEBO ŘEMESLNÍKY

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poslanci-popate-hlasuji-o-eet-blizi-se-zaverecny-verdikt-73726?dop-ab-variant=8&seq-no=3&source=hp

 

Protože lidé neustále LŽOU A KRADOU, sami na sebe si budují ČIPOVOU TOTALITU – totální kontrolní a ovládací systém celého jejich pseudoživota – to ještě netuší, co to znamená a co si na vlastní kůži zažijí, neboť s tím nemají žádnou zkušenost a vyciťování mají mizerné díky svému negativnímu stavu, který nijak zvlášť neřeší.   www.neocipuj-se.cz

 

 

SNĚMOVNA SCHVÁLILA ROZŠÍŘENÍ EET. HYENISMUS, ZNÍ Z ODS
 

https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/259892-snemovna-schvalila-rozsireni-eet-hyenismus-zni-z-ods/

 

 

EET SE ROZŠÍŘÍ I NA ŘEMESLNÍKY. TVRDÝ ODPOR OPOZICE NEPOMOHL, KAPŘI ZÍSKALI VÝJIMKU

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/snemovna-schvalila-vyneti-socialnich-sluzeb-z-eet-ministerst/r~97e2c95c88ff11e998d70cc47ab5f122/

 

TAK DLOUHO KRADLI, AZ DOKRADLI - SNEMOVNA SCHVALILA ROZSIRENI EET.

 

 

FACEBOOK, WHATSAPP A INSTAGRAM NA MOBILECH HUAWEI KONČÍ

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/507002-facebook-whatsapp-a-instagram-na-mobilech-huawei-konci.html

 

Vrcholí válka aktivátorů a udržovatelů negativního stavu - pseudotvůrců o to, která firma a stát ovládne lidstvo pomocí mobilů a dalších podobných zařízení.

 

 

UMĚLÁ INTELIGENCE JEŠTĚ VÍCE ROZDĚLÍ BOHATÉ A CHUDÉ, VARUJE ZKUŠENÝ EXPERT

 

https://connect.zive.cz/clanky/umela-inteligence-jeste-vice-rozdeli-bohate-a-chude-varuje-zkuseny-expert/sc-320-a-194999/default.aspx

 

 

DRAŽBA FREKVENCÍ PRO 5G SÍTĚ V NĚMECKU VYNESLA SKORO 170 MILIARD. OPERÁTORŮM VYSOKÉ NÁKLADY VADÍ

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66589240-drazba-frekvenci-pro-sit-5g-v-nemecku-vynesla-pres-sest-a-pul-miliardy-eur-mnohem-vice-nez-se-predpokladalo

 

 

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO: VYSAVAČ JAKO NÁSTROJ ŠPEHOVÁNÍ OBČANŮ, UPOZORŇUJE POLITIK

 

https://zpravy.denikplus.cz/domaci/1165-bezpecnostni-riziko-vysavac-jako-nastroj-spehovani-obcanu-upozornuje-politik.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

V HONG KONGU DEMONSTUJI 2 MILIONY LIDI PROTI VYDAVANI DO CINSKYCH PREVYCHOVNYCH TABORU

 

https://www.lidovky.cz/Fhgg?url=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz

 

K DEMONSTRACIM SE PRIDAVAJI I NA TCHAI-WANU, NEBOT JIM HROZI PO OBSAZENI CINOU TOTEZ. HONG KONG MA 7 MILIONU LIDI.

 

V PRIPADE, ZE BY CINA POSTUPNE OVLADALA DALSI STATY, ZAVADELA BY STEJNE OVLADACI A PREVYCHOVNE PRAKTIKY VSUDE JINDE - CIPOVA TOTALITA.

 

www.nejsme-otroci.cz

www.neocipuj-se.cz

 

 

CHINA MOBILE A SAMSUNG ZAHAJUJÍ VÝVOJ 6G SÍTĚ

 

https://dotekomanie.cz/2019/06/6g-china-mobile-tsinghua-university-samsung-research-company/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Další krok k čipové totalitě budované lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

NOVÉ JEDNOTNÉ EVROPSKÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY: DVA OTISKY PRSTŮ, FOTOGRAFIE A VELIKOST PLATEBNÍ KARTY

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/obcansky-prukaz-evropska-unie-otisk-karta_1906062153_och?fbclid=IwAR2R8R1Mts3_ugjVU7sl-qMJukIr6nMNYhPUwVQ_K9xXD97WVeVdpEoXVQw

 

Z důvodu množství zel, které lidé provádí, si sami na sebe přivozují čipovou totalitu. Tento občanský průkaz ovšem nemusí být posledním krokem, záleží jen na lidech, co si budou volit.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

HONGKONGSKÝ ÚNIK PŘED ČÍNSKÝM VELKÝM BRATREM. ŽÁDNÉ SELFIE ČI PLATBY KARTOU A ZAKRÝT SI OBLIČEJ

 

https://www.lidovky.cz/svet/unik-pred-cinskym-velkym-bratrem-zadne-prukazky-ani-karty-a-zakryjte-si-oblicej.A190619_134514_ln_zahranici_mha

 

Letošní masivní demonstrace, kterých se v neděli zúčastnilo až dva miliony lidí, vypukly kvůli návrhu nového zákona hongkongské vlády. Ten by umožnil vydávání odsouzených z Hongkongu do Čínské lidové republiky.

 

Návrh zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli podle demonstrantů čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům. Správkyně města Carrie Lamová v úterý demonstrantům ustoupila a návrh zákona stáhla.

 

„Otáčejí kamery na obličeje demonstrantů, jako by to byly zbraně,“ napsal na Twitter novinář Allan Wong žijící v Hongkongu. A nejde jen o pouliční kamerový systém. Podle vyjádření hongkongské policie se bezpečnostní složky zaměřily i na zpravodajské záznamy, aby mohli identifikovat demonstranty.

 

Šifrované konverzace

 

Z důvodu ochrany bezpečnosti také nikdo nepoužívá Facebook, Twitter či WhatsApp, ale spoléhají se na textovací službu Telegram. Na rozdíl od zbývajících aplikací mohou zprávy na Telegramu rozšifrovat jen příjemci a odesílatelé zpráv a komunikační platforma tak umožňuje téměř bezpečné prostředí. Skrze skupinový chat se tak šíří i další tipy a bezpečnostní opatření.

 

Spoléhejte se na analog

 

Vyhnout se chytrým technologiím je základní předpoklad skrytí vlastní identity. Obyvatelé Hongkongu si tak například navzájem doporučují, aby nikdo nepoužíval průkazku na městskou hromadnou dopravu zvanou Octopus, ale raději si koupil papírový lístek. Ve vestibulech metra se tak v neděli před demonstracemi tvořily velké fronty před automaty. Účastníci protestů se také vyhýbají placení kartou. 

 

 

Řada Hongkongčanů si také pořídila předplacené SIM karty na smyšlená jména, aby mohli bezpečně komunikovat. Absolutním tabu se také staly selfie (fotografie sebe sama) a ostatně jakékoliv snímky ukazující obličeje.

 

Místní policie v posledních letech značně vylepšila svůj kamerový systém se softwarem na rozpoznávání obličejů, který by podle kritiků nemohl být natolik efektivní, kdyby bezpečnostní složky nespolupracovaly s kolegy z pevninské Číny. Ti jsou mistry v oblasti digitálního sledování. 

Demonstranti se samozřejmě před systémem snaží ukrýt a používají například chirurgické roušky. Poslední zprávy o vývoji této technologie však ukazují, že čínská vláda je již v mnoha případech schopna rozpoznat tvář člověka i přesto, že má roušku.

 

LIDE SE SNAZI UNIKNOUT VELKEMU BRATROVI - V HONG KONGU SE DEJE TO, CO SE DOSUD NIKDE NIKDY V LIDSKE SPOLECNOSTI NEDELO

 

POPRVE SE MASY LIDE SNAZI UNIKNOUT PRED CIPOVOU TOTALITOU, JINDE TOMU TAK V DRTIVE VETSINE NENI.

 

OVSEM LIDE V HONG KONGU TO NEMAJI JEDNODUCHE A PROPAD DO PASTI CINSKE CIPOVE TOTALITY JE ZREJMY !

 

JEDINOU MOZNOSTI VYZVOBOZENI JE ZMENA NEGATIVNIHO STAVU V POZITIVNI STAV.

 

JEN SE PODIVEJTE NA UJGURY, CO JE S NIMI CINANY PROVADENO !

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

MILIONŮM LIDÍ JDE O PŘEŽITÍ A SVĚT MLČÍ. PREZIDENT SI CHCE BÝT BOHEM, ŘÍKÁ UJGURKA

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/jde-o-preziti-a-existenci-ujguru-rika-o-situaci-ujguru-v-sin/r~d8f4db9e86d211e9819e0cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽE ZE SEVERNÍ KOREJE. MILAN ŠÍMA NATÁČEL V NEJIZOLOVANĚJŠÍ ZEMI SVĚTA

 

https://www.televizeseznam.cz/video/svet-bez-obalu/exkluzivni-reportaze-ze-severni-koreje-milan-sima-natacel-v-nejizolovanejsi-zemi-sveta-63931102?dop_ab=1&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=i5DM0McF9o5-201906211217&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=boxik&utm_campaing=abtest128_clanky_typu_galerie_varB

 

Severní Korea překonává Orwella již po řad desetiletí, pro zahraniční turisty či novináře je ukazována jen Potěmkinova vesnice – tedy naaranžováno uměle to málo, co smí vidět. Skutečný pkelený život Severokorejce však vidět nesmí nidky. Přesto o něm existuje již množství informací a výpovědí těch, kteří utekli z pekla.

 

 

JAPONSKO ODPOUŠTÍ OD ROZVOJE 5G SÍTÍ KVULI ZDRAVÍ OBČANŮ

 

https://stop5g.cz/japonsko-odpousti-od-rozvoje-5g-siti-kvuli-zdravi-obcanu/?fbclid=IwAR0myofuqmswigduj5xnHok2FPNvmT-WsX_qdj2DtVMZ-bzrjAI5Ea9NwW4

 

 

VYŠŠÍ RYCHLOST, NIŽŠÍ LATENCE. V ČESKU SE JIŽ TESTUJE 5G PŘIPOJENÍ

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/508377-vyssi-rychlost-nizsi-latence-v-cesku-se-jiz-testuje-5g-pripojeni.html?fbclid=IwAR0FT4Obc0gq1VB14CnQ7WwvbicrahS38J1nrCem2xJ-qeWtZUP2q_KxMJc#utm_content=freshnews&utm_term=%C4%8Cesko%20testuje%205G%20technologie&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

 

 

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ NIKDO NECHCE. BYLO BY DO NĚJ MOC VIDĚT, ŘÍKÁ MAJITEL KLINIKY OLDŘICH ŠUBRT


https://www.e15.cz/rozhovory/digitalni-zdravotnictvi-nikdo-nechce-bylo-by-do-nej-moc-videt-rika-majitel-kliniky-oldrich-subrt-1360034

 

 

TRPÍTE NEMOCEMI ?  LÉKAŘI TO NYNÍ ZJISTÍ Z PŘÍSPĚVKŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 

https://21stoleti.cz/2019/06/19/trpite-nemocemi-lekari-to-nyni-zjisti-z-prispevku-na-socialnich-sitich/

 

 

HUAWEI: 5G SIEŤ PRINÁŠA VEĽKÉ VÝZVY V KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

 

https://hnonline.sk/pr-clanky/1928586-huawei-5g-siet-prinasa-velke-vyzvy-v-kybernetickej-bezpecnosti

 

 

MIKULÁŠ MINÁŘ V OBLEČENÍ A BARVÁCH NSDAP A HITLERJUGEND

 

https://aeronet.cz/news/mikulas-minar-skryte-propaguje-nsdap-a-hitlerjugend-proc-ten-mladik-nosi-hnede-kalhoty-a-kosili-jako-fuhrer-ctenarka-aeronetu-v-uctyhodnem-veku-mozna-odkryla-neco-co-melo-zustat-tajemstvim/

 

https://aeronet.cz/news/milionovy-chlivek-na-letne-vital-na-podiu-rimsko-katolickeho-jahna-ze-sudet-ale-vetsina-zmanipulovaneho-davu-netusila-ze-v-pozadi-ridi-vsechny-demonstrace-proti-babisovi-3-mocenske-skupiny/

 

Existuje PETICE proti spolku "Milion chvilek pro demokracii", je v diskusi pod článkem. Adresa petice:

 

https://www.petice24.com/petice_proti_spolku_milion_chvilek_pro_demokracii?a=2&uv=16203167

 

 

ČÍNA VYHAZUJE Z REGÁLŮ BOTY NIKE. JEJICH DESIGNÉR PODPOŘIL HONGKONGSKÉ PROTESTY

 

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/cina-nike-boty-undercover-hongkong.A190626_172732_eko-zahranicni_mato

 

 

PRUHY, BEZ KTERÝCH NELZE NIC KOUPIT. ČÁROVÝ KÓD SLAVÍ 45 LET

https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/pruhy-bez-kterych-nelze-nic-koupit-carovy-kod-slavi-45-let-1360121

 

Čárový kód je jen předstupněm před očipovávím všeho, co lze očipovat – to je záměr Sil temna. Je to klíčová technická část budované čipové totality ještěry z Temných světů díky lidské hlouposti omezenosti a nevědomosti. Cílem je maximálně dálkově OVLÁDAT život člověka pekelnými entitami z Temných světů.

 

Andělé v Nebi žádné čárové kódy ani žádné čipy ve věcech nemají – nepotřebují to, NIKOHO NEOVLÁDAJÍ, KAŽDÝ SE OVLÁDÁ SÁM.

 

www-neocipuj-se.cz

 

 

STŘEDOVĚCÍ ROLNÍCI MĚLI VÍCE ČASU NEŽ MODERNÍ LIDÉ, PRÝ TAKÉ MÉNĚ PRACOVALI

 

http://extrastory.cz/stredoveci-rolnici-meli-vice-casu-nez-moderni-lide-pry-take-mene-pracovali.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR0t7yStz_EE2ai4cAglPif7rB95PEjDbrLe_VSMqFFQJlgb6iOilr6T028

 

Nová studie říká, že moderní člověk je nevolník.

 

Zemědělská práce je sezónní a zdaleka netrvá celý rok. Lidé pracující na poli tak měli podle ní minimálně devět a půl týdne v roce volno. Srovnejte s pěti týdny dovolené, které dává dnes zaměstnancům většina zaměstnavatelů.

 

Svou roli hrála také církev, která vyhlašovala poměrně mnoho svátků, kdy se nepracovalo. I těchto dní byl vyšší počet, než kolik jich máme dnes.

 

Navíc lidé byli podle Schoorové v mnohem menším stresu než dnes. S jídlem se nespěchalo, žádná půlhodinka na oběd a pak zpět na pole. Jídlo bylo posvátné a jedlo se tak dlouho, jak bylo potřeba. Středověký člověk nespěchal, protože neměl schůzky, mobily, nikam se nehnal, práce na poli mu neutekla. Lidé sice nebyli bohatí, ale byli šťastnější a více v pohodě, než jsme dnes.

 

Kam jsme se od středověku posunuli ?  Je to zcela zásadní otázka. Nemusíme pracovat v kancelářích a nejsme nevolníky ve smyslu, že by měl někdo absolutní moc nad našimi životy. Ale na druhou stranu jsme vystresovaní, mnoho lidí má více než jednu práci nebo jí věnuje často celý den ve snaze vydělat co nejvíce peněz a zabezpečit rodinu. Tento krysí závod je prakticky nekonečný a stojí spoustu sil. Dovolená je jen organizované a velmi nákladné cestování někam, kde si člověk sice na chvíli odpočine, ale vzápětí se vrátí do práce a opět ho pohltí ještě větší stres, protože se mu práce mezitím nakupila. Nejsme přes všechny vymoženosti moderního světa ani šťastnější, ani nemáme více času než středověký rolník. Možná bychom se jako civilizace měli nad sebou vážně zamyslet.

 

 

Již 22 let nám to říkají Vesmírní přátelé – Andělé Nebe.  www-andele-nebe.cz

 

 

PENTAGON MÁ LASER, KTERÝ UMÍ IDENTIFIKOVAT TERORISTU PODLE JEHO SRDEČNÍ AKCE

 

https://fzone.cz/clanky/pentagon-ma-laser-ktery-umi-identifikovat-teroristu-podle-jeho-srdecni-akce-700

 

Srdeční akce je další biometrický znak člověka. Další krok budování čipové totality.

 

 

SKUTOČNE ŽIJEME V SIMULÁCII ?  TREBA TO BRAŤ VÁŽNE, DÔKAZ PROTI TOMU NEMÁM, HOVORÍ ZNÁMY FUTUROLÓG

 

https://style.hnonline.sk/tech/1966342-zijeme-v-pocitacovej-simulacii-a-je-matrix-vobec-realny-odpovedal-nam-znamy-futurista

 

Ve skutečnosti je jedna ze 2 hemisfér mozku – PSEUDOMYSL – drtivé většiny lidí dálkově odládána na cca 90 – 95 % , budováním čipové totality lidé zvyšují své ovládání k 99,9 % - to je cíl Silm temna z temných světů.

 

Viz  www.andele-nebe.cz  –  CO JE S VAŠÍM DUCHEM, DUŠÍ A FYZICKÝM TĚLEM.

 

Lze se vysvobodit – viz  www.andele-nebe.cz  –  DUCHOVNÍ CESTA

 

 

4KA CHCE BUDÚCI TÝŽDEŇ UKÁZAŤ 5G SIEŤ. ČO VIEME O TESTE A MOŽNOSTIACH

 

https://zive.aktuality.sk/clanok/141120/4ka-chce-buduci-tyzden-ukazat-5g-siet-co-vieme-o-teste-a-moznostiach/?utm_campaign=cross&utm_content=box-tech-hp&utm_medium=zona-hp&utm_source=aktuality.sk

 

 

ČTYŘICET LET PŘIBÝVÁNÍ LEDU ZVRÁTILY TŘI ROKY. ANTARKTIDA TAJE, VĚDCI NEVĚDÍ PROČ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/antarktida-taje-vedci-nevi-proc/r~18d56c029ccb11e9a305ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VAROVNÉ SVĚDECTVÍ Z FOSILIÍ: NA ANTARKTIDĚ ROSTLY STROMY, EMISÍ BYLO STEJNĚ JAKO DNES

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/varovne-svedectvi-z-fosilii-na-antarktide-rostly-stromy-emis/r~bb714e3456c811e9b38a0cc47ab5f122/

 

Tepleji v průměru o tři až čtyři stupně Celsia, hladiny moří vyšší až o 20 metrů, Grónsko i velká část Antarktidy byly bez ledu, a dokonce i na jižním pólu rostly stromy. Takhle Země vypadala před 2,5 až 5 miliony lety v období pliocénu. A může tak vypadat i v budoucnu.

 

Právě v pliocénu bylo ve vzduchu stejně vysoké množství oxidu uhličitého jako dnes. Tehdejší doba by podle britských vědců proto měla sloužit jako varování. Jde o analogii toho, co nás v budoucnosti může čekat.

 

 

ČÍNA POMOCOU APLIKÁCIE VYKRÁDA TURISTOM Z MOBILOV DÁTA. MÁ TAK O NICH PREHĽAD

 

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1970458-cina-pomocou-aplikacie-vykrada-turistom-z-mobilov-data-ma-tak-o-nich-prehlad

 

Pohraničná stráž turistom odoberie telefóny, do ktorých tajne nainštaluje aplikáciu sťahujúce emaily, kontakty a ďalšie cenné informácie.

 

Turisti vypovedali, že im úrady vopred neoznámili, čo bude softvér v ich telefóne hľadať, alebo či bude získané informácie zo zariadení sťahovať. Vyšetrovanie preukázalo, že čínski pohraničníci úplne bežne kontrolujú telefóny turistov na hraničnom priechode Irkeštam.

 

Podľa Edina Omanoviča z ľudskoprávnej organizácie Privacy International sú nové zistenia alarmujúce, pretože v Číne môžete podľa neho skončiť kvôli nevhodnému novinovému článku alebo aplikácii v telefóne vo väznici.

 

Kým telefóny iPhone kontrolóri zapoja do čítačky, ktorá ich podrobne prehľadá, do telefónov so softvérom Android nainštalujú aplikáciu, ktorá urobí to isté. Hoci vo väčšine prípadov pohraničníci aplikáciu z telefónu odstraňujú ešte pred jeho vrátením, niektorí cestujúci ju vo svojom mobile objavili.

 

Podľa The Guardianu zatiaľ nie je jasné, kam získané informácie putujú alebo na ako dlho sa archivujú. Hoci neexistujú dôkazy o tom, že by sa dáta používali pri sledovaní ľudí na ich ceste po Číne, podľa expertov by zhromaždené údaje spoločne s lokalizáciou telefónu umožnili úradom nájsť konkrétneho človeka.

 

 

PŮL ROKU V ŘETĚZECH A BEZ MYTÍ. UJGUR LÍČÍ POMĚRY V ČÍNSKÉM TÁBORU PRO MUSLIMY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pul-roku-v-retezech-a-bez-myti-omir-bekali-vypovida-o-cinsky/r~09d85d2a23fb11e996370cc47ab5f122/

 

 

ZLODĚJI SENA NARAZILI, BALÍKY BYLY OČIPOVANÉ

 

https://www.novinky.cz/krimi/509950-zlodeji-sena-narazili-baliky-byly-ocipovane.html

 

 

ODEJDĚTE Z FACEBOOKU, VYZVAL UŽIVATELE SPOLUZAKLADATEL APPLU

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/510159-odejdete-z-facebooku-vyzval-uzivatele-spoluzakladatel-applu.html

 

 

VYSLANCI 22 ZEMÍ VYZVALI ČÍNU, ABY PŘESTALA UTLAČOVAT UJGURY. ŽIJÍ V BEZPEČNÉM A ŠŤASTNÉM REGIONU, VZKÁZAL PEKING

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66606880-vyslanci-z-22-zemi-vyzvali-cinu-aby-prestala-utlacovat-ujgury-podle-pekingu-jsou-opatreni-nutna-pro-bezpecnost-zeme

 

 

IGOR NĚMEC: VELKÝ BRATR TADY UŽ FUNGUJE, NENÍ CESTY ZPĚT

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBNxIjFFNKg

 

 

ZAČNOU ČEŠI ODCHÁZET NA SLOVENSKO ?  MÉNĚ SE TAM PORUŠUJÍ PRÁVA PRACOVNÍKŮ, ZJISTILA STUDIE

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/263070-nejhorsi-mista-pro-zamestnance-cr-je-na-tom-hure-nez-slovensko/

 

 

DATA O MILIONECH LIDÍ UKRADLI Z BULHARSKÉ FINANČNÍ SPRÁVY HACKEŘI

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/510650-data-o-milionech-lidi-ukradli-z-bulharske-financni-spravy-hackeri.html

 

 

BUDE MOZEK PROPOJEN S POČÍTAČEM ?  MUSKŮV NEURALINK KONEČNĚ ODHALÍ VÝSLEDKY SVÉ DOSAVADNÍ PRÁCE

 

https://vtm.zive.cz/clanky/bude-mozek-propojen-s-pocitacem-muskuv-neuralink-konecne-odhali-vysledky-sve-dosavadni-prace/sc-870-a-199355/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Jde o přípravu dalšího zotročení lidstva v čipové totalitě.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

MUSK PŘEDSTAVIL IMPLANTÁT PRO OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE MYŠLENKAMI. FUNGOVAL U OPICE, NA LIDECH HO CHCE TESTOVAT ZA ROK

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66609350-musk-predstavil-implantat-pro-ovladani-pocitace-myslenkami-fungoval-u-opice-na-lidech-ho-chce-testovat-za-rok

 

Jde o přípravu dalšího zotročení lidstva v čipové totalitě.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

EVROPA MÁ VÍC SILNIČNÍCH KAMER NEŽ ZBYTEK SVĚTA DOHROMADY. ČESKO JE PATNÁCTÉ

 

https://www.novinky.cz/auto/510641-evropa-ma-vic-silnicnich-kamer-nez-zbytek-sveta-dohromady-cesko-je-patnacte.html

 

 

ČAPUTOVÁ PŘIJALA ČÍNSKÉHO MINISTRA ZAHRANIČÍ, KRITIZOVALA PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/caputova-prijala-cinskeho-ministra-zahranici-kritizovala-por/r~f403362aa31411e9a049ac1f6b220ee8/

 

 

ČÍNA PŘITVRDILA. KOLIK BERETE A KDE BYDLÍ VAŠE MATKA, CHCE VĚDĚT OD ŽADATELŮ O VÍZUM

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cina-pritvrdila-kolik-berete-a-kde-bydli-vase-matka/r~1592f4e2a70211e9b5e8ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

V ANGLII SE ŘIDIČI UDÁVAJÍ NAVZÁJEM. POLICISTÉ JSOU NADŠENI

 

https://www.garaz.cz/clanek/v-anglii-se-ridici-udavaji-navzajem-policiste-jsou-nadseni-21002189?dop-ab-variant=8&seq-no=2&source=hp

 

Loutkolidé otročí nejen v práci, ale jestě i po práci, například za policisty.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

VIDEO: SINGULARITA PŘED BRANAMI SE JMENUJE NEURALINK !  ELON MUSK PŘEDSTAVIL PRVNÍ NEURONOVÝ IMPLANTÁT, KTERÝ ČLOVĚKU UMOŽNÍ OVLÁDAT STROJE A KOMUNIKOVAT S UMĚLOU INTELIGENCÍ !

 

https://aeronet.cz/news/video-singularita-pred-branami-se-jmenuje-neuralink-elon-musk-predstavil-prvni-neuronovy-implantat-ktery-cloveku-umozni-ovladat-stroje-a-komunikovat-s-umelou-inteligenci-bionicke-rozhrani-cloveka/

 

Všechny tyto technologie vám, loutkolidem připravují ještěři z Temných světů, jelikož loutkolidé svobodně každodenně přijímají NEGATIVNÍ STAV – volí zle a žijí převrácený negativní život. Konzum je jen součást tohoto zlého života, který ničí přírodu, životní prostředí a sebe sama – výsledkem jsou masy nemocných lidí, po 50. roce života již není téměř nikdo zdravý.

 

Okouzlení technologiemi je zvrácenost negativního stavu.

 

Lidé v pozitivním stavu tohle nechtějí a nepotřebují a je jim to odporné. Tito pozitivní lidé se nepotřebují hlásit v robotické továrně o práci, jak je na konci článku uvedeno, nemají tam co dělat. JEJICH ŽIVOT JE V PŘÍRODĚ, V ZAHRADÁCH A PARCÍCH, a ne zavřeni v továrnách – tohle lidé v negativním stavu nechápou. Všechny tyto zlé technologie pozitivní lidé chápou jako zbytečné a nadbytečné a navíc zotročující samotného člověka !

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

HUAWEI V ČESKU SBÍRÁ DATA O LIDECH A ROZEBÍRÁ JE S PRACOVNÍKY ČÍNSKÉ AMBASÁDY, TVRDÍ EXMANAŽEŘI FIRMY

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66611900-zamestnanci-ceske-pobocky-huawei-sbiraji-citliva-data-o-klientech-cinska-firma-obvineni-odmita

 

 

NĚKTEŘÍ ZAMĚSTNANCI HUAWEIE ZÁROVEŇ PRACUJÍ PRO ČÍNSKOU ARMÁDU, TVRDÍ STUDIE. JEJÍ AUTOŘI ZKOUMALI ŽIVOTOPISY PRACOVNÍKŮ FIRMY

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66604630-nekteri-zamestnanci-huaweie-zaroven-pracuji-pro-cinskou-armadu-tvrdi-studie-jeji-autori-zkoumali-zivotopisy-pracovniku-firmy

 

 

VELKÁ KARETNÍ REVOLUCE. BRZY BUDEME PLATIT JEDNODUŠE OTISKEM PRSTU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/brzy-budeme-platit-jednoduse-otiskem-prstu-72477

 

Na podzim začíná platit další část nařízení PSD2. Tentokrát vynucuje při platbách kartou na internetu opravdové dvoufaktorové ověření zákazníka. I když to zní jako další komplikace či administrativa navíc, v praxi to bude mít opačný účinek.

 

Skončí totiž současný způsob ověřování. Tedy přepisování kódu zaslaného SMS zprávou do počítače nebo mobilu. To nebylo příliš uživatelské přívětivé a zákazníky to často vedlo k předčasnému ukončení nákupu.

 

Nově se bude identita ověřovat jinak. Pro majitele chytrých telefonů tím, že místo SMS dostanou notifikaci, po jejímž rozkliknutí jednoduše potvrdí svou totožnost buď otiskem prstu, nebo skenem obličeje. Tak jak to už dnes dělají v internetovém bankovnictví. Kdo chytrý telefon nemá, bude to řešit pravděpodobně prostřednictvím zadání vlastního hesla nebo jiným alternativním způsobem.

 

 

PRŮLOM DO SOUKROMÍ. ČESKÉ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY CHTĚJÍ VLASTNÍ DATABÁZI ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prulom-do-soukromi-ceske-zpravodajske-sluzby-chteji-vlastni-databazi-rozpoznavani-obliceju-76242?utm_source=Seznamzpravy_static&utm_medium=Nejsledovanejsi_sidebar&utm_campaign=variantaC&utm_content=5&autoplay=1

 

 

MÁ SA TO UDIAŤ DO ROKU 2030 - DAVID ICKE - SK TITULKY

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fUZsNnxT4c

 

DAVID ICKE VARUJE PŘED OČIPOVÁNÍM LIDÍ A ČIPOVOU TOTALITOU – VARUJE STEJNĚ, JAKO IVO A. BENDA.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

SROVNÁNÍ PLATŮ ČR VS. ČÍNA: PLATY NA VÝCHODĚ ASIE SE VÝRAZNĚ LIŠÍ

 

https://www.fondik.cz/zajimavosti-ze-sveta-financi/srovnani-platu-cr-vs-cina-platy-na-vychode-asie-se-vyrazne-lisi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

996 - od 9 hodin rána do 9 hodin večer 6 dni v týdnu - tak je běžně vyžadována pracovní doba komunistickým režimem - proto se tam toho tolik buduje !

 

Čínský otrok je opravdu skvělý prototyp čipové totality na planetě Zemi v dnešní době 7.2019.

 

Psát o nějakých platech je blud - kdy ty peníze užije, když je stále otrok v otrokárně ?

 

 

ČÍNA A RUSKO UPEVŇUJÍ SVOJI POZICI V AFRICE, USA JEN BEZRADNĚ PŘIHLÍŽÍ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afrika-spojene-staty-usa-rusko-cina-vliv-obchod-vojenska-zakladna-summit-forum-bezpecnost.A190719_114635_zahranicni_dtt

 

 

ZA ŠPATNÉ CHOVÁNÍ ZÁKAZ CESTOVÁNÍ I LEPŠÍCH ŠKOL. ČÍNSKÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH KREDITŮ SE MÁ DO ROKA ROZJET NAPLNO

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66614780-za-spatne-chovani-zakaz-cestovani-i-lepsich-skol-cinsky-system-socialnich-kreditu-se-ma-do-roka-rozjet-naplno

 

 

AMAZON CHYSTÁ DALŠÍ ÚDER PRODEJNÁM. BRZY ZŘEJMĚ OTEVŘE DOSUD NEJVĚTŠÍ OBCHOD BEZ POKLADEN

 

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/amazon-chysta-dalsi-uder-prodejnam-brzy-zrejme-otevre-dosud-nejvetsi-obchod-bez-pokladen-1360990

 

Senzory v regálech zaznamenávají vybrané zboží a připisují je na účet aplikace ve smartfonu.

 

Další krok v budování čipové totality lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

AKCELEROMETR V TELEFONECH O VÁS PROZRAZUJE VÍCE, NEŽ SE MYSLELO

 

https://mobilizujeme.cz/clanky/akcelerometr-v-telefonech-o-vas-prozrazuje-vice-nez-se-myslelo?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Akcelerometr je miniaturní a velmi levná součástka, kterou dnes najdeme prakticky ve všech smartphonech, i těch naprosto nejlevnějších. Zajišťuje totiž například automatické otáčení obsahu na displeji po přetočení telefonu v ruce, automatické probuzení displeje po zvednutí ze stolu či kapsy, nebo třeba počítá kroky na základě počtu otřesů, ať už máte telefon v kapse nebo v ruce. Z pohledu soukromí se při těchto příkladech zdá být celkem neškodná, ovšem opak je pravdou.

 

Vědci z univerzity Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) totiž zjistili, že pokud předvídají osobnostní rysy pomocí protokolů telefonních hovorů a zpráv a pak k tomu ještě přidají údaje získané z akcelerometru, výrazně tím zvýší přesnost určení typu osobnosti.

 

Hlavní zjištění studie

 

 

 

KDOPAK TO VOLÁ ?  UMĚLÁ INTELIGENCE DOKONALE NAKLONUJE VÁŠ HLAS

 

https://www.flowee.cz/ditevsiti/bezpeci/6679-kdopak-to-vola-umela-inteligence-dokonale-naklonuje-vas-hlas

 

Je obtížné rozeznat, co je skutečné a co umělé. A s tím přicházejí i snahy o vytváření umělé pravdy.

 

 

VLADIMÍR DLOUHÝ A PODNIKATELÉ SVÉ UČNĚ NESEŽENOU. NENARODILI SE

 

https://www.forum24.cz/vladimir-dlouhy-a-podnikatele-sve-ucne-nesezenou-nenarodili-se/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Vaši novodobí otrokáři pocházejí z PROGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ (bývá jeden ve státě) a rádi by VÍC A VÍC OTROKŮ. Jen NEPOCHOPILI, že zotročené pseudorodiny – většinou rozvedené či nefungující – a to již prognostiky pramálo zajímá – JIŽ NECHTĚJÍ MÍT NÁKLADNÉ DĚTI !

 

Takže, řečeno řemeslnicky, je vymalováno. Lidí není dost z toho nejbanálnějšího důvodu, prostě se jich dost nenarodilo.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

ČÍNA ZAKÁZALA MILIONŮM NEPOSLUŠNÝCH OBČANŮ CESTOVAT, MAJÍ NÍZKÉ SKÓRE

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-kamery-zakaz-cestovani.A190302_213230_zahranicni_chtl

 

 

ČÍNSKÝ SOCIÁLNÍ KREDIT V PRAXI: „NEDŮVĚRYHODNÍ“ NESMÍ DO VLAKŮ A LETADEL

 

https://www.idnes.cz/technet/veda/cina-socialni-skore-doprava-vlak-letadlo-letenka.A180319_121924_veda_mla

 

 

ANONYMNÍ CHATOVACÍ APLIKACE SICE PODPORUJÍ SVOBODU PROJEVU, ALE I KYBERŠIKANU

 

https://www.flowee.cz/ditevsiti/bezpeci/6966-anonymni-chatovaci-aplikace-sice-podporuji-svobodu-projevu-ale-i-kybersikanu

 

 

MRTVÉ VČELY, PTÁCI A UMÍRAJÍCÍ STROMY. TAKOVÉ JSOU PRVNÍ DŮSLEDKY, KDE BĚŽÍ 5G

 

https://ac24.cz/en/-/mrtve-vcely-ptaci-a-umirajici-stromy-takove-jsou-prvni-dusledky-kde-bezi-5g?redirect=%2Fen%2F

 

 

ČEŠI JSOU V PRÁCI NESPOKOJENÍ. TŘEBA I PROTO, ŽE JE NIKDO NEPOCHVÁLÍ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesi-jsou-v-praci-nespokojeni-treba-i-proto-ze-je-nikdo-nepochvali-76939?seq-no=1&dop-ab-variant=3&source=article-detail

 

Ať žije otroctví !  To je vnitřní heslo většiny dněšních lidí. A jinak to prý nejde.

 

 

HUAWEI PŘEDSTAVIL VLASTNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM. PŮJDE S NÍM PROTI ANDROIDU I WINDOWS

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/huawei-predstavil-vlastni-operacni-system-pujde-s-nim-proti-androidu-i-windows-40292668

 

 

5G SÍTĚ BY MOHLY OHROZIT PŘESNOST PŘEDPOVĚDI POČASÍ. MŮŽE JÍT DOKONCE O LIDSKÉ ŽIVOTY, VARUJÍ VĚDCI

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/5g-site-by-mohly-ohrozit-presnost-predpovedi-pocasi-muze-jit-dokonce-o-lidske-zivoty-varuji-vedci-77053?dop-ab-variant=7&seq-no=2&source=hp

 

 

U NÁDRAŽÍ Z HARRYHO POTTERA SKENUJÍ OBLIČEJE. OBAVY ZE ZNEUŽITÍ ŠMÍROVACÍ TECHNOLOGIE MAJÍ I JINDE

 

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/u-nadrazi-z-harryho-pottera-skenuji-obliceje-obavy-ze-zneuziti-smirovaci-technologie-maji-i-jinde-1361474

 

Samotnou identifikací to navíc celé vůbec nemusí končit. Amazon před pár dny oznámil, že jeho technologie rozpoznání obličeje jde ještě dál. Umí na základě skenu tváře nejen identifikovat daného člověka, ale poznat na něm i sedm druhů emocí. Nejen tedy, že se o daném člověku bude vědět, kdo je, ale ještě bude možné určit, jak se aktuálně má.CHINA INTERNET REPORT: ASIJSKÁ VELMOC SE CHLUBÍ, V ČEM UŽ NÁS PŘEDBĚHLA

 

https://connect.zive.cz/clanky/china-internet-report-asijska-velmoc-se-chlubi-v-cem-uz-nas-predbehla/sc-320-a-199814

 

 

HUAWEI CHYSTA VLASTNI MAPY - AMERICKE OD GOOGLU JSOU NA 5 MLD ZARIZENICH


https://www.zive.cz/clanky/huawei-chysta-vlastni-mapy-rika-jim-map-kit-a-vytvori-je-spolecne-s-ruskem/sc-3-a-199799/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


NOVÁ TECHNOLOGIE UKAZUJE, PROČ NEMŮŽETE VĚŘIT NIČEMU, CO UVIDÍTE VE ZPRÁVÁCH A TV  

 

https://ac24.cz/en/-/zpravy-ze-sveta/7795-realita-editovana-v-realnem-case-nova-technologie-ukazuje-proc-nemuzete-verit-nicemu-co-uvidite-ve-zpravach?redirect=%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm_delta%3D12%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm_cur%3D824&fbclid=IwAR0mCkvPd72DK9joXKtkTAfg-JdEapbW8OhgaOp86yyHwkityvRfxvWqOZY

 

 

STARTUP VYVINUL NEJVĚTŠÍ POČÍTAČOVÝ ČIP NA SVĚTĚ. POSLOUŽÍ UMĚLÉ INTELIGENCI

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/clanek/startup-vyvinul-nejvetsi-pocitacovy-cip-na-svete-poslouzi-umele-inteligenci-40293726

 

Čipy pro UI vyvíjí v roce 2019 na 50 firem.

 

Další krok v budování čipové totality lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

KONIEC SLOBODY: CHCÚ NÁM ZRUŠIŤ PAPIEROVÉ PENIAZE

 

https://www.napalete.sk/koniec-slobody-chcu-nam-zrusit-papierove-peniaze/

 

ŠVÉDSKO AKO PRVÝ ŠTÁT V EURÓPE PLÁNUJE ÚPLNÉ ZRUŠENIE HOTOVOSTNÝCH PLATIEB.

 

ĽUDIA PRÍDU O SVOJU SLOBODU A DOSTANÚ SA POD ÚPLNÚ KONTROLU ŠTÁTOV, BÁNK A KONCERNOV.

 

ŠTÁT BUDE VEDIEŤ O KAŽDOM NAŠOM CENTE A MÔŽE NAŠE FINANCIE NIELEN KONTROLOVAŤ, ALE NÁM Z NICH AJ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA VYDEĽOVAŤ.

 

Další krok v budování čipové totality lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

ORANGEU UŽ NESTOJÍ NIČ V CESTE: DOSTANE SA K 5G FREKVENCIÁM OD KONKURENTA

 

https://zive.aktuality.sk/clanok/142051/orangeu-uz-nestoji-nic-v-ceste-dostane-sa-k-5g-frekvenciam-od-konkurenta/?utm_campaign=cross&utm_content=box-tech-hp&utm_medium=zona-hp&utm_source=aktuality.sk

 

 

PSYCHOLOG: LIDÉ JSOU ZÁVISLÍ NA MOBILECH, ZVYKLI JSME SI BÝT NEUSTÁLE VE SPOJENÍ

 

https://magazin.aktualne.cz/psycholog-lide-jsou-zavisli-na-mobilech-navykli-jsme-si-byt/r~475b87a4c40911e9b6a9ac1f6b220ee8/

 

 

MAJITELÉ PSŮ V ČESKU MAJÍ UŽ JEN PÁR MĚSÍCŮ NA SPLNĚNÍ NOVÉ POVINNOSTI, JINAK JIM BUDOU HROZIT VYSOKÉ POKUTY

 

https://www.prazskypatriot.cz/majitele-psu-v-cesku-maji-uz-jen-par-mesicu-na-splneni-nove-povinnosti-jinak-jim-budou-hrozit-vysoke-pokuty/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sbrowser

 

 

ČÍNA CHCE UPLATŇOVAT SYSTÉM SOCIÁLNÍHO KREDITU I NA ZAHRANIČNÍ FIRMY

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cina-chce-uplatnovat-system-socialniho-kreditu-i-na-zahranicni-firmy-40294607

 

 

STANOU SE ZE ZAMĚSTNANCŮ KYBORGOVÉ ?  FIRMY UŽ OČIPOVALY STOVKY ZAMĚSTNANCŮ

 

https://www.peak.cz/stanou-se-ze-zamestnancu-kyborgove-firmy-uz-ocipovaly-stovky-zamestnancu/19327/

 

 

ZAMĚSTNANCI HUAWEI POMÁHALI AFRICKÝM VLÁDÁM SLEDOVAT OPOZICI, PÍŠE AMERICKÝ LIST

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/zamestnanci-huawei-pomahali-africkym-vladam-sledovat-opozici-pise-americky-list-40293314

 

 

UNIE CHCE DATA CESTUJÍCÍCH TAKÉ Z RYCHLOVLAKŮ A LODÍ

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/unie-chce-data-cestujicich-take-z-rychlovlaku-a-lodi-40295672

 

 

LIDÉ JAKO ČÍSLA. ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR TESTUJE SOCIÁLNÍ KREDITOVÝ SYSTÉM

 

https://www.lidovky.cz/byznys/statni-pokladna/lide-jako-cisla-cinsky-velky-bratr-testuje-socialni-kreditovy-system.A170127_154007_statni-pokladna_ele?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

Článek z 28.1.2017.

 

 

170 MILIONŮ KAMER A KREDITY PODLE CHOVÁNÍ. ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR BUDE SLEDOVAT VŠECHNY, I ZAHRANIČNÍ FIRMY

 

https://www.lidovky.cz/svet/budou-kredity-stacit-cinsky-velky-bratr-bude-sledovat-i-zahranicni-firmy-ty-ale-nejsou-pripraveny.A190906_142717_ln_zahranici_mha

 

 

TELEPATIE SE STANE BRZY REALITOU. PODLE ODBORNÍKŮ JDE O PŘIROZENÝ VÝVOJ KOMUNIKACE

 

https://morezprav.cz/svetodeni/telepatie-se-stane-brzy-realitou-podle-odborniku-jde-o-prirozeny-vyvoj-komunikace

 

Ještěři z pekel - pseudotvůrci připravují loutkolidem vnitřní loutko-komunikaci na bázi čipů propojených přímo do nervové soustavy člověka. Pro lidi, kteří tohle zbaští i s navijákem, je to cesta do Temnot. Jejich ovládání se zvýší z dněšních 90 – 95 % na 99,9 % , čož je již strašlivý loutkoúděl.

 

 

ČÍNA ŠPEHOVALA UJGURY POMOCÍ VIRU V JEJICH MOBILECH. CITLIVÁ DATA SBÍRALA DVA ROKY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-spehovala-ujgury-pomoci-viru-v-jejich-mobilech/r~eaafcf10cd8611e98d520cc47ab5f122/

 

 

STANOU SE ZE ZAMĚSTNANCŮ KYBORGOVÉ ?  FIRMY UŽ OČIPOVALY STOVKY ZAMĚSTNANCŮ

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/stanou-se-ze-zamestnancu-kyborgove-firmy-uz-ocipovaly-stovky-zamestnancu.A190914_121930_firmy-trhy_rkj

 

 

INDIE ZAČALA S VÝSTAVBOU NOVÝCH SUPERPOČÍTAČŮ. ZATÍM DOKONČILA 3 Z PLÁNOVANÝCH 60

 

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/526222-obama-podporil-thunbergovu-ty-a-a-ja-sme-tim/

 

 

REVOLUČNÁ NOVINKA V KOSTOLOCH: PLATBA DAROV BEZKONTAKTNE

 

https://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1929578_revolucna-novinka-v-kostoloch-platba-darov-bezkontaktne?fbclid=IwAR0UqSAghmN1o0kqrvYc8em-8BpSuzCO9Yd6SzOT8gPsRWYjQ_lcr9DV48E

 

 

ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR MÁ LIDI V HRSTI

 

https://tech.instory.cz/802-cinsky-velky-bratr-ma-lidi-v-hrsti.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Je to velký experiment komunistické Číny, který se ve zkratce nazývá systém sociálního kreditu. Zavedl škálu prohřešků a odměn a tím pádem sestavuje společenské skóre každého občana. V podstatě jde o to, že z veřejných služeb je přiděleno na základě tohoto kreditu každému jen to, co si zaslouží. Čínská vláda přitom využívá dat sebraná z aplikací a umělé inteligence.

 

Velké objemy dat nasbíraných od uživatelů mobilních a internetových aplikací, tzv. big data, a pak umělá inteligence (Al). Třetím faktorem ve hře jsou ještě systémy masivního dohledu nad občany. A k tomu dochází prostřednictvím průmyslových kamer. Počítá se i s využitím softwaru na rozpoznávání obličejů.

 

 

VIDEO: RTVS PROPAGUJE ČIPOVANIE ĽUDÍ, ARGUMENTUJE PRITOM VÝHODAMI

 

https://www.infovojna.sk/article/video-rtvs-propaguje-cipovanie-ludi-argumentuje-pritom-vyhodami

 

JEN MALO LIDI BYLO SCHOPNO PRED TIMTO PROBLEMEM - CIPOVANI LIDI A JEJICH ZOTROCOVANI VAROVAT LIDI VCAS, ABY SE MOHLI NA TUTO DOBU PRIPRAVIT, TEDY ABY SI SEHNALI SPRAVNE INFO A PROSTUDOVALI SI JE.

 

NYNI SAMOZREJME PRI TOM, JAK JSOU DNES STALE VICE HONENI A ZOTROCOVANI A SOUCASNE ZAVALENI VADNYMI INFORMACEMI JIZ NEMAJI CAS, ABY TOTO ZVLADLI.

 

POUZE MALA MENSINA LIDI SI SPRAVNE INFORMACE VCAS OPATRILA A PROSTUDOVALA A SPRAVNE PRIPRAVILA NA TOTO GLOBALNI NEBEZPECI, KTERE MA PUVOD V NEGATIVNIM STAVU LIDI, A TENTO STAV ZAKONITE SE VYVIJI TAK, ZE LIDE PROVADI TRANSFER TECHNOLOGII ENTIT - PSEUDOTVURCU Z TEMNYCH SVETU SEM, NA PLANETU ZEMI.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.neocipuj-sa.sk

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.nie-sme-otroci.cz

 

PRED VICE NEZ 100 LETY LIDE DOSTALI VAROVANI VE FATIME - VIZ www.andele-nebe.cz , KDE BYLO ANDELY NEBE RECENO, ZE POKUD LIDE SE NEZMENI, VZNIKNOU OBROVSKE VALKY, A TO JAKO POSLEDNI VAROVANI PRED JESTE HORSIMI UDALOSTMI - OCIPOVANI A ZOTROCENI LIDI. VSE OD DABLA, KTEREMU LIDE SVYMI CHYBNYMI VOLBAMI TOTO UMOZNUJI DELAT.

 

SAMOZREJME, TYTO INFORMACE BYLY UTAJOVANY MOCNYMI, PREDEVSIM VEDENIM KATOLICKE CIRKVE VE VATIKANU. TO BYLA A JE JEJICH SPOLUPRACE S PSEUDOTVURCI.

 

NO A V NEPOSLEDNI RADE SE DNES STALE VICE ODHALUJE, JAKOU DULEZITOU ROLI V TOMTO PROCESU MAJI VELKA MEDIA - ZCELA SPOLUPRACUJI S DABLEM - PSEUDOTVURCI A DELAJI REKLAMU JEJICH KROKUM NA OCIPOVANI A ZOTROCENI LIDSTVA NA PLANETE ZEMI. BYLO TO I DRIVE, DNES SE TO JEN VICE A VICE ZVIDITELNUJE A ODHALUJE TEM VEDOMYM LIDEM. NEVEDOMI LIDE TO VUBEC NEVIDI A NECHAPOU - K JEJICH SKODE A BUDE TO MIT PRO NE OHROMNE DUSLEDKY V JEJICH OSOBNICH ZIVOTECH V DALSIM OBDOBI - ZIVOT SI VZDYCKY CESTU NAJDE.

 

 

GPS III BUDE SPUŠTĚNA V ROCE 2023. PŘINESE TŘIKRÁT LEPŠÍ PŘESNOST A VYŠŠÍ SPOLEHLIVOST

 

https://vtm.zive.cz/clanky/gps-iii-bude-spustena-v-roce-2023-prinese-trikrat-lepsi-presnost-a-vyssi-spolehlivost/sc-870-a-200334/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

EMIRATES VYUŽIJE NA ODLETOVÝCH BRANÁCH TECHNOLOGII ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJE

 

https://21stoleti.cz/2019/09/24/emirates-vyuzije-na-odletovych-branach-technologii-rozpoznavani-obliceje/

 

 

FIRMA HUAWEI ZAČALA VYRÁBĚT STANICE PRO 5G, SOUČÁSTKY Z USA MUSÍ OŽELET
 

https://eurozpravy.cz/ekonomika/svet/firma-huawei-zacala-vyrabet-stanice-pro-5g-soucastky-z-usa-musi-ozelet.d9661422/

 

 

RAKUŠANÉ CHTĚJÍ DO ÚSTAVY PRÁVO NA PLATBU V HOTOVOSTI

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/rakusane-chteji-do-ustavy-pravo-na-platbu-v-hotovosti-40298020?seq-no=7&dop-ab-variant=3&source=article-detail

 

„Platby moderními platebními prostředky, například kartami či mobily, je neodůvodněné zasahování do občanských svobod a práva na soukromí,“ odůvodňují svobodní nápad na zakotvení nároku na hotovost v ústavě.

 

ELON MUSK PŘEDSTAVIL MOZKOVÝ IMPLANTÁT. OPICE JÍM OVLÁDALY POČÍTAČ POUHOU MYSLÍ

 

https://cdr.cz/clanek/elon-musk-predstavil-mozkovy-implantat-opice-jim-ovladaly-pocitac-pouhou-mysli

 

 

DESÍTKY ČESKÝCH MĚST CHTĚJÍ TESTOVAT 5G SÍTĚ

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/desitky-ceskych-mest-chteji-testovat-5g-site-40299140

 

 

SYSTÉM ZUŘÍ: I PO VYHRANÉM SOUDNÍM SPORU HROZÍ BRITSKÉMU VĚDCI VĚZENÍ ZA VAROVÁNÍ VEŘEJNOSTI PŘED ÚČINKY SÍTĚ 5G

 

https://www.cestyksobe.cz/system-zuri-i-po-vyhranem-soudnim-sporu-hrozi-britskemu-vedci-vezeni-za-varovani-verejnosti-pred-ucinky-site-5g/32307?fbclid=IwAR0hziwTKYvcpGJQORNMktLoAW1IRtrXOKtW0frFzNhYQufAlfiEn1MYCoI

 

 

IDENTITÉ CONFIRMÉE. FRANCIE ZAČNE JIŽ BRZY DIGITÁLNĚ IDENTIFIKOVAT OBLIČEJE SVÝCH OBČANŮ

 

https://www.czechcrunch.cz/2019/10/identite-confirmee-francie-zacne-jiz-brzy-digitalne-identifikovat-obliceje-svych-obcanu/

 

 

FIRMA ELONA MUSKA PREZENTOVALA POKROKY V OBLASTI PREPOJENIA MOZGU A POČÍTAČA

 

https://www.teslamagazin.sk/neuralink-prepojenie-mozog-pocitac-elon-musk/

 

ELON MUSK REVEALS HIS PLAN TO LINK YOUR BRAIN TO YOUR SMARTPHONE

 

https://www.vox.com/future-perfect/2019/7/17/20697812/elon-musk-neuralink-ai-brain-implant-thread-robot

 

 

POTVRZENO: GOOGLE DOSÁHL KVANTOVÉ NADŘAZENOSTI. BĚHEM MINUT SPOČÍTÁ TO, CO BY JINAK ZABRALO 10 TISÍC LET

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66645650-google-pry-dosahl-kvantove-nadrazenosti-jeho-pocitac-behem-tri-minut-provede-vypocet-ktery-by-dosud-trval-10-tisic-let

 

 

FIRMA IBM PŘEDSTAVILA SVŮJ PRVNÍ KVANTOVÝ POČÍTAČ. TECHNOLOGIE, KTERÁ JINAK ZABERE CELOU LABORATOŘ, SE VEŠLA DO SKLENĚNÉ KOSTKY

 

https://tech.ihned.cz/c1-66422670-firma-ibm-predstavila-svuj-prvni-kvantovy-pocitac-technologie-ktera-jinak-zabere-celou-laborator-se-vesla-sklenene-kostky

 

 

ČÍNA SPUSTILA 5G SÍTĚ V PADESÁTI MĚSTECH, CHCE BÝT SVĚTOVÝM LÍDREM. VZBUDILA ZÁJEM DESÍTEK MILIONŮ OBYVATEL

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/cina-spustila-5g-site-chce-byt-svetovym-lidrem-zajem-o-sluzby-uz-projevilo-deset-milionu-lidi.A191102_192807_firmy-trhy_ele

 

Spuštění 5G bylo 1.11.2019.

 

 

MŮŽEME STVOŘIT ARMÁDU BYTOSTÍ S OBROVSKOU SÍLOU. VĚDCI SI HRAJÍ NA BOHY, VARUJE ADAM

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/vedci-si-hraji-na-bohy-zmenou-dna-muzeme-vytvorit-humanoidni/r~31b61f9cff2111e9926e0cc47ab5f122/

 

 

PERSONALISTI SE CHOVAJÍ HŮŘ NEŽ AGENTI STB, KARIÉRNÍ ŘÁD PŘIPOMÍNÁ TOTALITU, ŘÍKÁ SEDLÁČEK

 

https://www.televizeseznam.cz/video/strunc/personalisti-se-chovaji-hur-nez-agenti-stb-karierni-rad-pripomina-totalitu-rika-sedlacek-63987561?dop_ab=5&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=shybURoNoqk-201911121419&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=boxik&utm_campaing=_var

 

 

DALŠÍ ZEMĚ PO VZORU ČÍNY MONTUJE DO ULIC CHYTRÉ KAMERY

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-zeme-po-vzoru-ciny-montuje-do-ulic-chytre-kamery-82611?dop-ab-variant=7&seq-no=3&source=hp

 

Kyrgyzská policie dostala z Číny novou technologii na rozpoznávání tváří.

 

 

VYNÁLEZ JAKO Z MATRIXU. ELON MUSK CHCE TÍMTO ZPŮSOBEM PŘIPOJIT LIDSKÉ MOZKY K POČÍTAČI

 

https://inteligentnisvet.cz/clanky/vynalez-jako-z-matrixu-elon-musk-chce-timto-zpusobem-pripojit-lidske-mozky-k-pocitaci

 

Pseudotvůrci z Temných světů pilně pracují díky chybným volbám dálkově ovládaných lidí (antény na Měsíci - pseudotvůrci) na plnosti negativního stavu – chtějí, aby se již sami loutkolidé navzájem ovládali přímo do mozku.

 

Odhaleno v 7 knihách NOVÉ ZJEVENÍwww.andele-nebe.cz

 

 

FORBES: ČÍNA HODLÁ ZAVÉST SVOU KRYPTOMĚNU UŽ V LISTOPADU. SPUŠTĚNÍ URYCHLUJE ZŘEJMĚ KVŮLI FACEBOOKOVÉ LIBŘE

 

https://byznys.ihned.cz/c1-66631070-cina-by-mohla-uz-v-listopadu-zavest-vlastni-kryptomenu-peking-jeji-spusteni-urychlil-patrne-kvuli-facebookove-libre

 

 

ČÍNA DO NĚKOLIKA MĚSÍCŮ SPUSTÍ VLASTNÍ DIGITÁLNÍ MĚNU. CÍLEM JE VYŠŠÍ KONTROLA NAD TRANSAKCEMI A OSLABENÍ DOLARU

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66676120-cina-do-nekolika-mesicu-spusti-vlastni-digitalni-menu-cilem-je-vyssi-kontrola-nad-transakcemi-a-oslabeni-dolaru

 

Další krok při budování čipové totality některými lidmi na planetě Zemi.

 

 

PŘIJDE DEN, KDY STROJE PŘEDSTIHNOU LIDSKOST? RIZIKO, PŘED KTERÝM VAROVAL UŽ EINSTEIN

 

https://tech.instory.cz/847-prijde-den-kdy-stroje-predstihnou-lidskost-riziko-pred-kterym-varoval-uz-einstein.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

„ABSOLUTNĚ ŽÁDNÉ SLITOVÁNÍ,“ ŘEKL SI. UNIKLY ČÍNSKÉ DOKUMENTY, JAK NAKLÁDAT S UJGURY

 

https://echo24.cz/a/S4aYs/absolutne-zadne-slitovani-rekl-si-unikly-cinske-dokumenty-jak-nakladat-s-ujgury?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

PŘESNOST LOKALIZACE NA DESET CENTIMETRŮ. I TAK HUAWEI LÁKÁ NA 6G

 

https://www.idnes.cz/mobil/tech-trendy/huawei-konference-pariz-6g.A191107_135603_mob_tech_oma

 

 

KAMERY NA ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ V PRAZE JSOU JAK VELKÝ BRATR, KRITIZUJÍ NÁPAD POLITICI

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kamery-na-rozpoznavani-obliceju-v-praze-jsou-jak-velky-bratr-kritizuji-napad-politici-40304288

 

 

PŘICHÁZÍ ÉRA NOVÉHO ČLOVĚKA. KYBORGOVÉ PŘEDSTAVUJÍ BUDOUCNOST LIDSTVA

 

https://zajimavaevropa.cz/ceska-republika/prichazi-era-noveho-cloveka-kyborgove-predstavuji-budoucnost-lidstva/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Co si lidé zvolí, to budou mít.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.neocipuj-sa.sk

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.nie-sme-otroci.cz

 

 

MĚŘIČE TEPLA BUDOU MUSET BÝT DÁLKOVÉ

 

https://www.novinky.cz/finance/clanek/merice-tepla-budou-muset-byt-dalkove-40304339?dop-ab-variant=100&seq-no=4&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 

 

BRITSKÝ ORWELL UŽ DORAZIL I DO PRAHY, PRAŽSKÁ POLICIE POŽADUJE PO MAGISTRÁTU ZPŘÍSTUPNĚNÍ KAMER PRO VYUŽITÍ SOFTWAREM PRO ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ !

 

https://aeronet.cz/news/britsky-orwell-uz-dorazil-i-do-prahy-prazska-policie-pozaduje-po-magistratu-zpristupneni-kamer-pro-vyuziti-softwarem-pro-rozpoznavani-obliceju-za-projektem-stoji-americka-detektivni-agentura/

 

Podrobný článek o postupu budování čipové totality tak, jak si to volí nevědomí lidé.

 

Co si lidé zvolí, to budou mít.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.neocipuj-sa.sk

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.nie-sme-otroci.cz

 

 

BUDOU KAMERY V PRAZE POZNÁVAT OBLIČEJE? VE VELKÉM BY TO ŠLO ZA PÁR LET, MÍNÍ EXPERT

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66681000-budou-kamery-v-praze-poznavat-obliceje-ve-velkem-by-to-slo-za-par-let-mini-expert

 

 

PRAŽSKÁ POLICIE CHCE TESTOVAT AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ. PRAHA SE KVŮLI TOMU OBRÁTÍ NA ÚŘAD PRO OCHRANU ÚDAJŮ

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66680630-prazska-policie-chce-vyzkouset-automaticke-rozpoznavani-obliceju-vyvolava-to-ale-strach-ze-zneuziti

 

 

KONTROLA STÁTU. TELEFONY A POČÍTAČE SE BUDOU V RUSKU PRODÁVAT JEN S RUSKÝM SOFTWAREM

 

https://echo24.cz/a/SqkLs/kontrola-statu-telefony-a-pocitace-se-budou-v-rusku-prodavat-jen-s-ruskym-softwarem

 

 

JAK DLOUHO POTRVÁ, NEŽ V PRÁCI ZESTÁRNETE ?

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-dlouho-budete-v-praci-statistici-vedi-83288?dop-ab-variant=100&seq-no=1&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 

Neboli, jak dlouho otročíte na ještěry z pekel ?

 

 

ZDÁNLIVĚ JEDNODUCHÁ TECHNOLOGIE Z JAPONSKA, KTERÁ OVLÁDLA ČÍNU A PROMĚNILA SVĚT. QR KÓDY SLAVÍ 25 LET

 

https://www.czechcrunch.cz/2019/10/zdanlive-jednoducha-technologie-z-japonska-ktera-ovladla-cinu-a-promenila-svet-qr-kody-slavi-25-let/

 

 

ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU BUDE MOŽNÁ NASAZENO V PRAZE

 

https://cdr.cz/clanek/rozpoznavani-obliceju-z-kameroveho-systemu-bude-mozna-nasazeno-v-praze

 

 

NOVÝ MALWARE POZNÁ PIN POMOCÍ MIKROFONU. ZVUKOVÉ VLNY Z DOTYKŮ PŘIŘADÍ K ČÍSLŮM

 

https://cdr.cz/clanek/novy-malware-pozna-pin-pomoci-mikrofonu-zvukove-vlny-z-dotyku-priradi-k-cislum

 

 

LIDSKÁ PRÁVA V ČÍNĚ ?  PO TOMTO ALARMUJÍCÍM VIDEU PŘEHODNOTÍTE NÁZOR

 

https://ac24.cz/en/-/lidska-prava-v-cine-po-tomto-alarmujicim-videu-prehodnotite-nazor?redirect=%2Fen%2F-%2Fdokument-wikileaks-odhaluje-americkou-zakladnu-na-mesici%3Fredirect%3D%252Fen%252F

 

 

LIDÉ MIZÍ DO PŘEVÝCHOVNÝCH TÁBORŮ, TĚLA LIKVIDUJÍ JAKO V KONCENTRÁCÍCH, ŘÍKÁ UJGURSKÁ AKTIVISTKA

 

https://www.lidovky.cz/svet/pribeh-ujguru-guantanamo-prevychova-a-krematoria.A190606_114121_ln_zahranici_mha?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

 

ČÍNA CHCE PŘEVYCHOVAT MUSLIMY, TVRDÍ AKTIVISTA, KTERÝ ZASTUPUJE UJGURSKÉHO DISIDENTA TOHTIHO

 

https://www.lidovky.cz/svet/cina-chce-prevychovat-muslimy-tvrdi-aktivista-ktery-zastupuje-ujgurskeho-disidenta-tohtiho.A191010_103648_ln_zahranici_ele?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

 

ČÍNA V PŘEVÝCHOVNÝCH TÁBORECH UJGURŮM ‚VYMÝVALA MOZKY‘, UKAZUJÍ DOKUMENTY

 

https://www.lidovky.cz/svet/cina-v-ujgurum-vymyvala-mozky-v-prevychovnych-taborech-ukazuji-dokumenty.A191125_135141_ln_zahranici_mha

 

 

BANKY ZAČNOU NAHRAZOVAT PLASTOVÉ KARTY VIRTUÁLNÍMI. ČEŠI STÁLE ČASTĚJI VYUŽÍVAJÍ CHYTRÉ HODINKY A MOBILY

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66683910-banky-zacnou-nahrazovat-plastove-karty-virtualnimi-cesi-stale-casteji-vyuzivaji-chytre-hodinky-a-mobily

 

 

ČÍNSKÉ PŘEVÝCHOVNÉ TÁBORY BY PODLE NĚMECKA MĚLA VYŠETŘIT OSN, PŘIPOMÍNAJÍ KONCENTRAČNÍ TÁBORY

 

https://ceskoaktualne.cz/2019/11/zpravy-k-zamysleni/cinske-prevychovne-tabory-by-podle-nemecka-mela-vysetrit-osn-pripominaji-koncentracni-tabory/

 

 

ČÍNA JIŽ BRZY SPUSTÍ PLOŠNÉ SLEDOVÁNÍ VŠECH OBČANŮ. KDO PŘIJDE O SOCIÁLNÍ BODY, NEBUDE MOCI TÉMĚŘ NIC

 

https://tech.instory.cz/857-cina-jiz-brzy-spusti-plosne-sledovani-vsech-obcanu-kdo-prijde-o-socialni-body-nebude-moci-temer-nic.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Dokážete si představit, že žijete v zemi, kde jste sledováni úplně všude a za každý drobný přestupek se vám snižuje kredit vašeho osobnostního hodnocení ?  Pokud navíc ztratíte příliš bodů, ocitnete se na černé listině. A v ten moment vás v podstatě úplně vyřadí ze společnosti a vy nebudete moci skoro nic.

 

Přesně taková situace má v roce 2020 naplno nastat v Číně, kde chtějí všechny své občany hodnotit na základě jejich „sociálních kreditů“. Bohužel nejde o vtip. Systém již běží, jen ne naplno, doposud již byly za nespolehlivé občany označeny miliony lidí v Číně.

 

Situace v Číně nyní

 

Čína již nějakou dobu používá (zatím jen v rámci testování) systém, díky kterému sleduje své občany a každý z nich je hodnocen. Jde o jakýsi pomyslný bodový systém, který hodnotí jejich chování a špatná životní rozhodnutí. Za různorodé a sebemenší přestupky jsou lidem ubírány body a pokud se dostanou na černou listinu, pak už si v podstatě nikde „neškrtnou“. Každý ví, že patří mezi „nedůvěryhodné“ občany.

 

A kde už systém napolo funguje ?  V květnu 2018 byl spuštěn pilotní kreditní systém v Pekingu, také v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang je moderní technologie využívána v boji proti separatismu. Se systémem se mohou lidé setkat také ve vysokorychlostních vlacích a v letadlech, kde je sledováno možné ohrožující chování cestujících.

 

Kolik lidí již bylo omezeno

 

Úřad, který byl pověřený shromažďováním a vyhodnocováním dat o každodenním chování občanů a firem, prý jen v roce 2018 zjistil asi 14 milionů příkladů „nedůvěryhodného chování“. Čína v rámci zavádění systému „sociálního kreditu“ zakázala „nespolehlivým“ občanům zaznamenaným v testovacím provozu například cestovat letadlem či vlakem, podle oficiálních čísel od čínské vlády tak pocítilo v roce 2018 omezení v dopravě přes 6 milionů lidí. Čínská vláda je se systémem spokojená a vychvaluje ho, díky němu prý splatila daně a dluhy 3,5 milionu firem a občanů, informuje o tom deník Le Figaro.

 

Jak to má vypadat v budoucnu

 

Budoucnost však bude ještě mnohem horší. Takzvaný „sociální kredit“ neboli hodnotící systém má být totiž naplno spuštěn během roku 2020, kdy mají být hodnoceni úplně všichni. Bude tedy sledována celá 1,4 miliarda Číňanů ?  A ptáte se, jak budou občané monitorováni ?  Umělá inteligence bude analyzovat velké množství dat o chování každého občana, záznamy budou získávány z milionů bezpečnostních kamer, technologií na rozpoznávání obličejů, sociálních sítí, mobilních telefonů jedinců či z úředních záznamů. Tím půjde nejspíš o největší datový soubor na světě. Monitoring budou ale moci provádět i policisté s inteligentními brýlemi, díky nimž rozpoznají obličeje občanů, a tak si je dokážou spojit s informacemi v databázích. Jednoduše budou úplně všichni občané sledovaní, a tak budou neustále pod dozorem státu.

 

Důvod čínské vlády

 

Čína musela do moderních technologií a umělé inteligence investovat obří množství peněz, aby svůj záměr mohla realizovat. Politici ani čínská média nezpochybňují kreditní systém a nikdo z vlády neřeší a zřejmě ani nehodlá řešit možné omezování základních práv a svobod. Proč systém Čína chce ?  Čínská vláda prý chce skrz systém zlepšit chování obyvatel. Toho hodlá dosáhnout odměňováním „spořádaných“ občanů a naopak trestáním zdiskreditovaných.

 

Cílem je podle dokumentu vládního webu umožnit libovolný pohyb „důvěryhodným“ a lidem na černé listině v libovolném pohybu zabránit, informoval o tom Le Figaro. Čínská vláda rovněž tvrdí, že má systém dohlížet i na lidi u moci a že by mohl být „všelékem“ na ekonomické i společenské problémy. Zatímco čínské vedení systém obhajuje a chválí, západní média plán úplného kreditního systému kritizují a přirovnávají ho k Orwellovu Velkému bratrovi.

 

Jak se dostat na černou listinu ?

 

Jakmile se člověk prohřeší, může očekávat zhoršení svého „sociálního kreditu“. Dostat se na seznam „nedůvěryhodných“ občanů nebude vůbec těžké, což ostatně můžete posoudit sami. Mezi ty ještě pochopitelné přestupky patří třeba nezaplacení daní, složenek či pokuty, nebo přecházení ulice na červenou či mimo přechod. Za to vše se lidem strhnou body. Pro to, aby se někdo z nich stal „špatným“ občanem podle čínského systému, stačí ale také jen například venčit psa bez vodítka, kouřit v nekuřáckých zónách, řídit špatně auto či online zveřejňovat „falešné“ zprávy.

 

Hodnocení ale ovlivní také koníčky, finanční stabilita, rodinné poměry či zapojení se do komunity a společenského života, oblíbenost a hodnocení v práci či způsob života, ale dokonce i třeba to, zda jedinec upřednostňuje dovážené zboží před tovarem z Číny nebo si třeba pořizuje kvanta videoher. V Číně není možné vyjadřovat nesouhlasné politické názory, protože i za to jsou minusové body. Budou rozhodovat ale i další faktory, všechny zatím nejsou známé.

 

Co nebudou moct „nedůvěryhodní“

 

Ti občané, kteří budou označeni za „špatné“, budou čelit velkému množství omezení a zákazů. Budou mít například velké omezení v dopravě (například bude problémové sehnat letenku), dále budou mít pomalejší přístup na internet či nebudou mít možnost získat lepší práci. Dále „nepořádní“ občané nebudou mít možnost vzít si půjčku či koupit si byt a děti těchto občanů se zase nedostanou na lepší školy.

 

Hodnocení tedy ovlivní celý život a může člověka přivést do velice tíživé situace, nemluvě o strachu a psychickém tlaku, který systém přinese. Kromě jednotlivců pak systém hodnotí i firmy. V roce 2018 například čínské úřady zakázaly „nedůvěryhodným“ pracovníkům vycestovat ze země, dále si pak lidé na černé listině nesměli po celý rok zakoupit lístky na vlak či do letadla. V budoucnu to chce Čína ještě vylepšit tím, že by „špatní“ občané nemohli celý rok používat vůbec žádný prostředek hromadné dopravy.

 

Jaké budou benefity pro věrohodné občany

 

„Spořádaní“ občané budou mít mnoho výhod, dalo by se říct, že ve všem budou upřednostňováni před „nedůvěryhodnými.“ Budou mít například přístup do lepších škol a hotelů, slevy v internetových obchodech, lepší umístění v seznamkách či dokonce kratší čekací lhůty na zákrok v nemocnici.

 

Rizika systému

 

V souvislosti se zavedením sociálního hodnocení se nabízí i řada otázek, ať už těch etických, tak i těch technických. Jak to celé dopadne, když takový sledovací systém zavádí země, která zakazuje svobodu slova a myšlení? Je rizikem, že se v Číně (a možná časem nejen v Číně) situace zvrtne a půjde jen o veřejné stíhání a trestání lidí, kteří budou pro zemi potencionální hrozbou. Co když bude „sociální kredit“ jen nástrojem na nepohodlné ?

 

A jak bude systém zabezpečen proti hackerům a podvodům ?  V databázi budou velice citlivá data o 1,4 miliardě lidí a přístup k nim bude mít velké množství osob, už jen to je znepokojivé. Tchajwanský matador IT byznysu Kai-Fu Lee, který působil například v Applu, Microsoftu a Googlu, sdělil, že Čína klade důraz hlavně na výkon a cíle, ochraně osobních dat a morálním otázkám prý ve srovnání s USA nevěnuje takovou pozornost. Dalším problémem může být chybovost systému, obzvlášť pokud bude hodně osob nosících stejné příjmení. Kdo jim pak zaručí, že systém neudělá chybu ?  A co když navíc půjde systém obejít ?  Někteří Číňané již prý nyní platí hackerům za to, aby jim změnili jejich hodnocení a oni tak měli vyšší kredit.

 

Máme se bát ?

 

Otázkou je, zda se i v jiných zemích časem nezavede systém hodnotící a omezující  občany. Není vyloučeno, že se  mohou inspirovat i další autoritářské režimy. I když by tyto země nebyly tolik technologicky vyspělé jako Čína, stačilo by jim ke kontrole občanů jen rychlé šíření chytrých telefonů. Mobily by totiž rovněž mohly umožnit dohled nad lidmi kdekoliv na světě. Kreditní skóre ovlivňuje už nyní životy lidí na Západě, například takové černé seznamy neplatičů či sledování jednotlivců existují i v demokratických zemích.

 

Bodové hodnocení používají například finanční instituce při posuzování žádostí o úvěry v USA a v EU, čínský systém je jakousi obdobou, ale s rozšířením do všech sfér. Například vyšetřování agentury AP, ověřené vědci z Princetonské univerzity, nedávno poukázalo na to, že společnost Google ukládá údaje o poloze mobilů, jenž využívají její aplikace, a to i přesto, že se tomu uživatelé snaží předejít změnou nastavení. A jiným příkladem je zase třeba studie Georgetownské univerzity, která mapuje databáze tváří v USA. Jde přitom o obří úložiště s daty o více než 117 milionech Američanů. A co je více zarážející, je fakt, že jsou v databázích i lidé, kteří nikdy nespáchali žádný trestný čin. V současné době neexistují pravidla upravující, jak s daty zacházet.

 

Podrobný článek o postupu budování čipové totality tak, jak si to volí nevědomí lidé.

 

Co si lidé zvolí, to budou mít.

 

www.jak-prezit.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.neocipuj-sa.sk

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.nie-sme-otroci.cz

 

V článku není ani slovo o tom, že v budoucnu mohou autoři totalitního systému zavádět další a další zrůdné omezení svobod životů stovek milionů lidí a také trestů, včetně zavírání do převýchovných, pracovních či koncentračních táborů – KDE JE TOHO KONEC ?

 

 

PUTIN PODEPSAL REVOLUČNÍ ZÁKON: VE SMARTPHONECH BUDOU POVINNĚ RUSKÉ APLIKACE

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/ruske-aplikace-jako-povinnost-ve-smartphonech-putin-podepsal-novy-zakon.A191203_114839_firmy-trhy_opp

 

 

APPLE: RADĚJI Z RUSKA ODEJDEME, NEŽ ABYCHOM MUSELI NA IPHONE INSTALOVAT RUSKÉ APLIKACE

 

https://jablickar.cz/apple-radeji-z-ruska-odejdeme-nez-abychom-museli-na-iphone-instalovat-ruske-aplikace/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Toto je jeden z konkrétních projevů bojů Sil temna o loutkolidi na planetě Zemi – pomocí čipových technologií, které Síly temna dálkově metodou ovládání strkají lidem. Jde jim ovšem o to, která z těch 4 ovládacích skupin ve vzájemném soupeření o ovládnutí světa vyhraje – to je jejich smýšlení, nikoli celá realita, ta zahrnuje ještě Síly světla, které pracují na vysvobození loutkolidí z otroctví a z ovládacích programů, ve kterých dnesj jsou lidé na 90 % ovládáni přímo do mysli z podpovrchových antén na Měsíci.

 

Do této dnešní situace se lidé dostali vlastními chybnými volbami v minulých a tomto životech. A tato situace samozřejmě dále vyvíjí, není to konečná stanice.   www.andele-nebe.cz

 

 

AMERICKÁ POLICIE POTAJÍ TESTUJE ROBOTICKÉHO PSA V AKCI, VYVOLÁVÁ OBAVY ZE ZNEUŽITÍ PROTI LIDEM

 

https://echo24.cz/a/SYw9v/americka-policie-potaji-testuje-robotickeho-psa-v-akci-vyvolava-obavy-ze-zneuziti-proti-lidem?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČÍNA MŮŽE „VYPNOUT“ FILIPÍNY. KDYKOLIV, JEDINÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cina-muze-vypnout-filipiny-kdykoliv-jedinym-stisknutim-tlacitka-83793?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

MAJITELÉ NOVÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ V ČÍNĚ SI MUSEJÍ NECHAT NASKENOVAT OBLIČEJ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/majitele-mobilnich-telefonu-v-cine-si-budou-muset-naskenovat-obliceje-83783

 

 

TELEVIZE SLEDUJÍ A POSLOUCHAJÍ, CO SE U VÁS DOMA DĚJE ?  FBI BIJE NA POPLACH
 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/technika/televize-sleduji-a-poslouchaji-co-se-u-vas-doma-deje-fbi-bije-na-poplach.863a193c/

 

 

BUDOU NÁS MASAKROVAT DRONY ?  DĚSIVÉ VIDEO VARUJE PŘED AUTONOMNÍMI ZBRANĚMI

 

https://vtm.zive.cz/clanky/budou-nas-masakrovat-drony-desive-video-varuje-pred-autonomnimi-zbranemi/sc-870-a-190628/default.aspx

 

 

EXPERT DARPA: „INŽENÝŘI MUSÍ ZASTAVIT VÝVOJ AUTONOMNÍCH ZBRANÍ !“

 

https://vtm.zive.cz/clanky/expert-darpa-inzenyri-musi-zastavit-vyvoj-autonomnich-zbrani/sc-870-a-201489/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČÍNA BUDE SKENOVAT OBLIČEJE VŠECH, KTEŘÍ SE BUDOU CHTÍT PŘIPOJIT K INTERNETU

 

https://mobilizujeme.cz/clanky/cina-bude-skenovat-obliceje-vsech-kteri-se-budou-chtit-pripojit-k-internetu

 

 

ČÍNA ZAČÍNÁ SKENOVAT VŠECHNY UŽIVATELE MOBILNÍCH TELEFONŮ

 

https://mobilizujeme.cz/clanky/cina-zacina-skenovat-vsechny-uzivatele-mobilnich-telefonu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČTEČKA OBLIČEJE VE VIDEU NA NOVÉM PIXELU 4, PODÍVEJTE SE

 

https://mobilizujeme.cz/clanky/ctecka-obliceje-ve-videu-na-novem-pixelu-4-podivejte-se

 

 

DALEKÁ BUDOUCNOST ?  NĚMECKO CHCE SKENOVAT OBČANKY DO SMARTPHONU

 

https://mobilizujeme.cz/clanky/hodne-daleka-budoucnost-nemecko-chce-skenovat-obcanky-do-smartphonu

 

 

OBČANKY NOVÉ GENERACE: NFC, OTISKY PRSTŮ A SPOJENÍ SE SMARTPHONEM

 

https://mobilizujeme.cz/clanky/obcanky-nove-generace-nfc-otisky-prstu-a-spojeni-se-smartphonem

 

 

ČÍNA VYVÍJÍ NÁSTROJ, KTERÝ Z DNA BUDE UMĚT SESTAVIT OBLIČEJ. VE VÝVOJI SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ NEVĚDOMKY POMÁHÁ ZÁPAD

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66689810-cina-vyviji-nastroj-ktery-z-dna-bude-umet-sestavit-oblicej-ve-vyvoji-sledovacich-technologii-nevedomky-pomaha-zapad

 

 

ČÍNSKÉ ÚŘADY NEBUDOU SMĚT POUŽÍVAT ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE A PROGRAMY

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/cinske-urady-nebudou-smet-pouzivat-zahranicni-pocitace-a-programy-40306421

 

Pokračuje zápas pseudotvůrců o „ovládnutí“ světa.

 

 

V USA PŘIPADÁ NA JEDNOHO OBYVATELE STEJNÝ POČET KAMER JAKO V ČÍNĚ

 

https://cdr.cz/clanek/v-usa-pripada-na-jednoho-obyvatele-stejny-pocet-kamer-jako-v-cine

 

 

FISCHER: MÁM OBAVU O BEZPEČNOST SVOJÍ RODINY I ČESKA, NECHCI V TAKOVÉM SVĚTĚ ŽÍT

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/fischer-mam-obavu-o-bezpecnost-svoji-rodiny-i-ceska-nechci-v/r~a6d5960a21b711ea858fac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

Z ČESKÉ REPUBLIKY SE MÁ STÁT TOTALITNÍ STÁT, KTERÝ BUDE ŠPEHOVAT SOUKROMÍ SVÝCH OBČANŮ. VLÁDA POTAJÍ PRACUJE NA DRAKONICKÉM SYSTÉMU MASIVNÍHO SBĚRU DAT. INSPIRACI HLEDALA U AMERICKÉ NSA !

 

29.11.2016

 

https://aeronet.cz/news/z-ceske-republiky-se-ma-stat-totalitni-stat-ktery-bude-spehovat-soukromi-svych-obcanu-vlada-potaji-pracuje-na-drakonickem-systemu-masivniho-sberu-dat-inspiraci-hledala-u-americke-nsa/

 

ŠIŘTE, NEŽ BUDE POZDĚ. ČESKÁ VLÁDA SE ROZHODLA ZMĚNIT ČR V TOTALITNÍ STÁT. TOHLE ČEKÁ KAŽDÉHO OBČANA…

 

https://www.lajkit.cz/zpravy/item/810-sirte-nez-bude-pozde-ceska-vlada-se-rozhodla-zmenit-v-totalitni-stat-tohle-ceka-kazdeho-obcana

 

ČESKÁ VLÁDA SE ROZHODLA ZMĚNIT ČR V TOTALITNÍ STÁT. TOHLE ČEKÁ KAŽDÉHO OBČANA…

 

https://zpravy.dt24.cz/domaci/ceska-vlada-se-rozhodla-zmenit-cr-v-totalitni-stat-tohle-ceka-kazdeho-obcana/?fbclid=IwAR2LR0GdQyjRcO6NAh35oRutYtXPNZW4UHR1S4T8TZt528DVDy_I3iJEfcU

 

V Poslanecké sněmovně prošla novela telekomunikačních zákonů, která dala vojenské kontrarozvědce neuvěřitelné pravomoci. Bez souhlasu soudu bude moci vojenská tajná služba hromadně sbírat veškerá data o českých občanech a jejich komunikacích. Informaci přinesl iDnes. Týkalo by se to sběru a shromažďování veškerých emailů obyvatel ČR, které odešlou ze svých zařízení.

 

Dále by docházelo ke kolekci všech SMS zpráv odeslaných z mobilních zařízení. Operátoři mobilních sítí a poskytovatelé internetu by byli povinni do svých sítí nainstalovat tzv. black boxy, resp. černé schránky, které by archivovaly veškerá protékající data a následně je třídily pomocí algoritmu na tzv. „Big Data“, což je nové odvětví v IT, které se zabývá hromadným zpracováním obrovských dat. Mělo by tedy jít o stejný systém špehování občanů, který probíhá v USA v rámci programů XKeyScore a Prism, které odhalil Edward Snowden.

 

Redakce AE News získala k celé kauze výbušné interní informace z blízkosti bezpečnostních složek a je velice alarmující, že sběr dat a jejich analýzu by měla zajišťovat infrastruktura americké firmy Oracle, která spolupracuje s americkou agenturou pro národní bezpečnost (NSA) na realizaci programů XKeyScore a Prism v USA. Vyvstává tady hned dvojí riziko. Kromě toho, že je naprosto skandální, že po 27 letech od revoluce se z České republiky stane totalitní stát špehující veškerou soukromou komunikaci svých občanů, tak zároveň zde vyvstávají obavy, že nashromážděná data budou zpracovávána algoritmem a programovým cloudově založeným řešením vyvinutým pro americké tajné služby. Zpracování velkých dat se v poslední době stává prioritou pro tajné služby, které v analýze těchto dat vidí obdobu „Minority Report“ efektu, předvídání teroristických útoků. Problémem je, že země, která vymění svojí svobodu za bezpečnost, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost.

 

Systém hromadného sběru dat a soukromých komunikací občanů je počátek konce demokracie v České republice. Je to počátek vzniku policejního státu, který bude nejen číst vaše emaily a esemesky, ale bude je i archivovat po celá dlouhá desetiletí. Data budou moci být využívána k vydírání, k manipulování a donucování politiků a významných osob v budoucnu, protože díky nashromážděným datům budou tajné služby vědět, že dotyčný politik má milenku, nebo že má nezvyklou sexuální úchylku, nebo že třeba jel v kurzovém sázení na nelegálním sázkovém serveru. Když se podíváte do Německa, jak poslušně Angela Merkel poslouchá globalisty, musí vám dojít, že nasbírané informace o Merkelové jsou neocenitelným nástrojem ovládání Německa.

 

Další hrozbou je navrhovaná koncepce špehování komunikace. Krabička u mobilního operátora nebo ISP poskytovatele by de facto fungovala jako MITM prvek pro útok skrze prostředníka. V programu XKeyScore bylo podvrhování bezpečnostních certifikátů pro SSL komunikaci realizováno přímo s certifikačními autoritami. Takže ani šifrovaná HTTPS komunikace v prohlížeči není v takovém případě bezpečná. Tajná služba tak získá přístupy k vašim zabezpečeným stránkám, k přihlašovacím účtům např. na Skype a pochopitelně i k emailům. Systémy XKeyScore a Prism tato data četly přímo z nešifrovaných cloudových úložišť Google a dalších velkých internetových firem. Jenom pouhá představa, že stejný hromadný sběr chce realizovat vojenská tajná služba ČR, je opravdu znepokojující.

 

Je třeba si uvědomit, že vojáci pochopitelně nemají sami o sobě kapacity na uchovávání a zpracovávání Big Data. Nepřekvapuje nás proto, že v celé věci se bude angažovat Oracle a podle všeho i IBM. Jenže to znamená, že data s největší pravděpodobností opustí Českou republiku a v rámci cloudových analýz a metadatových operací budou data českých občanů rotovat mezi americkými a zahraničními servery. Je zde i velmi významná souhra se systémem EET. Špehování občanů rozvědkou a sběr soukromých dat bez souhlasu soudu je v rozporu s právními principy republiky na ochranu soukromí. Sběr dat by podle novely se měl týkat veškerých uživatelských dat, takže nejenom emailů a SMS zpráv, ale i webových stránek a v neposlední řadě diskusí a diskusních příspěvků. Tato povinnost sběru by přímo vyplývala z novely zákona.

 

Takto nashromážděná data se potom mohou stát předmětem kšeftů na černém trhu, protože tímto způsobem půjde špehovat členy vlády, poslance, obchodníky, podnikatele, prezidenta republiky. Big Data jsou obrovský trychtýř, do kterého spadne úplně všechno o vás. Analytické rozhraní Oraclu potom o vás vytvoří profil, vaše zvyky, kam chodíte, co kupujete, s kým se stýkáte. Rozvětvená síť vazeb, GPS souřadnic, platebních údajů, SMS zpráv a emailů potom nabídne tajné službě a vládě kompletní rekonstrukci vašeho soukromí a rodinných vztahů. Jak je možné, že 27 let po revoluci je něco takového jako novela v poslanecké sněmovně ?  Špehování občanů a hromadný sběr dat, emailů, SMS a webových stránek je začátkem návratu předlistopadové éry StB.

 

Shromažďování dat ve velkém o občanech je jedním z hlavních symbolů diktatury. Pod záminkou boje proti teroru a posílení bezpečí se tajné služby zmocní vašeho soukromí. A pokud se stanete nepohodlným, vytáhnou na vás špínu z vašeho soukromí z doby před mnoha lety. Nikdo už mainstreamu pomalu nevěří. Lidé se obrací k alternativě. Volby v USA to jen potvrdily. Tajné služby tak musí začít špehovat celý národ, aby měly kontrolu nad lidmi, aby tajné služby viděly do budoucna a mohli odhadovat z emailů a SMS, kde se domlouvá jaká demonstrace, kde bude jaké setkání aktivistů v jakém bytě, v jakém domě, aby tam zavčas tajná služba mohla nainstalovat odposlechy.

 

Data bude zpracovávat americká technologie a americká infrastruktura. Kdo dal tajné službě mandát k takovým pravomocem? Proč poslanci nesmetli tento návrh novely ze stolu jako neakceptovatelný a v rozporu s ochranou soukromí občanů? Proč Česko potají a potichu zavádí systémy odvozené od amerických programů XKeyScore a Prism ?  Co chtějí tajné služby vyčíst z komunikací občanů ?  Že jsou lidé naštvaní ?  Že jsou nespokojení, že 27 let po revoluci berou jenom 32 % mzdy, než kolik berou zaměstnanci v Německu, ale nájmy a ceny zboží jsou v ČR s Německem srovnatelné ?  Není to náhodou tak, že režim se nebojí ani tak teroristů, jako spíš vlastních občanů, kteří by mohli začít volat po exitech podobně jako Britové nebo američtí voliči ?  Kdopak cinkal v listopadu 1989 klíči, aby za 27 let tajná služba četla lidem soukromé zprávy a poštu ?  Zamysleme se nad tím, co se děje se svobodou v České republice. Zamysleme se, dokud je čas.

 

STB bude oproti tomuto čipovému masovému špiclování lidí naprosto dětinské – pokud současné nové metody masového špehování lidé nezastaví.

 

Země, která vymění svojí svobodu za bezpečnost, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost. Navíc získá novodobé otroctví.

 

Co si lidé zvolí, to budou mít.

 

www.jak-prezit.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.neocipuj-sa.sk

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.nie-sme-otroci.cz

 

 

NOVINÁŘI ROZEBRALI PALUBNÍ SYSTÉMY AUTA A JEN SE DIVILI, CO VŠE ZA ÚDAJE UKLÁDÁ O ŘIDIČI

 

https://www.autoforum.cz/zajimavosti/novinari-rozebrali-palubni-systemy-auta-a-jen-se-divili-co-vse-uklada-za-informace-o-ridici/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Automobilky houfně monitorují životy zákazníků, přitom o tom nikomu neříkají.

 

 

POUŽITÍ POZEMNÍCH RELÉ SE STARLINK

 

USING GROUND RELAYS WITH STARLINK

 

https://www.youtube.com/watch?v=m05abdGSOxY

 

 

PERSONALISTI SE CHOVAJÍ HŮŘ NEŽ AGENTI STB, KARIÉRNÍ ŘÁD PŘIPOMÍNÁ TOTALITU, ŘÍKÁ SEDLÁČEK

 

https://www.televizeseznam.cz/video/strunc/personalisti-se-chovaji-hur-nez-agenti-stb-karierni-rad-pripomina-totalitu-rika-sedlacek-63987561

 

JAK OVLÁDAJÍ PERSONALISTÉ LIDI V PRÁCI - STB JE PROTI TOMU BŘÍDIL !

 

DNES MÁ FIRMA VETŠÍ AKČNÍ RÁDIUS OVLÁDAT A ZOTROČOVAT LIDI POMOCÍ ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ.

 

 

10 NEJVĚTŠÍCH VÝROBCŮ ČIPŮ NA SVĚTĚ: ČÍNSKOU FIRMU MEZI NIMI NENAJDETE

 

https://connect.zive.cz/clanky/10-nejvetsich-vyrobcu-cipu-na-svete-cinskou-firmu-mezi-nimi-nenajdete/sc-320-a-199682/default.aspx#part=1

 

Zatím je čínská firma SMIC na 11. místě – 12.2019, čínské firmy výrobu čipů rozjíždí za mohutné podpory státu v pošetilém zápase o prvenství a ovládnutí světa.

 

SMIC je ve vývoji stále čtyři až pět let pozadu oproti současným lídrům z Jižní Koreje – Samsung – obrat 222 mld. dolarů a SK Hynix – obrat 35 mld. dolarů, USA – Intel – 70 mld. dolarů a další, z Japonska a Tchaj-wanu.

 

 

NOVÁ ČÍNSKÁ KONKURENCE PRO INTEL A AMD: ZHAOXIN CHYSTÁ MODERNÍ 7NM PROCESORY S 32 JÁDRY, DDR5 A PCIE 4.0

 

https://www.zive.cz/clanky/nova-cinska-konkurence-pro-intel-a-amd-zhaoxin-chysta-moderni-7nm-procesory-s-32-jadry-ddr5-a-pcie-40/sc-3-a-201650/default.aspx

 

 

VÝKONNÉ ČÍNSKÉ ČIPY ZHAOXIN UŽ BĚŽÍ NA ČÍNSKÉM OPERAČNÍM SYSTÉMU UOS. ČÍNA SE ZBAVÍ I ZÁVISLOSTI NA WINDOWS

 

https://www.zive.cz/clanky/vykonne-cinske-cipy-zhaoxin-uz-bezi-na-cinskem-operacnim-systemu-uos-cina-se-zbavi-i-zavislosti-na-windows/sc-3-a-201760/default.aspx

 

 

„POLICEJNÍ“ MONTESSORI. AMERICKÁ SÍŤ ŠKOLEK CHCE MONITOROVAT KAŽDÝ POHYB DÍTĚTE

 

https://www.euro.cz/byznys/sit-skolek-montessori-sazi-na-technologie-chteji-monitorovat-kazdy-pohyb-ditete-1478689

 

 

FREELANCEŘI ČI DIGITÁLNÍ NOMÁDI V PASTI. STÁT SI NEVÍ S NOVÝMI FORMAMI PRÁCE RADY

 

https://zpravy.aktualne.cz/finance/trh-prace-se-meni-zakonna-pravidla-pro-nove-typy-uvazku-ale/r~a60ce554379a11ea9d020cc47ab5f122/

 

 

RÁMY, ČIPOVÉ KARTY NEBO KURZY SEBEOBRANY. DIVADLA I NEMOCNICE SE OPEVŇUJÍ

 

https://www.lidovky.cz/domov/divadla-i-nemocnice-se-opevnuji.A200116_195414_ln_domov_ele

 

 

POSLANCI ZŮSTALI V ÚŽASU: BRUSEL NÁM VNUCUJE NOVOU ZÁKEŘNOU PAST. ZANEDLOUHO BUDEME VŠICHNI OČIPOVÁNI

 

https://ac24.cz/en/-/poslanci-zustali-v-uzasu-brusel-nam-vnucuje-novou-zakernou-past-zanedlouho-budeme-vsichni-ocipovani?redirect=%2F&fbclid=IwAR0gz_Ebe3CuAqGlQND8fOI_hmAfT0uWEXu-fA0I-jHvI4dJ4_HH79RJwFc

 

 

VLÁDA SCHVÁLILA MATERIÁL K IMPLEMENTACI A ROZVOJI 5G SÍTÍ

 

https://www.technickytydenik.cz/rubriky/denni-zpravodajstvi/vlada-schvalila-material-k-implementaci-a-rozvoji-5g-siti_49302.html

 

5G sítě chtějí přednostně testovat v pěti vybraných městech: Bílině, Jeseníku, Karlových Varech, Plzní a Ústí nad Labem.

 

 

ADAC: ČO VŠETKO O VÁS VEDIA AUTOMOBILKY ?  PARANOJA JE NA MIESTE

 

https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/539997-adac-co-o-vas-vedia-automobilky-paranoja-je-na-mieste/

 

 

KONEC SOUKROMÍ, JAK HO ZNÁME. APLIKACE UMÍ ODHALIT IDENTITU I NÁHODNÉHO KOLEMJDOUCÍHO

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nova-aplikace-muze-znamenat-konec-soukromi-varuje/r~236449d43cff11eaa24cac1f6b220ee8/

 

 

ZEMĚ PLNÁ KAMER. V ČÍNĚ PŘIBÝVÁ SKENOVÁNÍ OBLIČEJŮ, VČETNĚ ZOO I VEŘEJNÝCH ZÁCHODŮ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-kamery-rozpoznavani-obliceje-skenovani-technologie/r~16b70d6a151411ea84c6ac1f6b220ee8/

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

KAŽDÁ JÍZDA, KAŽDÝ DEN. NEUNIKNE NIKDO. STÁT BUDE PŘES ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY ŠPICLOVAT ŘIDIČE

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kazda-jizda-kazdy-den-neunikne-nikdo-stat-bude-pres-elektronicke-dalnicni-znamky-spiclovat-ridice-40311601?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=292330&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 

Nikde není zaručeno a zajištěno, že se informace o autech lidí dle SPZ nedostanou mimo bezpečnostní složky – buď je někdo ukradne anebo prodá.

 

 

OBAVY ZE ŠMÍROVÁNÍ ?  DATA Z E-VINĚT OTEVŘEL PRO BIS UŽ LOŇSKÝ ZÁKON

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obavy-ze-smirovani-data-z-e-vinet-otevrel-pro-bis-uz-lonsky-zakon-87511

 

 

VŠECHNO TUTLAT. VIRUS ROZTOČIL KOLA ČÍNSKÉ CENZURY, SOCIÁLNÍ SÍTĚ JSOU PLNÉ HNĚVU

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/koronavirus-jak-cinska-cenzura-maze-prispevky/r~f8bac5b441d611ea84260cc47ab5f122/

 

 

ČÍNA SKRZE PŘEVÝCHOVNÉ TÁBORY BUDUJE ČÁSTEČNĚ TOTALITNÍ STÁT, TVRDÍ NĚMECKO

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/cina-skrze-prevychovne-tabory-buduje-castecne-totalitni-stat-tvrdi-nemecko.0257d246/

 

Podle dokumentu z 22. prosince loňského roku je hlavním cílem komunistické vlády udržení moci a vnitřní stability. Nekompromisně proto postupuje proti komukoliv, koho považuje za ohrožení těchto priorit, ať už to jsou režimu kritičtí spisovatelé, blogeři nebo aktivisté za lidská a občanská práva. Jakýkoliv politický dialog, a to i s umírněnými silami, čínské vedení odmítá.

 

"Podle odhadů je v zemi 75.000 až 100.000 lidí, kteří se živí jako cenzoři," stojí dále ve zprávě, podle níž sílí potlačování nepohodlných názorů i elektronické sledování.

 

Jako dramaticky horší hodnotí německá diplomacie situaci menšin, a to zejména těch muslimských. Řeč je o převýchovných táborech pro Ujgury, v nichž je zřejmě přes milion osob. "Z internačních táborů přicházejí zprávy o zneužívání, sexuálním násilí a případech úmrtí," stojí také ve zprávě.

 

Muslimská menšina je v táborech podle dokumentu, který se v této pasáži odvolává na očité svědky, podrobena převýchovným metodám připomínajícím vymývání mozku, vynucené sebekritice, popírání vlastní víry i mnohahodinovým výslechům.

 

O stavu lidských práv v Číně při svých návštěvách s tamními politiky pravidelně hovoří německá kancléřka Angela Merkelová. Němečtí i evropští politici také kritizovali převýchovné tábory pro Ujgury, žádná konkrétní opatření, například v podobě sankcí, ale dosud nepřijali.

 

 

E-SHOP NA DÁLNIČNÍ ZNÁMKY BYL ZÁSTĚRKOU PRO TAJNÝ SLEDOVACÍ SYSTÉM

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/e-shop-na-dalnicni-znamky-byl-zasterkou-pro-tajny-sledovaci-system-87866?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=291601&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

 

 

VELKÝ BRATR, POLICEJNÍ STÁT. OPOZICE KRITIZUJE ZÁJEM STÁTU TAJNĚ ŠPICLOVAT ŘIDIČE

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/velky-bratr-policejni-stat-opozice-kritizuje-zajem-statu-tajne-spiclovat-ridice-40312139

 

 

ČÍNA, NÁŠ VZOR. ŠMÍROVÁNÍ LIDÍ V AUTECH VLÁDA ZŘEJMĚ POVAŽUJE ZA ÚPLNOU SAMOZŘEJMOST

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/cina-nas-vzor-smirovani-lidi-v-autech-jako-samozrejmost/r~d6a19b04474611ea9ec9ac1f6b220ee8/

 

 

SMRT LÉKAŘE Z WU-CHANU VYVOLALA V ČÍNĚ VLNU ROZHOŘČENÍ, CENZURA MÁ NAPILNO

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/smrt-lekare-z-wu-chanu-vyvolala-v-cine-vlnu-rozhorceni-cenzura-ma-napilno-40312698

 

 

KAŽDÝ MAJITEL MOBILU MUSÍ VĚDĚT, ŽE JEHO SOUKROMÍ NEEXISTUJE, ŘÍKÁ ŘEDITEL NATO STRATCOM

 

https://hlidacipes.org/nerekl-bych-ze-zijeme-v-mirovych-casech-popisuje-ruskou-propagandu-reditel-nato-stratcom/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

STOVKÁM SLOVÁKOV UKRADLI NA DOVOLENKE IDENTITU, ABY MOHLI PODVÁDZAŤ S ICH POISTKAMI

 

https://www.aktuality.sk/clanok/762094/stovkam-slovenskych-a-ceskych-dovolenkarov-ukradli-identitu-podvodnici-klamali-poistovne/

 

 

PŘIBLÍŽIL SE K VÁM ČLOVĚK NAKAŽENÝ KORONAVIREM, VARUJE ČÍŇANY „VELKÝ BRATR“

 

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/cina-koronavirus-aplikace-sledovani-soukromi.A200211_132925_eko-zahranicni_svob

 

 

OSN: CELÉMU LIDSTVU BUDE DÁN ČIP, KDO HO ODMÍTNE, BUDE VYLOUČEN ZE SPOLEČNOSTI

 

https://morezprav.cz/svetodeni/osn-celemu-lidstvu-bude-dan-cip-kdo-ho-odmitne-bude-vyloucen-ze-spolecnosti

 

Lidé mohou záměry Sil temna zvrátit, záleží jen na nich – jejich životních volbách – JAKÝ vedou život.

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

ČÍNĚ PRIMÁRNĚ O SVÉ LIDI NEJDE, JEN SI BUDUJE IMAGE, ŘÍKÁ ČESKÁ SINOLOŽKA

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cine-primarne-o-sve-lidi-nejde-jen-si-buduje-image-rika-ceska-sinolozka-89007

 

 

VÝVOJ SEXUÁLNYCH ROBOTOV SA VYMYKÁ SPOD KONTROLY, VARUJÚ VEDCI

 

https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/542572-vyvoj-sexualnych-robotov-sa-vymyka-spod-kontroly-varuju-vedci/

 

 

TVÁROVÁ BIOMETRIA ČI UMELÁ INTELIGENCIA. AKÉ ZMENY ČAKAJÚ LETISKÁ DO ROKU 2030 ?

 

https://www.aktuality.sk/clanok/764484/tvarova-biometria-ci-umela-inteligencia-ake-zmeny-cakaju-letiska-do-roku-2030/

 

Stovky letísk po celom svete už v dnešnej dobe testuje identifikáciu pasažierov prostredníctvom biometrie. Robia tak s využitím odtlačkov prsta alebo skenovaním rysov tváre.

 

Biometriu podľa IATA využívalo v roku 2019 až 46 percent pasažierov, najmä tých, ktorí absolvovali počas roka viac ako 10 letov.

 

Do budúcna by biometria mala výrazne urýchliť procesy bezpečnostných kontrol a nástupu do lietadla.

 

 

ČÍNY SE NEBOJME, TAMNÍ KOMUNISTICKÉ STRANY ANO, ŘÍKÁ SINOLOŽKA LOMOVÁ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sinolozka-olga-lomova-rozstrel-cina-koronavirus.A200214_142859_domaci_lesa

 

 

CHCETE SI NAKOUPIT ?  MUSÍTE MÍT ZELENÝ KÓD. ČÍNA BOJUJE S KORONAVIREM TECHNOLOGIEMI

22.2.2020

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-bojuje-s-koronavirem-technologiemi-barevne-qr-kody/r~7967996e53e111ea9a42ac1f6b220ee8/

 

Dva nové obdobné programy do smartphonu vytvořili čínský technologický gigant Alibaba a firma Tencent (jih Číny) a na jejich vývoji spolupracovala i čínská vláda. Aplikace slibuje, že dokáže odhalit, zda je člověk zdravý, nebo jestli bude lepší, když zahájí karanténu.

 

Nyní je používán týden v několika městech, zanedlouho má být nasazen v celé Číně.

 

Lidé ve speciálním dotazníku vyplní jméno, národní identifikační číslo, telefonní kontakt, informace o svém pohybu v posledních týdnech a svůj zdravotní stav - jestli mají dýchací problémy nebo třeba zvýšenou teplotu. Zbytek informací, jako například, kde pracují, si aplikace doplní ze zdrojů, ke kterým má přístup.

 

Poté aplikace přidělí člověku barevný QR kód. Zelená barva znamená, že je jedinec zdravý a může jít do práce a volně se pohybovat. Po získání žlutého kódu Číňané dostanou pokyn k zahájení preventivní sedmidenní karantény. Červená přináší rovnou 14-ti denní pobyt doma.

 

Výsledek závisí na několika kritériích: Historii cestování, době strávené v oblasti s rozšířenou nákazou a vztazích s lidmi, kteří by mohli být přenašeči nemoci. Podle čínské státní zpravodajské agentury Sin-hua se data každého člověka automaticky nahrají na platformu pro kontrolu a prevenci nemocí.

 

Pokud program někoho označí červeně neoprávněně, nikdo se s ním ze softwarove firmy nebaví.

 

Lidé své barevné QR kódy mají ukazovat před vstupem do firem, ve stanicích MHD nebo na jiných veřejných místech.

 

Kromě toho byly zavedeny drony ke sledování a upozorňování lidí policisty, aby šli domů a dali si masku – roušku na tvář – viz video v článku.

 

Toto je již krůček k očipování lidí, což je jen doplnění tohoto vybudovaného systému. Lidé totiž nyní mohou zadávat nepravdivé údajě o svém zdravotním stavu. Čip v těle však dává hlášení zcela pravdivé a okamžitě a nositel jej nemůže nijak ovlivnit, s výjimkou odstranění čipu z těla ven – na to by ovšem systém ihned přišel.

 

Vybudovaný systém pak může Čína snadno prodávat do dalších zemí, hlavně rozvojových zemí. Tak mohou být loutkolidé rychle očipováni před příchodem pseudotvůrců na základě svého negativního stavu, který si tále a opakovaně volili jak v tomto životě, tak i v předcházejících životech.

 

Upozorňuji na to od roku 1998 spolu s Vesmírnými přáteli – čipové technologie totiž byly podstrčeny loutkolidem ještěry z pekel jako investice, kterou chtějí i se ziskem zpět. Záměr očipování lidí je již dávno ze strany Sil temna.

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

MAP 275 BRUSELŠTÍ EURO-KOMISAŘI ZAVÁDÍ KAMEROVÝ SYSTÉM NA SBĚR BIOMETRICKÝCH DAT. BUDOU VŠUDE SLÍDIT

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdAfnsNPKRk

 

 

ZABIJÁCI HOTOVOSTI. V BŘEZNU ODSTARTUJE PLÁN NA MASIVNÍ PODPORU BEZHOTOVOSTNÍ EKONOMIKY

 

https://www.euro.cz/byznys/zabijaci-hotovosti-v-breznu-odstartuje-plan-na-masivni-podporu-bezhotovostni-ekonomiky

 

 

STE ZÁVISLÁK ?  30 VECÍ, KTORÉ VÁM UNIKAJÚ, KEĎ ČUMÍTE DO MOBILU ALEBO TABLETU

 

https://www.topky.sk/cl/13/1861283/Ste-zavislak--30-veci--ktore-vam-unikaju--ked-cumite-do-mobilu-alebo-tabletu

 

 

KORONAVÍRUS AKO NÁSTROJ MOCI. ČÍNA POSILŇUJE KONTROLU NAD ĽUĎMI

 

https://www.ta3.com/clanok/1177863/koronavirus-ako-nastroj-moci-cina-posilnuje-kontrolu-nad-ludmi.html

 

 

BEZPEČNOSŤ VERZUS SLOBODA. STOJÍ ROZPOZNÁVANIE TVÁRÍ ZA TO ?

 

https://www.ta3.com/clanok/1170810/bezpecnost-verzus-sloboda-stoji-rozpoznavanie-tvari-za-to.html

 

 

KORONAVIRUS POSÍLIL ČÍNSKÉHO VELKÉHO BRATRA. OPATŘENÍ PROTI NÁKAZE ZŮSTANOU I PO JEJÍM KONCI

 

https://www.lidovky.cz/svet/koronavir-posilil-cinskeho-velkeho-bratra-opatreni-proti-nakaze-zustanou.A200309_175856_ln_zahranici_mha

 

OPATRENI PROTI NAKAZE V CINE - OMEZENI SVOBOD A SOUKROMI - ZUSTANOU STALE - NEMAJI BYT NIKDY ZRUSENY - BUDOVANI CIPOVE TOTALITY TAM POKRACUJE - APLIKACE ZDRAVOTNIHO STAVU OBCANA (s QR kodem, ma 3 stavy - zeleny - ok, oranzovy - ohrozeni a cerveny - nemoc - nebezpecny obcan) V MOBILECH MUZE BYT EXPORTOVANA DO DALSICH ZEMI, NAPR. INDIE A HLAVNE MUZE BYT DOPLNENA O OCIPOVANI LIDI - TO JE TO, PRED CIM VARUJI OD ROKU 1998 - www.neocipuj-se.cz  obr. 2903

 

Každý den, když dorazí do práce, musí projít zdravotní prohlídkou, oskenovat speciální QR kód a registrovat se, než dojde do kanceláře. Stejně jako ona se za poslední dva měsíce musely přizpůsobit nové úrovni vládního sledování i miliony dalších čínských občanů.

 

Uzavírání měst do karantény bylo totiž jen začátek všech opatření, která čínský komunistický systém zavedl. Už jen cesta domů či do práce vyžaduje na člověku zapsání se do několika registrů, které ukládají jméno, číslo občanského průkazu, teplotu i záznamy o cestování.

 

Odměny za „práskání“

 

Telefonní operátoři monitorují pohyb všech lidí, zatímco sociální sítě poskytují horké linky, na nichž mohou lidé nahlásit někoho, kdo se jim zdá nakažený. Některá města dokonce za takovéto „práskání“ nabízejí odměny.

 

Velký bratr ale nespoléhá jen na lidi – čínské společnosti nedávno uvedly do provozu kamery se systémem rozpoznávání obličejů, které jsou schopné detekovat zvýšenou teplotu lidí v davu či označit a identifikovat ty, kdo nenosí roušku. Zprovozněny byly rovněž aplikace s osobními zdravotními informacemi, které upozorní jejich majitele, zda se v jejich okolí nenachází někdo nakažený.

 

Odborníci se obávají, že nařízení setrvají i poté, co hrozba koronaviru odezní nadobro. Podobně tomu bylo i po letních olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 či po šanghajském Expu 2010

 

Omezování pohybu občanů se během šíření koronavirové nákazy přeneslo velice rychle z papíru do reality. Využití technologií ke kontrole je mnohem vtíravější a lidé nemají možnost protestovat.

 

 

ČÍNA MĚNÍ TIBET, STĚHUJE PASTEVCE DO SÍDLIŠŤ. MÍSTNÍCH SE NIKDO NEPTÁ, ŘÍKÁ ODBORNICE

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-meni-tibet-stehuje-pastevce-do-sidlist/r~a2f068185ef611ea9d470cc47ab5f122/

 

 

VAKCÍNAMI SA BUDÚ ZBERAŤ BIOMETRICKÉ ÚDAJE: VEĽKÝ BRAT SA SPÁJA S BIG PHARMOU

 

https://www.badatel.net/vakcinami-sa-budu-zberat-biometricke-udaje-velky-brat-sa-spaja-s-big-pharmou/?fbclid=IwAR1_UHw612zq3t7WuRMtsAsX0jwbZboQyWfy0XesHL6fRI7pNP7dHNEVUBY

 

V USA již experimentují na bezdomovcích a migrantech (3000) – texaský Austin – v očipování lidí mj. s kontrolou zdravotního stavu.

 

V Bangladéši chce vláda takto očipovat miliony lidí.

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

PŘÍSNÝ REŽIM. TCHAJ-WAN KONTROLUJE DODRŽOVÁNÍ KARANTÉNY POMOCÍ MOBILŮ

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/prisny-rezim-tchaj-wan-kontroluje-dodrzovani-karanteny-pomoci-mobilu-40317470

 

 

VELKÝ BRATR JE NAHÝ

 

https://www.euro.cz/blogy/velky-bratr-je-nahy

 

 

VLÁDA PREDLOŽILA ZÁKON, KTORÝ JEJ UMOŽNÍ VYUŽÍVAŤ LOKALIZAČNÉ DÁTA Z MOBILOV

 

https://zive.aktuality.sk/clanok/146031/vlada-predlozila-zakon-ktory-jej-umozni-vyuzivat-lokalizacne-data-z-mobilov/

 

 

VERONIKA ŽIJÚCA V ŠANGHAJI: DO REŠTAURÁCIE MÔŽEŠ VSTÚPIŤ IBA SO ZELENÝM QR KÓDOM

 

https://noizz.aktuality.sk/zaujimavosti/v-sanghaji-mas-pas-prepojeny-s-qr-kodom/3hr3gr2?utm_source=aktuality.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-magaziny-top-hp&utm_campaign=cross

 

https://www.facebook.com/ElPortalMultimedia/photos/a.3243377742356487/3347670138593913/?type=3&theater

 

Překlad Google translator:

 

Nedávno jsme hovořili o aplikaci, kterou spustili v Číně pro boj s koronaviry (zpráva ze 4.3.2020). Jedná se o aplikaci, která informuje, zda osoba byla v úzkém kontaktu s infikovanými lidmi.

 

Tato aplikace se používá ve více než 200 městech. Funguje to díky placené aplikaci Alibaba, Alipay. Lidé mohou naskenovat QR kód a získat zelenou, žlutou nebo červenou značku. Zelená značka znamená, že jste zdraví a můžete se toulat po městě bez omezení, žlutá znamená sedmidenní karanténu a červená znamená 14denní karanténu.

 

Systém QR kódu je založen na údajích o občanech nebo migrujících pracovnících, které si sami o sobě hlásí, a je integrován s existujícími informacemi o prevenci epidemie v Číně za účelem vygenerování osobního QR kódu pro každého žadatele.

 

Zdravotní stav uživatele se vyznačuje třemi barvami červená, žlutá a zelená. Držitelé zeleného kódu mohou procházet kontrolními stanicemi, zatímco ti, kteří zobrazují červené nebo žluté kódy, by měli být podle potřeby izolováni pro karanténu.

 

Nyní je s tímto problémem spojen skandál: Podle New York Times, stejně jako je kód viditelný pro lidi, kteří aplikaci používají, jsou tato data sdílena také s policií.

 

NYT prostudoval kód aplikace a zjistil, že pošle polohu osoby, název města a identifikační kód na server, který údajně patří orgánům. Aplikace sdílí tato data se serverem pokaždé, když někdo naskenuje kód. To usnadňuje orgánům sledovat pohyby někoho.

 

Země zjevně používá svůj sledovací a monitorovací systém k identifikaci lidí, kteří jsou virem pravděpodobně zasaženi, a zasílá výstrahy osobám blízkým infikovaným. Přesto různá média provedla testy naznačující, že členové stejné rodiny, kteří byli spolu, získali různé výsledky, což vede k podezření na optimální provoz platformy.

 

Čína je jednou z mála zemí, která může mít takovou aplikaci, protože její zásady ochrany osobních údajů prakticky neexistují. Technologie požadovaná k rozpoznání milionů lidí bez chyb, mnozí z nich nosí ochranné masky, však převyšuje jakoukoli moc na světě.

 

www.neocipuj-se.cz

 

Z takového systému je již jen krůček k očipování lidí s rozpoznáním zdravotního stavu člověka – ten již uživatel nemůže nijak oklamat. Výsledkem je ovšem úplná ztráta soukromí, zvýšení ovládání etitami z Temných světů přes antény v Měsíci ze současných 90 – 95 % na 99,9 % .

 

 

PŘEVÝCHOVNÉ TÁBORY, MIZEJÍCÍ LIDÉ A PLÁNY NA SVĚTOVOU DOMINANCI ?  NATÁČELI JSME V ČÍNĚ

 

https://www.televizeseznam.cz/video/voxpot/prevychovne-tabory-mizejici-lide-a-plany-na-svetovou-dominanci-nataceli-jsme-v-cine-64047706?dop_ab=323031&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=mwhqjSEhxSN-202003250947&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=_var

 

 

ŠPEHOVANIE SÚKROMIA OBČANOV PRETRVÁ AJ PO KORONAVÍRUSE, VARUJE EDWARD SNOWDEN

 

https://www.infovojna.sk/article/spehovanie-sukromia-obcanov-pretrva-aj-po-koronaviruse-varuje-edward-snowden?fbclid=IwAR1DEE5CkfuamqsBd92NMhbleXSWx7GPKd9-7GNlWAgmb7Q2Xc6ToUsO8b4

 

 

KORONAVÍRUS ROBÍ ZO SLEDOVANIA NOVÝ NORMÁL

 

https://komentare.sme.sk/c/22369156/koronavirus-robi-zo-sledovania-novy-normal.html

 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ NAHRADILY VZTAHY. BRIT PŘEDPOVĚDĚL TEMNOU VIZI IZOLACE UŽ PŘED 100 LETY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/socialni-site-nahradily-vztahy-brit-predpovedel-temnou-vizi/r~849f7850726e11eaaabd0cc47ab5f122/

 

Už v roce 1909 anglický spisovatel Edward Morgan Foster ve své novele THE MACHINE STOPS přišel s popisem světa lidí, kteří žijí v podzemních kójích a dělají vlastně jedinou věc. Komunikují mezi sebou, vše ostatní za ně dělají stroje a umělá inteligence. Udržují mezi sebou kontakt technikou, která je velmi podobná současnému Skypu nebo Messengeru. Sdílejí jen své fantazie a představy, protože reálně už vlastně nic nezažívají.

 

Podobná izolace je v Temných světech – popsal to Emanuel Swedenborg ve svých knihách, třeba NEBE A PEKLO, Peter Daniel Francuch v knihách NOVÉ ZJEVENÍ nebo také Anastasia v knihách ZVONÍCÍ CEDRY RUSKA tohle odhalila. Další varování o negativním, směřování této pseudospolečnosti jsou na www.andele-nebe.cz a režim této možné budoucí společnosti části dnešních jedinců je nazván jako ČIPOVÁ TOTALITA. Před tímto možným budoucím druhem života některých dnešních lidí varuje také Zager and Evans v písni IN THE YEAR 2525datum je však pouze orientační. www.playlist-music.org

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

V SR SA ZAČÍNA 5G AUKCIA: ŠTÁT ZÍSKA DESIATKY MILIÓNOV EUR, 4KA OSTALA BEZ VÝHOD

 

https://zive.aktuality.sk/clanok/146177/v-sr-zacina-5g-aukcia-stat-ziska-desiatky-milionov-eur-4ka-ostala-bez-vyhod/

 

 

VIDEO: BILL GATES V ROZHOVORU PRO TED ODHALIL, ŽE PRO OBNOVU GLOBÁLNÍHO CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ BUDOU LIDÉ MUSET MÍT PRŮKAZ DIGITÁLNÍ IMUNITY, KTERÝ PONESE INFORMACE O TOM, JESTLI JE ČLOVĚK OČKOVANÝ PROTI COVID-19, ANEBO JESTLI V MINULOSTI NEMOC PRODĚLAL A MÁ TUDÍŽ PROTILÁTKY !

 

https://aeronet.cz/news/video-bill-gates-v-rozhovoru-pro-ted-odhalil-ze-pro-obnovu-globalniho-cestovani-po-svete-budou-lide-muset-mit-prukaz-digitalni-imunity-ktery-ponese-informace-o-tom-jestli-je-clovek-ockovany/

 

 

A JE TO TADY !  BILL GATES SE ROZPOVÍDAL! ZNOVU OPAKUJEME: OČKOVAT SE NEDEJTE !  A PRŮKAZ DIGITÁLNÍ IMUNITY NECHTĚJTE! PRAVDĚPODOBNĚ SE UŽ JEDNÁ O V BIBLI OHLÁŠENÉ: ZNAMEMNÍ ŠELMY !  PŘIJETÍ ZNAMENÁ ZTRÁTU DUŠE !  BIBLE I POSELSTVÍ VAROVÁNÍ MLUVÍ ZCELA JASNĚ

 

https://petrabostlova.wordpress.com/2020/04/05/a-je-to-tady-bill-gates-se-rozpovidal-znovu-opakujeme-ockovat-se-nedejte-nebo-dusi-ztratite-poselstvi-varovani-mluvi-zcela-jasne/?fbclid=IwAR3fyPOEhuZJugFhQ8Y0P19so12jbGEbGRR-79VDx57ZKkCrErCSABPi97A

 

Průkaz digitální imunity, o kterém mluví Bill Gates v rozhovoru (viz video v originálním článku) může být rovnou i součástí čipu 666 z Apokalypsy svatého Jana !  V každém případě platí: JAK OČKOVÁNÍ, TAK IMPLANTACE ČIPU 666 K PLACENÍ NAKUPOVÁNÍ - PRODÁVÁNÍ A JAKÝKOLI ČIP POD KŮŽI NA PRAVÉ RUCE NEBO NA ČELO, KDEKOLI NA VLASTNÍM TĚLE, JSOU NAPROSTO NEPŘIJATELNÉ !!!!

 

I za cenu pronásledování, i za cenu ztráty života.

 

TOHLE JE BOJ O DUŠE, PŘÁTELÉ !

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

CHYTRÝ PODPIS NA DÁLKU. ZMĚŘÍ TLAK PŘI PSANÍ I ZEMĚPISNOU POLOHU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chytry-podpis-na-dalku-zmeri-tlak-pri-psani-i-zemepisnou-polohu-98895?seq-no=3&dop-ab-variant=&source=clanky-home

 

Biometrický podpis zaznamená:

 

Podpis včetně záznamu rychlosti a směru psaní

 

Tlak (u některých zařízení)

 

Typ zařízení a operační systém

 

Zeměpisnou polohu, datum a čas

 

 

MAJITELÉ NOVÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ V ČÍNĚ SI MUSEJÍ NECHAT NASKENOVAT OBLIČEJ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/majitele-mobilnich-telefonu-v-cine-si-budou-muset-naskenovat-obliceje-83783

 

Čína už technologie rozpoznávání obličejů ke sledování obyvatel používá. Je v této oblasti světovým lídrem. Intenzivnější využívání těchto technologií v celé zemi v posledních letech vyvolalo mezinárodní kritiku. Rozpoznávání tváří se podle BBC v Číně stává součástí i každodenních obchodních transakcí. Používá se například k placení v obchodech a supermarketech.

 

Při podpisu nových mobilních datových smluv budou podle BBC lidé povinni předložit svůj identifikační průkaz a nechat se vyfotit. Tak tomu je v mnoha zemích. Nově však budou muset také naskenovat svou tvář, aby se ověřilo, že poskytnutý průkaz skutečně danému člověku patří.

 

 

PANDÉMIA JE IBA CESTA K ČIPOVANIU ĽUDÍ, ŠOKUJE SAFIN

 

https://sport.pravda.sk/tenis/clanok/548601-pandemia-je-iba-cesta-k-cipovaniu-ludi-sokuje-safin/

 

Štyridsaťročný Rus Marat Safin sa potom venoval politike, po boku súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina reprezentoval región Nižného Novgorodu. Aktuálne jeho pohľad na celosvetovú pandémiu koronavírusu je netradičný až poriadne konšpiratívny.

 

Myslí si totiž, že súčasná situácia je prípravou na čipovanie obyvateľstva na celom svete. Povedal to podľa ruského portálu Sports.ru, informuje o tom web Championat.com .

 

 

NOVÁ TECHNOLÓGIA MERANIA TEPLOTY ĽUDSKÉHO TELA

 

https://www.tssgroup.sk/item/nova-technologia-merania-teploty-u-viacerych-osob-naraz/?fbclid=IwAR0BoXEh9W1zQxxPfl-HeuPFWukPUPgSneYw9rqXET5DQNS3_t1_nV75Ivo

 

 

ZATÍMCO SE SVĚT HÁDÁ O SÍTĚ 5G, ČÍNSKÁ ARMÁDA SE CHYSTÁ NA 6G. CHCE ZÍSKAT TECHNOLOGICKOU PŘEVAHU

 

https://echo24.cz/a/S2GRT/zatimco-se-svet-hada-o-site-5g-cinska-armada-se-chysta-na-6g-chce-ziskat-technologickou-prevahu

 

 

VODAFONE SCHOVÁ ANTÉNY BTS SIETÍ 4G A 5G. DO KANALIZAČNÝCH POKLOPOV

 

https://techbox.dennikn.sk/vodafone-schova-anteny-bts-sieti-4g-a-5g-do-kanalizacnych-poklopov/#disqus_thread

 

 

PO KORONAVIRU BUDOU PENĚŽENKY LEHČÍ. NÁKAZA NEJSPÍŠ URYCHLÍ ZÁNIK HOTOVOSTI, UKAZUJE PRŮZKUM

 

https://www.euro.cz/byznys/po-koronaviru-budou-penezenky-lehci-nakaza-nejspis-urychli-zanik-hotovosti-ukazuje-pruzkum

 

 

MÁTE TELEFÓN OD XIAOMI ?  SLEDUJE VAŠU AKTIVITU, DÁTA ZJAVNE ANI NEANONYMIZUJE

 

https://zive.aktuality.sk/clanok/146651/mate-telefon-od-xiaomi-sleduje-vasu-aktivitu-data-zjavne-ani-neanonymizuje/

 

 

MAP 414 EU FINANCOVALA WUHANSKÝ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA STVOŘENÍ CHYMÉRY. EVAG - ZKOUMALO SE I V ITÁLII !

 

https://www.youtube.com/watch?v=seN5K2ZwbT0

 

Jak se kuchtil koronavir - USA, AUSTRALIE, CINA, EVROPA ... záminkou je očipování lidstva.

 

 

ALCYON PLEIADES 91: NOAH’S ARKS, BILL GATES, MICROCHIPS, HUNGER, WHO AGENDA, VACCINE, DE-POPULATION

 

https://www.youtube.com/watch?v=nkXPTSr88Ck

 

 

BABIŠ HLÁSÍ PŘECHOD NA CHYTROU KARANTÉNU 2.0. KDO ALE NAHRADÍ KLÍČOVÉ MEDIKY ?

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-hlasi-prechod-na-chytrou-karantenu-2-0-kdo-ale-nahradi-klicove-mediky-104624?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

TRACE 6666: AMERICKÝ KONGRES ZAČNE PROJEDNÁVAT NÁVRH ZÁKONA, KTERÝ UMOŽNÍ NEZDRAVOTNICKÝM ORGÁNŮM V USA PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘÍMO V DOMÁCNOSTECH A VYHLAŠOVAT KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ V RODINÁCH, VČETNĚ ROZDĚLOVÁNÍ RODIN !

 

https://aeronet.cz/news/trace-6666-americky-kongres-zacne-projednavat-navrh-zakona-ktery-umozni-nezdravotnickym-organum-v-usa-provadet-testovani-obyvatelstva-primo-v-domacnostech-a-vyhlasovat-karantenni-opatreni-v-rodinach/

 

Vstupovat do bytů a domů při podezření na nákazu budou moci všechny oprávněné subjekty autorizované ministrem zdravotnictví USA skrze ředitele CDC, mezi které budou patřit neziskové organizace a dokonce i náboženské spolky! Co se stane s rodinami, pokud budou otestovány kontaminovanými testy ?  Návrh zmocňovacího zákona s hrozivým registračním číslem H.R. 6666 vyvolává oprávněné zděšení mezi americkou populací, jak rychle dochází v USA k nasunování procesů NWO pod rouškou ochrany veřejného zdraví !

 

 

ČÍNA VYSLYŠELA VÝZVU BILLA GATESE A NAŘÍDILA PLOŠNÉ A POVINNÉ OTESTOVÁNÍ 11 MILIONŮ OBYVATEL WUHANU, VČETNĚ KOJENCŮ, A TO KVŮLI POUHÝM 6 NOVÝM PŘÍPADŮM S POZITIVNÍM TESTEM NA COVID-19 O VÍKENDU !

 

https://aeronet.cz/news/cina-vyslysela-vyzvu-billa-gatese-a-naridila-plosne-a-povinne-otestovani-11-milionu-obyvatel-wuhanu-vcetne-kojencu-a-to-kvuli-pouhym-6-novym-pripadum-s-pozitivnim-testem-na-covid-19-o-vikendu/

 

Dosud přitom není vyšetřena kontaminace čínských testovacích sad, kterou odhalil na tiskové konferenci prezident Tanzanie !  Peking oznámil, že celé město dokáže otestovat za pouhých 10 dní, odborníci to ale zpochybňují, že testování celého města je neproveditelné !  Podle pozorovatelů jde o pilotní test proveditelnosti, zkoušku nanečisto, která bude posléze použita v USA a v Evropské unii !  Je to generální zkouška na plošné očkování a nucené čipování obyvatelstva !

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

VIDEO: AUSTRALSKÁ VLÁDA ZAČALA ZBĚSILE MAZAT SVĚDECKÁ VIDEA ZACHYCUJÍCÍ HEJNA PTÁKŮ, KTERÁ ZAČALA ÚTOČIT NA PŘELAĎOVANÉ VĚŽE 4G A 5G VYSÍLAČŮ V MELBOURNE A V SYDNEY !

 

https://aeronet.cz/news/video-australska-vlada-zacala-zbesile-mazat-svedecka-videa-zachycujici-hejna-ptaku-ktera-zacala-utocit-na-preladovane-veze-4g-a-5g-vysilacu-v-melbourne-a-v-sydney-zoufali-papousci-klovou-do-emitoru/

 

 

DAVID ICKE: O KARANTÉNĚ, COVID-19 A CÍLI PANDEMIE [NOVÝ ROZHOVOR – 1/2]

 

http://www.otevrisvoumysl.cz/david-icke-o-karantene-covid-19-a-cili-pandemie-novy-rozhovor-1-2/

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

www.co-jist.cz

 

 

STOJÍ LIDSTVO TĚSNĚ PŘED VYHLAZENÍM ?

 

http://www.nwoo.org/2020/05/03/stoji-lidstvo-tesne-pred-vyhlazenim/

 

https://www.youtube.com/watch?v=_uRs40gHKgM

 

Aneb, strká Člověk dobrovolně hlavu na špalek nebo do oprátky ?

 

Zasaženi panikou a strachem, řeší miliardy lidí v poslední době dennodenně, zda mají správně připevněnou roušku, zda si dobře umyli ruce, nebo nemají horečku, a zda nepřichází o své celoživotní úspory poklesem akciových trhů či v důsledku manipulovaného kolapsu globálního hospodářství a devalvací rezervních měn. Nevšímají si přitom procesů, které se kolem nich odehrávají, byť by to byly procesy na té nejhlubší úrovni existence. Nevšímají si, že kolem nich kulminuje temné spiknutí na planetární úrovni, které může znamenat konec člověka ve světe, jak jej známe. Začínají se totiž naplňovat programované predikce, vnucované lidskému podvědomí od dob průmyslové revoluce (na mysli máme původní literární díla H.G. Wellse, Aldouse Huxleyho, nebo George Orwella, ale i mnoho dalších kterých výčet by byl nad rámec tohoto varování).

 

Body se začínají spojovat podobně jako v nějaké velmi znepokojivé halucinaci, která se stává realitou. V tomto případě by ale bylo namístě říci naopak, že realita se stává spíše znepokojivou halucinací, protože to, co je reálně by brzy mohlo být jen přeludem, jakousi virtuální realitou předkládanou lidské mysli za skutečnost.

 

Tato nová virtuální realita, svět přeludů bude dokonale řízena umělou inteligencí a bude budit zdání, že se ve světě vůbec nic nezměnilo, svět virtuální reality bude k nerozeznání od našeho světa reálného, byť se bude jednat jen o představu, přelud, halucinaci mysli, uzavřené v boxu podobně, jako byly v pohádkách dušičky utopených polapené vodníkem uzavřeny v hrníčkách. Vodníci budou našim dušičkám hluboko pod hladinou reality promítat vlastní, vykonstruovanou realitu na stěny hrníčků, kde polapené dušičky budou spokojeně a nevědomě přežívat dále již jen virtuální životy, nikoliv nepodobné dystopické vizi, prezentované v epochální filmové tvorbě, vhodně označené jako Matrix.

 

Instrumenty ujařmení lidských duší se pod kouřovou clonou různých zástupných událostí dlouhodobě připravují. Vyvrcholením je záměrně zinscenovaná celosvětová nákaza (přezdívaná COVID-1984) a jí doprovázející hospodářský a finanční kolaps, který poskytuje příhodné podmínky pro zavedení globální věřitelské tyranie, diktující nové normy zadluženým a tím zcela deprivovaným společenským celkům, doposud známým jako národní státy.

 

Mezi tyto instrumenty patří zcela nepochybně zavádění telekomunikační sítě páté generace. S ní zdánlivě související sítě satelitní, nyní známe pod názvem Skylink naprosto šíleného „sympaťáka“ Ilona Maska, o jehož lidství panují oprávněné pochybnosti a který protlačuje agendu uvěznění Člověka do matrixu zvanou Neuralink. Dále taktéž projekt pekelného „(pod)vodníka“ v lidském těle, Viléma Gejtse, nahrávání každodenní reality prostřednictvím senzorů, která je patentována pod podivuhodným kódem WO2020060606 což lze interpretovat jako kód pro světový řád, letošní rok a biblické číslo vodníků (nehledě na jeho mnoho dalších dílčích projektů v souvislosti s touto mimozemskou operací proti lidstvu – zejména zhoubná nanotechnologická vakcinace a zavádění globální digitální permanentní identifikace). Název tohoto patentu je systém kryptoměna používající data tělesné aktivity. Bylo by nad rámec našeho varování, zabývat se tímto projektem dopodrobna, lze jen naznačit, že výměnou za jak jinak než virtuální úplatu, budou vodníci získávat podrobná bio-elektronická data lidí, která budou pečlivě uložena a po přesunu do matrixu ve smyčkách přehrávána coby projekce dušičkám již uvězněným v hrníčkách virtuální reality, které díky věrohodnosti a vysokému rozlišení záznamu nahraných denních aktivit budou mít dojem, že žijí nadále v původní realitě. Jak také jinak by mohl být vytvořen virtuální svět umělé inteligence než na základě přesných dat původní, dnešní reality?

 

Nasnadě je otázka, proč není snadnější lidstvo rovnou vyhubit? Lidstvo si přece prošlo mnoha obdobími, kdy samo sebe hubilo ve velké míře, vzpomeňme si na nedávné světové války, uvědomme si probíhající hladomory a přerušení těhotenství… Odpověď ale nebude snadno stravitelná: Protože by byla porušena karma. Byl by to zločin proti univerzálním pravidlům bytí. Uvěznit duše a manipulovat karmu je jediná cesta, jak tento zločinný plán realizovat, bez vážnějších karmických následků pro jeho pachatele, bez významnějších perturbací univerzálního kontinua. Jak to ale souvisí s předchozím vyjádřením o válkách, hladomorech a dobrovolných potratech? Snadno, protože uvedené zločiny proti lidskosti páchá člověk sám na sobě, byť k tomu může být ponoukán cizími prvky. Je to bohužel svobodná vůle člověka, ať už sebenesmyslnější. Je to karma člověka a o tu se právě hraje. Protihráč lidstva, ta entita, která se z vlastních pohnutek chce zhostit lidského světa, ze závažných důvodů nemůže porušit univerzální zásady a narušit vlastní karmu. Lidská duše musí být zachována, nesmí a ani nemůže být zničena. Může být nicméně vodníky uvězněna do hrnečku pod hladinou reality, přesunuta do virtuálního světa projekcí, šalby a mámení, kde bude živořit věčně, aspoň do doby, než přijde nějaký Ježíš vysvobodit duše zemřelých z evangelického předpeklí, nebo v moderním jazyce, než přijde nějaký vyvolený Neo a vysvobodí lidstvo z matrixu.

 

Všechno shora uvedené by se mohlo jevit jako výplod bujné fantazie, jako snaha o povídku žánru SciFi, nebo jako výplod poblouzněné mysli, kdyby neexistovala svědectví, která přesně na to, co se v této době děje neupozorňovala již dříve, s předstihem 14 let. Na mysli máme konkrétní knihu, která sama o sobě působí jako SciFi, nikoliv ale z dnešní perspektivy, kdy se naplňuje mnoho z podrobně uvedených plánů nepřátelské entity, popsaných autorkou Jennie Gosbell, jenž knihu napsala pod pseudonymem Susan Reed. Nepřátelská entita podle jejích slov z roku 2003 hodlá Člověka očipovat: „nechceme, aby zůstal kdokoliv, kdo není „očipovaný“. „Opatříme vás všechny implantátem s nastaveným časovačem a ten implantát vás všechny vymaže“. Ve svém vyprávění se autorka při setkání s entitou táže „Jak budou lidé souhlasit s tímto implantátem?“. Entita jí odpovídá: „Budou to chtít, protože si budou myslet, že je to dobrá věc. Právě na tom pracujeme – peníze holka – není to bezpečné – krádež, podvod, praní špinavých peněz, odcizení peněženek, podvody s kreditními kartami, ztracené pin-kódy. Implantovaný mikročip bude vypadat jako lepší volba – budete naprosto v bezpečí, čip nikdy nebude moci býti odcizen – to je naše druhá možnost, naše volba číslo jedna je průkaz totožnosti, to je plán A – ten nahradí úplně všechno – váš pas, číslo zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, řidičský průkaz atd., to je další způsob, jak můžeme vnutit implantát“.

 

Podobné rozhovory vedla autorka na téma dematerializace mezinárodních měn, kterou dnes vidíme ve světle uzákoněním digitálního dolaru a digitálního Eura na blockchainového principu. Z rozpravy vyplývá, že zrušení hotovosti je pilíř plánu entity na zničení starého řádu Člověka a v důsledku i zničení lidské společenské struktury. Odmítnutím zrušení hotovosti lze plán nepřátelské entity zmařit. Entita hodlá v případě úspěchu obydlet Zemi bytostmi, které byly geneticky vytvořeny na bázi člověka tak, aby umožnily entitě jako její nositelé obydlet náš svět a vymýtit zbytky jeho lidské populace, která nebyla přemístěna do virtuální reality. Nepřátelská entita má údajně absolutní kontrolu nad světovými měnovými systémy. Stejně tak autorka odhaluje přiznání nepřátelské entity k šíření virových nákaz mezi lidmi (kromě jiných energických a skalárních zbraní, které jsou umístěny v orbitu Země). „Jsme zodpovědní za některé virové infekce. Vyrábíme je a poté lidi úmyslně infikujeme. HIV – zmutovali jsme původní kmen a učinili jej virulentnějším, povedlo se nám tím potlačit lidskou sexualitu, dále například SARS a nejrůznější kmeny chřipky, herpetické viry, které oslabují nervovou soustavu a mysl. Život Člověka se díky tomu stává neatraktivním. Jeho bdělost a intelekt jsou potlačovány, duchovno nelze být rozvíjeno“. V otázce záměrného potlačování duchovního růstu Člověka se autorka odvolává na svědectví Capt. W. B. Robertsona, vysoce postaveného člena scientologické církve L. Rona Hubbarda. Autorka dále cituje entitu v tomto smyslu: „Uzavíráme tuto planetu sítí silového pole, takže nikdo z vás nebude moc odejít – je to něco jako silové pole. Budete zde všichni uvězněni – nikdo se nedostane na druhou stranu, na vyšší rovinu vědomí. Bude nám to trvat asi 20 let – osvícení vám pak už nijak nepomůže – budete jen zde uvěznění navždy dokud vás neodstraníme.“. Autorka dále odhaluje, že entita úmyslně oddaluje povznesení duší pančováním jejich karmického záznamu. Tím prodlužuje jejich cyklus na Zemi do doby, kdy je bude schopna uvěznit. A tato doba se blíží…

 

V tomto světle lze současné působení nepřátelské entity nalézt v jejím prediktivním programování člověka v mnoha SciFi filmech. Jako, dle našeho názoru, dobrý, ba až děsivý příklad lze uvést filmy Nevědomí z r. 2019 (pův. Oblivion, pracovní název Horizons), nebo Na hraně zítřka z. r. 2014 (On the Edge of Tomorow),ve kterých hraje hlavní roli její Tomáš Cruiz. Z těch starších filmů lze odkázat mimo jiné na film Johna Carpentera z roku 1988, Oni Žijí (They Live).

 

V tomto kontextu je nasnadě i další otázka, proč by nepřítel sděloval, byť pod rouškou zábavy a SciFi své záměry a plány? Opět je nutno odkázat na ony univerzální principy a řád karmy, který nesmí být porušen a o jehož mechanizmech má nepřítel zjevně mnohem větší povědomí než Člověk, který je o toto vědění systematicky a dlouhodobě ochuzován. Jedná se o princip svobodné vůle. Člověk musí vědět, co jej čeká, aby mohl svému osudu informovaně svolit. To, že je informace podávána jako kratochvilná povídka z budoucnosti, je samozřejmě lest a podvod, který se na člověku páchá od jeho prvopočátku – například od biblického symbolického svedení Adama a Evy reptilem ke konzumaci plodu stromu poznání dobrého a zlého. Nepřítel je v některém ohledu člověku nadřazen, nejen v ohledu technologickém (jeho technologie se uplatňují v současném vývoji umělé inteligence), ale také v ohledu lsti, klamu a bezskrupulóznosti.

 

Nyní je nasnadě odložit předsudky, nalézt způsob, jak tuto informaci uchopit a uvést v souvislost s právě probíhajícími procesy. Lidstvo možná nyní hraje o celou svoji další existenci. Tato hrozba je mnohem naléhavější než globální oteplování, které je jen cyklickým jevem. Snaha o snižování zcela běžného uhlíku v atmosféře může mít naopak souvislost s adaptací planety pro technologie nepřátelské entity. Jaká škoda, že se Člověk nechá tak snadno ošálit. Na druhé straně je z informací předaných Jenny zřejmé, že lidský intelekt a spiritualita jsou dlouhodobě záměrně potlačovány. Naší jedinou výhodou je množstevní přesila. Je tedy nutné odvrátit se od potlačujících technologií, které jsou lidem podbízeny příslibem jednoduššího života a obrátit se k životu duchovního růstu a rozvoje. Jakou cenu má materiální blahobyt, když povede lidstvo do záhuby? Opravdu se neobejdeme bez telekomunikačních technologií páté generace a bez tisíců satelitů šíleného sympaťáka Ilona Maska, které vysoko nad našimi hlavami spřádají hustou síť silového pole, jež nám má zabránit v posmrtném nanebevzetí? Chceme snad dobrovolně volit věčné vězení našich duší a luxusní peklo virtuální reality?

 

Odkazy Jenny uvedené v její knize:

 

Book of Enoch. The Old Testament. TGS Publishing, Frankston, Texas ph 903-876-3256

Capt. Bill Robertson: Sector 9; Astar (CBR). www.freezone.org

Andrew Hennessy: Monkeys of Eden - The telepathic Overlords and the Slaves of Earth www.whale.to/b/monkeys.html

Branton: The Dulce wars. Global communications. Available through http://hiddenmysteries.com/ ph 903-8763256

Angelica Tapestro: The Universal Seduction volumes 1 to 3. The Rose Garden.

Mark L Prophet: The Lost Teachings of Jesus, Vol. 2. Summit University Press.

Stewart Swerdlow: Montauk, the Alien Connection. Sky Books - Available through http://hiddenmysteries.com/ . com ph 903-8763256

www.nibiruanouncil.com

David Icke: Children of the Matrix. Bridge of Love, 2001. Available through http://hiddenmysteries.com. com ph 903-8763256

David Ashworth: Dancing with the Devil, as you channel in the light. Crucible, 2001

https://youtu.be/giQ8xEWjnBs

 

Autor varování: Aurelian Vellus

 

Poznámka redakce: Jména soudobých osob vědomě či nevědomě spolupracujících s nepřátelskou entitou, jsou autorem článku záměrně komolena i v českém překladu.

 

 

TÉMĚŘ POLOVINA VOLIČŮ TRUMPA VĚŘÍ, ŽE BILL GATES VYUŽIJE VAKCÍNU PROTI COVID-19, ABY JE OČIPOVAL

 

https://www.lidovky.cz/svet/pres-40-procent-volicu-trumpa-veri-ze-bill-gates-vyuzije-vakcinu-proti-covid-19-aby-je-ocipoval.A200525_164244_ln_zahranici_mha

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

www.co-jist.cz

 

 

PLEXISKLO MEZI PARTNERY I SKLENÍKY U HOSPOD. JAK DODRŽENÍ OSOBNÍ ZÓNY POJALI VE SVĚTĚ

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/obrazem-udrzovani-socialni-distance-v-praci-pohled-do-zahran/r~00ba2c0a991111ea95caac1f6b220ee8/r~95b0aea8990f11ea95caac1f6b220ee8/

 

Takto se vyvíjí ovládání lidstva entitami z Temných světů, díky negativním stavu velké většiny lidí – značné ovladatelnosti, dnes, 24.5.2020.

 

 

BILL GATES A SÍŤ KONTROLY POPULACE

 

https://www.otevrisvoumysl.cz/bill-gates-a-sit-kontroly-populace/

 

https://www.youtube.com/watch?v=0bEuOuM0K2w&feature=emb_logo

 

Hlavní cíl Sil Temna: OČIPOVÁNÍM VŠECH LIDÍ PROVÉST TOTÁLNÍ KONTROLU LIDSTVA – TOTÁLNÍ OVLÁDÁNÍ LIDSTVA – TO JE ČIPOVÁ TOTALITA.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

www.co-jist.cz

 

 

KDO JE BILL GATES ?  ODHALENÍ TEMNÉ AGENDY A IDEOLOGIE

 

http://www.otevrisvoumysl.cz/kdo-je-bill-gates-odhaleni-temne-agendy-a-ideologie/

 

Ta odpověď se stává jednou z nejdůležitějších otázek našich životů.

 

Ta odpověď na otázku „KDO JE BILL GATES ?“ nám nejen řekne o světě, kde  žijeme, ale i o světě, do kterého nás tlačí, a jak se mu můžeme vyhnout.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

www.co-jist.cz

 

 

БИЛЛ ГЕЙТС ПРОТИВ НЕСОГЛАСНЫХ С ЧИПИЗПЦИЕЙ!

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQg4oXfilBQ

 

 

BILL GATES A „IMPLANTABILNÍ TOBOLKY“ VE VAKCÍNĚ COVID19 – OZNAČENÍ ŠELMY („666“)

 

https://tadesco.org/bill-gates-a-implantabilni-tobolky-ve-vakcine-covid-19-oznaceni-selmy-666/?fbclid=IwAR0ratY84g9l4bt05LBk3DtdOxUZjtgaS6mZ2ZpnOrNz48aeVdgoy9NzomE

 

 

JEŠTĚ NEMÁME 5G, ALE VE SVĚTĚ UŽ ŘEŠÍ 6G. KDY PŘIJDE A CO PŘINESE ?

 

https://www.mobilmania.cz/clanky/jeste-nemame-5g-ale-ve-svete-uz-resi-6g-kdy-prijde-a-co-prinese/sc-3-a-1346811/default.aspx

 

 

DAVID ICKE: KORONAVIRUS JE MONSTRÓZNÍ PODVOD ELIT, KTERÝM CHTĚJÍ ZNIČIT EKONOMICKÝ SYSTÉM A NAHRADIT HO NOVÝM. VŠEM, KTEŘÍ POŘÁD VĚŘÍ, ŽE JE TO JEN NÁHODA

 

https://www.arfa.cz/david-icke-koronavirus-je-monstrozni-podvod-elit-kterym-chteji-znicit-ekonomicky-system-a-nahradit-ho-novym-vsem-kteri-porad-veri-ze-je-to-jen-nahoda/#.XuIuCuhR3Vh

 

“Iluze epidemie a hoax klimatické změny představují problém, na který má elita řešení. A tím je nový globální ekonomický systém. Vytvořili iluzi problému, aby mohly nabídnout jeho řešení. A tím je centrálně řízená světová ekonomika pomocí vyspělých technologií a umělé inteligence.”

 

“Součástí iluze epidemie je, že jde o naléhavý problém, který si žádá drastické kroky. Teď všechno zavřeme, teď bude karanténa. Je to proto, že se brzy ukáže, že šlo o pouhý trik, že nešlo o žádnou epidemii, protože prostě neumřelo víc lidí, než předtím v jiných letech.”

 

 

 

DÁLKOVÉ AKTUALIZACE JSOU JEN ŠPIČKA LEDOVCE. KYBERBEZPEČNOST AUT CELKOVĚ KULHÁ

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/dalkove-aktualizace-jsou-jen-spicka-ledovce-kyberbezpecnost/r~1a5fb0c0ab2811eaa25cac1f6b220ee8/

 

 

SOUKROMÍ JAKO DALŠÍ OBĚŤ KORONAVIRU ?  SLEDOVACÍ APLIKACE MOHOU BÝT BEZPEČNOSTNÍM RIZIKEM

 

https://www.euro.cz/politika/soukromi-jako-dalsi-obet-koronaviru-sledovaci-aplikace-mohou-byt-bezpecnostnim-rizikem

 

 

ANGLIE MÁ NOVÉ REGULE PRO HOSPODY. HOSTÉ BUDOU MUSET PŘI OBJEDNÁVCE PIVA UVÉST SVÉ JMÉNO

 

https://www.lidovky.cz/svet/anglie-ma-nove-regule-pro-otevrene-hospody-beze-jmena-vam-pivo-nenatoci.A200624_192635_ln_zahranici_ele

 

Další mocný krok v budování čipové totality lidmi ve své hluboké nevědomosti v negativním stavu.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

ČÍNSKÁ APLIKACE TIK TOK TAJNĚ SLEDUJE MILIONY UŽIVATELŮ. DATOVÝ TUNEL ODHALILA AKTUALIZACE SYSTÉMU

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/aplikace-tik-tok-sleduje-data-milionu-svych-uzivatelu-jejich-chovani-odhalila-aktualizace-systemu-io.A200629_094440_ln_zahranici_ele

 

 

„BOJÍME SE ŠPEHOVÁNÍ.“ NAKAŽENÍ COVID-19 MUSÍ POVINNĚ POUŽÍVAT TRASOVACÍ APLIKACI

 

https://echo24.cz/a/S65AE/bojime-se-spehovani-nakazeni-covid-19-musi-povinne-pouzivat-trasovaci-aplikaci

 

 

ČESKÁ VLÁDA SE ROZHODLA ZMĚNIT ČR V TOTALITNÍ STÁT. TOHLE ČEKÁ KAŽDÉHO OBČANA…

 

https://zpravy.dt24.cz/domaci/ceska-vlada-se-rozhodla-zmenit-cr-v-totalitni-stat-tohle-ceka-kazdeho-obcana/?fbclid=IwAR2LR0GdQyjRcO6NAh35oRutYtXPNZW4UHR1S4T8TZt528DVDy_I3iJEfcU

 

 

6G BUDE DUPLIKOVAT LIDI. VIRTUÁLNÍ KLONY SE MAJÍ OSAHÁVAT

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/6g-bude-duplikovat-lidi-virtualni-klony-se-maji-osahavat-112672

 

 

PRYMULA: LIDÉ SI BUDOU MUSET VYBRAT APLIKACI, NEBO KARANTÉNU. OPOZICE ZUŘÍ

 

https://tn.nova.cz/clanek/budeme-si-vybirat-mezi-karantenou-a-aplikaci-straseni-kritizuje-opozice.html?fbclid=IwAR1-PG3xJmmKDgByHOYuigghg3hRmPyqZmZMa04cku-AANQDxrq0GTAC8zU

 

Je to připravovaný celoevropský systém obdobný čínské aplikaci – 3 barvy – zelená, oranžová a červená a detekce blízkých osob s totuto aplikací – další podstatný krok v budování čipové totality a v záměru Sil temna očipovat všechny lidi.

 

Záleží na lidech, co udělají, co si zvolí !

 

Viz  obr. 4015  na  www.andele-nebe.cz

 

www.jak-prezit.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

VIDEO: ČESKÝ PRIMÁŘ ZE SOUKROMÉ KLINIKY VE ŠVÝCARSKU POTVRDIL INFORMACE AERONETU A PTÁ SE, PROČ JSOU LIDÉ NUCENI NOSIT ROUŠKY, KDYŽ DLOUHODOBÝM NOŠENÍM SI LIDÉ POŠKOZUJÍ VLASTNÍ ZDRAVÍ!

 

https://aeronet.cz/news/video-cesky-primar-ze-soukrome-kliniky-ve-svycarsku-potvrdil-informace-aeronetu-a-pta-se-proc-jsou-lide-nuceni-nosit-rousky-kdyz-dlouhodobym-nosenim-si-lide-poskozuji-vlastni-zdravi/

 

Pozitivně otestovaní lidé na Covid-19 bez příznaků nemoci by ve skutečnosti měli ostatní lidi imunizovat podobně, jako bezpříznakoví nositelé chřipky imunizují širokou veřejnost proti chřipce !  V Česku začíná znovu propukat nákaza, ale ve skutečnosti jde pouze o pozitivně testované osoby, které ale až na výjimky nejsou nemocné !  Celé to směřuje k povinným covidovým pasům ve společnosti !

 

Viz  obr. 4015  na  www.andele-nebe.cz

 

www.jak-prezit.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

SARA CUNIAL, PROSLOV V PARLAMENTU ITÁLIE ZE DNE 14.5.2020, COVID-19

 

https://www.youtube.com/watch?v=ocIeeNwdRpA&feature=emb_logo

 

Poslanec italského parlamentu SARA CUNIAL:

 

„Budou moct chodit do školy jedině s náíramkem, aby si zvykly na podmínku, na otrokářské nedobrovolné zacházení a virtuální tábory. To vše výměnou za koloběžku a iPad. To vše k ukojení chutí finančního kapitalismu, jehož hnací silou je střet zájmu, střet v podání WHO, jejímž hlavním investorem je známý „filantrop“ a spasitel světa – Bill Gates. Bill Gates již v roce 2018 předvídal pandemii, v říjmu 2019 dělal simulaci na Události 201, společně s Davosem (Švýcarsko). Gtaes desítky let v rámci globální politiky pracuje na plánu depopulace a diktatury s cílem získat nadřazenost v zemědělství, technologii a energetice.“

 

 

„Hlavním cílem je ABSOLUTNÍ KONTROLA. ABSOLUTNÍ OVLÁDÁNÍ LIDÍ, udělat z nich OTROKY a VZÍT JIM SUVERENITU A SVOBODNOU VŮLI.

 

To vše díky vašim podvodům zamaskovaným jako politické kompromisy.

 

Ztaímco jak porušujete Norimberský kodex nucenou léčbou, pokutami a deportací, rozpoznáváním obličejů a zastrašováním, podpořené dogmatickým scientismem, chráněné naším „multi-prezidentem“ republiky, který je skutečnou kulturní epidemií této země, MY LIDÉ ZNÁSOBÍME POŽÁR ODPORU TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ŽE NÁS VŠECHNY NEBUDETE SCHOPNI UTLAČIT.

 

Proslov italské poslankyně ve sněmovně ze 14. května 2020 týkající se Billa Gatese, očkování, korupce a současné epidemie.

 

Co říká Bill Gates:

 

TED 2015: https://youtu.be/6Af6b_wyiwI    (ČESKÉ TITULKY)

 

GT 2020:   https://www.gatesnotes.com/Health/Pan...

 

GF 2020: https://www.gatesfoundation.org/Media...

 

Bill a Melinda Gates slibují 10 miliard dolarů ve výzvě k desetiletí vakcín Nadace Billa a Melindy Gatesové

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

KONEC SLUCHÁTEK. HUDBU PŘÍMO DO MOZKU PUSTÍ MŮJ IMPLANTÁT, TVRDÍ MUSK

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/konec-sluchatek-hudbu-primo-do-mozku-pusti-muj-implantat-tvrdi-musk-113067

 

Ve skutečnosti to je jen zaminková zpráva, tam se mají chytat mladí lidé i za cenu poškození mozku disharmonickými, škodlivými energiemi a cizím kovovým předmětem. Tato technologie je ve skutečnosti vyvíjena kvůli CELKOVÉMU OVLÁDÁNÍ MOZKU – MYSLI LIDÍ Z INTERNETU, DRUŽIC, např. muskových družic Starlink. Vše z dílny Sil temna, za účelem ZOTROČENÍ LIDÍ.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.jak-prezit.cz

 

 

АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ Метка дьявола чипизация планеты часть 1 автор Джули По

 

DNEŠNÍ APOKALYPSA, ZNAMENÍ ĎÁBLA, ČIPIZACE PLANETY, ČÁST 1, AUTOR JULIA PO

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHJtfxPS7ao

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.co-jist.cz

 

Ruská vláda stanovila v roce 2007 cíl očipovat Rusy v letech 2020 – 2025 na ruku a do mozku.

 

Video z 9.7.2020, uvádí, že čipizace lidí již začala ve Stavropolském kraji na jihu evropské části Ruska.

 

Má být vytvořena jednotná vláda elektronického bankovnictví.

 

 

KRYPTOMĚNOVÝ SYSTÉM – PATENT W02020060606 – BIO DATA – RFID ČIP – ID2020 – ZNAK BESTIE – 5G / 6G – SATELITY

 

https://stop5g.cz/kryptomenovy-system-patent-w02020060606-bio-data-rfid-cip-id2020-znak-bestie-5g-6g-satelity/?fbclid=IwAR2CvTfgbFNYrJTW215OyOe4OBlKLPrYGoF1P7yplZlieTH4Zs-gV8pswHI

 

Článek má mnoho odkazů na další takové články – hnědý text.

 

TOTO PŘEČÍST, BY MĚLO BÝT POVINNÉ:

 

Chcete být Bio robotem bez svobody ?  Kdo je za RFID čipováním ?  Kde jsou uloženy Vaše Bio data ?  Kdo kontroluje Vaše Bio data ?  Kdo nastavuje kryptoměnový, peněžní systém, který Vám zadává úkoly ?  Proč už nemůžete platit papírovými penězi? Proč není tento problém otevřeně diskutován ?  Proč to není v médiích ?  Kdo stanovuje podmínky ?  Co se stane, když nesplníte podmínky ?  Kdo ověřuje Vaše Bio údaje ?  Kdo je teď pod kontrolou ?  Kdo ovládá Vaše tělo ?  Kdo ovládá Vaše peníze ?  Je to ještě Vaše fyzické tělo ?

 

 

Patent W02020060606 – Krypto-měnový systém využívající údaje o činnosti Vašeho těla

 

Činnost, odezva, reakce Vašeho lidského těla mohou být spojeny s úkolem, za který vytěžíte online kryptoměnu. Komunikativně je přes 5G sítě (5G Sítě v České republice). NWO počítač Vám může poskytnout úkol, který je spojen s Vámi a třeba zneužitou umělou inteligencí (Google, Facebook, Neuralink jsou zažalování za ozbrojování AI Technologických přenosů, spoluúčasti na genocidě v Číně a ohrožení lidstva zneužitím AI). Kdo je za počítačem ?  Senzory, RFID čipy ve Vás nebo Vašich IoT zařízeních mohou snímat Vaši tělesnou, duševní aktivitu. Co dál ještě mohou ?  Údaje o tělesné, duševní aktivitě mohou být generovány, změněny, ovlivňovány a to třeba na základě Vaši vnímané tělesné aktivity, nebo jak myslíte. Systém kryptoměny, který komunikuje a je spojený třeba s nano-zařízením, mikro-zařízením, s Vašim RFID, s IoT může ověřit, zda data aktivity Vašeho těla splňují jednu nebo více podmínek stanovených systémem kryptoměny. A co když nesplňují ?  Systémy Vám mohou udělit, nebo neudělit kryptoměnu. Vaše data, aktivita těla jsou neustále monitorovány. Sledování je, i když spíte. Jste pod kontrolou, nic se Vám nestane, znáte z reklamy, jen pro Vaše dobro (US20200097951 – CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA).

 

Ovládání Vás z úrovně genetické informace

 

Implantát čipu RFID jakmile je vstříknut pod Vaši kůži, tak Vám začíná nový život v éře nového světového řádu, nebo v éře ekonomického a biologického teroru. Možná budete mít pocit, že najednou toho víc víte, ale za jakou cenu ?  Jak moc si vážíte Vašeho života ?  Přijetím značky šelmy se začnete automaticky rozkládat, zpomalovat každý den a nakonec se stanete zombie jako ve filmech. To co vidíte ve filmech je prediktivní programování, programování toho, co si máte myslet… (Koronavirus – Nové vakcíny – Bio Hackování – Zadní Dvířka do Vaší DNK – Nanotechnologie – Kontrola Pomocí 5G)

 

Vlastnosti čipu NWO RFID jsou následující:

 

1)

S čipem RFID můžete nakupovat nebo prodávat. Čip RFID můžete propojit s různými elektronickými zařízeními. S čipem RFID a správným elektronickým zařízením můžete mít přístup k Vašemu bankovnímu účtu.

 

2)

Na čipu RFID jsou zaznamenávána všechna Vaše biologická a osobní data, vše co si myslíte. Na čipu RFID je Vaše virtuální peněženka. (V NWO je jedna světová virtuální měna.) Na čipu RFID je Vaše osobní identifikace. Na čipu RFID je Váš řidičský průkaz. Nepotřebujete ani klíče od Vašeho domu.

 

3)

Čip RFID můžete použít k interakci se smartphonem a různými aplikacemi. K odemykání dveří můžete použít čip RFID. Na čip RFID mohou být uložena všechna data potřebná pro lékaře a nemocnici.

 

4)

Čip RFID má vestavěný systém GPS a vlastnost ke sledování Vaší polohy a aktivit.

 

5)

Čip RFID může vědět vše o Vašem zdravotním stavu, co si myslíte a jakou máte náladu – ID2020.

 

6)

Čip RFID má vlastnost vzdáleně ovlivnit Váš zdravotní stav, Vaše myšlení a stav nálady (5G Satelity – Akustické Zbraně – Infrazvuk – Ultrazvuk – DEW).

 

7)

Čip RFID Vás může vzdáleně oslepit, takže nic neuvidíte.

 

8)

Čip RFID Vás může na dálku učinit hluchým, abyste nic neslyšeli.

 

9)

Čip RFID Vás může vzdáleně učinit hloupým, takže nebudete nic mluvit.

 

10)

Čip RFID Vás může vzdáleně sledovat nebo zaznamenávat vše, co vidíte.

 

11)

Čip RFID Vás může vzdáleně sledovat nebo zaznamenávat vše, co slyšíte.

 

12)

Čip RFID Vás může vzdáleně sledovat nebo nahrávat vše, co mluvíte.

 

13)

Čip RFID může vzdáleně vymazat nebo manipulovat s Vašimi vzpomínkami.

 

14)

Čip RFID Vám může vzdáleně vložit falešné vzpomínky do Vašeho mozku.

 

15)

Čip RFID je schopen vzdáleně vyvolat pocit bolesti na vybrané části těla.

 

16)

Čip RFID je schopen Vás vzdáleně sledovat, pokud máte hlad nebo žízeň.

 

17)

Čip RFID je schopen Vás vzdáleně sledovat, pokud chcete jít na záchod.

 

18)

Čip RFID může vzdáleně ovlivnit Vaše chování, pocity a rozhodnutí.

 

19)

Čip RFID tajně pošle všechna data o Vás vládě One World Government.

 

20)

Čip RFID může absolutně sledovat vše o Vás a ve Vašem okolí.

 

21)

Čip RFID Vám může na dálku způsobit úmrtí, nebo nemoc (Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví).

 

22)

Čip RFID Vás může vzdáleně zabít (Riziko 5G: Vědecká Perspektiva).

 

23)

Čip RFID ve Vašem těle už nepotřebuje Váš souhlas.

 

 

K výše uvedenému je zapotřebí výkonná síť, která zvládne velké kvantum dat ve vysoké rychlosti. K tomu je zapotřebí výkonná síť 5G / 6G se satelity (SpaceX zažádal o dalších 30 000 Satelitů – celkem 42000 Satelitů – Země v Mikrovlnné Troubě). Satelity jsou důležité pro zpracování tolika dat ve vysokorychlostních přenosech. Tento koncept je totalita z úrovně Vaši genetické informace, průlomem v hromadném sledování lidí. Ekonomický a biologický terorismus a v masové kontrole lidí. Tento systém má potenciál být průlomem v hromadné manipulaci s lidmi, s jejich vědomím. Co uděláte pro to, aby se to nestalo ?  Chcete to ?  (Vlády a Organizace proti bezdrátové Technologii – Rusko má Záporný Postoj k 5G)

 

A nejlepší na tom je … že asi většina lidí bude mít zoufalou potřebu mít toto zařízení, protože jim to dá pocit, že jsou najednou chytří, ale neví o některých tajných funkcích uvedených zde. RFID, 5G / 6G má potenciál změnit vše ve Vašem životě (Elektromagnetická „šílená zóna“ 5G připravená k sebezničení: 5G „Dementoři“ splňují 4G „Zombí Apokalypsu“).

 

Lidé s čipem RFID s největší pravděpodobností přijmou znak Bestie, protože čip RFID bude manipulovat s Vaší myslí, takže budete cítit, že znak Bestie je pro Vás jako droga, kterou musíte mít za každou cenu.

 

Váš život s RFID už nikdy nebude stejný. RFID je jenom začátek… Jak se rozhodnete, co uděláte, co uděláte pro Vaši rodinu, děti ?  (Švýcarská Agentura pro Životní Prostředí Omezuje Nasazení 5G a Vyžaduje Studium – Únor 2020)

 

Google, Facebook, Neuralink jsou zažalování za ozbrojování AI Technologických přenosů, spoluúčasti na genocidě v Číně a ohrožení lidstva zneužitím AI – 5G Používá stejné Frekvence jako Vojenská Zbraň Způsobující Bolest – 5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válka.

 

 

ČIPOVÉ TECHNOLOGIE sem podvodně strkají dálkově (přes antény na jejich Měsíci) do myslí lidí (při vývoji, výrobě, spotřebě) ještěři z pekel – draci, kteří takto investují své pekelné technologie do lidí a chtějí je i v budoucnu se ziskem zpět – JEJICH ZISK JE OTROČENÍ LIDÍ PRO NĚ SE STÁLE VÝKONNĚJŠÍMI TECHNOLOGIEMI A SE STÁLE VYŠŠÍM STUPNĚM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ – Z 90% až 95 % na maximum 99,9 %. Lidé v tom nejsou nevinně, dávno a sami si svými chybnými každodenními volbami způsobili svůj NEGATIVNÍ STAV s odpovídajícími NÍZKOVIBRAČNÍMI ENERGIEMI, které jsou podmínkou pro dálkové ovládání z Temných světů.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

Americký Pentagon si nechá vyrábět vakcíny na Covid-19 v bývalém československém závodě SEVAK v Bohumili u Prahy, americká farmaceutická společnost Novavax podepsala kontrakt s americkým ministerstvem obrany na 10 milionů dávek zkušební vakcíny NVX-CoV2373, veškerá produkce půjde výhradně do USA !

 

https://aeronet.cz/news/americky-pentagon-si-necha-vyrabet-vakciny-na-covid-19-v-byvalem-ceskoslovenskem-zavode-sevak-v-bohumili-u-prahy-americka-farmaceuticka-spolecnost-novavax-podepsala-kontrakt-s-americkym-ministerstvem/

 

 

VITTORIO SGARBI O KORONAVÍRUSE, KARANTÉNE A SKRESLENÝCH ČÍSLACH O ÚMRTIACH [CZ TITULKY]

 

https://www.youtube.com/watch?v=hB4RfbgNI8M

 

 

COVID-19 zneužit jen jako politický nástroj k posílení stability chřadnoucích vlád a garnitur v Evropě.

 

Už to prasklo: “Koronavirus je podvod !  Zneužíváte smrti k zavedení diktatury !  Lžete !  Falšujete statistiky. Tady je důkaz !” VIDEO. 25 tisíc mrtvých ?  Ne – jen 925 !  Italský poslanec odpálil bombu. Čtěte: Proč to všechno ?

 

 

ČAKÁ NÁS MENA PEŇAZÍ ?

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLi7_0wqYlQ&t=2s

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLi7_0wqYlQ

 

 

17.07.2020 V USA SA PRIPRAVUJE ROZSIAHLA KONFIŠKÁCIA POMOCOU MENOVEJ REFORMY

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2SGKoBgE6w

 

Byl by to nástup ČIPOVÉ TOTALITY a KONEC KAPITALISMU i KOMUNISMU.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

PATOLÓG DR. STOJAN ALEXOV: „NEEXISTUJE ŽIADNY DÔKAZ, ŽE KORONAVÍRUS ZABÍJA“

 

https://www.badatel.net/patolog-dr-stojan-alexov-neexistuje-ziadny-dokaz-ze-koronavirus-zabija/?fbclid=IwAR3aEPQJZzJ3_2A62uywUcpcFZ1F7-XX-jPT0gRD5qYPjfJv6-5d-SVpfuc

 

 

VIDEO NA YOUTUBE SMAZALI, ZDE JE. NIKDO NA CELÉ ZEMI NEZEMŘEL NA CORONAVIRUS !  DŮLEŽITÁ ODHALENÍ DR. ​​STOJANA ALEXOVA, VIDEO TITULKY CZ

 

https://www.topcz.net/nikdo-cele-zemi-nezemrel-coronavirus-dulezita-odhaleni-dr-%E2%80%8B%E2%80%8Bstojana-alexova-video-titulky-cz/

 

VSECHNA OPATRENI OHLEDNE PANDEMIE JSOU UMELOU ZAMINKOU SIL TEMNA – Z TEMNYCH SVETU – K OCIPOVANI A ZOTROCENI VSEHO LIDSTVA, SAMOZREJME PRI LIKVIDACI SVOBOD, KTERE LIDE JESTE MAJI.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

SEDLÁK: ČIPY NEJSOU SCI-FI, ČÍNA JE TESTOVACÍ PROSTOR, ČASEM BUDEME SAMI TECHNOLOGIE

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/sedlak-cipy-nejsou-sci-fi-cina-je-testovaci-prostor-casem-bu/r~cf218148d59211ea9d74ac1f6b220ee8/

 

Čína je především ZAVÁDĚCÍ PROSTOR V BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY SILAMI TEMNA Z TEMNÝCH SVĚTŮ – kdo to nepochopil, je mimo realitu.

 

 

NEPOUŽÍVEJTE PRODUKTY Z UJGURSKÝCH TOVÁREN, VYZÝVAJÍ AKTIVISTÉ SVĚTOVÉ ZNAČKY

 

https://www.euro.cz/politika/nepouzivejte-produkty-z-ujgurskych-tovaren-vyzyvaji-aktiviste-svetove-znacky

 

 

ЧИПИРОВАНИЕ + ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ = КОНЕЦ | РАССЛЕДОВАНИЯ США | ИЛОН МАСК – ЛЖЕЦ ?

 

ČIPOVÁNÍ + UMĚLÁ INTELIGENCE = КОNЕC | VYŠETŘOVÁNÍ USА | ELON МUSK – LHÁŘ ?

 

https://www.youtube.com/watch?v=hov3JA-Ayuk

 

A další podobná varovná ruská videa !

 

 

Z ČÍNSKÉHO TÁBORA NAPSAL UJGURSKÝ MODEL RODINĚ. O MUČENÍ I ŠPATNÉ HYGIENĚ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-cinskeho-tabora-napsal-ujgursky-model-rodine-o-muceni-i-spatne-hygiene-114946#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=398810&dop_req_id=J7XeMDtpnh5-202008060316&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 

 

VŠETCI TO VEDIA …

13.8.2020

Video

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6Gpp9V00G4

 

PYRAMIDA MOCI – DLHOVÍ OTROCI

 

Obrázek

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3157005711073939&set=a.102579579849916

 

VŠETCI TO VEDIA

 

Všetci to vedia, že tento režim je darebácky a zločinecký.

 

Všetci to vedia, že naša sloboda a demokracia je len virtuálna.

 

Všetci to vedia, že môžeme hovoriť, kričať, písať petície, demonštrovať a stáť aj na hlavách pred parlamentom, ale nič nemôžeme zmeniť.

 

Všetci to vedia, že korupcia je systémovým prvkom, a nedá sa odstrániť.

 

Všetci to vedia, že ak niekoho za korupciu potrestajú, že ide len o amatérov z dolných poschodí.

 

Všetci to vedia, že sa nám rozpadla a ďalej upadá – materiálne i duchovne – rodina, mládež; že sa dehonestuje život starších i starých ľudí. Všetci vedia, že naše ženy, aby prežili ich rodiny, robia nedôstojnú prácu posluhovačiek a slúžok v západných krajinách, lebo tamojšie deti úctu a lásku k svojim rodičom vymenili za konzum.

 

Všetci to vedia, že z absolútnej väčšiny terajších dôchodkov, z minimálnej, ale aj priemernej mzdy sa nedá (!) slušne a dôstojne existovať. Všetci to vedia, že chudoba a bieda sa už dá krájať.

 

Všetci to vedia, že byť chorým a uzdraviť sa, je luxusom.

 

Všetci to vedia, že z nášho národného majetku, rozkradnutého a zdevastovaného v privatizácii,

žijú a parazitujú na bezpracných príjmoch úzke skupiny domácich a zahraničných úžerníkov. Všetci to vedia, že banky a poisťovne z nás vytiahli a vyťahujú posledné reálne peniaze, a v povinných poplatkoch im za to ešte aj platíme.

 

Všetci to vedia, že eurofondy sú peniaze ukradnuté z našej krajiny cez vykorisťovanie, cez to, že vlastnia naše fabriky, banky, pôdu, našich hlupáčikov za montážnymi linkami.

 

Všetci vedia, že eurofondy sú len hrou a pákou na riadenie vládnucich politických strán, a na ohlupovanie rastúcej masy domácich hlupákov a idiotov.

 

Všetci to vedia, že parlamentné politické strany sú len výťahom k funkciám, k rozdeľovaniu a kontrole štátnych zákaziek, k moci a sofistikovanej korupcii.

 

Všetci vedia, že tie isté politické strany nehája ani národné, ani sociálne, duchovné, ani kresťanské hodnoty a záujmy bežného, chudobného a dezorientovaného občana.

 

Všetci vedia, že tie isté strany sa len podieľajú na vytváraní stále neprehľadnejšieho chaosu nájomným bojom, masou nepodstatných informácií a permanentným prílivom nových papierových hláv z psychiatrických kliník.

 

Všetci to vedia, že vstup do únie a NATO bol vynútený, aby nás mohli úplne a bez zábran vykorisťovať a okrádať, a zároveň vojensky mať pod kontrolou. Všetci vedia, že naša armáda je len formalita, že má viac úradníkov a generálov ako skutočných vojakov.

 

Všetci vedia, že nás nemá kto ochrániť v prípade útoku tzv. utečencov, ale ani pri možných prírodných katastrofách.

 

Všetci to vedia, že americký tlak na zvyšovanie výdajov na obranu je len tlakom, aby sa ich zbrane u nás predávali ešte viac než doteraz.

 

Všetci vedia, že mier sa nedá zabezpečiť len hromadením zbraní.

 

Všetci vedia, že Rusko nie je pre nás hrozbou, že je to len umelo, na majdanský spôsob, vytváraný nepriateľ.

 

Všetci vedia, že Rusko vojny nikdy nezačínalo, ale ich končilo.

 

Všetci to vedia, že náš štát nemá vlastnú zahraničnú politiku.

 

Všetci to vedia, že misie našich vojakov v zahraničí sú len internacionalizáciou agresívnej politiky USA a ich pokrvných kolonizačných spojencov.

 

Všetci to vedia, že utečenecká kríza bola naplánovaná a zorganizovaná v USA a západných krajinách.

 

Všetci to vedia, že terorizmus je dieťaťom agresie NATO a rozvratu pokojných krajín. Všetci to vedia, že terorizmus je aktom zúfalstva a bezmocnosti.

 

Všetci to vedia, že sa mu nedá zabrániť, pokiaľ sa neodstránia jeho príčiny.

 

Všetci mlčia ?  Mlčíme ?  Čakáme na čo ?  Sme ako Židia, už s pripnutou hviezdou, ešte sa môžeme ako tak pohybovať po našom meste, blúdime, chodíme, čudujeme sa a neveríme neodvratnému osudu.

 

Hlupákom, ešte väčším hlupákom, idiotom, ešte väčším idiotom kapitalizmus !

 

PhDr. Michal Dieneš, CSc., pplk. v.v.

 

 

DOPOLUDNIE NA INFOVOJNE S ADRIANOM 11.8.2020

11.8.2020

https://www.youtube.com/watch?v=VAnIGPtp47Q

 

Hosť: Ing. Iveta Michalíková, dlhoročná pracovníčka MZV.

 

O budování čipové totality, zrušení hotovosti a o očipování lidí.

 

 

MECHANISMY NOVODOBÉHO OTROCTVÍ

 

https://www.youtube.com/watch?v=WcyS7wRzFVs

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

MANIPULACE LIDÍ - 7 ZPŮSOBŮ JAKUNIKNOUT !

 

https://www.youtube.com/watch?v=SeaTf6cfDbU

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

ELON MUSK PREDSTAVIL OŠÍPANÚ GERTRÚDU, KTOREJ DO MOZGU IMPLANTOVALI ČIP (VIDEO)

 

https://www.webnoviny.sk/elon-musk-predstavil-osipanu-gertrudu-ktorej-do-mozgu-implantovali-cip-video/

 

 

MUSK UKÁZAL POKUSNÉ PRASE S ČIPEM V HLAVĚ. ZAŘÍZENÍ MONITORUJE MOZEK A MÁ POMÁHAT S LÉČBOU VÁŽNÝCH NEMOCÍ

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/vyhraje-musk-i-nad-alzheimerem-jeho-firma-neuralink-uz-implantovala-monitorovaci-cip-do-mozku-praset.A200829_092601_firmy-trhy_ele

 

 

MIKROČIPY V MOZGU VYTVORIA SUPERČLOVEKA. ELON MUSK UKÁZAL, AKO MÔŽU FUNGOVAŤ

 

https://vat.pravda.sk/technologie/clanok/561407-mikrocipy-v-mozgu-vytvoria-supercloveka-elon-musk-ukazal-ako-mozu-fungovat/

 

 

MUSK UKÁZAL OŠÍPANÚ S ČIPOM. CHCÚ OTESTOVAŤ AJ ĽUDSKÝ MOZOG

 

https://www.ta3.com/clanok/1191269/musk-ukazal-osipanu-s-cipom-chcu-otestovat-aj-ludsky-mozog.html

 

 

NEURALINK: ELON MUSK'S ENTIRE BRAIN CHIP PRESENTATION IN 14 MINUTES (SUPERCUT)

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=CLUWDLKAF1M&feature=emb_logo

 

WATCH ELON MUSK'S ENTIRE LIVE NEURALINK DEMONSTRATION

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOWFXqT5MZ4

 

ELON MUSK'S PLAN TO MERGE HUMANS WITH A.I.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fGYT-glICA

 

Více i s řešením:

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.dont-get-chipped.org

 

www.keine-chips-imkoerper.de

 

 

DOKUMENT, CO NECHTĚJÍ, ABYSTE VIDĚLI

 

https://gloria.tv/post/Q64AvcqzV7iJ6LvNZ6Tk6yrhJ

 

 

DAVID ICKE – ROUŠKA JE SYMBOL PODVOLENÍ SE A ODEVZDÁVÁNÍ SVÉ MOCI

 

http://www.otevrisvoumysl.cz/david-icke-rouska-je-symbol-podvoleni-se-a-odevzdavani-sve-moci/

 

 

PADNE NAŠE CIVILIZACE S KORONAVIREM ?  SCÉNÁŘE JSOU ROZEPSANÉ DVA, ŘÍKÁ VĚDEC

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/padne-nase-civilizace-s-koronavirem-scenare-jsou-rozepsane-dva-rika-vedec-117515#dop_ab_variant=0&dop_req_id=D2esbDx7OKj-202008301808&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Sedm zákonů civilizace podle Miroslava Bárty

 

1. Každá civilizace je omezená v čase, na začátku i na konci jejího vývoje obvykle stojí konflikt.

 

2. Zásadní vliv na vývoj každé civilizace mají zdroje a technologie.

 

3. Herakleitův zákon – to, co civilizaci či společnost přivede na vrchol, je obvykle to, co zapříčiní její krizi a pád.

 

4. Civilizaci spojují stejné hodnoty a symboly, nefunkční společenská smlouva znamená velký problém.

 

5. Přebujelá spotřeba je cestou do záhuby.

 

6. Změny klimatu zásadně mění vývoj civilizace.

 

7. Kolaps neznamená zánik a k zásadním změnám dochází skokově.

 

 

ÚPLNÝ TEXT A VIDEO S TITULKY – ČESKÝ PŘEKLAD PROJEVU ROBERTA F. KENNEDYHO JR. NA DEMONSTRACI V BERLÍNĚ ZA SVOBODU PROTI GLOBÁLNÍ TOTALITĚ 29.8.2020

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_ynpx3AquI&feature=emb_logo

 

https://www.otevrisvoumysl.cz/robert-f-kennedy-jr-proslov-na-demonstraci-v-berline-proti-vladnim-narizenim/

 

Před čipovou totalitou neustále aktivně varuji lidi od roku 1998 dosud na www.andele-nebe.cz , www.neocipuj-se.cz , www.nejsme-otroci.cz – Ivo A. Benda, neovladatelný.

 

Nyní dochází na má slova, neboť lidé propadli KONZUMU. To je i ničení jejich zdraví a ničení přírody - celého životního prostředí. Do takové situace se již snadno naaranžuje Silami temna nějaká pandemie z pekelných laboratoří, aby mohli následně lidstvo pohodlně OČIPOVAT A ZCELA ZOTROČIT - to na lidi chystají. Záleží na lidech, co udělají a co si zvolí, na ničem jiném.

 

Text projevu Roberta F. Kennedyho Jr. ve středu Berlína, Grosser Stern (Velká hvězda), u vítězného sloupu se zlatým Andělem na vrcholu, 29.8.2020:

 

 

Robert F. Kennedy, Jr. vystoupil na berlínské demonstraci proti vládním nařízením v souvislosti s koronavirem. Mluví o tom, jak vlády milují pandemie, a proč, a k čemu všemu ji využívají.

 

„Děkuji vám všem. U mě doma v USA zprávy říkají, že jsem tady dnes přiletěl, abych mluvil k asi 5000 nacistům. Zítra budou říkat, že ano, byl jsem tady a mluvil jsem možná k 3 - 5 tisícům nacistů. Ale když se dívám na tohle publikum, vidím opak nacismu. Vidím lidi, kteří milují demokracii. Lidi, kteří chtějí otevřenou vládu. Lidi, kteří chtějí vůdce, kteří jim nebudou lhát. Lidi, kteří chtějí vůdce, kteří si nebudou vymýšlet nahodilá pravidla a regulace, aby mezi lidmi nařídili poslušnost.

 

Chceme vůdce ve zdravotnictví, kteří nemají finanční vazby na farmaceutický průmysl, kteří pracují pro nás a ne pro velkou farmu. Chceme pracovníky, kterým záleží na zdraví našich dětí, a ne na farmaceutických ziscích nebo vládní kontrole. Dívám se na tohle publikum a vidím všechny evropské vlajky, vidím lidi každé barvy, vidím lidi z každého národu, každého vyznání, jak všem z nich záleží na lidské důstojnosti, na zdraví dětí, na politické svobodě… tohle je opak nacismu !  Vlády milují pandemie.

 

Milují pandemie ze stejného důvodu, proč milují války. Protože jim dávají schopnost uvalovat na populaci taková opatření, která by populace jinak vůbec nepřijala. Dává jim to možnost vytvářet instituce a mechanismy pro vynucování poslušnosti. Něco vám povím. Je mi záhadou, že tito velcí a důležití lidé jako Bill Gates, a Tony Fauci, plánovali a přemýšleli o této pandemii desítky let. Plánovali ji, abychom byli v bezpečí, jak pandemie konečně přijde. Ale teď, když ji tu máme, oni ani neví, o čem mluví.

 

Spíše to vypadá, že si postupně vymýšlí, co budou říkat. Nafukují čísla… nedokážou vám říct úmrtnost na Covid-19. Nedokážou nám dát PCR test, který vůbec funguje. Musí neustále měnit definici Covidu na úmrtních listech, aby vypadal nebezpečnější, než je. Jedna věc, která jim jde dobře, je šíření strachu. Herman Goering před 75 lety svědčil v Norimberských procesech. Ptali se ho: „Jak jste Němce přesvědčili, aby tohle vše přijali ?” A on odpověděl: „To je snadné. Vůbec to nesouvisí s nacismem.

 

Souvisí to s lidskou podstatou. Tohle můžete dělat v nacistickém režimu, v socialistickém režimu, v komunistickém režimu, v monarchii a demokracii. To jediné, co vláda potřebuje, aby z lidí udělala otroky, je strach. Pokud se vám je podaří vyděsit, můžete je přimět udělat cokoliv, co chcete.” Můj strýc John Kennedy před 50 lety navštívil tohle město… Přišel sem do Berlína, protože Berlín byl přední linií proti globální totalitě. Berlín je dnes znovu přední linií proti globální totalitě. Můj strýc zde přišel a hrdě Němcům řekl: „Ich bin ein Berliner (Jsem Berlíňan).” Všichni z nás, kteří tu dnes jsme, můžeme znovu s hrdostí říct: Ich bin ein Berliner.

 

Protože jste přední linií proti totalitě. Řeknu ještě jednu věc. Moc dobrou práci v ochraně veřejného zdraví nedělají. Ale velmi dobrou práci dělají v tom, že využívají karanténu, aby dostali 5G do všech našich komunit. A aby začali proces přesunu nás všech na digitální měnu, což je začátek otroctví. Protože pokud kontrolují váš bankovní účet, kontrolují vaše chování.

 

Všichni v televizi vidíme tyto reklamy, kde říkají: „5G přichází do vaší komunity. Bude to pro vás všechny skvělá věc. Změní to vaše životy. Všechny vaše životy to nesmírně zlepší.” Musím říct, že je to dost přesvědčivé. Když se na ty reklamy dívám, říkám si: To je skvělé, Už se nemohu dočkat, až to tu bude. Protože budu schopen si stáhnout video hru za šest sekund namísto 16 sekund. Je to důvod, proč do 5G investují 5 bilionů dolarů ?  Ne. Důvodem je sledování a sbírání dat.

 

Není to pro vás a mě, je to pro Billa Gatese, Jeffrey Zuckerberga a Bezose a všechny ostatní miliardáře. Bill Gates říká, že jeho flotila satelitů bude schopná nepřetržitě sledovat každý čtvereční centimetr na planetě. Ale to je jen začátek. Také vás bude moct sledovat pomocí všech vašich chytrých zařízení, skrze biometrické rozpoznávání obličeje, skrze vaše GPS. Myslíte si, že Alexa pracuje pro vás ?  Nepracuje pro vás, ale pracuje pro Billa Gatese, který vás špehuje.

 

Pandemie je příhodná krize pro elitu, která stojí za těmito nařízeními. Dává jim schopnost odstranit střední třídu, zničit demokratické instituce přesunout všechno naše bohatství do hrstky miliardářů, aby sami mohli zbohatnout tím, že zbytek z nás přivedou do chudoby. To jediné, co stojí mezi nimi a našimi dětmi, je tohle publikum, které přišlo do Berlína. Dnes jim říkáme: Naši svobodu nám nevezmete !  Nebudete ničit zdraví naším dětem !  Budeme požadovat navrácení naší demokracie !  Moc vám všem děkuji za to, že bojujete.“

 

 

PREJAV DAVIDA ICKEA V LONDÝNE

 

https://zemavek.sk/prejav-davida-ickea-v-londyne/

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=DOZQ58uTWdw&feature=emb_title

 

„V Londýne sa zhromaždili tisícky demonštrujúcich, presvedčených, že koronavírus je klamstvo rozšírené globalistami na čele s Billom Gatesom. Na londýnskom Trafalgarskom námestí sa zhromaždil obrovský dav na protest proti vládnym obmedzeniam v súvislosti s ochorením Covid-19. Na pódiu vystúpil aj David Icke s nasledovným prejavom:

 

„Aké potešenie, vidieť ostrov zdravého rozumu v tomto bláznivom svete! Zišli sme sa dnes kvôli nebezpečnej a smrteľnej chorobe, ktorá sa rozšírila v našej krajine, aj po celom svete. Tá choroba nie je Covid-19. Je to fašizmus. Fašizmus, ktorý hľadá ospravedlnenie vo vymyslenej pandémii Covid-19. Vírus, ktorý musím pochváliť za to, ako je skvele pripravený na akúkoľvek situáciu: nesmiete sa priblížiť k druhému človeku na menej ako meter a pol, aby ste sa chránili. Takže vírus má meter a meria vzdialenosti. Nesmiete sa stretnúť s nikým mimo vašej domácnosti na dlhšie ako 15 minút, takže vírus má hodinky a dokáže merať čas. Rúška sú povinné, ale až od konca budúceho týždňa, takže vírus má dokonca i kalendár, ktorým sa riadi. Ten vírus je tak geniálny, že nakazí len účastníkov protestov, ale iba tých, ktoré vláda nepodporuje !

 

Prečo také nezmysly ?  Prečo každý, kto má aspoň štipku zdravého rozumu vidí, že to je nezmysel ?  Pretože je to všetko vymyslené !  Prečo ?  Prečo to robia ?  Môžem vám odpovedať sériou nasledujúcich otázok. Ako som mohol súčasné udalosti predpovedať už pred desiatkami rokov ?  Ako ich mohol v 30. rokoch predpovedať Aldous Huxley ?  Ako to isté mohol v 40. rokoch predpovedať George Orwell ?  Je to jednoduché.

 

Súčasná situácia nie je žiadna náhoda a nič sa nedeje len tak. Sme svedkami uskutočnenia dlhodobého plánu a ak teraz nič neurobíme, je viac ako isté, že všetko skončí globálnym zotročením ľudskej rasy a to nielen za pomoci technológií. Nachádzame sa vo výnimočnom historickom okamihu, ocitli sme sa na rázcestí. Ak dovolíme hŕstke manipulátorov kontrolovať naše životy, tento príbeh nebude mať šťastný koniec. Ale ak sa rozpamätáme, ak si spomenieme, kto tu má skutočnú moc, tak toto bláznivé obdobie môže veľmi rýchlo skončiť. To MY máme skutočnú moc !  Nechcú, aby sme odhalili najväčší podvod, ktorý na nás hrajú: že nejaké autority majú moc.

 

Autority nemajú ŽIADNU skutočnú moc !  Jedinou mocou, ktorú na celom svete majú, je tá, ktorú im sami odovzdávame. Tento svet je ovládaný hŕstkou ľudí a to len vďaka opakovaniu scenára donútenia a podvolenia sa v rámci pyramidálnej štruktúry. Donútenia a podvolenia sa v každej úrovni pyramídy, smerom dole, až k nám, ľuďom. A ak sa podvolím predposlednej úrovni nad nami, ktorou sú naše vlády alebo polícia, potom my spojíme kruh medzi tou hŕstkou manipulátorov kdesi hore a celou populáciou. Toto spojenie vytvorí začarovaný kruh, kedy malá hŕstka manipulátorov tam hore ovládne miliardy ľudí. Ako sa dostaneme z toho začarovaného kruhu ?  Prestaňme sa podvoľovať !  Ľudstvo povstaň !  Lev už nespí !

 

Zostaneme zatvorení doma ?  NIE !  Budeme nosiť rúška ?  NIE !  Necháme sa psychicky deptať ?  NIE !  Nastal čas, aby sme si vzali ponaučenie z histórie. A celá história ľudskej rasy je založená na tom, že hŕstka kontroluje väčšinu, a že väčšina sa podvoľuje. Už stačilo !  SLOBODU !  SLOBODU !  SLOBODU !

 

Nedovolíme nič menej ako slobodu !  A policajtom, ktorí nás tu strážia, chcem povedať jediné: aj VY máte deti !  Aj VY máte vnúčatá !  Tie budú musieť žiť vo fašizme, ktorý tu podporujete. Preboha !  Pridajte sa k nám  !   Prestaňte slúžiť psychopatom !  Sú nás miliardy a tá hŕstka manipulátorov by sa vošla do jedinej miestnosti. Takže si viem predstaviť ako sa z tejto situácie dostaneme. Ľudia celého světa !  NEDAJME SA !“

 

 

MASOVÉ PROTESTY PROTI KORONAVIROVÉMU PODVODU - BERLÍN, LONDÝN, PAŘÍŽ, CURYCH

 

O víkendu 29. - 30. 8 2020 proběhly v několika evropských velkoměstech masové, údajně až statisícové protesty občanů proti nesmyslným opatřením vlád kvůli lžipandemii, pod hesly jako: Svoboda !  Pryč s maskami !  Pryč s prolhanou vládou !  Masky ve škole jsou mučením !  Pryč se sanitární diktaturou !  Pryč s koronavirovou lží !

 

https://1.bp.blogspot.com/-MN2iE6y6vAk/X0zJgcElh7I/AAAAAAAAerc/aFMhClU3k3ER48FDdva1yKGZgAvtOYDOgCLcBGAsYHQ/s1600/bandicam%2B2020-08-31%2B11-56-38-387.jpg

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMklRd__qoE&feature=emb_title

 

https://www.youtube.com/watch?v=dX4MGMqvbw4&feature=emb_title

 

 

KAREL ČAPEK V R.U.R. PŘEDPOVĚDĚL UMĚLOU INTELIGENCI

 

https://cesky.radio.cz/karel-capek-v-rur-predpovedel-umelou-inteligenci-8113136

 

A také zavedl obsahové slovo ROBOT, které se ujalo ve všech jazycích světa – zároveň jde o vážné varování lidstvu, které je na pochopení druhých lidí.

 

 

ZAGER & EVANS - IN THE YEAR 2525

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKQfxi8V5FA

 

IN THE YEAR 2525 ZAGER AND EVANS VOCALS BY JANE ROSSI

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=eDoJikmrHRI

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=yesyhQkYrQM&t=77s

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 [LYRICS] HD

 

Text of song – EN

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjFtDkFkuP4

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 [LYRICS] HD

 

Text of song – EN

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=N03Uoj6p9QA

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 (1969)

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=0G-XAyBDWdw

 

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525 (1969)

 

https://www.youtube.com/watch?v=vdSqLfuRN18

 

ZAGER AND EVANS - IN THE YEAR 2525

 

https://www.youtube.com/watch?v=izQB2-Kmiic

 

STYX - MR. ROBOTO (RELAID AUDIO)

 

Warning !

 

www.we-arent-slaves.org

 

www.dont-get-chipped.org

 

https://www.youtube.com/watch?v=uc6f_2nPSX8

 

 

DANIEL LANDA - UKOLÉBAVKA

 

https://www.youtube.com/watch?v=uGkrzmuA7DU&pbjreload=101

 

Varování před čipovou totalitou, alespoň některým z našich umělců.

 

www.neocipuj-se.cz

 

WIEGENLIED

 

https://www.youtube.com/watch?v=_BottlXBtGg

 

Varování před čipovou totalitou - německy

 

www.keine-chips-imkoerper.de

 

 

PETER NAGY: AŽ BUDEME "ČIPOVANÍ " (HUDBA A TEXT P.NAGY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwdY_Ol6uF8&feature=emb_logo

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

METALINDA - V JEDNOTE JE SILA, SLOVANIA |OFFICIAL LYRIC VIDEO|

 

https://www.youtube.com/watch?v=8RJCGw5qbK8

 

 

VOJTĚCH PŘEDSTAVIL EROUŠKU 2.0 A HÁJIL "KRADENÉ" GRAFY Z AMERIKY. JEN INSPIRACE, ŘÍKÁ

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ministr-vojtech-predstavil-erousku-20-a-hajil-ukradena-data/r~ad7ee2acec4311ea9d74ac1f6b220ee8/

 

Další mohutný ovládací program spouštěny na lidi !

 

 

VIDEO: POVSTAŇME PROTI KORONACIZMU !

 

https://zemavek.sk/video-povstanme-proti-koronacizmu/

 

 

COVID MĚNÍ ČECHY. STĚHOVAT SE NEBUDOU, ALE HORŠÍ PRÁCI UŽ BY KLIDNĚ PŘIJALI

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/covid-meni-cechy-stehovat-se-nebudou-ale-horsi-praci-uz-by-klidne-prijali-118074

 

 

PAVEL KREJČÍ A JANA PETERKOVÁ O COVIDU

 

https://www.facebook.com/jana.peterkova.1042/videos/2690561984547880/?eid=ARAOCTEM0n6_1Q-qP6XPsIeFGK4iR_zhWnkN2cEu2REYhwUg6bk6G3-1wYtCa6bo8mn95bFynoorsgNY&hc_ref=ARSNE6ksDHVRscrOZcm7iKq7Y3koo8SW2J0kf_pomJQjMoIQvqRTviAc7M_zoSRguag&__xts__[0]=68.ARBRY6zOBHvlFvXm2BuQuq3Q6nv_zzb96Cg-ksout4dO3F3iLK-3BUc6p-XRYW6Tr4uh40J3aZFR_zG3UHPU95hWF3Naw_K-Va2vKTInwVujGcniZZxF1eFkL9ys-q25922hS_akTfcV8SUXXDw8TWeL0QloZbUCoCq-mEJr84X-qBMqEJ_JwQEE3t6ZzdYSeaCAtSK0CmRqVi_68cXnWv9gAJj7Hx6i1CAl4x6kes4kREsnR2i-oY-djrAz5O5phiElT8lWEOacC293hUr1niGR8JGYyLA4-w

 

 

ČÍNA NADÁLE LIKVIDUJE UJGURSKOU KULTURU, MĚLA BY PŘIJÍT O OLYMPIÁDU, ZNÍ Z USA

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/cina-nadale-likviduje-ujgurskou-kulturu-mela-by-prijit-o-olympiadu-zni-z-usa.aab0f2e3/

 

 

VÝZVA PREZIDENTOVI, MINISTERSTVŮM, ČLENŮM VLÁDY K ZASTAVENÍ ZAVÁDĚNÍ 5G V ČESKÉ REPUBLICE

 

https://stop5g.cz/vyzva-ministerstvum-prezidentovi-clenum-vlady-k-zastaveni-zavadeni-5g-v-ceske-republice/

 

 

KOUKEJTE SE PROBRAT !  DOPIS ČÍNĚ Z ŘEPORYJÍ JE DOKUMENT TÝDNE AMERICKÉHO ČASOPISU

 

https://www.denik.cz/regiony/dopis-reporyje-novotny-tchaj-wan-vystrcil-hrozba.html

 

https://foreignpolicy.com/2020/09/04/czech-republic-china-prc-taiwan-letter-document-threat/

 

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný se obořil na Čínu. Šéf čínské diplomacie Wang I se nechal slyšet, že předseda senátu Miloš Vystrčil zaplatí vysokou cenu za porušení principu jedné Číny. České ministerstvo si na tento týden předvolalo čínského velvyslance, aby tyto výroky objasnil. Ještě předtím si ho, ale zřejmě podá řeporyjec Novotný.

 

 

Městská část Praha-Řeporyje

je zapsána Registru subjektů

ČSÚ ad 1.7.1974

 

Sídlo: Nad Náměstím 84

Praha 5-Řeporyje, 155 00

IČ: 00241628

 

tel: 251 625 929, 251625794

el.podání: epodatelna@prahareporyie?cz

e-mail: starosta@prahareporyje.cz

 

 

Městská část Praha-Řeporyje

starosta městské části

 

 

Soudruh Wang I

 

ministr zahraničních věcí Čínské lidové republiky

 

prostřednictvím J. E. ZHANG Jianmin

 

Velvyslanectví ČLR

 

Pelléova 18

 

160 00 Praha 6 Bubeneč

 

 

Čj./SZn:

MČ P-ŘPRJ

Počet listů: 1

 

Vaše značka:

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Novotný

Počet listů příloh:

V Řeporyjích dne: 31. 8. 2020

Počet svazků příloh:

 

 

Výzva k okamžité omluvě a důrazné varování před dalším vyhrožováním České republice

 

Vážení,

 

To bylo NAPOSLEDY, co jste si otevřeli hubu na Českou republiku !  Vaše vyjádření je daleko za hranou diplomaticky přijatelného. Já vám dám, že pana předsedu Senátu ČR „přimějete zaplatit vysokou daň..“, vy kašpaři drzí, bezohlední, nevycválaní !

 

A teď mě dobře poslouchej, soudruhu ministře: ČLR  se ihned oficiálně omluví za tu nestoudnou výhružku. Když říkám ihned, myslím FOFREM !  Chci to mít do 24 hodin u pana ministra zahraničních věcí ČR na stole !  Mimochodem, ten si v reálu samozřejmě myslí o věci to samé, ale musí držet hubu kvůli mocenskému paktu vašeho již ne zcela příčetného žoldáka Miloše Zemana s naším premiérem, svým spolukonspirátorem Babišem. Což ale neznamená, že si na nás budete takto vyskakovat !

 

Styďte se a vezměte na vědomí, že v případě jen budoucího náznaku tónu, který by snad vypadal jako další vyhrožování představitelům našeho svrchovaného, suverénního státu, vás přiměji zaplatit tak vysokou cenu za vyskakování si na nás, že si to za rámeček nedáte. Nás nebudete cvičit z pozice síly a upozorňuji, že reakce z naší strany by byla stejná i v případě, že byste u nás investovali 14x více než naši přátelé z Tchaj-wanu a ne 14x méně.“

 

Koukejte se probrat !  Nás nebudete takto vysírat !  Ať už se to neopakuje !

 

Jo a tu omluvu mi pošlete na mail, ať si to mohu založit na podatelně a pustit ten nehorázný, nemístný a ubohý diplomatický fuck-up, co jste právě předvedli, z hlavy. Neserte mě !!!

 

S více než předstírannými pozdravy,

Pavel Novotný

Starosta MČ Praha Řeporyje“

 

Potírání národní suverenity je jeden z největších zločinů lidí na planetě Zemi. Sami v Česku a na Slovensku jsme si toho za 1000 let užili ze všech evropských stran DOST !

 

 

STAČÍ OČI A KOUSEK NOSU ČI CHŮZE. ČESKÁ KAMERA ROZPOZNÁ ČLOVĚKA I KONKRÉTNÍ AUTO

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/staci-oci-a-kousek-nosu-ci-chuze-cesky-kamerovy-system-pozna/r~0db5c8b2ee8c11eaa6f6ac1f6b220ee8/

 

Budování čipové totality pokračuje – dělají to konkrétní lidé – od zločinců, přes vlády až po IT vývojáře, firmy. To si ovšem zažijí oni na vlastní kůži – budou ještě velmi nepříjemně překvapeni, neboť nastanou další události, které to zařídí.

 

Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá – prastará moudrost života, která se po celé lidské věky v negativním stavu uplatňuje.

 

 

VÍZUM, NEBO BIBLE. ČÍNA POŘÁDÁ HON NA ZAHRANIČNÍ UČITELE

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vizum-nebo-bible-cina-porada-hon-na-zahranicni-ucitele-118798

 

 

EÚ ZAČÍNA POTICHU SLEDOVAŤ SPOTREBU KAŽDÉHO AUTA. JE TO ‘ŠIALENSTVO‘!

 

https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/562414-eu-zacina-potichu-sledovat-spotrebu-kazdeho-auta-je-to-sialenstvo/

 

Je to jen jedna ze sledovaných informací z většího počtu dat u aut, které se začínají sledovat – další kroky budování čipové totality lidmi.

 

 

2020 09 03 - PAVOL LUPTÁK_ČEKÁ NÁS MĚNOVÁ REFORMA ?

 

https://www.youtube.com/watch?v=quLD-H_sfGQ

 

Další kroky v budování čipové totality lidmi.

 

 

ČÍNA JE NA VLASTNÍ LIDI TVRDŠÍ A TVRDŠÍ. PŘEDNÍ SINOLOG POPISUJE, ČEHO SE REŽIM BOJÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/predni-sinolog-popisuje-ceho-se-rezim-v-cine-boji/r~00fa5bf2a3dc11e9a305ac1f6b220ee8/

 

Čína je na vlastní lidi stale tvrdší - jde o neustale zotročování - lidé nedostávají od státu hodnoty, které vytvoří, jsou i zabavovány firmy státem, stát má naprostou moc nad energiemi lidi - ovládá je a obírá je o výsledky jejich práce na statni účely - od infrastruktury po armádu. Podobně to dělají i jiné státy, ovšem v Číně je to silnější. Hlavně, lidé mají málo svobod – mají naplánován život od otročení v „práci“ po bydlení ve 40-ti podlažních panelácích – byty většinou nejsou jejich, ale státní. Čili za svoji práci dostávají BRAK.

 

 

PO TIBETU A UJGURECH SI ČÍNA "NAŠLA" DALŠÍ MENŠINU. ZAMĚŘILA SE NA MONGOLY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-se-zamerila-na-mongoly-v-zemi/r~9e78bea0f35411eab1110cc47ab5f122/

 

 

DR. CARRIE MADEJ - URGENTNÍ INFORMACE O VAKCÍNĚ PROTI COVIDU-19

 

Zde je CZ překlad titulky.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=h3wMzO0II18&feature=emb_logo

 

HUMAN 2 0 A WAKE UP CALL TO THE WORLD

 

Zde lze zapnout automatický CZ překlad titulky.

 

https://www.youtube.com/watch?v=nn7CQKKP-ME

 

2020-09-04 – KARIN MADEY – O VAKCÍNÁCH A KRÁDEŽI LIDSKÉ DNA – 24 MIN.

 

Jen CZ audio překlad videa. Celé jméno autorky CARRIE MADEJ je zde zkomolené na KARIN MADEY, aby se nedalo dohledat !

 

https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-09-04-karin-madey-o-vakcinach-a-kradezi-lidske-dna-24-min/

 

 

IN THE AGE OF AI (FULL FILM) | FRONTLINE

 

VE VĚKU AI

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dZ_lvDgevk

 

 

PARTYING IN EUROPE'S BIGGEST SLUM | LUNIK IX

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cG4aYsvgchA&feature=emb_logo

 

 

ČÍNA SHROMAŽĎUJE ÚDAJE ČECHŮ. SLEDUJE POLITIKY, AKADEMIKY I DĚTI

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/cina-shromazduje-udaje-cechu-sleduje-politiky-akademiky-i-deti.6fab4e71/

 

 

POTVRZENO: NVIDIA KOUPILA ZA 40 MILIARD $ ARM. VZNIKÁ ČIPOVÁ VELMOC A PRÝ TAKÉ „SVĚT AI“

 

https://www.cnews.cz/potvrzeno-nvidia-kupuje-arm-40-miliard-dolaru/

 

 

HRDINOVÉ KAPITALISTICKÉ PRÁCE

 

https://a2larm.cz/2017/09/hrdinove-kapitalisticke-prace/

 

Série investigativních reportáží z prostředí nejhůře placených zaměstnání u nás.

 

 

HOMO KYBORGIS. NOVÝ LIDSKÝ DRUH SE BLÍŽÍ A DNEŠNÍ ČLOVĚK SE BOJÍ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/homo-kyborgis-novy-lidsky-druh-se-blizi-a-dnesni-clovek-se-boji-120160

 

 

SLEDOVACÍ ZAŘÍZENÍ A POTICHU NASTRČENÉ V ROUŠKÁCH !

 

https://www.youtube.com/watch?v=5XjyZ5I2sHY&feature=youtu.be

 

RFID V NEKTERYCH ROUSKACH HLASI DALKOVE TRASU NOSITELE ROUSKY.

 

 

EKONOMICKÁ VÁLKA USA/ČÍNA - POSLEDNÍ KROK PŘED VELKÝM RESETEM 11.9.20 , BEZHOTOVOSTNÍ SPOLEČNOST.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ird10vaanSg

 

 

AMAZON VYVINUL NÁSTUPCE PSA. DOMY A MAJETEK BUDOU HLÍDAT DOMÁCÍ DRONY

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/amazon-vyvinul-nastupce-psa-domy-a-majetek-budou-hlidat-domaci-drony-121454

 

 

AMERICKÁ STÍHAČKA SE ZŘÍTILA PŘI ČERPÁNÍ V OBLACÍCH. PÁD NATOČILI KOLEMJDOUCÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/americka-stihacka-se-zritila-pri-cerpani-v-oblacich-pad-nato/r~408b1a6c03d111ebb0f60cc47ab5f122/

 

Takto se vyhazují 2,5 miliardy Kč, na které dřou otroci planety Země v čipových otrokárnách.

 

 

VIDEO: ARCIBISKUP VIGANO VYZVAL SVET POSTAVIŤ SA PROTI SPIKNUTIU S KORONAVÍRUSOM. VLÁDY A NADNÁRODNÉ ORGANIZÁCIE OBVINIL ZO ZNEUŽÍVANIA PANDÉMIE NA ZBAVENIE SLOBÔD OBČANOV A NASTOLENIE DIKTATÚRY

 

https://www.infovojna.sk/article/video-arcibiskup-vigano-vyzval-svet-postavit-sa-proti-spiknutiu-s-koronavirusom-vlady-a-nadnarodne-organizacie-obvinil-zo-zneuzivania-pandemie-na-zbavenie-slobod-obcanov-a-nastolenie-diktatury?fbclid=IwAR3CtYkrEaskLd0mFkDrWfqrzWvEv0vUFS0IcGW6rrr4jZkIgzqU2vnTBSs

 

ARCIBISKUP VIGANO VYZÝVA CIRKEV A SVET POSTAVIŤ SA PROTI SPIKNUTIU S VÍRUSOM

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6MsaNc4YfM&feature=emb_logo

 

 

FINSKÁ VERZE EROUŠKY SE OSVĚDČILA, ODHALILA STOVKY NÁKAZ KORONAVIRU

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/finska-verze-erousky-se-osvedcila-odhalila-stovky-nakaz-koronaviru-40338272#seq_no=1&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart&dop_req_id=QB3aWLICkNd-202010051002&source=article-detail

 

 

DR. TAPPER - TATO PANDEMIE JE DUCHOVNÍ A PSYCHOLOGICKOU VÁLKOU PROTI LIDEM

 

https://www.youtube.com/watch?v=U77VxlSH7U0&feature=emb_logo

 

 

SOŇA PEKOVÁ: COVID DO VÁNOC OPRAVDU ZMIZÍ, VÝRAZNĚ ZESLÁBL, JE TU ŠÍLENSTVÍ. POTVRZUJE SE, ŽE NENÍ Z PŘÍRODY

 

https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/103250/sona-pekova-covid-do-vanoc-opravdu-zmizi-vyrazne-zeslabl-je-tu-silenstvi-potvrzuje-se-ze-neni-z-prirody.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=8fSGZDhZ6Zf-202010061746&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

 

 

ZDISKREDITOVANÁ BIOLOŽKA PEKOVÁ JE ZPĚT. DRUHÁ VLNA NENÍ, DO VÁNOC JE KONEC, TVRDÍ O KORONAVIRU

 

https://www.mix24.cz/zdiskreditovana-biolozka-pekova-je-zpet-druha-vlna-neni-do-vanoc-je-konec-tvrdi-o-koronaviru/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=YoabbXoQKvc-202010061805&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

 

 

“ČÍM VÍC ROUŠEK, TÍM VÍC NAKAŽENÝCH,” ŠOKUJE VÝZNAMNÝ LÉKAŘ MUDR. JAN HNÍZDIL. “PSYCHOPATI V ČELE STÁTU ZKOUŠÍ, CO VYDRŽÍME. JE TO ZVRÁCENOST. TOHLE NENÍ PANDEMIE KORONAVIRU. TOHLE JE PANDEMIE ŠÍLENSTVÍ.”

 

https://www.arfa.cz/cim-vic-rousek-tim-vic-nakazenych-rika-vyznamny-lekar-mudr-jan-hnizdil-psychopati-v-cele-statu-zkousi-co-vydrzime-je-to-zvracenost-tohle-neni-pandemie-koronaviru-tohle-je-pandemie-silens/?fbclid=IwAR1hGRTP7BfgHlP-LwFJF8aLivjK3go4GhIqGLF5jLcTQ9-UUbCphjI-4Ps#.X31mT2dR1dg

 

PROCENTO ÚMRTNOSTI NEUSTÁLE KLESÁ NA MINIMUM – POD 1 % - ALE SÍLY TEMNA CHTĚJÍ TUTO BILOGICKOU ZBRAŇ Z LABORATOŘÍ VE FORT DTRICKU (PRVOTNĚ VYVIJENÁ) A VE WUHANU (DOKONČENÁ) ZNEUŽÍT K OČKOVÁNÍ A HLAVNĚ K OČIPOVÁNÍ LIDÍ – TO JIM MÁ SLOUŽIT K JEŠTĚ VĚTŠÍMU OTROČENÍ A K SEBRÁNÍ SVOBOD, NEŽLI DOSUD !

 

 

SVĚTU VLÁDNOU ORGANIZOVANÍ ZLOČINCI

 

http://www.kubata.nazory.cz/clanky/kap19.htm

 

JAK se buduje čipová totalita v Česku ?  A jak funguje Švýcarská demokracie ?  Odpovědi v tomto článku.

 

Ze všech uvedených informací jasně vyplývá, že pravá demokracie v zásadě neexistuje nikde. Žijeme v pseudodemokracii. Je to smutné zjištění: Lidé na celém světě žiji buď v totalitě, nebo v polodemokracii. Skutečná demokracie neexistuje v žádném státě světa. Možná jenom ve Švýcarsku - a to taky kdoví jestli.

 

 

FED OZNÁMIL, ŽE KONČÍ S PAPÍROVÝMI PENĚZI A VELKÝM ODBĚRATELŮM BANKOVEK A MINCÍ OZNÁMIL, ŽE PRO ROK 2020 UŽ NEPŘIJÍMÁ OBJEDNÁVKY NA TISK NOVÝCH DOLAROVÝCH BANKOVEK, ZÁKAZNÍCI FEDU (BANKY, RETAILOVÍ OBCHODNÍCI, SMĚNÁRNY) MAJÍ RECYKLOVAT A POUŽÍVAT STARÉ BANKOVKY A MINCE AŽ DO JEJICH ÚPLNÉ DEGRADACE!

 

https://aeronet.cz/news/fed-oznamil-ze-konci-s-papirovymi-penezi-a-velkym-odberatelum-bankovek-a-minci-oznamil-ze-pro-rok-2020-uz-neprijima-objednavky-na-tisk-novych-dolarovych-bankovek-zakaznici-fedu/

 

Další krok v budování čipové totality lidmi planety Země.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

www.deesillustration.com

 

Obrázkové vyhledávání Google – důležité k dnešní situaci v masovém ovládání lidstva:

 

https://www.google.com/search?q=deesillustration.com&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-2NXJhKLsAhXNyqQKHQPLDGUQ2-cCegQIABAA&oq=deesillustration.com&gs_lcp=CgNpbWcQA1C4IFi4IGDGJ2gAcAB4AIABf4gBf5IBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=lXh9X766F82VkwWDlrOoBg&bih=638&biw=1200&client=opera&hs=ciS

 

 

POLSKO SLYŠÍ OZVĚNY NACISTICKÉ RÉTORIKY, NEBOŤ NĚMECKÁ POLITIČKA NALÉHÁ NA EU, ABY POLSKO A MAĎARSKO ‚VYHLADOVĚLA‘

 

https://www.reformy.cz/polsko-slysi-ozveny-nacisticke-retoriky-nebot-nemecka-politicka-naleha-na-eu-aby-polsko-a-madarsko-vyhladovela/

 

 

DŮKAZ GLOBÁLNÍHO SPIKNUTÍ ?  SVĚTOVÁ BANKA JIŽ V ROCE 2018 EVIDOVALA TESTOVACÍ SOUPRAVY NA “COVID-19”. PANDEMIE VYPUKLA AŽ O ROK POZDĚJI… KONTROLA FAKTŮ ŘÍKÁ… A ZA CO ZAPLATILA ČESKÁ REPUBLIKA 162 MILIONŮ DOLARŮ ?

 

https://www.arfa.cz/dukaz-globalniho-spiknuti-svetova-banka-jiz-v-roce-2018-evidovala-testovaci-soupravy-na-covid-19-pandemie-vypukla-az-o-rok-pozdeji-kontrola-faktu-rika-a-za-co-zaplatila-ceska-republika-162/#.X33ujGdR1dh

 

 

PODVOD S TESTY NA KORONAVIRUS ! “JSOU TO FALEŠNÉ, BEZCENNÉ VÝSLEDKY,” ŘÍKÁ VÝZNAMNÁ VIROLOŽKA MUDR. ZELENÁ. “ONI JE ZNEUŽÍVAJÍ A VYTVÁŘEJÍ ILUZI PANDEMIE.” TOHLE MUSÍ SKONČIT !

 

https://www.arfa.cz/podvod-s-testy-na-koronavirus-jsou-to-falesne-bezcenne-vysledky-rika-vyznamna-virolozka-mudr-zelena-oni-je-zneuzivaji-a-vytvareji-iluzi-pandemie-tohle-musi-skoncit/#.X37okWdR1dh

 

 

COVID-1984: ROMAN “ORWELL” PRYMULA PROHLÁSIL, ŽE BEZ ROUŠEK V BUDOUCNU BUDOU MOCI CHODIT NA VEŘEJNOSTI JENOM TI ČEŠI, KTEŘÍ SE NECHAJÍ “DOBROVOLNĚ” OČKOVAT VAKCÍNOU NA COVID-19 A BUDOU TO MÍT ZA ODMĚNU JAKO BENEFIT !  VŠICHNI OSTATNÍ OBČANÉ BUDOU MUSET UŽ NATRVALO A CELOROČNĚ NOSIT ROUŠKY !

 

https://aeronet.cz/news/roman-prymula-prohlasil-ze-bez-rousek-v-budoucnu-budou-moci-chodit-na-verejnosti-jenom-ti-cesi-kteri-se-nechaji-ockovat-vakcinou-na-covid-19-a-budou-to-mit-jako-benefit/

 

Vrcholí manipulace a obelhávání lidí !

 

 

VAROVÁNÍ GENERÁLEM SCRIABINEM PŘED KOLONIZACÍ ZEMĚ MIMOZEMŠŤANY

 

LOUTKOVLÁDY PLANETY ZEMĚ SE DOSTÁVAJÍ DO OBTÍŽNĚ ŘEŠITELNÉ SITUACE – HROZÍ INVAZE MIMOZEMŠŤANŮ Z TEMNÝCH SVĚTŮ.

 

VLÁDY A ARMÁDY JSOU S NIMI V KONTAKTECH A ČASTO I SPOLUPRACUJÍ KVŮLI TECHNOLOGIÍM, OVŠEM DOSTÁVAJÍ OSOBNÍ VAROVÁNÍ OD ANDĚLŮ NEBE – JSOU K TOMU I OBRÁZKY, NAPŘ. www.andele-nebe.cz , www.heavenly-angels.org – obr. 2645.

 

VĚTŠINA LIDSTVA DNES KONZUMEM PADÁ DO PROPASTI – www.andele-nebe.cz , www.heavenly-angels.org – obr. 4006, I KDYŽ SI MOHOU VOLIT I JINAK – obr. 4002, 4003.

 

DÁVNO 22 LET SDĚLUJEME LIDEM, ZE PLANETA ZEMĚ JE PŘED INVAZÍ NEGATIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ HLIDANÁ AŠTAROVOU A PTAAHOVOU VESMÍRNOU FLOTILOU (STŘÍDAJÍ SE PO PŮL ROCE – NA PODZIM A NA JAŘE). HLÍDAJÍ JI KVŮLI POZITIVNÍM LIDEM, KTERYCH JE TU CCA 2 % . JEDNA Z VARIANT JE EVAKUACE TĚCHTO LIDÍ DO NEBE NA NOVOU ZEMI, A PO EVAKUACI BY NEBYLA PLANETA ZEMĚ TAKTO HLIDANA, TEDY NEGATIVNÍ ENTITY BY MĚLY SEM PŘÍSTUP A MOHOU JI KOLONIZOVAT. TO SE ALE STAT NEMUSÍ – ZÁLEŽÍ TOTIŽ NA VOLBÁCH LIDÍ A JEJICH VLÁD, NA NIČEM JINÉM. PŘEDEM NENI NIC DÁNO. SÍLY SVĚTLA S POZITIVNÍMI LIDMI PRACUJÍ NA POZITIVNÍM A ŠTASTNÉM VÝVOJI LIDÍ.

 

PŘEDPOVEDI LIDÍ CO BUDE A NEBUDE JSOU LICHÉ – NEPRAVDIVÉ, NIKDO Z LIDÍ NEZNÁ PŘESNOU BUDOUCNOST LIDSTVA, PROTOŽE TO OPRAVDU ZÁLEŽÍ NA VOLBÁCH LIDÍ, NA NIČEM JINÉM. CHYBNÉ PŘEDPOVĚDI ŘÍKAJÍ DALKOVĚ OVLÁDANÍ LIDÉ – V NEGATIVNÍM STAVU !

 

MŮŽETE SI VYHLEDAT TEXTEM V GOOGLU A YOUTUBE – V AZBUCE (nikoli v latince): 

 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК СКРЯБИН

 

 

ПУТИН ВСТРЕЧАЛСЯ С ПРИШЕЛЬЦАМИ В МАРТЕ 2015. ВИДЕО УЧЕНИЙ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnTMZ9Xb2Wg

 

 

1. Přeloženo v Google Translator

 

Slovo mimozemšťan má v článku výhradně význam entita z Temného světa, které si lidé sami svými chybnými negativními volbami přitahují – svými vyzařovanými nízkými vibracemi – tak to 98 % lidí dnes dopracovala – poznámka zpracovatele.

 

GENERÁL-PLUKOVNÍK SKRYABIN: „VŠECHNO JE PŘIPRAVENO K MIMOZEMSKÉ KOLONIZACI CIZINCŮ“ STOVKY UFO ÚTOČÍ NA ZEMI

 

ЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК СКРЯБИН: «ВСЕ ГОТОВО К ИНОПЛАНЕТНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ» ЗЕМЛЮ АТАКУЮТ СОТНИ НЛО? (ВИДЕО):

 

https://protivkart.ru/publication/1893-general-polkovnik-skrjabin-vse-gotovo-k-inoplanetnoj-kolonizacii-zemlju-atakujut-sotni-nlo-video.html 

 

GENERÁL-PLUKOVNÍK SKRYABIN: „VOLBY 2016 JSOU V RUSKU POSLEDNÍ. VŠECHNO JE PŘIPRAVENO NA KOLONIZACI CIZINCŮ “

 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК СКРЯБИН: «ВЫБОРЫ 2016 ПОСЛЕДНИЕ ДЛЯ РОССИИ. ВСЕ ГОТОВО К ИНОПЛАНЕТНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ»

 

https://ru-xfiles.livejournal.com/129239.html

Šokující prohlášení učinil vysloužilý ruský plukovník letectva ALEXANDER SEMENOVICH SCRIABIN v rozhovoru pro české noviny Lidové noviny 26. července 2016. 28. července byl tento rozhovor z webových stránek novin zcela odstraněn a byly odstraněny také všechny zdroje třetích stran, které tento rozhovor dokázaly publikovat pro sebe. Byli lidé, kteří nemohli uvěřit svým očím, když viděli takový název a vytvořili si na obrazovce webové stránky tiskovou obrazovku. A zjevně ne nadarmo. A dnes byly zasvěceny informace, že novinám se dokonce podařilo vytisknout celý oběh tohoto rozhovoru a museli celý oběh zničit. Celá tato situace naznačuje hroznou myšlenku, že Scriabin řekl pravdu ...

 

Ukazuje se, že k tomu již došlo v roce 2004, kdy redaktor novin zveřejnil článek „Rusko: Knihy za mříží“ (Czech Rusko: Knihy za mřížemi), který uvádí, že výbuchy obytných budov v Rusku v září 1999 organizovala FSB. Situaci pak ovlivnilo ruské velvyslanectví v České republice, které zveřejnilo otevřený dopis adresovaný šéfredaktorovi novin „Lidové noviny“ V. Vachkov. Nyní byl evidentně Vachkov ovlivněn tichem.

 

Část rozhovoru s Scriabinem:

 

- Alexander Semenovich, jste známý nejen jako zkušený vojenský velitel SSSR a Ruska, který se věnoval výhradně službě Rusku, ale také jako dobrý analytik a možná i trochu vědec. Jaké jsou vaše předpovědi pro nejbližší budoucnost jak pro Rusko, tak pro Evropu. Zdálo se, že svět byl trochu šílený.

 

- Ano, opravdu jsem ztratil mysl. Je mi 73 let a hodně jsem viděl. Už nemůžu mlčet, nemůžu klidně spát, nemohu klidně chodit po ulicích a vidět, jak mladí lidé chodí nečinně, kteří nemají ponětí, co se skutečně děje v zemi a ve světě. Je mi špatně sledovat televizi, číst noviny. Všude čiré lži. Pro mladší generaci mě to bolí nesnesitelně, natolik, že se mé srdce zastaví. Nikdo neví pravdu. Svět diskutuje o volbách ve Spojených státech, o konfliktech v Turecku a dalších zemích, v Rusku ani o vlastních volbách nediskutuje. Obecně platí, že každý má obavy o levnější dovolenou. Tyto volby jsou však pro všechny poslední. Pro každého opakuji. Už v létě už nebudeme mít takový svět, který s vámi uvidíme. Všechno se brzy dramaticky změní.

 

Po mnoho desetiletí byli lidé vedeni nosem. Všichni žijete v jiné realitě. Lidstvo je na pokraji smrti. Sledujeme s dech beroucími filmy o mimozemšťanech, útoku na planetu, kolonizaci lidí, opouštíme kina a žijeme dál. To vám ale bylo ukázáno z nějakého důvodu. To je pravda !  Nedávno jsem sledoval film o mimozemském útoku a byl jsem překvapen, jak přesně režisér dal pravdu, a vy sledujete pohádku. Za prvé, armáda ví, že mimozemšťané nejsou vůbec fikcí, ale krutá a smutná realita. Všechny podpůrné dokumenty o nezveřejňování informací. Kdo si myslíte, že řídí celou obrannou službu ?  USA jsou stejní pěšci. Vzpomínám si, když jsem se s tím poprvé setkal, zjistil jsem, že jsem byl v takové hrůze několik měsíců !  Když nás varovali, že příští měsíc budeme trénovat na základně a budou tam. Byli jsme poučeni, připraveni na setkání. Podepsali jsme papíry o nezveřejňování státních tajemství. A pak jsme my, chlapci v uniformě, řekli, že teprve po 20 letech informace o nich začnou pronikat do společnosti, pečlivě zpracovávají populaci a vaří. Filmy, příběhy v novinách ... Pak budou existovat ti, kdo začnou zkoumat toto téma a zveřejní informace sami. Všechno bylo provedeno podle plánu.

 

Teď mohu jen říci, jak nechutné bylo vidět je. Celá ta léta jsem se cítil jako prázdné místo na své vlastní planetě, a oni jsou tady majitelé. Všichni prezidenti zemí pro ně pořádají pochůzky. A hlavní věc je, že splňují dohody. Prodali tě už dávno jako recyklovaný materiál. Ti, kteří zůstanou, budou pro ně jen pracovní silou.

 

- A jak dlouho to všechno začalo ?

 

- V době sovětu působila na generálním štábu přísně tajná vojenská jednotka č. 10003, která se zabývala otázkami psi-válek. Na to dohlížel předseda vlády SSSR Valentin Pavlov a na jeho čele stál generálporučík Alexej Savin. Byli to vojenská psychika. Jaké úkoly nebyly před touto částí stanoveny !  V červnu 1991 od úřadů přišel rozkaz odletět do Uzbekistánu ... přijímat cizince. A takové objednávky jsme dostali mnoho let od 70. let. Někdy byly tyto příběhy publikovány v médiích. Lidé se smáli a my jsme byli v depresi ... Je to škoda pro stát.

 

Tam byl také takový plukovník, Ivan Pavlovich Nazarenko, předseda vědeckého a technického výboru vzdušných obranných sil SSSR. Často organizoval své příjezdy na území SSSR. Tak, že nikdo nevidí, nevšimne. Oblíbeným místem byl Uzbekistán, Kazachstán a tyto regiony.

 

- A viděl jsi, jak s nimi prezidenti komunikovali ?

 

- Ano, několikrát jsem osobně viděl, jak se s nimi Gorbačov setkal, pak jednou Jelcin.

 

- A co vlastně jsou, jako ve filmech, unesli lidi a pak si to lidé nepamatovali ?

 

- Skutečný. Říkám, že jsme byli všichni prodáni našimi vlastními vládci. Vždy bylo pravidlem, kolik lidí může být uneseno pro své vlastní účely. A jejich cíle, i když to bylo skryto i před námi, ale pořád jsem to věděl - kruté. Řezali jako maso a pokračovali v řeznictví lidí. Provádějí experimenty, zesměšňovat. Vynalezli také kult satanismu, ve skutečnosti jsou satanisté služebníky mimozemšťanů, kteří se živí hlavně skotem a lidmi, někdy pouze energií smrti, to znamená duší obětí.

 

- Proč Uzbekistán a tyto regiony ?  Také jsem doslova druhý den četl, že vždy existovala a je stále pozorována zvýšená aktivita UFO, lidé se často setkávají s mimozemšťany.

 

- Existuje spousta zlata a uranu. Berou to pro sebe. Ve skutečnosti máme na planetě zlato - a to není v oběhu. Neexistují žádná skladovací zařízení. Všechno jim je dáno. Nevím proč.

 

Pamatujete si americký skandál s padělky zlata, který Čína odhalila ?  A všechno o tom, že ve světových rezervách prakticky neexistuje zlato. Dokonce i v bankách, když si ji koupíte, není vám dána do rukou, jsou to jen virtuální, to znamená peníze za ni.

 

- Co můžeme očekávat v blízké budoucnosti ?  Říkáte, že konec brzy přijde.

 

"Jejich cílem je kolonizovat celou planetu." Vlády zemí na to vše dokonale připravily. Samotné Rusko nemělo čas a nyní ho dohání zrychlené tempo. Nikdy jsme nepřišli tolik zákonů takovou rychlostí. A podívejte se, že jsou většinou represivní a kontrolní. Naši lidé tomu nerozumí a nevidí, což je pro mě ještě bolestivější. A mozek lidí je zpracováván televizí a speciálními instalacemi, takže i když nyní na náměstí žije živý tanec a cizinec, jen těžko se ho dotkne. Za prvé, mnoho let zpracování a implementace, že zde budou hlavní, a za druhé, lidé jsou emocionálně vyčerpaní, psychika není ponechána šokovat a odolávat. Všichni prezidenti a další speciální služby byli také vyškoleni v těchto technologiích - a armáda je přivedla k životu. Tato volba je skutečně poslední. Už nebudou žádné další volby. I když to bylo jen parodií voleb. Dokonce i Vanga předpověděla, že 44. prezident Spojených států bude černý a bude posledním pro tuto zemi. A Vanga, jak víte, byla vynikající psychická a prakticky se nemýlila. Od roku 2017 začne pro celou planetu jiný čas ... Čas skutečného koncentračního tábora ...

 

- Ale co - stále můžeme udělat, abychom zabránili jejich plánům ?

 

- Najděte sílu, která je s nimi srovnatelná. A to je také cizí, ale duchovní orientace. Jen oni se nedotýkají - klesli jsme příliš nízko, je pro ně škodlivé zabývat se tak špinavou energií. Sledují, jak používají zákon svobodné vůle. Koneckonců, jsme to my, kdo jsme mistři planety, a můžeme na to dát věci do pořádku ... Mohou pomoci jen tehdy, když se otočíme ..

 

- Jak se přihlásit ?

 

- Jako vždy podle vlastních slov. „Pane, pomoc“ nepomůže. Musíte znát přesnou adresu. Za starých časů se obrátili slunce. A nyní existují návrhy, že existuje dutý prostor a žijí vyšší civilizace. Myslím, že dříve bylo snazší je kontaktovat - lidé věděli, jak věřit, komunikovat s nimi s lukem a úctou. Ale teď všichni odpuzují, nevěří v nic. To chtěli nezvaní mimozemšťané. Takže zatímco všechno jde podle jejich plánu ...

 

 

2. Přeloženo v prohlížeči Chrome

 

Slovo mimozemšťan má v článku výhradně význam entita z Temného světa, které si lidé sami svými chybnými negativními volbami přitahují – svými vyzařovanými nízkými vibracemi – tak to 98 % lidí dnes dopracovala – poznámka zpracovatele.

 

 

PLUKOVNÍK GENERÁL SCRIABIN: „VŠECHNO JE PŘIPRAVENO NA MIMOZEMSKOU KOLONIZACI.“ ÚTOČÍ STOVKY UFO NA ZEMI? (VIDEO):

 

11-09-2017

 

https://protivkart.ru/uploads/posts/2018-10/medium/protivkart.ru_15399865121.jpg 

 

Šokující prohlášení generálního plukovníka ruských vzdušných sil ALEXANDER SEMENOVICH SCRIABIN učinil v rozhovoru pro české noviny Lidové noviny 26. července 2016. 28. července byl tento rozhovor z webových stránek Lidových novin zcela odstraněn a byly odstraněny také všechny zdroje třetích stran, které tento rozhovor dokázaly publikovat pro sebe.

 

Země je napadena stovkami UFO ?

 

Z editoru:

 

Tato publikace obsahuje prohlášení dvou generálů, kteří říkají, že mimozemšťané jsou realitou. Musíme pochopit, že toto je podstata - démoni. Podle slov generálů je hlavní věcí samotný fakt komunikace světové elity s ďáblem a démony a naplnění jejich vůle zničit lidstvo a podrobit ho Antikristovi.

 

COLONEL GENERAL SKRYABIN: „POSLEDNÍ VOLBA 2016 PRO RUSKO. VŠECHNO JE PŘIPRAVENO NA KOLONIZACI CIZINCŮ “

 

Šokující prohlášení učinil generální plukovník ruských vzdušných sil Alexander Semenovich Scriabin ve svém rozhovoru pro české noviny Lidové noviny 26. července 2016. 28. července byl tento rozhovor z webových stránek novin zcela odstraněn a byly odstraněny také všechny zdroje třetích stran, které tento rozhovor dokázaly publikovat pro sebe. Byli lidé, kteří nemohli uvěřit svým očím, když viděli takový název a vytvořili si na obrazovce webové stránky tiskovou obrazovku. A zjevně ne nadarmo.

 

https://protivkart.ru/uploads/posts/2018-10/medium/protivkart.ru_15399865142.jpg

 

Bylo získáno zasvěcených informací, že novinám se dokonce podařilo vytisknout celý oběh tohoto rozhovoru a museli celý oběh zničit. Celá tato situace naznačuje hroznou myšlenku, že Scriabin řekl pravdu ... Ukazuje se, že k tomu již došlo v roce 2004, kdy redaktor novin zveřejnil článek „Rusko: Knihy za mřížemi“ (Czech Rusko: Knihy za mřížemi), který uvedl že výbuchy obytných budov v Rusku v září 1999 byly organizovány FSB.

 

Situaci pak ovlivnilo ruské velvyslanectví v České republice, které zveřejnilo otevřený dopis adresovaný šéfredaktorovi novin „Lidové noviny“ V. Vachkov. Nyní byl evidentně Vachkov ovlivněn tichem.

 

Část rozhovoru s Scriabinem:

 

- Alexander Semenovich, jste známý nejen jako zkušený vojenský velitel SSSR a Ruska, který se věnoval výhradně službě Rusku, ale také jako dobrý analytik a možná i trochu vědec. Jaké jsou vaše předpovědi pro nejbližší budoucnost jak pro Rusko, tak pro Evropu. Zdálo se, že svět byl trochu šílený.

 

Ano, opravdu jsem ztratil mysl. Je mi 73 let a hodně jsem viděl. Už nemůžu mlčet, nemohu klidně spát, nemohu klidně chodit po ulicích a vidět, jak mladí lidé chodí nečinně, kteří netuší, co se vlastně děje v zemi a ve světě. Je mi špatně sledovat televizi, číst noviny. Všude čiré lži. Pro mladší generaci mě to bolí nesnesitelně, natolik, že se mé srdce zastaví.

 

Nikdo neví pravdu. Svět diskutuje o volbách ve Spojených státech, o konfliktech v Turecku a dalších zemích, v Rusku ani o vlastních volbách nediskutuje. Obecně platí, že každý má obavy o levnější dovolenou. Tyto volby jsou však pro všechny poslední. Pro každého opakuji. Už v létě už nebudeme mít takový svět, který s vámi uvidíme. Všechno se brzy dramaticky změní.

 

Po mnoho desetiletí byli lidé vedeni nosem. Všichni žijete v jiné realitě. Lidstvo je na pokraji smrti. Sledujeme s dech beroucími filmy o mimozemšťanech, útoku na planetu, kolonizaci lidí, opouštíme kina a žijeme dál. To vám ale bylo ukázáno z nějakého důvodu. Je to všechno pravda! Nedávno jsem sledoval film o mimozemském útoku a byl jsem překvapen, jak přesně režisér ukázal pravdu, a vy sledujete pohádku.

 

Za prvé, armáda ví, že mimozemšťané nejsou vůbec fikcí, ale krutá a smutná realita. Všechny podpůrné dokumenty o nezveřejňování informací. Kdo si myslíte, že řídí celou obrannou službu? USA jsou stejní pěšci. Vzpomínám si, když jsem se s tím poprvé setkal, zjistil jsem, že jsem byl v takové hrůze několik měsíců !

 

Když nás varovali, že příští měsíc budeme trénovat na základně a budou tam. Byli jsme poučeni, připraveni na setkání. Podepsali jsme papíry o nezveřejňování státních tajemství. A pak jsme my, chlapci v uniformě, řekli, že teprve po 20 letech informace o nich začnou pronikat do společnosti, pečlivě zpracovávají populaci a vaří. Filmy, příběhy v novinách ... Pak budou existovat ti, kdo začnou zkoumat toto téma a zveřejní informace sami. Všechno bylo provedeno podle plánu.

 

Teď mohu jen říci, jak nechutné bylo vidět je. Celá ta léta jsem se cítil jako prázdné místo na své vlastní planetě, a oni jsou tady majitelé. Všichni prezidenti zemí pro ně pořádají pochůzky. A hlavní věc je, že splňují dohody. Podali tě už dávno jako recyklovaný materiál. Ti, kteří zůstanou, budou pro ně jen pracovní silou.

 

- A jak dlouho to všechno začalo ?

 

- V době sovětu působila na generálním štábu přísně tajná vojenská jednotka č. 10003, která se zabývala otázkami psi-válek. Na to dohlížel předseda vlády SSSR Valentin Pavlov a na jeho čele stál generálporučík Alexej Savin. Byli to vojenská psychika. Jaké úkoly nebyly před touto částí stanoveny! V červnu 1991 od úřadů přišel rozkaz odletět do Uzbekistánu ... přijímat cizince. A takové objednávky jsme dostali mnoho let od 70. let. Někdy byly tyto příběhy publikovány v médiích. Lidé se smáli a my jsme byli v depresi ... Je to škoda pro stát.

 

Tam byl také takový plukovník, Ivan Pavlovich Nazarenko, předseda vědeckotechnického výboru vzdušných obranných sil SSSR. Často organizoval své příjezdy na území SSSR. Tak, že nikdo nevidí, nevšimne. Oblíbeným místem byl Uzbekistán, Kazachstán a tyto regiony.

 

- A viděl jsi, jak s nimi prezidenti komunikovali ?

 

- Ano, několikrát jsem osobně viděl, jak se s nimi Gorbačov setkal, pak jednou Jelcin.

 

- A co vlastně jsou, jako ve filmech, unesli lidi a pak si to lidé nepamatovali ?

 

- Skutečný. Říkám, že jsme byli všichni prodáni našimi vlastními vládci. Vždy bylo pravidlem, kolik lidí může být uneseno pro své vlastní účely. A jejich cíle, i když to bylo skryto i před námi, ale pořád jsem to věděl - kruté. Řezali jako maso a pokračovali v řeznictví lidí. Provádějí experimenty, zesměšňovat. Vynalezli také kult satanismu, ve skutečnosti jsou satanisté služebníky mimozemšťanů, kteří se živí většinou skotem a lidmi, někdy - pouze energií smrti, to znamená duší obětí.

 

- Proč Uzbekistán a tyto regiony ?  Také jsem doslova druhý den četl, že vždy existovala a je stále pozorována zvýšená aktivita UFO, lidé se často setkávají s mimozemšťany.

 

- Existuje spousta zlata a uranu. Berou to pro sebe. Ve skutečnosti máme na planetě zlato - a to není v oběhu. Neexistují žádná skladovací zařízení. Všechno jim je dáno. Nevím proč.

 

Pamatujete si americký skandál s padělky zlata, který Čína odhalila ?  A všechno o tom, že ve světových rezervách prakticky neexistuje zlato. Dokonce i v bankách, když si ji koupíte, není vám dána do rukou, jsou to jen virtuální, to znamená peníze za ni.

 

- Co můžeme očekávat v blízké budoucnosti ?  Říkáte, že konec brzy přijde.

 

"Jejich cílem je kolonizovat celou planetu."

 

Vlády zemí na to vše dokonale připravily. Samotné Rusko nemělo čas a nyní ho dohání zrychlené tempo. Nikdy jsme nepřišli tolik zákonů takovou rychlostí. A podívejte se, že jsou většinou represivní a kontrolní.

 

Naši lidé tomu nerozumí a nevidí, což je pro mě ještě bolestivější. A mozek lidí je zpracováván televizí a speciálními instalacemi, takže i když nyní na náměstí žije živý tanec a cizinec, jen těžko se ho dotkne. Za prvé, mnoho let zpracování a implementace, že zde budou hlavní, a za druhé, lidé jsou emocionálně vyčerpaní, psychika není ponechána šokovat a odolávat.

 

Všichni prezidenti a další speciální služby byli také vyškoleni v těchto technologiích - a armáda je přivedla k životu. Tato volba je skutečně poslední. Už nebudou žádné další volby. I když to bylo jen parodie voleb. Od roku 2017 začne pro celou planetu jiný čas ... Čas skutečného koncentračního tábora ...

 

KGB MAYOR GENERAL: „V roce 2017 přijde nový světový řád“

 

Tyto předpovědi se nenaplnily, 9.10.2020 – poznámka zpracovatele.

 

Vnuk jednoho z předních zaměstnanců našich bezpečnostních agentur, hlavní generál, vedoucí jednoho z hlavních analytických center KGB SSSR (ředitelství „A“), Vyacheslav Sergeevich Shironin, řekl světu, co nás ve velmi blízké budoucnosti čeká. Ukazuje se, že všichni čekáme na hrůzu, kterou si ani ti největší spisovatelé science fiction nedokážou představit, ale jen si to jen částečně představit. Kolik však bude mít tuto zprávu, když to uslyší, vážně? Kolik lidí chce něco udělat, aby zachránilo jejich pleť ?  A je toto spasení ?

 

Více o tomto a mnoha dalších věcech v rozhovoru s Vladem Shironinem.

 

- Kdy ti řekl tvůj dědeček tyto informace ?  Proč jste se o tom právě teď začali bavit ?

 

- Mám dítě, moji příbuzní a přátelé mají také děti. Dívám se na jejich rodiče a chápu, že nikdo opravdu nechápe, co se děje se zemí a světem. Tiše a nepostřehnutelně jsme se dostali do situace, kdy země téměř dokončila proces reforem ve všech životně důležitých oblastech života (od ekonomiky k medicíně a vzdělání) a vytvoření celého legislativního rámce pro vytvoření zásadně nových poddruhů homo sapiens - „služební“ osoby.

 

Nejedná se o fantazii, dnes je biologicky možné to udělat a tyto technologie jsou neustále vyvíjeny a implementovány. Vlastnost populace „služeb“ lidí je velmi jednoduchá - omezené sebevědomí a je elementární regulovat a ovládat takové stvoření. Říká se: „žába je vařena na nízkém žáru“ - tak jsme nepatrně po Západu překročili hranici, ze společnosti lidí svobodné vůle do koncentračního tábora. A samozřejmě stavitelé nového světového řádu kladou hlavní podíl na naše děti a vnoučata. V určitém okamžiku, po analýze nejnovějších zákonů, projektů, odvolání, příkazů, vládních akcí, to všechno přišlo ke mně.

 

A pak jsem si vzpomněl na svého dědečka. Ale jako patnáctiletý chlapec jsem ho poslouchal jako vypravěče, udělal vážnou tvář, ale uvnitř jsem si myslel, že můj dědeček prostě vymýšlel, ve skutečnosti, spiknutí pro některé tehdy módní módní katastrofické filmy. Tehdy to znělo zajímavě, ale tak nereálné, že jsem o tom ani nerozebíral ve společnosti svých bratrů, natož ve společnosti přátel. A teď si to už marně myslím. Zbývalo tolik let, aby mohla nějak ovlivnit situaci ...

 

- Viděl tvůj dědeček mimozemšťany ?  Komunikoval s nimi KGB ?  Jak vypadají ?

 

Můj dědeček je několikrát viděl, měl své fotografie, ale neodvážil se mi ukázat. A než zemřel, spálil to. Řekl, že některé z nich vypadají stejně jako ve filmech - šedé, s velkými hlavami, s velkýma očima. Ale existuje mnoho jiných druhů, které jsou zcela odlišné. Plazi jsou úplně podobné, pouze na dvou nohách, se zelenkavými šupinami. A také existují lidé, kteří vypadají stejně jako lidé, pouze oni jsou nějak ideální, symetričtí, krásní. Na Zemi je jen většina z nich. Mohou se pohybovat mezi lidmi a nebudou si toho všimnout. Řekl, že se jedná o hybridy pěstované na základě našich genů.

 

Jaké jsou plány mimozemšťanů ?  Proč jsou na Zemi ?

 

- Řeknu, možná trochu naivní jazyk, ale to může být snazší vnímat. Můj děda hodně hovořil o skutečnosti, že naší Zemi již dlouho vládnou zástupci jiných civilizací. Věděl hodně o své povinnosti, ale neměl žádné právo prozradit cokoli. Po mnoho let působil v hodnosti generálmajora KGB SSSR. Vždy říkal, že do KGB byli do jejich práce přímo zapojeni pouze běžní zaměstnanci a tajemníci - zajišťovali bezpečnost a ostatní se zabývali zcela odlišnými záležitostmi.

 

Nejvyšší řady věděly o přítomnosti cizinců na Zemi, navíc jim sloužily. Cizinci ovládají všechna nejdůležitější oddělení všech zemí již téměř od začátku 19. století. Až do 50. let probíhala komunikace s nimi v loajálnější podobě. Po válce začala skutečná tyranie. S jejich představiteli se uskutečnily schůzky nejvlivnějších bigwigů na planetě, po kterých začaly ve všech odděleních sestupovat rozkazy.

 

Řekl, že nevěděli, co přesně se děje a jaký účel sledují mimozemšťané, ale když porovnávali fakta, rozkazy, rozkazy, obraz vyšel najevo, upřímně řečeno, hrozný. Byly vyvinuty speciální projekty pro skrytou zombie obyvatelstva jakýmkoli způsobem získávání informací. TV, rádio, internet - to pro nás byly pěkné nové hračky, hloupí lidé na ulici. A byla to skutečná zbraň pro ovlivňování mas. Navíc, jak řekl můj dědeček, veškerý vývoj sestoupil z mimozemšťanů.

 

Například řekl, že my sami bychom dosáhli vynálezu televize za maximálně 300 let a internetu za mnohem více než 500 let. Na celém světě byly jejich instalace vlivu na lidi masivně instalovány, nějaké věže - psychogenerátoři. Na satelitech, které létaly kolem Země, byly nainstalovány také nejnovější technologie pro ovlivňování velkého počtu lidí. Nepamatuji si přesná jména projektů a instalací, ale on mi je neřekl.

 

V 60. letech začala seriózní práce s lidskou genetikou. Cizinci pečlivě studovali genotyp lidí. Vzorce byly odvozeny pro nejrychlejší změnu v genotypu k zániku plánovaných 2/3 populace. Všechno, co nyní jíme, pijeme a přijímáme ve formě očkování, je výsledkem jejich vývoje. Až později zjistil můj dědeček, že byl stanoven globální úkol - zbavit se třetiny populace a připravit zbytek na nový světový řád, ve kterém budou hrát roli černých dělníků, rusky mluvících, služebního personálu cizinců, kteří v určitém okamžiku budou obývat planetu ...

 

Některé země byly vybrány jako zvláště výhodné pro ně. Rusko nebylo jen jedním z nich, ale bylo vybráno jako nejpříznivější. Když nyní říkají, že kvůli globálnímu oteplování se cizinci rozhodli přestěhovat do Ruska, takže se plánuje vyhlazení Rusů, chápu, jak daleko jsou všichni tito lidé od pravdy, která to říká. Cizinci usilují o Rusko, ne o cizí cizince. Cizinci jsou také vyhlazeni na stejné úrovni jako Rusové.

 

Pokračoval tím, že po roce 2010 by intenzivní a závěrečné práce začaly vytvářet nový řád. Začne se čipizace lidí. Ale ve skutečnosti. Podívejte se, co se nyní děje. „Do dvou let bude mít každý mikročip pod kůží,“ řekl italský premiér Matteo Renzi 12. června 2015, po schválení zákona na americké základně a implantaci mikročipů pod kůži všech Italů. USA první. Pak Švédsko. Itálie je třetí zemí, která se připojila k programu mikročipů na kůži. V roce 2016 budou mikročipy implantovány do všech novorozenců, státních zaměstnanců v Itálii.

 

Tyto předpovědi se nenaplnily, 9.10.2020 – poznámka zpracovatele.

 

Od roku 2018 budou uvaleny tvrdé sankce na ty, kteří odmítají implantovat čipy. A na internetu se nyní intenzivně diskutuje o experimentu, který probíhá ve Švédsku. Zaměstnancům velkého kancelářského komplexu ve Stockholmu byly implantovány mikročipy - analog elektronického průchodu, který ukládá osobní údaje. Pomocí zařízení můžete otevírat kombinované zámky a ovládat elektronické zařízení.

 

Patrick Mesterton, generální ředitel kancelářské budovy: „Mikročip je stejně velký jako zrno rýže - pouhých 12 milimetrů.

 

Čip může otevřít kancelářské dveře, zapnout tiskárnu nebo odeslat osobní data pracovním partnerům.““ A zdá se to být pohodlné. Šel jsem do práce - není třeba kontrolovat pokaždé, když jsem si vzal průkaz nebo ne: Položil jsem ruku na kontrolní bod a oni vás pustili dovnitř. Stejné je to s hesly: Mohou být také přišita do mikroobvodu - a nemusíte si zoufale pamatovat například PIN kód z kreditní karty. Obecně ne život, ale pohádka. Pravda, hrozné !

 

Obecně můj dědeček řekl, že za 20 let skončí poslední fáze přípravy populace a planety na mimozemšťany. A tehdy začíná samotná hrůza. Ukazuje se, že toto je jen příští rok (2017), pokud věříte mému dědovi a já nemám důvod mu nevěřit.

 

Země je napadena stovkami obřích UFO.

 

Země může čelit invazi bratří v mysli. Asi sto neidentifikovaných létajících objektů se pohybuje směrem k naší planetě. Samotné mimozemské lodě mají působivou velikost.

 

Stále z filmu "Den nezávislosti: Znovuzrození".

 

Podle portálu VladTime s odkazem na řadu západních nekomerčních internetových publikací se astronomové izolovali od celkové hmotnosti pohybujících se UFO a zaznamenali několik objektů, které brzy vstoupí na nízkou oběžnou dráhu Země. Podle ufologů lze některé pozorovat již na obloze.

 

Zprávy smi2.ru

 

Kdokoli může být přesvědčen o pravdivosti těchto prohlášení, stačí mít po ruce odpovídající vybavení. Pro amatérské astronomy jsou uvedeny i souřadnice UFO na hvězdné mapě: 19 25 12 - 89 46 03. NASA pomocí programu teleskopického pozorování HAARP dokázala zaznamenat více než tucet mimozemských objektů. Americká kosmická agentura však o tom ještě nechce mluvit a obává se paniky mezi obyvatelstvem.

 

USA a řada dalších předních světových mocností si je vědomo, co se děje. Všichni však stále raději mlčí na oficiální úrovni, dokud nejsou vyjasněny všechny nezbytné okolnosti. Ufologové nedokázali přesně určit, kdy se lodě přiblíží k Zemi, ale v každém případě budou mít pozemšťané těžký čas.

 

 

Evgeny NEKRASOV 09/06/2017

 

Vyjádření zpracovatele Ivo A. Bendy:

 

Před invazí Silami temna je planeta Země dosud zcela chráněna Aštarovou Velkou vesmírnou flotilou a Ptaahovou vesmírnou flotilou z Plejád. Chrání všechny lidi v pozitivním stavu, tj. cca 2 % obyvatelstva planety Země. Viz  www.andele-nebe.cz  od roku 1999.

 

Od roku 1998 trvá EVAKUAČNÍ POHOTOVOST, která může kdykoli vyvrcholit EVAKUACÍ LIDÍ V POZITIVNÍM STAVU – S PATŘIČNÝMI DOSTATEČNĚ VYSOKÝMI VIBRACEMI, aby přežili a mohli dále žít v Nebeských světech.

 

Po takovéto evakuaci Silami Světla by již zbytek lidstva takto chráněn být Silami Světla nemusel, a to by mohlo znamenat invazi velmi zlých entit z Temných světů, což žádnému pozemšťanovi opravdu nepřeji !

 

Nicméně, nejde o živelnou záležitost, ale přesný řád a systém Stvoření, který si dle ZÁKONŮ ŽIVOTA ŘÍDÍ STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH.

 

 

 

SDĚLENÍ AŠTARA ŠERANA O DLOUHODOBÉ SITUACI LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI – O NEUSTÁLÉM HLÍDÁNÍ PLANETY ZEMĚ A ODRÁŽENÍ ÚTOKŮ SIL TEMNA, KTERÉ BY RÁDY IHNED PLANETU ZEMI OBSADILY A OSOBNĚ ZAVEDLY LIDEM DALŠÍ SVÉ OTROCKÉ – PEKELNÉ POŘÁDKY

16.10.2020

Český překlad Google Translator sdělení:

 

„Jsem Aštar, velitel Galaktické Federace Světla.

 

Konečně jsem tady a několik dní se snažím doručit svou zprávu. Několikrát ho přerušily různé události.

 

Jedním z nich, o který bych se s vámi rád podělil, byla bitva s Temnými. Od jednoho z našich velitelů jsem dostal zprávu, že negativní jsou umístěni na jedné z blízkých planet a jejich síly jsou poměrně velké.

 

Rozhodl jsem se s mojí flotilou nečekaně zaútočit na ně, protože v jedné oblasti bylo mnoho lodí, které plánovaly vyrazit na Zemi. Zasahovali by do našeho plánu Nanebevzetí na Matce Zemi.

 

Útočíme na ně a ničíme jejich flotilu, mnoho z nich také zajmeme a odevzdáme Prvotnímu Stvořiteli. Rozhodne se, co udělá s přeživšími. Obvykle se snažíme zachovat život, pokud nemáme jinou možnost, než se vzdát a neustále na nás střílet, pak nám nezbývá než zničit jejich lodě a bohužel přijít o život. Většinu času se je snažíme zajmout naživu, pokud můžeme. Prvotní Stvořitel se snaží přivést Temné na světlo, pokud budou i nadále odolávat, mohou být zbaveni svých duší.

 

Jsem rád, že tato bitva skončila a my jsme vyhráli. Poté jsme museli odstranit všechny sutiny a vyčistit celou oblast kolem planety, kde se bitva odehrála. Moje flotila se téměř denně setkává s negativními silami. Proto byla moje zpráva několikrát odložena.

 

Jak víte z poslední zprávy od Prvotního Stvořitele, začínáme v Matce Gaii závěrečnou fázi vzestupu. Čeká nás ještě spousta práce a víme, že se dočkáme dalších bitev a setkávání s temnými stranami.

 

Jejich agenda pro planetu Zemi se změnila, už nechtějí udržovat lidi naživu a používat je jako otrockou práci. Teď chtějí jen úplně zničit Gaii a veškerý život v ní.

 

Dříve, pokud si pamatujete, negativní plánovali eliminovat 95 procent lidské populace pomocí vakcín a jiných negativních médií a z celé populace by zbylo jen 5 procent přeživších, kteří by byly použity k tvrdé práci, nyní ztratili zájem o udržení této planety pro ně a nechtějí, aby ji měl kdokoli jiný, takže se snaží vyhodit do povětří Zemi a všechny na ní odstranit.

 

My, Galaktická federace světla a všechny Síly světla děláme vše, co je v našich silách, abychom tomu zabránili, a zajišťujeme, aby se žádná ze Síly temné flotily nedostala do jejich světa. Proto je důležité, aby každý na této planetě dělal své každodenní meditace, což zrychlí jejich proces vzestupu.

 

Jako velitel jsem byl v poslední době velmi zaneprázdněn mnoha různými událostmi v zákulisí. Můj tým a já děláme vše, co je v našich silách, abychom udrželi Terra Christu a vás v bezpečí. Mnohokrát jsme pozemnímu týmu a Alianci připomněli, že mají také své povinnosti a povinnosti.

 

Aliance příliš dlouho oddalovala pokrok na vaší planetě, takže osobu zodpovědnou za poskytování finančních prostředků lidstvu nahradila naše nová velká rádkyně, královna An-Ra.

 

Chtěl bych požádat všechny, aby prosím brali vaše povinnosti a povinnosti vážně, protože to závisí na pokroku vašeho Nanebevstoupení. Moje posádka, naše flotily a já jsme dlouho parkovali kolem Matky Gaie a rádi bychom tento úkol dokončili a přesunuli se k novému.

 

Lidské bytosti v Gaii dostávají každodenní požehnání od Prvotního Stvořitele, Galaktiků atd. Nyní potřebujeme vaši pomoc k dokončení tohoto procesu zde, všichni zde máte úkoly, které zde musíte splnit.

 

Do tohoto procesu Nanebevzetí jsou zapojeny miliony bytostí, což je pro nás i pro vás všechny velmi důležité. Chceme to vidět až do konce, který už dávno uplynul až do jeho dokončení, takže Prvotní Stvořitel oznámil Poslední fázi vzestupu, takže dal Alianci časový rámec pro přerozdělení bohatství lidstvu, aby nemohli více se omlouvejte, proč to nedokážou a neplní své povinnosti.

 

Jak víte, Prvotní Stvořitel to bere velmi vážně a nenechá nic bez následků, protože ovlivňuje příliš mnoho lidí na této planetě, takže on i my zajistíme, aby se Aliance pohnula vpřed a včas dodala lidstvu bohatství.

 

Co se týče Pracovníků světla, Bojovníků světla a Dvojitých plamenů, všichni se musí shromáždit a začít dělat své mise, a ti, kteří se snaží uniknout ze svých povinností a misí, my, Galaktici, uděláme jistě, že budou přivedeni zpět, aby si udělali domácí úkoly. Nenecháme nikoho vyklouznout ze svých závazků, které se od nich očekávají.

 

Před dlouhou dobou, než se dostali na tuto planetu, slíbili pomoci matce Zemi a lidstvu. S tímto procesem Nanebevzetí již nedovolíme další zpoždění.

 

Moje zpráva a další moudré zprávy od jiných bytostí přicházejících tímto kanálem jsou velmi důležité a mají pouze pravdu. Naučte se, prosím, přijmout pravdu a neutíkejte od ní, protože nyní je pro vás a vaši planetu zásadní a důležitý okamžik. Jak jsme již zmínili dříve, Gaia již vystoupala a udržuje pouze tuto 3 D verzi naživu, protože lidstvo, zvířata a příroda jsou stále zde v této 3 D realitě.

 

Miliony světelných sil spolupracují velmi tvrdě, aby zajistily, že k tomuto Nanebevzetí dojde. Terra Christa neustále vyzařuje energii, aby vám pomohla s tímto procesem. Všichni se o vás staráme, i když nás fyzicky nevidíte, jsme vždy s vámi všichni v kontaktu. Zvyšte prosím své vědomí každodenními meditacemi 3 – 4 krát denně, abyste zvýšili své energie ze 3 D na 5 D.

 

Chcete se stát galaktickou lidskou bytostí. Pokud stále nevíte, jaké je vaše poslání, pak je vaším posláním meditace.

 

Jak jsem již řekl dříve, spousta věcí se prozatím odehrává na místě a tajně, dokud nenastane správný čas odhalit vše o tom, co se za 3D oponou skutečně děje, takže si nedělejte starosti s tím, co se tam děje, jen se zaměř na sobě, vašich každodenních úkolech a každodenní práci, která se od vás očekává, což nám všem pomůže nám i nám přiblížit se k cíli.

 

Pamatujte, prosím, že jste zde, abyste pomohli Matce Terra Christa a všem na tomto světě vstát a postoupit do Zlatého věku, kde už nebude žádné utrpení, pouze mír, harmonie a nesmrtelnost.

 

Proto věnujeme tolik úsilí a času, že Galaktická světelná federace nyní spolupracuje s naší novou Velkou rádkyní královnou An-Ra. Nyní je do tohoto procesu velmi zapojena. Queen An-Ra pro nás dělá úžasnou a úžasnou práci.

 

Právě teď zaměřuje svou pozornost na jednu z Dvojčat, která nám způsobuje mnoho problémů tím, že se vyhýbá odpovědnostem a misím této osoby, která před příchodem na Zemi složila přísahu, takže je za tento problém odpovědná a ona se o tuto záležitost postará, takže jsme velmi vděční za její zásah a pomáháme nám s tímto problémem.

 

Aliance, prosím, nemůžeme dostatečně specifikovat, jak je pro vás důležité zapojit se do tohoto procesu Nanebevzetí, jako je oznámení z Republiky Nesara-Gesara, přerozdělení bohatství, masivní zatýkání atd. Chápu, že všechno zde funguje hodně pomalejší tempo kvůli hustotě 3 D energií.

 

Já, Aštar a my ostatní ve vás věříme s vaším odhodláním, časem, úsilím a pílí, že se vám podaří přinést očekávané výsledky tohoto propagačního procesu do 5. dimenze, která byla dlouho odložena.

 

Pozemní tým, jejich přínos a veškerá jejich tvrdá práce jsou velmi ceněny. Blížíme se ke konci tohoto procesu, takže se prosím nedejte odradit, řídíme se božským plánem, který vytvořil Prvotní Stvořitel, takže věřte sami sobě a důvěřujte nám, že se jednoho dne osobně setkáme s vámi, lidmi. Jako nový galaktický člověk za 5 D.

 

Jmenuji se Aštar a jsem rád, že tu dnes mohu být s vámi všemi a poskytnout vám informace o vašem procesu Nanebevstoupení.“

 

 

Původní anglické sdělení:

 

„I am Ashtar Commander of the Galactic Federation of Light.

 

Finally I'm here I've been trying for a couple days to deliver my message. He was interrupted several times by different events.

 

One of them, I would like to share with you, was a battle with the Dark ones. I received a report from one of our commanders that the Negatives were stationed on one of the nearby planets and their forces were quite large.

 

I made the decision with my fleet to unexpectedly attack them as there were many ships in one area planning to go to Earth. They would interfere with our Ascension Plan on Mother Earth.

 

We attack them and destroy their fleet, we also capture and surrender many of them to the First Creator. He's going to make a decision on what he's going to do with the survivors. We usually try to preserve life unless we have no other choice but to surrender and keep shooting at us then we have no choice but to destroy their ships and unfortunately lose their lives. Most of the time we try to capture them alive if we can. The First Creator tries to bring the Dark ones into the light, if they continue to resist, then they can be stripped of their souls.

 

I'm happy this battle is over and we won. Then we had to remove all the rubble and clean up the entire area around the planet where the battle took place. My fleet almost daily has encounters with the Negative Forces. That's why my message was delayed several times.

 

As you know from the last message from the First Creator, we begin the Final Phase for Ascension in Mother Gaia. We still have a lot of work to do and hope for more battles and dark side encounters.

 

Their agenda for planet earth has changed, they no longer want to keep humans alive and use them as slave labor. Now, they just want to completely destroy Gaia and all life in her.

 

Earlier, if you remember, the Negatives planned to eliminate 95 percent of the human population by using vaccines and other negative media, and only 5 percent of survivors would be left of the entire population, which would have been used for hard work, now they lost interest in keeping this planet for them, and they don't want anyone else to have it either, so they're trying to blow up the Earth and remove everyone on it.

 

We, the Galactic Federation of Light and all the Forces of Light are doing everything we can to stop that from happening and we make sure that none of the Dark Fleet Forces gets here in their world. That's why it's important for everyone on this planet to do their daily meditations, this will accelerate their Ascension Process.

 

As a commander, lately I've been very busy with a lot of different events behind the scenes. My team and I are doing everything we can to keep Terra Christa and you safe. We've reminded the ground team and the Alliance many times that they also have responsibilities and duties to perform.

 

The Alliance has been delaying progress on your planet for far too long, so our new Great Counselor, Queen An-Ra, replaced the person in charge of delivering funds to humanity.

 

I would like to ask everyone to please take your duties and duties seriously, because that depends on the progress of your Ascension. My crew, our fleets and I have been parked around Mother Gaia for a long time and we would like to finish this task and move on to a new one.

 

Human beings in Gaia receive daily blessings from the First Creator, Galactics, etc. Now, we need your help to finish this process here, you all have missions to accomplish here.

 

Millions of beings are involved in this Ascension Process, which is very important to us and to all of you. We want to see through this until the end, which has long past until its completion, so the First Creator announced on The Final Phase of Ascension, so he gave a time frame for the Alliance to redistribute wealth to humanity, so they can't make more excuses as to why they can't do it and don't do their duties.

 

As you know, the First Creator takes it very seriously, and will leave nothing without consequences, because it is affecting too many people on this planet, so he and we will make sure that Alliance moves forward and delivers wealth to humanity in a timely manner.

 

 

Also, with regard to the Light Workers, the Warriors of Light and the Twin Flames, all of them need to gather and start doing their missions, and those who try to escape from their responsibilities and missions, we, the Galactics are going to make sure they will be brought back to do their homework. We won't let anyone slip away from their commitments, which are expected of them.

 

A long time ago, before they reached this planet, they pledged to help Mother Earth and Humanity. We will not allow any more delays with this Ascension Process.

 

My message and other wise messages from other beings coming through this channel are very important and only have the truth. Please learn to accept the truth and don't run away from it, because now is a crucial and important moment for you and your planet. As we mentioned earlier, Gaia has already ascended and only keeps this 3 D version alive, because humanity, animals and nature are still here in this 3 D reality.

 

Millions of Light Forces are working very hard together to make sure this Ascension happens. Terra Christa is constantly radiating energy to help you with the process. We are all caring for you even if you don't see us physically, we are always connected with you all. Please raise your consciousness by doing your daily meditations 3-4 times a day, to elevate your energies from 3 D to 5 D.

 

You want to become a Galactic Human Being. If you still don't know what your mission is, then meditation is your mission.

 

As I said earlier, a lot of things are happening out of place and secretly for now, until the right time to reveal all about what's really going on behind the 3 D Curtain, so don't worry about what's happening happening there, just focus on yourself, your daily tasks and the day-to-day work that is expected of you, which is going to help us all and us to move closer to the goal.

 

Please remember that you are here to help Mother Terra Christa and everyone in this world to rise and advance to the Golden Age, where there will be no more suffering, only peace, harmony and immortality.

 

That's why we spend so much effort and time as the Galactic Light Federation is now working together with our new Great Counselor Queen An-Ra. She is very involved in this process now. Queen An-Ra is doing an amazing and amazing job for us.

 

Right now she is focusing her attention on one of the Twin Flames, who is causing us many problems by avoiding the responsibilities and missions of that individual, who took an oath before coming to Earth, so she is in charge of it that problem, and she will take care of that matter, so we are very grateful for her intervention and help us with this problem.

 

Please Alliance, we can't specify enough how important it is for you to do your part in this Ascension Process, such as the announcement from the Republic of Nesara-Gesara, wealth redistricting, massive arrests, etc. I understand everything here works much slower pace due to the density of 3 D energies.

 

I, Ashtar and the rest of us have faith in you with your dedication, time, effort and diligence that you will succeed in delivering the expected results in this Promotion Process to the 5th dimension, which has been delayed long.

 

The ground team, their contribution and all their hard work are greatly appreciated. We are coming to the end of this process, so please don't be discouraged, we are following the divine plan, which was created by the First Creator, so trust yourselves and trust us, we are going to meet one day in person with you guys. like a new Galactic Human in 5 D.

 

I'm Ashtar and I'm happy to be here today with you all and give you an update on your Ascension Process.“

 

Děkuji, já, Ivo A. Benda o tom nepochybuji a vím o tom stále od roku 1992 (tedy 28 let) již z knihy UFO: KONTAKTY, Michael Hesemann, www.andele-nebe.cz  .

 

 

TOMIO OKAMURA NA ŽIVO NA ČT24 NA TÉMA NOVÝCH VLÁDNÍCH KORONAVIROVÝCH OPATŘENÍ

 

https://www.youtube.com/watch?v=FFDkLdR_zzg&feature=youtu.be

 

Z jeho vyjádření:

 

Ministerstvo zdravotnictví úmyslně nedělá pitvy zemřelých – údajně na koronavirus – nemají tedy žádné důkazy o tom, že tito mrtví zemřeli na koronavirus !  Vše mají na VODĚ a VYMYŠLENÉ BLUDY.

 

 

PANDEMIE BYLA PLÁNOVANÁ - DOKUMENT Z ROKU 2010

 

https://www.youtube.com/watch?v=Enevjv3WON4&feature=emb_logo

 

 

https://uloz.to/file/QjvZ21JbndDS/byla-pandemie-planovana-pdf

 

 

JAN HNÍZDIL: MUSÍ SE ZASTAVIT V TESTOVÁNÍ HON NA ZDRAVÉ LIDI A VRÁTIT ZDRAVOTNICTVÍ JEHO PŮVODNÍ POSLÁNÍ

 

https://www.frekvence1.cz/clanky/jan-hnizdil-musi-se-zastavit-v-testovani-hon-na-zdrave-lidi-a-vratit-zdravotnictvi-jeho-puvodni-poslani.shtml

 

 

SLÁVNY PRÁVNIK DR. FUELLMICH PRE PANDÉMIU ŽALUJE WHO ZA ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI

 

https://www.badatel.net/slavny-pravnik-dr-fuellmich-pre-pandemiu-zaluje-who-zo-zlocinov-proti-ludskosti/

 

 

REINER FUELLMICH – ZLOČINY PROTI LIDSKOSTI

 

https://www.otevrisvoumysl.cz/reiner-fuellmich-zlociny-proti-lidskosti/

 

Německý právník Reiner Fuellmich mluví o covidu-19 jako o jednom z největších zločinů proti lidskosti a nabízí fakta a důkazy, proč to tak je. Dozvíme se o faktech kolem PCR testů, neopodstatněných opatřeních a omezeních, a jaké to vše má právní důsledky a co můžeme dělat (cz titulky).

 

Tady i s písemným českým překladem:

 

https://www.otevrisvoumysl.cz/reiner-fuellmich-zlociny-proti-lidskosti/

 

Ahoj, jmenuji se Reiner Fuellmich a jsem členem advokátní komory v Německu a v Kalifornii už 26 let. Právní praxi jsem vykonával v oblasti trestního práva proti podvodným společnostem jako je Deutsche Bank, dříve jedna z největších a nejuznávanějších bank na světě, dnes jedna z nejtoxičtějších zločineckých organizací na světě. VW jeden z největších a nejuznávanějších výrobců automobilů na světě, dnes proslulý svými obřími podvody s emisemi naftových motorů, a Kühne & Nägel, největší zasilatelská společnost na světě, kterou žalujeme v případě multi-milionových úplatků. Jsem také jedním ze čtyř členů německé koronavirové vyšetřovací komise.

 

Od 10. července 2020 tato komise naslouchala velkému počtu mezinárodních vědců a odborníků a jejich svědectvím s cílem najít odpovědi na otázky ohledně koronavirové krize, po kterých se stále více lidí na celém světě ptá. Všechny předtím zmiňované případy korupce a podvodů spáchané německými korporacemi jsou nic ve srovnání s ohledem na rozsah škod, které koronavirová krize způsobila a nadále způsobuje. Tato koronavirová krize, podle všeho co dnes víme, musí být přejmenována na koronavirový skandál, a osoby za to zodpovědné musí být trestně stíhány a žalovány za občanskoprávní náhradu škod.

 

Na politické úrovni musí být učiněno vše, aby bylo zajištěno, že už nikdo nikdy nebude v takové pozici moci, aby byl schopen podvést lidstvo nebo se nás pokusil manipulovat pomocí jimi zkorumpovaných plánů. A z tohoto důvodu Vám nyní vysvětlím, jak a kde bude mezinárodní síť právníků řešit tento největší případ podvodu vůbec – korona podvodný skandál, který se mezitím vyvinul do pravděpodobně největšího zločinu proti lidskosti, který kdy byl spáchán. Zločiny proti lidskosti byly poprvé definované v souvislosti s Norimberskými procesy po druhé světové válce, kdy se řešily hlavně válečné zločiny za třetí říše.

 

Zločiny proti lidskosti jsou dnes upraveny v oddíle 7 mezinárodního trestního zákoníku. Tři hlavní otázky, na které je potřeba nalézt odpověď v rámci soudního řízení ohledně koronavirového skandálu, jsou:

 

1. Existuje koronavirová pandemie, nebo existuje jen pandemie podle PCR testu ?  Specificky, zda pozitivní výsledek PCR testu znamená, že testovaná osoba je infikována nemocí Covid-19, nebo to neznamená vůbec nic ve spojitosti s infekčním onemocněním Covid-19 ?

 

2. Mají tzv. proti koronovirová opatření, jako je lock-down, povinné nošení roušek, udržování rozestupů a karanténní opatření, chránit světovou populaci před koronavirem, nebo tato opatření slouží pouze k tomu, aby lidé zpanikařili a aby věřili tomu, aniž by si kladli jakékoli otázky, že jejich životy jsou v ohrožení, takže nakonec farmaceutický a technologický průmysl může generovat obrovské zisky z prodeje PCR testů, antigenních testů na protilátky, a vakcín, stejně tak jako ze získání našich genetických (DNA) „otisků prstů“ ?

 

3. Je pravda, že německá vláda masivně lobovala více než kterákoli jiná země svými hlavními protagonisty této tzv. koronavirové pandemie panem Drostenem, virologem z nemocnice Charité v Berlíně, panem Wielerem, vedoucím Rki, německé obdoby CDC, a panem Tedrosem, ředitelem Světové zdravotnické organizace neboli WHO, protože Německo je známou zemí pro svoji disciplinovanost a měla se tak stát vzorem pro zbytek světa pro své přísné a samozřejmě úspěšné dodržování proti-koronavirových opatření.

 

Odpovědi na tyto tři otázky jsou naléhavě potřebné, protože údajně nový a vysoce nebezpečný koronavirus nezpůsobil nadměrnou úmrtnost kdekoli na světě, a určitě ne zde v Německu. Ale proti-koronavirová opatření, jejichž jediným základem jsou výsledky PCR testů, které jsou opět všechny založeny na testu německého pana Drostena, mezitím způsobily ztráty nesčetných lidských životů a zničily ekonomickou existenci bezpočtu společností a jednotlivců po celém světě. Například v Austrálii je lidem vyhrožováno vězením, pokud nenosí roušku nebo ji nenosí správně, jak to vyžadují úřady. Na Filipínách lidé, kteří nenosí roušku nebo ji nenosí správně v tomto smyslu, jsou střeleni do hlavy. Dovolte mi, abych nejdříve shrnul fakta, která to sama za sebe dnes vystihují.

 

Nejdůležitější záležitostí v soudním řízení je zajistit fakta, aby se zjistilo, co se skutečně stalo. To zejména proto, že aplikace práva vždy záleží na faktech projednávaného případu. Pokud chci někoho trestně stíhat za podvod, nemohu tak učinit prezentováním faktů vztahujících se k autonehodě. Takže co se vlastně stalo ohledně údajné pandemie koronaviru ?

 

Fakta, která před námi leží, jsou do značné míry výsledkem práce koronavirové vyšetřovací komise.

 

Tato komise byla ustavena 10. července 2020 čtyřmi právníky za účelem zjistit za pomoci svědeckých výpovědí odborníků z řad mezinárodních vědců a ostatních odborníků: 1. Jak nebezpečný virus skutečně je? 2. Jakou vypovídající schopnost má pozitivní PCR test? 3. Jaké vedlejší škody vznikly proti-koronavirovými opatřeními, v obou případech (1) s ohledem na zdraví světové populace, a (2) s ohledem na světovou ekonomiku. Dovolte mi začít s trochou základních informací.

 

Co se stalo v květnu 2019, a pak na počátku roku 2020, a co se stalo 12 let ještě předtím, s prasečí chřipkou, na kterou jste možná většina z Vás již zapomněli. V květnu 2019 silnější ze dvou stran, která vládne Německu ve velké koalici – CDU – pořádala kongres zaměřený na světové zdraví. Zjevně na popud významných hráčů z farmaceutického a technologického průmyslu.

 

Na tomto kongresu, můžeme říci, obvyklí podezřelí přednesli své projevy. Byla tam Angela Merkelová, německý ministr zdravotnictví Jens Spahn, ale někteří další lidé, u kterých by nikdo nečekal, že budou přítomni na takovém kongresu. Byli zde také. prof. Drosten, virolog z berlínské nemocnice Charité, prof. Wieler, veterinář a vedoucí německé Rki, obdoby CDC, stejně tak jako pan Tedros, filozof a ředitel Světové zdravotnické organizace, WHO. Všichni tam také přednesli své projevy.

 

Další přítomní a přednášející byli hlavní lobbisté dvou světových největších zdravotních fondů, jmenovitě Nadace Billa a Mellindy Gatesových a Welcome Trust. Za necelý rok poté, tito lidé stáli za vyhlášením celosvětové koronavirové pandemie. Zajistili, aby byly k prokazování infekcí Covid-19 hromadně používány PCR testy po celém světě, a nyní prosazují, aby byly vyvinuty vakcíny pro tyto infekce a prodány po celém světě. Tyto infekce, nebo raději jen pozitivní výsledky testů, které přinášejí PCR testy, se staly omluvenkou pro celosvětové lock-downy, udržování rozestupů a povinné roušky.

 

V tomto bodě je důležité také zmínit, že došlo ke změně definice pandemie, která byla změněna již o 12 let dříve. Do té doby byla pandemie považována za nemoc, která se rozšířila celosvětově, a která vedla k mnoha vážným nemocem a úmrtím. Náhle, a z důvodů, které nikdy nebyly vysvětleny, to má být pouze celosvětové onemocnění. To znamená, že mnoho vážných onemocnění a úmrtí, již nebylo nutných pro vyhlášení pandemie.

 

Díky této změně WHO, která je úzce propojena s globálním farmaceutickým průmyslem, byla v roce 2009 schopna vyhlásit pandemii prasečí chřipky. S výsledkem, že vakcíny byly vyráběny a prodávány po celém světě na základě smluv, které byly drženy v tajnosti. Až do dneška. Tyto vakcíny se ukázaly jako zcela zbytečné, protože prasečí chřipka se nakonec proměnila v mírnou chřipku, a nikdy se nestala děsivým morem, který farmaceutický průmysl a jeho přidružené univerzity neustále oznamovaly, s tím, že by se proměnil v miliony úmrtí, k nimž by jistě došlo, kdyby lidé nebyli očkováni. Tyto vakcíny zapříčinily také mnoho vážných zdravotních problémů.

 

Přes 700 dětí se stalo nevyléčitelně nemocnými narkolepsií, a zůstaly tak navždy těžce poškozeny. Vakcíny zakoupené za miliony z peněz daňových poplatníků tak musely být zničeny za ještě větší finanční prostředky daňových poplatníků. Už v době prasečí chřipky německý virolog Drosten byl jedním z těch, kteří šířili paniku mezi obyvatelstvem opakováním stále dokola, že prasečí chřipka může způsobit mnoho stovek tisíc a až několik milionů mrtvých po celém světě.

 

Nakonec, a to zejména díky dr. Wolfgangu Wodargovi, a jeho úsilí jako člena německého Parlamentu, a také člena Rady Evropy, tento hoax přivedl ke svému konci ještě před tím, než mohl zapříčinit ještě mnohem vážnější důsledky. Rychle se přesuneme do března 2020. Když německý Parlament vyhlásil epidemiologickou situaci národní důležitosti, což je německý ekvivalent pro vyhlášení pandemie, v březnu 2020 a na základě toho byl učiněn lock-down s omezením všech základních ústavních práv a to po neomezenou dobu. Šlo pouze o jediný názor, na základě kterého německá vláda odůvodnila své rozhodnutí.

 

V nehorázném porušení obecně přijímaného principu „Audiatur et altera pars”, což znamená „Budiž slyšena i druhá strana,” jediný člověk, kterého poslouchali, byl pan Drosten. To je ten stejný člověk, jehož otřesné, paniku vyvolávající prognózy se před 12 lety prokázaly jako katastroficky nesprávné. Tohle víme, protože interní informátor David Sieber, člen Strany Zelených, nám o tom řekl. Poprvé nám o tom řekl 29. srpna 2020 v Berlíně, v rámci demonstrace, které se účastnil i Robert F. Kennedy, Jr., a kde oba muži měli svůj projev. Dále nám o tom řekl během jednoho sezení naší koronavirové komise.

 

Důvod, proč tak učinil, je ten, že měl stále větší skepsi vůči oficiálnímu příběhu, který prosazují politici a mainstreamová média. Podnikl úsilí, aby zjistil názory ostatních vědců, a našel je na internetu. V tu si uvědomil, že existuje řada vysoce uznávaných vědců, kteří mají naprosto odlišný názor, který odporuje otřesným prognózám pana Drostena.

 

Tvrdili a stále tvrdí, že tu není žádná nemoc, která ve své nebezpečnosti přesáhla sezónní chřipku. Že populace už dosáhla hromadné imunity nebo imunity T-buněk proti tomuto údajně novému viru, a že tudíž není důvod pro jakákoliv speciální opatření. A určitě ne pro vakcinaci. Mezi tyto vědce patří prof. John Ioannidis ze Stanfordu v Kalifornii, odborníka na statistiku a epidemiologii a také veřejné zdravotnictví, a současně nejcitovanější vědec na světě prof. Michael Levitt, držitel Nobelovy ceny za chemii, a také biofyzička ze Stanfordu, německá profesorka Karin Möllingová, prof. Sucharit Bhakdi, dr. Knut Wittkowski a také prof. Stefan Homburg a nyní mnoho dalších vědců a doktorů po celém světě včetně dr. Mike Yeadona. Dr. Mike Yeadon je bývalý viceprezident a vědecký ředitel Pfizeru, jedné z největších farmaceutických společností na světě. Později o něm budu mluvit trochu víc. Koncem března a počátkem dubna 2020 se pan Sieber se obrátil na vedení své Strany Zelených s informacemi, které shromáždil, a navrhnul, aby veřejnosti prezentovali tyto ostatní vědecké názory a vysvětlili, že na rozdíl od apokalyptických předpovědí pana Drostena není důvod, aby veřejnost panikařila. Mimochodem, Lord Sumption, který sloužil jako soudce u britského Nejvyššího soudu od roku 2012 do 2018, udělal to stejné ve stejnou dobu, a dospěl ke stejným závěrům.

 

Že neexistuje žádné faktické opodstatnění k panice, a také žádné právní opodstatnění koronavirových opatření. Stejně tak bývalý prezident německého federálního ústavního soudu vyjádřil, i když opatrněji, vážné pochybnosti o tom, že koronavirová opatření jsou ústavní. Než aby vedení Strany Zelených uznalo tyto další názory a probralo je s Davidem Sieberem, oznámilo, že apokalyptické předpovědi pana Drostena jsou pro Stranu Zelených dost dobré. Pamatujte, že nejsou členy vládnoucí koalice… jsou opozicí. I tak to pro ně bylo dostatečné. Tak jak to bylo dostatečné pro federální vládu pro svoje opodstatnění lock-downu.

 

Vedení Strany Zelených následně nazvalo Davida Sieberu konspiračním teoretikem, aniž by vůbec zvážili obsah jeho informací, a pak mu odebrali jeho mandát. Teď se podívejme na současnou skutečnou situaci ohledně nebezpečí viru, naprosté nepoužitelnosti PCR testů pro detekci infekcí, a lock-downů založených na neexistujících infekcích.

 

Mezitím víme, že zdravotní systémy nikdy nečelily riziku zahlcení covidem-19. Mnoho nemocnic naopak dodnes zůstává prázdných a některé nyní čelí bankrotu. Nemocniční lodě, které se tehdy postavily v New Yorku, a mohly pojmout tisíc pacientů, nikdy nepojmuly více jak 20 pacientů. Nikde na světě nedošlo k nadbytečným úmrtím.

 

Studie, které provedl prof. Ioannidis a ostatní, ukazují, že úmrtnost koronaviru se rovná úmrtnosti sezónní chřipky. I fotografie z Bergamo z Itálie a New Yorku, které se použily k ukázání světu, že panika je na místě, se prokázaly, že jsou záměrně klamné. Poté se na veřejnost dostala tzv. „panická publikace”, kterou napsalo německé ministerstvo vnitra.

 

Její utajený obsah ukazuje, nade vší pochybnosti, že politici a mainstreamová média záměrně populaci hnala k panice. Doprovázející nezodpovědná tvrzení vedoucího Rki, německé obdoby CDC, pana Wielera, který opakovaně oznámil, že veřejnost musí dodržovat koronavirová opatření bezpodmínečně a bez otázek.

 

To ukazuje, že se scénářem řídil slovo od slova. Ve svých veřejných tvrzeních nadále oznamoval, že situace je velmi vážná a ohrožující, i když čísla, která jeho vlastní institut shromáždil, prokazují přesný opak. Mimo jiné, panická publikace vyzývá, aby se děti cítily zodpovědné, a cituji: „za bolestivé úmrtí svých rodičů a prarodičů, pokud se nebudou řídit korona pravidly. To znamená, pokud si nebudou stále umývat ruce a nebudou se držet dál od prarodičů.”

 

Trochu objasnění… Drtivá většina úmrtí v Bergamo v Itálii, přesně 94 %, se ukázalo, že byly v důsledku ne covidu-19, ale důsledkem vlády, která se rozhodla převést nemocné pacienty, kteří nejspíše měli nachlazení nebo sezónní chřipku, z nemocnic do pečovatelských domů, aby v nemocnicích udělali prostor pro všechny pacienty s covidem, kteří nakonec nikdy nedorazili.

 

V pečovatelských domech následně nakazili všechny lidi s velmi oslabenou imunitou, obvykle z důvodu už dříve existujících zdravotních problémů. Kromě toho očkování proti chřipce, které tam bylo podáváno, ještě více oslabilo imunitní systém lidí v pečovatelských domech. V New Yorku pouze některé, ale zdaleka ne všechny nemocnice, byly zahlcené. Spousta lidí, z kterých většina byli starší lidé s už existujícími vážnými onemocněními, a kterých většina, kdyby nebylo šíření paniky, by zůstala doma, utíkali do nemocnice.

 

Spousta z nich tam podlehla na jedné straně infekcím souvisejícími se zdravotní péčí neboli nemocničním infekcím, a na druhé straně profesním pochybením. Například tím, že byli umístěni na respirátor, než aby dostávali kyslík skrze kyslíkovou masku. Znovu pro objasnění… Covid-19, a tohle je současný stav, je nebezpečná nemoc.

 

Stejně jako sezónní chřipka je nebezpečná nemoc. A samozřejmě covid-19, tak jako sezónní chřipka, může někdy mít vážný klinický průběh a někdy pacienty zabije. Nicméně, jak nám ukázaly pitvy, které byly provedeny v Německu konkrétně soudním vědcem prof. Klaus Püschelem, téměř všechna úmrtí, která prozkoumal, byla způsobena vážnými dříve existujícími onemocněními, a téměř všichni lidé, kteří zemřeli, zemřeli ve velmi pokročilém věku, tak jako v Itálii. To znamená, že se dožili víc než je průměrná délka dožití.

 

V tomto kontextu bychom měli zmínit i následující. Německé Rki, což je obdoba CDC, zpočátku kupodivu doporučilo, aby se neprováděly žádné pitvy. Existuje řada věrohodných zpráv, že doktoři a nemocnice po celém světě dostávali peníze za to, když zemřelou osobu označili za oběť covidu-19, namísto toho, než aby na úmrtní listinu zapsali skutečnou příčinu úmrtí.

 

Např. infarkt nebo zranění ze střely. Bez pitev bychom nikdy nevěděli, že drtivá většina údajných oběti na covid-19 zemřela na naprosto jiná onemocnění, ale ne na covid-19. Tvrzení, že lock-down byl nezbytný z důvodu velkého počtu různých infekcí SARS-CoV-2, a protože zdravotnické systémy by byly zahlceny, je ze třech důvodů nesprávné. jak jsme se dozvěděli z našich slyšení s koronavirovou komisí a z ostatních dat, která se mezitím zpřístupnila.

 

A. Lock-down byl uvalen v době, kdy virus už ustupoval. V době, kdy byl lock-down uvalen, údajné míry nakažení už upadaly. B. Díky hromadné imunitě nebo imunitě T-buněk lidé už měli ochranu před virem. Kromě už zmíněného, že lock-down byl uvalen v době, kdy míra nakažení klesala, také u veřejnosti existuje hromadná imunita nebo imunita T-buněk proti koronavirům, které jsou obsažené v každé chřipce. To je pravda, i kdybychom současně čelili trochu jinému kmenu koronaviru.

 

To protože imunitní systém těla si pamatuje každý virus, se kterým kdy bojovalo, a na základě toho také rozpoznává údajně nový, ale stále podobný kmen viru z koronavirové rodiny. Mimochodem takto nyní nechvalně známý prof. Drosten vyvinul PCR test pro detekci infekce. Na počátku ledna 2020, na základě těchto velmi základních znalostí, pan Drosten vyvinul svůj PCR test, který údajně detekuje infekci SARS-Cov-2.

 

Aniž by vůbec viděl skutečný wuhanský virus z Číny, a informace se dozvídal pouze ze sociálních sítí, že se ve Wuhanu něco děje, začal na svém počítači pracovat na tom, co se stal jeho PCR test na koronavirus. K tomu použil starý virus SARS v naději, že bude dostatečně podobný s údajně novým kmenem koronaviru ve Wuhanu.

 

Poté svoje počítačové výsledky poslal do Číny, aby zjistil, jestli oběti nového koronaviru testovali pozitivně. Testovali pozitivně. A to Světové zdravotnické organizaci stačilo, aby začala varovat před pandemií a aby doporučila globální použití Drostenova PCR testu pro detekci infekcí virem, kterému se nyní říká SARS-Cov-2. Drostenův názor a rady, a tohle je třeba znovu zdůraznit, byly jediným zdrojem pro německou vládu, když oznámila lock-down a také pravidla pro udržování rozestupů a povinné nošení roušek.

 

A tohle je také třeba zdůraznit, že Německo se podle všeho stalo centrem masivního lobbování farmaceutického a technologického průmyslu, protože ve světě se mluvilo o údajně disciplinovaných Němcích, kteří by měli dělat to, co Němci dělají, aby pandemii přežili. C. A tohle je nejdůležitější část našeho zajišťování faktů. PCR test se používá na základě falešných tvrzeních, ne na základě vědeckých faktech s ohledem na infekci. Mezitím jsme se dozvěděli, že tyto PCR testy – na rozdíl od tvrzení Drostena, Wielera a WHO – vůbec neukazují známku infekce jakýmkoliv virem, natož infekce virem SARS-Cov-2. Nejen že PCR testy jsou výslovně neschválené pro diagnostické účely, tak jak se píše na příbalovém letáku u těchto testů, a jak vynálezce PCR testů, Kary Mullis, opakovaně zdůrazňoval.

 

PCR testy jsou namísto toho neschopné diagnostikovat jakoukoliv nemoc. To odporuje tvrzením Drostena, Wielera a WHO, které dělají od vyhlášení pandemie. Pozitivní výsledek PCR testu neznamená přítomnost infekce. Pokud někdo testuje pozitivně, neznamená to, že je čímkoliv nakažen, natož nakažlivým virem SARS-Cov-2. Dokonce americké CDC, dokonce tato instituce říká, a cituji ze strany 38 jedné z jejich publikací o koronaviru a PCR testech z 13. července 2020.

 

První bod říká: „Detekce virové RNA nemusí znamenat přítomnost infekčního viru, nebo že 2019-nCoV je příčinou klinických symptomů.” Druhý bod říká: „Efektivita těchto testů nebyla zavedená pro monitorování léčby infekce 2019-nCoV.” Třetí bod říká: „Tento test nedokáže vyloučit nemoci způsobené ostatními bakteriálními nebo virovými patogeny.” Stále není jasné, jestli kdy došlo k vědecky správnému izolování wuhanského viru, takže nikdo přesně neví, co při provádění testů hledáme.

 

Zejména protože tento virus, tak jako chřipkové viry, rychle mutuje. PCR tyčinky odebírají jednu nebo dvě sekvence molekuly, které jsou lidskému oku neviditelné, a tudíž musí být v rámci mnoha cyklů zvětšeny, aby byly viditelné. Vše nad 35 cyklů, jak oznámilo New York Times a ostatní média, je považováno za naprosto nespolehlivé a vědecky neomluvitelné. Nicméně Drostenův test a jemu podobné testy doporučované WHO jsou nastaveny na 45 cyklů.

 

Je možné, že jsou tak nastaveny z touhy vytvořit co nejvíce pozitivních výsledků a tudíž poskytnout opodstatnění pro falešný předpoklad, že se objevilo velké množství infekcí? Test nedokáže rozlišit neaktivní a reprodukční hmotu. To znamená, že pozitivní výsledek může být způsoben z toho, že test např. objeví kousek molekuly, která může ukazovat nic jiného, než že imunita testovaného člověka v minulosti vyhrála bitvu s běžným nachlazením.

 

Dokonce samotný Drosten v rozhovoru s německým obchodním časopisem v roce 2014, tehdy v souvislosti s údajným nálezem infekce viru MERS, údajně pomocí PCR testu, oznámil, že tyto PCR testy jsou tak vysoce citlivé, že i velmi zdravé a neinfekční lidé mohou testovat pozitivně. V tehdejší době si také velmi dobře uvědomoval mocnou roli médií, co šíří paniku a strach, jak uvidíte na konci následujícího citátu.

 

Drosten v tom rozhovoru tehdy řekl: „Pokud by se například takový patogen na den prohnal kolem nosní sliznice sestřičky, aniž by onemocněla nebo si čehokoliv všimla, byla by najednou případ onemocnění virem MERS. Tohle by také mohlo vysvětlit explozi počtu případů v Saúdské Arábii. Kromě toho tamní média z toho udělala neuvěřitelnou senzaci.” Zapomněl na to, nebo tohle záměrně v kontextu koronaviru skrývá, protože koronavirus je velmi lukrativní obchodní příležitost pro farmaceutický průmysl a pro Alforda Lunda, jeho spoluautora v mnoha studiích a také výrobce PCR testů.

 

Dle mého názoru je naprosto nepravděpodobné, že v roce 2020 zapomněl na to, co o PCR testech věděl a řekl v rozhovoru v roce 2014. Ve zkratce… Tento test nemůže detekovat jakoukoliv infekci, na rozdíl od všech nepravdivých tvrzeních, že může. Infekce, tzv. horká infekce, vyžaduje, aby virus nebo spíše fragment molekuly, který může být virem, se nenacházel jen např. v krku člověka, aniž by způsoboval jakékoliv škody, což by byla infekce nachlazení, namísto toho pro horkou infekci je třeba, aby virus proniknul do buněk, tam se rozmnožil, a způsobil symptomy jako bolesti hlavy nebo bolest v krku.

 

Pouze tehdy je člověk skutečně nakažený ve smyslu horké infekce. Protože pouze tehdy je člověk nakažlivý, což znamená, že může nakazit ostatní. Do té doby je naprosto neškodný jak pro hostitele a ostatní lidi, se kterými je hostitel v kontaktu. A znovu… Tohle znamená, že pozitivní výsledky testů, na rozdíl od všech tvrzení Drostena, Wielera nebo WHO, nic s ohledem na infekce neznamenají, jak ví i samotné CDC, jak jsme už citovali. Mezitím řada vysoce uznávaných vědců po celém světě tvrdí, že pandemie koronaviru tu nikdy nebyla, ale pouze pandemie PCR testů.

 

Tohle je závěr, ke kterému dospělo mnoho německých vědců jako prof. Bhakti, Reiss, Möllingová, Hockertz, Walach a ostatní, včetně už zmiňovaného prof. Johna Ionnidise a držitele Nobelovy ceny prof. Michaela Levitta ze Stanfordské univerzity. Naposledy měl takový názor už zmiňovaný dr. Mike Yeadon, bývalý viceprezident a vedoucí vědecký pracovník ve Pfizeru, který svoji pozici zastával 16 let.

 

On a jeho spoluautoři, všichni známí vědci, v září 2020 zveřejnili vědeckou publikaci, a on 20. září 2020 napsal doprovodný článek do časopisu. Mimo jiné on a tito vědci tvrdí, a cituji: „Naše vládní opatření, ekonomická opatření a opatření omezování základních práv podle všeho zakládáme na naprosto nesprávných datech a předpokladech o koronaviru. Kdyby nebylo výsledků testů, o kterých se v médiích neustále mluví, pandemie by byla u konce, protože nic se ve skutečnosti nestalo.

 

Samozřejmě existují vážné individuální průběhy onemocnění, ale takové jsou u každé epidemie chřipky. V březnu a dubnu tu byla skutečná vlna onemocnění, ale od té doby se vše vrátilo do normálu. Narůstají a klesají pouze pozitivní výsledky podle toho, kolik testů se provádí. Ale skutečné případy onemocnění jsou u konce. Nemůže se mluvit o druhé vlně. Údajný nový kmen koronaviru, jak dr. Yeadon pokračuje, je nový pouze v tom, že jde o nový typ známého koronaviru. Existují alespoň čtyři koronaviry, které jsou endemické a způsobují některá nachlazení, zejména během zimy. Všechny mají pozoruhodně podobnou sekvenci jako současný koronavirus.

 

A protože lidský imunitní systém dokáže tuto podobnost rozpoznat s virem, který byl nyní údajně nově objeven, imunita T-buněk v tomto ohledu už dávno existuje. 30 % populace ji mělo ještě před tím, než se tento údajně nový virus objevil. Tudíž pro tzv. kolektivní imunitu stačí, aby se 15-25 % populace nakazilo údajně novým koronavirem, aby se zastavilo další šíření viru. Už dlouho to tak bylo.

 

Pokud jde o mimořádně důležité PCR testy, Yeadon v článku s názvem „Lži, zatracené lži a zdravotní statistiky – smrtelné nebezpečí falešných pozitiv” z 20. září 2020 píše, a cituji: „Pravděpodobnost toho, že pozitivní výsledek testu je falešně pozitivní, je mezi 89 – 94 % neboli téměř jistá.” Dr. Yeadon v souladu s profesory imunologie, Kamera z Německa, Kappel z Nizozemska a Cahillovou z Irska, a také mikrobiologem dr. Arve z Rakouska, kteří všichni svědčili před německou koronavirovou komisí, výslovně upozorňuje, že pozitivní test neznamená nález netknutého viru.

 

Autoři vysvětlují, že PCR testy ve skutečnosti měří, a cituji: „Jednoduše přítomnost částečných RNA sekvencí přítomných v nedotčeném viru, což může být kus mrtvého viru, který nemůže subjekt udělat nemocným a nemůže se přenášet a nemůže kohokoliv jiného udělat nemocným.” Kvůli naprosté nevhodnosti testu pro detekci infekčních onemocnění tyto testy zjistily pozitivní nález v kozách, ovcích, papáji a dokonce kuřecích křídlech.

 

Oxfordský profesor Carl Heneghan, ředitel Centra pro medicínu založenou na důkazech píše, že virus covidu nikdy nezmizí, pokud se s těmito testy bude pokračovat, ale že vždy bude falešně detekován ve velké části testovaných. Lock-downy, jak Yeadon a jeho kolegové zjistili, nefungují. Švédsko se svým liberálním přístupem a Velká Británie se svým striktním lock-downem mají naprosto srovnatelné statistiky onemocnění a úmrtnosti.

 

To stejné zjistil americký vědec s ohledem na různé americké státy. Počet nakažených není nijak závislý na tom, jestli stát zavede lock-down nebo ne. S ohledem na nyní nechvalně známého profesora Imperial College Neil Fergusona a jeho naprosto falešným počítačovým modelům, které varují před miliony úmrtími, tvrdí, a cituji: „Žádný seriózní vědec nepřikládá žádnou důležitost Fergusonovému modelu.” Se slabě skrývaným opovržením říká, a znovu cituji: „Je důležité, abyste věděli, že většina vědců nepřijímá, že by Fergusonův model byť by byl jen trochu správný. Ale vláda se tím modelem i tak řídila.”

 

Ferguson předvídal 40 tisíc úmrtí ve Švédsku do května a 100 tisíc do června. Ale úmrtí zůstala na počtu 5800, což podle švédských úřadů se podobá mírné chřipce. Pokud by se PCR testy nepoužily k diagnostikování koronavirových infekcí, žádná pandemie by nebyla. A nebyly by žádné lock-downy. Vše by se vnímalo jako průměrná nebo mírná vlna chřipky, jak tito vědci tvrdí. Dr. Yeadon ve svém článku „Lži, zatracené lži a zdravotní statistiky – smrtelné nebezpečí falešných pozitiv” píše: „Tento test je katastroficky chybný a musí se okamžitě stáhnout a nikdy znovu v tomto ohledu používán, pokud se nespraví.”

 

Na konci článku píše: „Vysvětlil jsem, jak diagnostický test se zoufalou efektivitou byl a je nadále používán ne k diagnostikování onemocnění, ale zdá se, že pouze k vytvoření strachu.” Teď se podívejme na současnou situaci s ohledem na vážné škody způsobené lock-downy a ostatními opatřeními. Další podrobná publikace od německého pracovníka ministerstva vnitra, který je zodpovědný za vyhodnocení rizika a ochranu populace před riziky, nedávno prosákla na veřejnost.

 

Nyní se jí říká publikace „planý poplach”. Tato publikace dochází k závěru, že nebyly a nejsou dostatečné důkazy, že by populace čelila vážnému zdravotnímu riziku, jak tvrdí Drosten, Wieler a WHO. „Ale…” říká autor… „… existuje spousta důkazů o tom, že koronavirová opatření způsobují obrovské zdravotní a ekonomické škody,” které pak v této publikaci detailně popisuje. Na závěr uvádí: „Tohle povede k velmi vysokým nárokům za škody, za které bude vláda hnána k zodpovědnosti.”

 

Tohle se nyní stalo realitou, ale autor publikace byl suspendován. Více vědců, ale také právníků, rozpoznávají, že v důsledku záměrného šíření paniky a koronavirových opatření, kterou tato panika odůvodňuje, je demokracie v ohrožení toho, že bude nahrazena fašisticky-totalitními modely. Jak jsem už zmiňoval, lidé v Austrálii, kteří nenosí roušky, o kterých stále více studií ukazuje, že představují zdravotní riziko, nebo kteří je údajně nenosí správně, jsou zatčeni, spoutáni a posláni do vězení.

 

Na Filipínách se tito lidé vystavují riziku, že je zastřelí. Ale i v Německu a dalších dříve civilizovaných zemí se děti odebírají jejich rodičům, pokud nedodržují karanténní pravidla, rozestupy a nošení roušek. Podle psychologů a psychoterapeutů, kteří svědčili před koronavirovou komisí, děti jsou masově traumatizovány.

 

Horší psychologické důsledky se teprve očekávají ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. V samotném Německu se během podzimu očekává 500-800 tisíc bankrotů, které zasáhnou malé a střední podniky, které tvoří páteř ekonomiky. Tohle způsobí nevyčíslitelné ztráty na daních a nevyčíslitelně vysokých a dlouhodobých částkách sociálního zabezpečení na, mimo jiné, podporu v nezaměstnanosti. Jelikož téměř všichni mezitím začínají chápat plný devastující dopad neopodstatněných koronavirových opatřeních, nebudu už o tom už nadále mluvit. Nyní vám dám shrnutí právních důsledků.

 

Nejobtížnější část práce právníka je vždy ustanovení pravdivých faktů, ne aplikace právních pravidel na tato fakta. Německý právník se tohle na právní škole bohužel neučí, ale jeho angloameričtí kolegové se tohle na svých školách učí. A nejspíše z tohoto důvodu, ale také kvůli mnohem výraznější nezávislosti angloamerického soudnictví, angloamerické důkazní právo je v praxi mnohem efektivnější než to německé. Soud může právní spor správně rozhodnout pouze tehdy, pokud předtím správně stanovil fakta, což není možné, aniž byste se podívali na všechny důkazy. Proto je důkazní právo tak důležité.

 

Na základě výše shrnutých faktů, a zejména těch stanovených s pomocí práce německé koronavirové komise, právní zhodnocení je ve skutečnosti prosté. Je prosté pro všechny civilizované právní systémy nehledě na to, jestli tyto právní systémy jsou založené na občanském právu, které se více podobá římskému právu, nebo jestli jsou založené na angloamerickém zvykovém právu, který se pouze volně podobá římskému právu. Nejprve se podívejme na protiústavnost opatření.

 

Řada německých profesorů práva, včetně prof. Kingreena, Morswiga, Jungblutha a Vosgeraua, buď v písemných odborných vyjádřeních nebo v rozhovorech, v souladu s vážnými pochybnostmi bývalého prezidenta federálního ústavního soudu s ohledem na ústavnost koronavirových opatření, řekl, že tato koronavirová opatření nemají dostatečné faktické opodstatnění a také nemají dostatečné právní opodstatnění, a tudíž jsou protiústavní a musí být okamžitě zrušeny.

 

Soudce Thorsten Schleif nedávno veřejně prohlásil, že německá justice, tak jako veřejnost, byla tak zachvácená panikou, že už nebyla schopná náležitě vykonávat svoji funkci. Tvrdí, že soudy, a cituji: „velmi rychle schválily nátlaková opatření, která pro miliony lidí v celém Německu znamenají obrovské potlačení jejich ústavních práv.”

 

Poukazuje na to, že němečtí občané, a cituji: „současně prožívají nejvážnější zásah do jejich ústavních práv od založení federální německé republiky v roce 1949. K řešení pandemie koronaviru federální a státní vlády masivně zasahují a částečně ohrožují samotnou existenci země, tak jak ji zaručují ústavní práva lidí.”

 

Co podvod, záměrné poškození a zločiny proti lidskosti ?  Na základě pravidel trestního práva, prohlašování falešných faktů ohledně PCR testů nebo záměrná nesprávná interpretace, jak ji provedli pánové Drosten, Wieler a WHO, lze pouze vyhodnotit jako podvod. Na základě občanského práva tort, což znamená záměrně spáchané bezpráví, německý profesor občanského práva, Martin Schwab, ve veřejných rozhovorech podporuje tohle zjištění. Ve vyčerpávajícím právním názoru ve formě asi 180 stran se obeznámil s tématem jako doposud žádný jiný právní odborník.

 

Zejména poskytnul detailní zprávu o naprostém selhání mainstreamových médiích týkající se podávání skutečných faktů o této tzv. pandemii. Pan Drosten, Wieler a Tedros z WHO věděli, na základě vlastní odbornosti, nebo odbornosti svých institucí, že PCR testy nemohou poskytnout žádné informace o infekcích.

 

Opakovaně ale veřejnosti tvrdí, že mohou, tak jak opakovaly všechny jejich protějšky po celém světě. Všichni věděli a přijali, že na základě jejich doporučení světové vlády uvalí lock-downy, pravidla pro udržování rozestupů a povinné nošení roušek. Z toho nošení roušek představující velmi vážné zdravotní riziko, jak ukazuje stále více nezávislých studií a tvrzení odborníků. V rámci pravidel občanského zákonu tort všichni ti, kteří byli postiženi lock-downy založenými na PCR testech, mají právo na plnou kompenzaci svých ztrát. Konkrétně existuje povinnost kompenzace, a to povinnost zaplatit ztráty zisku, které utrpěly společnosti a osoby samostatně výdělečně činné v důsledku lock-downu a ostatních opatření.

 

Nicméně protikoronavirová opatření mezitím způsobila a nadále způsobují tak devastující škody na zdraví světové populace a ekonomiky, že zločiny spáchané panem Drostenem, Wielerem a WHO musí být právně kvalifikovány jako skutečné zločiny proti lidskosti, jak je definováno v sekci 7 mezinárodního trestního zákoníku. Jak můžeme něco udělat?

 

Co můžeme udělat ?  No, hromadná žaloba je nejlepší cestou ke kompenzaci škod a politickým důsledkům. Tzv. hromadná žaloba je založená na anglickém zákonu a dnes existuje v USA a Kanadě. Umožňuje soudu přijmout stížnost za škody jako hromadnou žalobu na žádost žalobce, pokud: 1. V důsledku poškozující události velký počet lidí utrpělo stejný druh škody. Jinými slovy, soudce může přijetí hromadné žaloby, pokud obecné právní otázky a fakta tvoří nezbytnou součást žaloby.

 

Obecné právní otázky a fakta zde souvisí s globálními lock-downy založenými na PCR testech a jejich důsledky. Tak jako osobní vozy VW byly funkčními produkty, ale byly vadné kvůli tzv. poruchovým zařízením, protože nesplňovaly emisní standardy, stejně tak PCR testy, které jsou v jiném kontextu naprosto dobrými produkty, jsou vadnými produkty, pokud jde o diagnostikování infekcí.

 

Pokud americká nebo kanadská společnost či jedinec se rozhodne žalovat tyto osoby v USA nebo Kanadě za škody, tak soud, který je vyzván k vyřešení tohoto sporu, může na základě žádosti umožnit této stížnosti, aby se brala jako hromadná žaloba. Pokud se tak stane, všechny ovlivněné strany po celém světě budou o tomto informovány skrze publikace mainstreamových médií a budou tak mít příležitost se k této hromadné žalobě přidat v rámci určité doby, kterou určí soud.

 

Mělo by se zdůraznit, že nikdo se k hromadné žalobě nemusí přidat, ale každá zasažená strana se může přidat. Výhoda hromadné žaloby je ta, že je třeba pouze jedno řízení, a to tak, že se vybere zastupující žalobce, který je ovlivněn takovým způsobem, který je typický pro všechny v žalobě. Tohle je zaprvé levnější a zadruhé rychlejší než stovky tisíc nebo více jednotlivých žalob. A zatřetí to představuje menší zátěž na soudy. Za čtvrté umožňuje mnohem přesnější přezkoumání obvinění, než co by bylo možné v kontextu stovkách tisíc, nebo co je v této koronavirové pandemii pravděpodobnější, i milionů jednotlivých žalob.

 

Konkrétně je použitelné dobře zavedené a prokázané angloamerické důkazní právo, se svým před soudním zjištěním. To vyžaduje, aby se představily všechny důkazy podstatné k žalobě. Na rozdíl od typické situace v německých žalobách se strukturální nerovnováhou, což znamená soudní spory, kde na jedné straně je spotřebitel a na druhé straně mocná korporace, zadržování nebo i zničení důkazů není bez důsledků. Ta strana, která by zadržovala nebo i zničila důkazy, by naopak spor prohrála, na základě těchto pravidel důkazního práva. Zde v Německu se spojila skupina právníků tortu, aby pomohli svým klientům v kompenzaci škod.

 

Poskytli všechny podstatné informace a formy pro německé žalobce, jak k odhadu škod, které utrpěli, a aby se přidali ke skupině žalobců, kteří se později spojí do hromadné žaloby, která se podá buď v Kanadě nebo USA. Tato skupina právníků na začátku také zvažovala sběr a řešení kompenzací za škody ostatních ne-německých žalobců, ale tohle se ukázalo jako nezvladatelné. Nicméně, skrze síť mezinárodních právníků, která každým dnem roste, německá skupina advokátů všem svým kolegům ve všech zemích zdarma poskytuje všechny podstatné informace, včetně odborných názorů a svědectví odborníků ukazující, že PCR testy nemohou detekovat infekce.

 

Také poskytují relevantní informace o tom, jak se mohou připravit a spojit žádosti o kompenzaci svých klientů, aby také mohli prosadit svoje nároky buď u soudů ve své domovské zemi nebo v rámci hromadné žaloby, jak už bylo uvedeno. Tato skandální koronavirová fakta převážně shromážděná koronavirovou komisí jsou stejná fakta, která se brzy prokážou, že jsou pravdivá… buď u jednoho soudu nebo u mnoha soudů po celém světě.

 

Tohle jsou fakta, která stáhnou masky z obličejů všech zodpovědných za tyto zločiny. Pro politiky, kteří věří těm zkorumpovaným lidem, tato fakta tímto nabízíme jako záchranné lano, které vám může pomoct upravit svoje jednání a začít už tak opožděnou veřejnou vědeckou diskuzi a nejít ke dnu s těmi šarlatány a zločinci. Děkuji vám.

 

 

PETICE ZA ZŘÍZENÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE

 

http://www.kulovy-blesk.cz

 

 

BĚLORUSKÝ PREZIDENT LUKAŠENKO TVRDÍ, ŽE MU MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND NABÍDL MILIARDOVÝ ÚPLATEK ZA UVALENÍ KARANTÉNY KVŮLI COVID19

 

https://tadesco.org/belorusky-prezident-lukasenko-tvrdi-ze-mu-mezinarodni-menovy-fond-nabidl-miliardovy-uplatek-za-uvaleni-karanteny-kvuli-covid19/?fbclid=IwAR1KZFBFbPShAVUhMDERmtVbfvmbjDellWQble4fYrx63RWibAh38rl9OeI

 

Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko minulý měsíc (článek z 10.9.2020, pozn. př.) prohlásil prostřednictvím Běloruské agentury BelTA, že mu Světová banka a MMF nabídly úplatek 940 milionů USD v podobě „Covid Relief Aid“ (podpůrný program). Světová banka a MMF požadovaly, aby běloruský prezident:

 

• uvalil „extrémní karanténu na svůj lid“

• přinutit je nosit masky

• zavedl velmi přísné zákazy vycházení

• zavedl policejní stát

• nechal zkolabovat ekonomiku

 

Nyní vidíme další rozměr německého tlaku na odstranění běloruského prezidenta Lukašenka!

 

Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko nabídku odmítl a prohlásil, že takovou nabídku nemůže přijmout, poněvadžsvůj lid staví nad zájmy MMF a Světové banky. Tuto skutečnost lze ověřit pomocí většiny vyhledávačů.

 

Nyní MMF a Světová banka zachraňují krachující letecké společnosti s miliardami dolarů a na oplátku nutí generální ředitele leteckých společností, aby zaváděli velmi přísná opatření, jako jsou masky na obličeji pro všechny, včetně malých dětí, jejichž zdraví bude trpět v důsledku tyto politiky.

 

A pokud to platí pro Bělorusko, pak to platí pro zbytek světa. MMF a Světová banka chtějí zničit každou významnou ekonomiku se záměrem skoupit infrastrukturu každého národa za „pár drobných.“

 

 

 

STATISTIKA - PANDEMIE KORONAVIRŮ (COVID-19)

 

https://ourworldindata.org/coronavirus?fbclid=IwAR2S7C5MaIpo9IMqkErQVJH9fYhhADuynYMeYeEIUHBfvs46qe7l28INTuM

 

 

ZEMŘELÍ ČR PODLE TÝDNŮ A VĚKOVÝCH SKUPIN

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-vyhledavani&vyhltext=zemřelí&bkvt=emVtxZllbMOt&katalog=all&pvo=DEMD007

 

„Pandemie“ se NIJAK neprojevila v počtech zemřelých lidí České republiky !!!

 

 

JAK A KOHO VOLIT V KARANTÉNĚ – UKÁZKA OVLÁDANÍ LIDÍ

 

https://www.facebook.com/brano.polak/videos/10220947138299991/

 

 

JEDNODUCHÝ VÝPOČET RIZIKOVOSTI PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 Z PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVANÝCH ÚDAJŮ

 

https://www.zeitgeistmovement.cz/wp-content/uploads/2020/04/2020-03-29_Jednoduchý-výpočet-koronaviru.pdf?fbclid=IwAR2a0ECMUKmzIt9_7D6x307wbQRDf1L528PZCLPMiEHQlAqx7ePsaa4DR54

 

 

“VYHROŽUJÍ, ABYCH MLČEL!” “LŽOU, PODVÁDĚJÍ A STRAŠÍ.” “AGRESIVNÍ ODVETA OD PODIVNÉHO PLUKOVNÍKA PRYMULY !” ŘÍKÁ DOKTOR HNÍZDIL, AUTOR PETICE PROTI PODVODŮM VLÁDY A MÉDIÍ S ÚDAJNOU PANDEMIÍ COVID-19

 

https://www.arfa.cz/vyhrozuji-abych-mlcel-lzou-podvadeji-a-strasi-agresivni-odveta-od-podivneho-plukovnika-prymuly-rika-doktor-hnizdil-autor-petice-proti-podvodum-vlady-a-medii-s-udajnou-pandemii-covid/#.X4M-5YRR1dg

 

 

BANKOVÁ TOTALITA NASTUPUJE !

 

https://www.youtube.com/watch?v=8RVpl9h42RQ

 

Likvidace hotovosti pokračuje - sděluje Pavol Ľupták. Další kroky k Čipové totalitě.

 

 

AMERICKÉ CDC PRIZNÁVA, ŽE NEDISPONUJE VZORKAMI NOVÉHO KORONAVÍRUSU

 

https://www.badatel.net/americke-cdc-priznava-ze-nedisponuje-vzorkami-noveho-koronavirusu/

 

 

 

BÝVALÝ HLAVNÍ ŠÉF VÝZKUMU FARMAGIGANTU PFIZER POTVRZUJE, ŽE DRUHÁ VLNA JE VÝMYSL A LEŽ POSTAVENÁ NA ZVÝŠENÉM TESTOVÁNÍ PŘI POUŽITÍ VYSOCE CHYBUJÍCÍHO TESTU.

 

https://hubpages.com/politics/Pfizer-Chief-Science-Officer-Second-Wave-Based-on-Fake-Data-of-False-Positives-for-New-Cases-Pandemic-is-Over

 

Smrtnost je stále nízká, rostou pouze počty testovaných. Nejsou žádné vědecké podklady proto, aby zde druhá vlna byla.

JA, WIR HABEN ÜBERTRIEBEN | LEITMEDIUM ARD RUDERT ZURÜCK | #5 CORONA IST ÜBERWUNDEN

 

https://www.youtube.com/watch?v=pn8zQ7qY_fY&feature=youtu.be

 

NĚMECKÁ STÁTNÍ TELEVIZE ARD odvysílala 10min.příspěvek s názvem: PŘEHÁNĚLI JSME ! Sděluje, že lidem lhali, že počty nakažených a nemocných s covid-19, včetně ostatních věcí, byly záměrně nadsazené a nepravdivé, i že letos, stejně tak jako v ostatních evropských státech, umírá úplně stejně lidí jako v předchozích letech !!!

 

 

ROMAN PRYMULA CHCE ZAMETAT STOPY PO ZEMŘELÝCH S VISAČKOU OBĚTÍ COVID-19 TÍM, ŽE JEJICH TĚLA SE BUDOU MUSET POVINNĚ SPALOVAT V KREMATORIÍCH ?

 

https://aeronet.cz/news/roman-prymula-chce-zametat-stopy-po-zemrelych-s-visackou-obeti-covid-19-tim-ze-jejich-tela-se-budou-muset-povinne-spalovat-v-krematoriich-lekari-z-italie-burcuji-ze-covid-19-jako-pricina-smrti/

 

 

KORONAVIROVÝ RITUÁL PŘI ZAHAJOVACÍM CEREMONIÁLU OLYMPIÁDY 2012 V LONDÝNĚ PŘEDPOVĚDĚL VIRUS

 

https://www.youtube.com/watch?v=ztc5UMkE000

 

THE COMPLETE LONDON 2012 OPENING CEREMONY | LONDON 2012 OLYMPIC GAMES

 

Upozornění na připravovanou pandemii kvůli nastolování nového ovládacího řádu na Zemi (svět vyjadřují téměř všechny zúčastněné státy světa) je od 40. minuty dále po příchodu Královny Alžběty II (znázorněna jako přílet padákem, což značí propad) a po vztyčení britské vlajky se na stadionu formuje ve tmě virus (ceremoniál má celkem 4 hodiny). Celý ceremoniál probíhá 27.7.2012 ve tmě – symbolika aktérů – Sil temna.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI

 

 

MAP 624 COVID-19 DEMONSTRACE PROTI ŠPATNÉ VLÁDĚ! 18. ŘÍJNA 2020, NA STAROMÁKU V PRAZE, OD 14 HODIN !

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg3hSVqcBDk

 

 

DŮKAZ, ŽE PANDEMIE BYLA PLÁNOVÁNA S URČITÝM ÚČELEM

 

http://www.nwoo.org/wp-content/uploads/2020/10/DŮKAZ-že-pandemie-byla-plánována.pdf

 

www.neocipuj-se.cz

 

 

V ČÍNSKÝCH MĚSTECH UŽ ROUŠKY NENOSÍ MNOHO MĚSÍCŮ A ŽÁDNOU DRUHOU VLNU V ČÍNĚ NEMAJÍ, NA ROZDÍL OD EVROPSKÉ UNIE A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH !

 

https://aeronet.cz/news/v-cinskych-mestech-uz-rousky-nenosi-mnoho-mesicu-a-zadnou-druhou-vlnu-v-cine-nemaji-na-rozdil-od-evropske-unie-a-spojenych-statu-americkych-kde-se-berou-tisice-pozitivne-otestovanych-lidi-v-cr/

 

Podle uniklých tabulek je v ČR v karanténě skoro 55 000 lidí v produktivním věku, ale nikdo je nepostrádá, nikde to není vidět.

 

Ano, jediné možné vysvětlení je, že objemy pozitivně otestovaných osob jsou uměle vytvořené a vyrobené. Znamená to, že ty počty jsou vyráběny na zakázku, testuje se prostě uměle, každý den média přináší informace o skoro 10 000 nových pozitivních případů, ale ti lidé nikde nikomu v hospodářství a otevřené ekonomice nechybí, nikdo je nepostrádá. A teď jedna otázka: Kdyby tuto nesrovnalost někdo chtěl zamaskovat, protože by to někomu už přišlo podezřelé, že nikde to v průmyslu není vidět ty desítky tisíc chybějících osob v produktivním věku, tak co by udělal ?  No, pokusil by se vyhlásit celonárodní lockdown, uzávěru !

 

Tím by došlo k zamaskování spiknutí, protože při lockdownu je všechno zavřené a už se nezjišťuje, kdo je opravdu nemocný a pozitivní, a kdo jenom je doma, protože je ten lockdown. Všechno to do sebe najednou a naprosto dokonale zapadá. V ČR je k dnešnímu dní hlášeno 85 000 aktivních a probíhajících karantén na COVID-19, jde o kumulativní údaj platný právě dnes [1]. Pokud z tohoto čísla je v průměru 55 000 lidí v produktivním věku podle ofocených tabulek, které jsme dostali do redakci, potom si sami položte otázku: Komu a kde proboha v české a chatrné ekonomice právě dnes a právě teď chybí armáda 55 000 pracovníků ?  Co to k čertu s námi elity hrají za hry ?  To nás mají za úplně tupé ovce ?

 

Odpověď lidem Aeronetu a ostatním zájemcům:

 

Ale ano, a to nejen pozemští ovládači, ale hlavně ti mimozemští ovládači z Temných světů, kteří myšlenky lidstva celou dobu jeho existence dálkově ovládají anténami pod povrchem Měsíce.

 

Jediným důvodem pandemických omezení svobod lidí je, aby LIDÉ PŘIJALI NOVÉ OVLÁDACÍ A SLEDOVACÍ PROSTŘEDKY JEJICH POHYBU A ŽIVOTA, ABY JE OVLÁDAČI MOHLI JEŠTĚ ÚČINNĚJI OVLÁDAT A ZOTROČOVAT.

 

V Číně již lidé přijali sociální kredit a další sledovací systémy, Západ je nyní v tomto procesu příjímání a zavádění nových ovládacích prostředků na lidi. Do tohoto souboru sledovacích a ovládacích prostředků patří i ČIPOVÁNÍ LIDÍ, které může následně proběhnout, POKUD SE ZDE LIDÉ NEBUDOU BRÁNIT A BUDOU SE VŠÍM TÍMTO SOUHLASIT. TO PLATÍ I PRO ČÍNU A ZBYTEK SVĚTA.

 

JE TO SVOBODNÁ VOLBA, NIC JINÉHO.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

VELKÝ BRATR. GDPR OTEVŘELO POLICII CESTU K POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU ROZLIŠUJÍCÍHO OBLIČEJE

 

https://www.euro.cz/politika/velky-bratr-gdpr-otevrelo-policii-cestu-k-pouzivani-softwaru-rozlisujiciho-obliceje

 

 

DR. CARRIE MADEJ: BITVA O LIDSTVO & VAKCÍNA PROTI COVIDU-19

 

https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-carrie-madej-bitva-o-lidstvo-vakcina-proti-covidu-19/

 

Vypravěč: Proč jsou tisíce lékařů a vědců po celém světě cenzurovány ?  Proč není dovoleno lékařským odborníkům mluvit o vakcíně proti covidu-19, a o efektivní léčbě covidu-19. Jsme ve věku bezprecedentní cenzury. Svoboda projevu zcela zmizela na planetě Zemi, doslova tisíce a tisíce dokumentů, rozhovorů, programů od lékařů a vědců byly odstraněny z internetu, jejich webové stránky byly odstraněny bez varování, co se děje? Proč se tak agresivně tlačí na vakcínu proti covidu-19 ?

 

Proč je doslova každá úspěšná léčba pro covid-19 zakázána v tolika zemích? Něco se tu děje. Ahoj, jsem David Sorensen ze StopWorldControl.com. Dnes mám v našem studiu hosta, dr. Carrie Madej, je lékařská expertka, která má za sebou desítky let výzkumu, a zjistila velmi znepokojivé věci ohledně nadcházející vakcíny na covid-19. Dr. Carrie Madej byla lékařským ředitelem dvou velkých klinik. Má rozsáhlé lékařské zkušenosti a je nám ctí, že ji tu máme. Chci vás povzbudit, abyste se na toto video dívali až do konce, abyste slyšeli, co chce říct. Toto může být to nejdůležitější video, které kdy budete sledovat ve svém životě.

 

Dr. Madej: Jsem velmi nadšená, že jsem tady, a cítím, že je velmi naléhavé, abychom tyto informace předali všem. Začala jsem zkoumat vakcíny pravděpodobně na počátku svých dvacátých let. Velmi jsem se o ně zajímala. Ale nikdy předtím jsem neviděla technologii, která se používá na této navrhované vakcíně na covid-19, nikdy předtím. Za prvé, tato vakcína bude používat modifikovanou RNA nebo modifikovanou DNA. Tak proč je to důležité? Je důležité to vědět, protože by to mohlo změnit naši DNA, náš genom. Proč tu řešíme DNA nebo RNA? No, náš genom. Genom je to, co nás dělá lidmi a co nás odděluje od zbytku zvířat a rostlin na světě. Je to kód pro to, co nás tvoří, jak se rozmnožujeme, jak fungujeme, jak opravujeme, jak se vyvíjíme.

 

Takže jedna malá změna, vložení jednoho malého proteinu, vyjmutí nebo změna jednoho může ve skutečnosti vytvořit vrozenou vadu nebo dědičnou poruchu. Takže malá změna je velká. Takže něco, co to může změnit, by mohlo být opravdu zničující pro nás lidi. Takže oni navrhují použít tuto technologii a součástí té technologie se říká transfekce. Transfekce e je stejná technologie, která se používá k výrobě geneticky modifikovaného organismu, jako je rajče nebo kukuřice a ostatní potraviny.

 

A všichni víme, že Monsanto je docela dobře známé pro výrobu geneticky modifikovaných organismů a nejsou tak zdravé jako ekologický, divoký typ, který vidíte v přírodě. Takže pokud je to stejná technologie používaná na rostlinách, co by se stalo s námi lidmi? Potenciálně bychom nebyli tak zdraví. A chci všem připomenout, že tohle je poprvé, co by bylo použito na lidi ve velkém měřítku. My bychom byli experiment. Byli bychom laboratorní krysy. Nemáme dlouhodobé studie. Takže je to velmi, velmi důležité vědět. Ukážu vám nebo vám povím o jednom z favoritů pro tuto vakcínu, což je Moderna.

 

Moderna dostala asi miliardu dolarů od americké vlády pro výzkum a vývoj. Je podpořena Nadací Billa a Melindy Gatesových. Takže mají spoustu peněz, které je podporují. Chci, abyste věděli, že jsou na tomto písečku noví. Opravdu tu nebyli tak dlouho. Nikdy nevyvinuli lidskou vakcínu ani lidský lék. Tohle je jejich první běh. Také je dobré vědět, že vývoj vakcíny nesmírně urychlili. Přešli za laboratorního experimentu do fáze 2, což znamená testování pouze 45 lidských subjektů během 63 dní. To je šílené.

 

To by se mělo dělat roky. A připomenu vám, že tohle je poprvé, co vyvinuli vakcínu. Jejich doposud rané studie ukázaly, že jejich fáze dvě, která používá 45 lidských subjektů, když zavedli tuto vakcínu do lidských subjektů, 100 % všech ve skupině, co dostali vysokou dávku, utrpěli systémové vedlejší účinky. A 80 % těch, co dostali nízkou dávku, utrpěli systémové vedlejší účinky. Takže už na začátku vidíme vedlejší účinky. Dlouhodobě to nevíme. Jedním ze způsobů, jeden z návrhů podávání té vakcíny, je použití tzv. bandáže s názvem mikrojehlová platforma. Takže mikrojehlová platforma by byla bandáž, kterou byste mohli dostat poštou Je to obvaz, který byste použili na ruku. Pak si ho sundáte a pak voila, máte vakcínu… sami si ji dáte. Tak jak to dělají ?

 

Bandáž má na sobě malé mikrojehly a je navržena po hadím zubu. Takže je to jako kousnutí od hada, ale mnoho kousnutí. Říkají, že to opravdu neucítíte, ale dostane se vám to do kůže a malé mikrojehly vám vstříknou vakcínu. Takže v mikrojehle to bude buď DNA nebo RNA vakcína. Zadruhé, bude to něco, čemu se říká luciferáza. Tohle je velmi důležité vědět. Patentovali enzym zvaný luciferáza. Podle nich se mu říká luciferáza, protože vydává bioluminiscenční světlo. Není to něco, co můžete vidět nebo cítit, ale pokud máte speciální zařízení, jako je aplikace pro chytrý telefon, s tou budete moct skenovat přes něj a on se rozsvítí.

 

Ukáže to vzor, digitální kód, čárový kód, tetování. Budeme označeni. Každá osoba bude mít své vlastní ID. Víte, tohle mi připomíná druhou světovou válku. Je to něco k přemýšlení o tom, být označen jako produkt v obchodě. Takže to tam bude a bude to důkaz, že jste očkováni. Chtějí se ujistit, že jste naskenovaní a že jste dostali vakcínu. Takže budeme označeni. Na co by to mohlo být použito? No, existuje spousta technologií, ale je to něco, o co se musíme obávat.

 

Takže jsou tu dvě věci – máme zcela novou experimentální DNA / RNA vakcínu, která by mohla potenciálně změnit náš genom. Zadruhé, budeme otetováni nebo označeni identifikátorem. A za třetí, bude to všechno v hydrogelu, takže hydrogel je technologie, kterou vynalezla DARPA, Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty Tohle je malá část Pentagonu nebo ministerstva obrany. Dělají sci-fi vynálezy, o kterých jste mohli slyšet. Takže tohle je jeden z jejich vynálezů. Na YouTube si vyhledejte hydrogel, společnost Profusa a DARPA, a uvidíte nějaké klipy této technologie.

 

Takže je to speciální technologie, protože jde pod kůži. Tělo ji neodmítá. A má nanotechnologii, což jsou mikroskopické robotické organismy. Takže tyto mikroskopické organismy, které jsou robotické, budou ve vašem těle. Mohou sestavovat, rozebírat a znovu sestavit a dělat nesčetné věci ve vašem těle. Takže myšlenka by byla, že je to způsob, jak získat informace z vašeho těla. Můžete tak mít informace o svém krevním tlaku, hladině cukru v krvi, srdečním tepu, což zní dobře. Dobře, shromažďování těchto informací. Nicméně, má to také potenciál být použito pro jiné věci.

 

Může shromáždit, kolik kroků jste podnikli, pokud jste spadli, pokud plavete, pokud běžíte, pokud máte menstruaci, jak probíhá váš menstruační cyklus, pokud máte sex, pokud spíte. Má to vlastně potenciál znát vaše emoce. Všechna tato data, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce se shromažďují. A kam to směřuje ?  Tvrdí, že do chytré aplikace, jako je váš telefon, iCloud nebo jakékoliv chytré zařízení. Ale kdo tyto informace dostává ?  Kdo ji používá ?  Na co je používají ?  To nebylo zodpovězeno. Takže další důležitá věc je, že shromažďují všechny ty informace o nás. A my je dáváme ven, takže jsme spojeni s umělou inteligencí. Musíte vědět, že to není jen vakcína. Jsme spojeni s umělou inteligencí.

 

Takže stejně jako telefon, máte svůj chytrý telefon, můžete odeslat text, můžete poslat email. Ale do vašeho telefonu vám může někdo jiný posílat zprávy. To znamená, že někdo může poslat něco zpět do vašeho těla, zprávy nebo informace. Co by se z toho mohlo stát ?  Dokážu si představit, že byste mohli být ovlivněni svou náladou, chováním, pamětí. To by mohlo způsobit spoustu problémů, hodně zmatků. A kdo to má na starosti? Ministerstvo obrany, Bill a Melinda Gatesovi, kdo to dělá ?  Zatím nemáme odpovědi, ale je to něco opravdového. To je navrhováno. A nevím, jestli jste slyšeli o něčem, čemu se říká ID 2020, ale je to také myšlenka, každý bude mít jedinečný identifikátor a z tohoto identifikátoru se všechno stane.

 

Nebudeme potřebovat kreditní karty. Nebudeme potřebovat hotovost. Tohle je začátek jedinečného identifikátoru, tohoto označení, tohoto tetování. To znamená konec hotovosti, konec kreditních karet. Tohle je začátek toho všeho. Ztráta autonomie, ztráta nezávislosti, ztráta soukromí. Musíme opravdu vědět, co tihle lidé mají v úmyslu udělat. Společnosti také tvrdí, že hydrogel má potenciál být systém podávání léků na požádání. Neříkám, že to přichází v této vakcíně, ale říkám, že je to ta samá technologie. Takže systém podávání léků na požádání. To znamená, že prostřednictvím aplikace může být lék dodán do vašeho těla.

 

No, to je trochu znepokojující, protože vím, že když beru lék, mám pilulku a láhev, která má štítek. Vidím tu tabulku. Má jedinečný identifikátor na pilulce. Beru si ji a mám to celé pod kontrolou. Ale co když něco má zdroj světla, a nejsem si úplně jistá, co tím myslí, ale o tom mluví, který může něco aktivovat ve vašem těle. Co když nevíte, že to bylo aktivováno ?  Co když to způsobí problém ?  Dokážete si představit důsledky toho ?  Co když se skupina lidí vymkne kontrole ?  Mohlo by se ve vás něco stimulovat, aby vás to uklidnilo ?  Dokážu si představit, že ve špatných rukou by to mohlo být velmi nebezpečné.

 

Je to součástí důvodu, proč je do toho zapojena naše armáda ?  Jen vám dávám pár nápadů, abyste přemýšleli kriticky a věděli, co navrhují v těchto vakcínách a zkoumat tyto věci pro sebe, opravdu musíte vědět, jak to není jen vakcína, kterou nám dávají. Manipulují s naší DNA, naším genomem. Říkají, že je to dočasné. Ale říkám vám, že když manipulujete genomem pomocí transfekce, můžete ho udělat natrvalo. Je to možnost. A nebudou to vědět, dokud to neudělají nám všem. Chcete to risknout ?

 

Vypravěč: Další prvek, který je velmi znepokojující ohledně této vakcíny, je to, že ji tlačí hlavní prodejce vakcín na světě. Kdo je Bill Gates ?  Je to muž, který má doslova nulové lékařské vzdělání. Chci se vás na něco zeptat, jestli jste nemocní, půjdete k doktorovi, jdete k někomu, kdo byl vycvičen, aby vás správně léčil, někdo, kdo vás dokáže přesně diagnostikovat a kdo vám může navrhnout nejlepší léčbu na vaší cestě k uzdravení. Šli byste někdy k osobě, která má doslova nulový lékařský výcvik ?

 

Nikdo z nás by to nikdy neudělal. Bill Gates je ale osoba s jediným hlasem na světě, ovládá celé vlády, zdravotnické organizace v mnoha zemích. Je to hlavní finanční podporovatel Světové zdravotnické organizace. Řídí, co dělají a co nedělají. Jedná se o člověka, který má doslova nulový lékařský výcvik, přesto je hlasem číslo jedna na světě a řídí lidstvo jako celek v extrémně nebezpečných lékařských rozhodnutích v lékařském směru. On je ten, kdo financuje vakcíny. To on mluvil s prezidentem Trumpem. A můžete slyšet tento klip během několika sekund, kdy doslova řekl prezidentovi Trumpovi, neměli byste vyšetřovat rizika nebo poškození vakcín.

 

Bill Gates: A podruhé, co jsem ho viděl, bylo v březnu 2017 v Bílém domě a na obou těchto dvou schůzkách se mě zeptal, jestli vakcíny nejsou špatná věc, protože zvažuje komisi, která by zkoumala špatné účinky vakcíny, špatné účinky vakcíny, špatné účinky vakcín. A někdo, kdo se jmenuje Robert Kennedy mladší mu radil, že vakcíny způsobují špatné věci. A já řekl, ne, to je špatná věc. Nedělejte to.

 

Vypravěč: Bill Gates je známý ničivou destrukcí, kterou způsobil po celém světě svými vakcínami. Robert F. Kennedy mladší je blízký příbuzný zesnulého Johna F. Kennedyho, který byl zavražděn, protože vyšetřoval korupci CIA. Robert Kennedy má stejnou vášeň pro pravdu a boj s korupcí. Vyšetřoval vakcinační průmysl Gatese a vypracoval zprávu, která ukazuje, jak Gates udělal miliony žen neplodnými, aniž by o tom věděly. Způsobil paralýzu, autismus, smrt u stovek tisíc dětí. Za to ho vyhodili z Indie.

 

V Bílém domě je doslova petice s více než 600 000 podpisy od lidí, kteří požadují vyšetřování Billa Gatese za zločiny proti lidskosti. To je muž bez lékařského vzdělání. Neví nic o léčbě nemocných lidí, ale je to hlavní prodejce vakcín. Proč to dělá ?  Řekl doslova, že dostat se do obchodu s vakcínami byla jeho nejlepší obchodní investice, jakou kdy udělal.

 

Zdvojnásobil své jmění z 50 miliard dolarů na více než 100 miliard dolarů tím, že obchodoval s vakcínami. Kromě toho vlastní většinu médií, nebo je podplácí. Je tu jeden známý německý novinář Udo Ulfkotte. Byl redaktorem jednoho z největších novin v celé Evropě. Před pár lety vyšel ven s šokujícím přiznáním. Říkal: 25 let jsem byl novinář. Za všechny ty roky mě učili lhát, zrazovat a nikdy neříkat veřejnosti pravdu. Dále říká: Podplatili mě američtí miliardáři, CIA, tajné společnosti a německá tajná služba.

 

Udo Ulfkotte: Byl jsem novinářem asi 25 let a byl jsem vzdělaný lhát, zrazovat a neříkat veřejnosti pravdu. Není správné, co jsem v minulosti udělal, abych manipuloval s lidmi, dělal propagandu. A není správné, co moji kolegové dělají a udělali v minulosti, protože jsou podplácení, aby zradili lid, a to nejen v Německu, ale v celé Evropě, žijeme v banánové republice a ne v demokratické zemi, kde máme svobodu tisku, kde máme lidská práva. Byl jsem podporován Ústřední zpravodajskou agenturou, CIA. Jsem tím otrávený. Už to nechci dělat.

 

A tak jsem právě napsal knihu… ne abych vydělal peníze. Ne, bude mě to stát spoustu problémů, jen dát lidem v Německu a Evropě celém světě náhled do toho, co se děje za zavřenými dveřmi.

 

Vypravěč: Proč je to důležité ve vztahu k vakcínám ?  Nedávno se v Ženevě konalo tajné setkání špičkových specialistů na bezpečnost vakcíny ze Světové zdravotnické organizace. Tahle schůzka byla tajná. Neměla se dostat na veřejnost. Někdo se svědomím vypustil záběry z této schůzky, protože ti nejlepší odborníci na bezpečnost vakcín z celého světa si navzájem přiznali své vážné obavy z mnoha dlouhodobých zdravotních škod způsobených vakcínami a mnoha úmrtí, které způsobují. Jeden z hlavních vědců ze Světové zdravotnické organizace říká, že v mnoha zemích nemáme dobré bezpečnostní systémy a nemáme odpovědi na otázky lidí o úmrtích, ke kterým dochází v důsledku vakcín.

 

WHO: Nejsme schopni dát jasné odpovědi na otázky ohledně úmrtí z důsledku vakcíny. Ohledně úmrtí z důsledku konkrétní vakcíny. A proto se mi zdá, že to není neočekávané, pokud násobí výskyt nežádoucích účinků, pokud násobí výskyt nežádoucích účinků, které jsou spojeny s antigenem,, kvůli nedostatku statistické síly v původních studiích nemusely být detekovány. Máte pravdu. Hlavní zdravotní obavy, kterých jsme svědky, jsou obvinění z dlouhodobých účinků. Dlouhodobých účinků. Máme velmi nejistou přední linii zdravotníků, kteří začínají zpochybňovat vakcín a bezpečnost vakcín. Na lékařské fakultě máte štěstí, když se o vakcínách učíte aspoň půl den, natož držet krok s tímto vším.

 

Vypravěč: Pravidelné vakcíny jsou známé jako velmi nebezpečné a mají závažné vedlejší účinky. Média to skrývají před vámi, před veřejností za každou cenu. Nedávno proběhlo slyšení Marka Zuckerberga, generálního ředitele Facebooku, americkou vládou. Senátor poukázal na to, že vláda USA zaplatila více než čtyři miliardy dolarů lidem, jejichž životy byly zničeny vakcínami. Proč pak Facebook skrývá informace o poškození vakcín před svými uživateli ?

 

Kongresman Bill Posey: V dubnu jsem vám napsal, že jsem byl zklamán, že Facebook by zvážil omezení práv na svobodu projevu ohledně sdílení rizik spojenými s očkováním. Na základě uznání nejistot a rizik očkování, federální vláda vytvořila svěřenecký fond očkování, který vyplatil čtyři miliardy dolarů ke kompenzaci těch, kteří byli zraněni očkováním. Neexistuje jasnější nebo přesvědčivé prohlášení o riziku spojeného s očkováním, než je existence a platebních záznamech tohoto fondu. Lékařský výzkum čas od času stanovil případ a kontext specifických rizik spojených s očkováním. Neměl by někdo mít možnost vyjádřit názor odlišný od vašeho? Přes čtyři miliardy dolarů bylo vyplaceno fondem pro více jak čtyři tisíce lidí. Nemyslíte si, že by lidé měli mít možnost mít informace, aby se mohli informovaně rozhodnout ?

 

Mark Zuckerburg: Ano, kongresmane. A to je důvod, proč nezastavujeme lidi v publikování na jejich stránce něco, co je špatně. Něco, co je špatně, něco, co je špatně, něco, co je špatně, něco, co je špatně. Někdo zadává do vyhledávacího pole něco, co by mohlo vést k obsahu proti očkování. Nedoporučujeme jim výsledky hledání proti očkování. Nedoporučujeme jim vyhledávání proti očkování. Nedoporučujeme jim vyhledávání proti očkování.

 

Kongresman Bill Posey: Ale mnoho lidí, kteří touto politikou poškozují, jsou ve skutečnosti rodiče postižených dětí. A nemyslím si, že bychom se k nim měli tak rychle otočit zády. Když se podíváte na statistiky, myslím, že děláte špatnou chybu.

 

Vypravěč: Vážná forma autismu způsobuje, že lidé už nejsou schopni jasně myslet, neumí správně mluvit, nemohou se chovat správně, jsou mentálně postiženi. CDC provedla studii, která zkoumala souvislost mezi vakcínami a závažným autismem. Zjistili, že očkování skutečně způsobují autismus. Co se stalo? Všechny důkazy hodili do popelnice, kterou dali uprostřed místnosti. Zničili důkazy a vydali vědeckou práci ve známém časopise Pediatric, kde říkali, že žádné vakcíny nezpůsobují autismus. Hlavní vědec té vyšetřování studie, William Thompson, řekl: Jsem vinen. Ukryli jsme pravdu před veřejností.

 

Dr. Thompson: Moc dobře se neznáme. Vy máte syna s autismem a já se stydím.

 

Del Bigtree: Je tu informátor ze CDC, který řekne, že CDC spáchalo podvod ve studii MMR, a že věděli, že vakcíny skutečně způsobují autismus.

 

Matka: Můj nejstarší syn, Ian, normálně chodil a běhával. Po vakcíně toho už nebyl schopen.

 

Matka: Zavolala jsem na kliniku a řekla, že si myslím, že moje dítě má nežádoucí účinek na vakcínu.

 

Matka: A pak přišel náraz hlavy, neustále se bouchal do čehokoliv, co mohl najít.

 

Dr. Thompson: Právě teď sedím ve velmi pěkné pozici, pokud jde o to, že vám poskytnu spoustu informací.

 

Relativní riziko získání diagnózy autismu bylo astronomické.

 

Andrew Wakefield: CDC celou dobu vědělo, že existuje riziko autismu u vakcíny MMR.

<